חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות מין בקטינים - סוגים ועונשים

עבירות מין בקטינים - סוגים ועונשים

עבירות מין בקטינים מעוררות סלידה בקרב הציבור הרחב ונחשבות לחמורות במיוחד עקב ניצול תמימותם של הקטינים והפגיעה בערכים החברתיים אותם מנסה המדינה לשמר. עבירות המין עלולות לא פעם לגרום לנזקים בלתי-הפיכים, גופניים ונפשיים כאחד, בקרב הקורבנות. הדבר מחמיר כאשר העבירות מבוצעות בקרבנות רכים בשנים וחסרי ישע. לפיכך, המחוקק ראה לנכון לקבוע עונשי מאסר ממושכים של עד 20 שנים בגין עבירות מין בקטינים וזאת בכדי למנוע ביצוע של עבירות דומות בקרב עברייני מין פוטנציאלים. עו"ד אסף דוק מפרט אודות עבירות מין בקטינים, יסודותיהן והעונשים שנקבעו בצידן תוך סקירת פסקי דין בנושא.

עבירות מין כנגד כל אדם נחשבות כעבירות חמורות, שעונשי מאסר ממושכים נקבעו בצדן. אמנם, במצב בו עבירת המין בוצעה בקטין, העונש גדל משמעותית. כמו כן, כאשר האקט המיני נעשה מתוך הסכמה בין שני מבוגרים, הדבר לא יחשב כעבירת מין, בעוד שהמצב משתנה כשאחד הצדדים הינו קטין. בשביל שאקט מיני עם קטין לא ייחשב כעבירת מין, הצד השני חייב להיות בגיל ההסכמה החוקית. בישראל גיל ההסכמה הינו 16 שנים. אך גם אם הקטין עבר את הגיל כאמור, אך הוא מתחת לגיל 18, ישנן הגבלות רבות על ביצוע פעילות מינית אתו.

עבירות מין בקטינים במשפט הפלילי

בהתאם לחוק העונשין, עבירות המין בקטינים מתחלקות למספר סוגים:

1. אונס קטינים

עבירת האונס מפורטת בסעיף 345(א) לחוק העונשין וקובעת כי אדם הבועל אישה מבלי לקבל את הסכמתה החופשית, ובמידה והיא הסכימה אך היא קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, דינו הוא עד 16 שנות מאסר. כמו כן, במידה ומדובר בקטינה שטרם הגיעה לגיל 16 שנים, ועבירת האינוס בוצעה ללא הסכמתה החופשית, או בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו היא שרויה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית או תוך ניצול היותה חולה בנפשה או לוקה בשכלה שבשל כך נמנע ממנה לתת הסכמה חופשית, או במידה ועבירת האינוס בוצעה באמצעות איום בנשק מכל סוג, או תוך גרימה חבלה נפשית, פיזית או גרימת הריון, או תוך התעללות בה במהלך, לפני או אחרי המעשה, או בנוכחות אנשים אחרים, דינו עד 20 שנות מאסר. בנוסף, לפי סעיף 351(א) נקבע עונש מאסר של עד 20 שנים לאדם שאנס קטינה בת משפחתו או אנס חסרת ישע שהוא אחראי עליה. בנוסף, נקבע עונש מאסר של עד 16 שנים לאדם הבועל קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים והיא בת משפחתו.

2. ביצוע מעשה סדום בקטינים

על פי סעיף 347(א)1, אדם המבצע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו 16 שנים, או לחלופין באדם שמלאו לו 16 שנים אך טרם הגיע לגיל 18 שנים, תוך שהוא מנצל יחסי מרות, תלות, השגחה או חינוך, דינו 5 שנות מאסר בפועל.

כמו כן, במידה ופסיכיאטר, עובד סוציאלי, מטפל נפשי, פסיכולוג או במידה והוא מתחזה לאחד מאלו, מבצע מעשה סדום בקטין מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18, במהלך תקופת הטיפול שלו בו, נחשב הדבר כאילו עשה זאת תוך ניצול יחסי מרות. אלא אם כן המעשים נעשו לפני התחלת הטיפול, במסגרת קשר זוגי.

חוק העונשין קובע כי דינו של אדם המבצע מעשה סדום במי שטרם מלאו לו 14 שנים אף בהסכמתו, כדין אונס, כלומר עד 16 שנות מאסר. במידה והמעשה בוצע בנסיבות מחמירות שיפורטו להלן, עונש המאסר מזנק ל- 20 שנות מאסר; כאשר לקטין או לקטינה טרם מלאו 16 שנים ונעברה העבירה שלא בהסכמתם החופשית, בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או כל מצב המונע לתת מהקטין או הקטינה הסכמה חופשית או תוך ניצול היותם חולים בנפשם או לוקים בשכלם שבשל כך לא ניתן למעשה הסכמה חופשית, במידה ומעשה הסדום בוצע באמצעות איום בנשק חם או קר, תוך גרימת חבלה גופנית, נפשית או היריון, תוך התעללות בקטין או בקטינה טרם המעשה, בזמנו או אחריו או בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד לשם ביצוע העבירה בידי אחד או אחדים מהם.

במידה ומעשה הסדום בוצע כלפי קטין או קטינה בני משפחתו של העבריין או כלפי חסר ישע עליו הוא אחראי, החוק רואה זאת בחומרה רבה. נקבע עונש מאסר של 16 שנים לאדם שמבצע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים והוא בן משפחתו. לפי סעיף 351(א) נקבע עונש מאסר של 20 שנים לאדם שביצע מעשה סדום בקטין בן משפחתו או באדם חסר ישע שהוא אחראי עליו.

3. בעילה אסורה בהסכמה

המחוקק ביקש להסדיר מצבים בהם המדובר ביחסים בין שני אינדבידואלים כשלאחד מהם יתרון מהותי מבחינת גילו או מעמדו. בעילה אסורה בהסכמה בדרך כלל מתייחסת ליחסי מין בין קטינה לבגיר. בנוסף, לא פעם גברים בעמדות ניהוליות עומדים בסיטואציות המזמנות להם יחסי מין עם נשים המעוניינות בקידומן התעסוקתי, דרך מתן טובות הנאה מיניות.

לאור כך, סעיף 346(א)1 לחוק העונשין קובע עונש מאסר של 5 שנים לאדם הבועל קטינה שמלאו לה 14 שנים ועדיין לא מלאו לה 16 שנים, והם אינם נשואים, או הבועל קטינה שהגיעה לגיל 16 אך טרם מלאו לה 18, תוך ניצור יחסי מרות, תלות, השגחה או חינוך, או לחלופין תוך כדי שהבטיח לשווא להינשא לה.

במידה ופסיכיאטר, עובד סוציאלי, מטפל נפשי, פסיכולוג או במידה והוא מתחזה לאחר מאלו, בועל קטינה מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18, במהלך תקופת הטיפול שלו בה, נחשב הדבר כאילו עשה זאת תוך ניצול יחסי מרות. אלא אם כן המעשים נעשו לפני התחלת הטיפול, במסגרת קשר זוגי.

כמו כן, לפי סעיף 346(ב), בעילת אישה שמלאו לה 18 שנים, במסגרת של ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות צבאי או לאומי, או כאשר האדם התחזה לפנוי למרות היותו נשוי כשהוא מבטיח לאישה נישואין, דינו עד 3 שנות מאסר.

4. ביצוע מעשה מגונה בקטינים

חוק העונשין מגדיר מעשה מגונה כמעשה המבוצע ללא הסכמתם של קטין או של קטינה לשם גירוי, סיפור או ביזוי מיני.

לפי סעיף 348(א) נקבע עונש של עד 7 שנות מאסר בגין ביצוע מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו החופשית או בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מהות המעשה או מיהות העושה, במידה והאדם הוא קטין או קטינה שטרם מלאו להם 14 שנים, אף בהסכמתם, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי הקטין או שרויה הקטינה או מצב אחר המונע מהם לתת הסכמה חופשית או תוך ניצול היותם חולים בנפשם או לוקים בשכלם שבשל כך לא ניתן למעשה הסכמה חופשית. בהתאם לסעיף 348(ב) עונש המאסר מזנק ל- 10 שנות מאסר במידה והמעשה המגונה בוצע בנסיבות מחמירות שיפורטו להלן;
א. בקטין או בקטינה שטרם מלאו להם 16 שנים ללא הסכמתם החופשית.
ב. בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה.
ג. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי הקטין או הקטינה או כל מצב אחר המונע מהם לתת הסכמה חופשית.
ד. תוך ניצול היותם חולים בנפשם או לוקים בשכלם שבשל כך לא היה למעשה הסכמה חופשית.
ה. כאשר עבירת המעשה המגונה נעברה באיום בנשק חם או קר.
ו. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או היריון.
ז. תוך התעללות בקטין או בקטינה לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.
ח. בנוכחות אחרים שחברו יחד לשם ביצוע העבירה בידי אחד או אחדים מהם.

לפי סעיף 348(ד) נקבע עונש מאסר של עד 4 שנים בגין מעשה מגונה בקטין או בקטינה שמלאו להם 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, השגחה, חינוך, מרות, עבודה או שירות. במידה ומדובר במטפל נפשי שהוא פסיכיאטר, פסיכולוג או עובד סוציאלי או שהוא מתחזה לאחד מאלה, שביצע מעשה מגונה בקטין או בקטינה שמלאו להם 14 שנים אך טרם מלאו להם 18 שנים, במהלך התקופה בה ניתן לאותו קטין או לאותה קטינה טיפול נפשי על ידו תוך ניצול יחסי התלות. במידה ולקטין או לקטינה מלאו 16 שנים והמעשים החלו טרם הטיפול הנפשי, במסגרת קשר זוגי – לא יחול העונש.

בנוסף החוק קובע עד 3 שנות מאסר בגין עבירת מעשה מגונה בפומבי בפני קטין או קטינה שטרם מלאו להם שש עשרה שנים.

כפי שהפסקה הנוכחית תציג, חוק העונשין מחמיר בעונשי המאסר כאשר העבירה מבוצעת כלפי קטין או קטינה שהם בני משפחתם של העבריין או בחסר ישע עליו העבריין אחראי. לפי סעיף 351(ד) נקבע עונש של עד 4 שנות מאסר לאדם שביצע מעשה מגונה בקטין או בקטינת בני משפחתם בכל מקום שהוא. במידה ואדם ביצע מעשה מגונה בקטין או בקטינה בני משפחתם או באדם חסר ישע שאחראי עליו, דינו 10 שנות מאסר במידה והעבירה נעברה לפי סעיף 348(א) או לפי סעיף 348(ג1) לפיו ביצוע המעשה המגונה נעשה תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה כלפי האדם או כלפי זולתו. במידה ועבירת המעשה המגונה נעברה לפי סעיף 348(ב) דינו של העבריין מזנק ל- 15 שנות מאסר. במקרים אחרים שאינם מנויים בסעיפים אלו דינו של עובר העבירה יהיה עד 5 שנות מאסר.

5. הטרדה מינית של קטינים

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1988 אשר אוסר הטרדה מינית של אדם, לרבות קטינים שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים. נקבע עונש של עד שנתיים מאסר לעבריין אשר מבצע את אחד מהבאים: הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אשר מופנות לאדם שהראה למטריד כי אין הוא מעוניין בכך, התייחסות חוזרות ונשנות המתמקדות במיניותו של האדם כאשר האדם הראה למטריד כי אין הוא מעוניין בהתייחסויות אלה, התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם ביחס למיניותו, למינו ולנטייתו המינית.

זאת ועוד, נקבע עונש של עד 4 שנות מאסר לאדם אשר מטריד מינית ומתנכל לזולתו. במידה והאדם מתנכל לאחר עקב תביעה או תלונה שהוגשו עקב ההטרדה המינית, דינו עד 3 שנות מאסר. החוק למניעת הטרדה מינית אוסר בנוסף לאמור פרסום של סרט, תצלום או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו בנסיבות שבהן הפרסום עלול לבזות את האדם, להשפילו כאשר לא ניתנה הסכמה לפרסום. המפר זאת דינו עד 5 שנות מאסר וזאת בהתאם לסעיף 5 בחוק הגנת הפרטיות. יש לציין כי מעשה של סחיטה באיומים לפי סעיף 428 בחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני או מעשים מגונים לפי סעיפים 348 ו-249 בחוק העונשין, נחשבים גם הם להטרדה מינית.

עבירות מין בקטינים בראי הפסיקה

1. בתיק פלילי חמור 39260-09-13 - נאשם הורשע על פי כתב אישום מתוקן, באונס קטינה בת משפחתו, בביצוע מעשים מגונים בבת משפחה ובעבירת איומים. לפי עובדות כתב האישום, הנאשם הינו אדם נשוי בעל ארבע ילדים, ביניהם המתלוננת, קטינה, ילידת 1997. המשפחה כולה התגוררה בחיפה. על פי כתב האישום, בין השנים 2007-2001, הנאשם ישן לעתים עם המתלוננת במיטה שלו. בשנת 2007 בעת היו לבדם בסלון, ליטף את המתלוננת ללא הסכמתה את איבריה המוצנעים. במהלך השנים 2007 עד 2011 היה הנאשם נוגע במתלוננת ללא הסכמתה, מלטף את איבר מינה ומלקק אותו, כל זמן שנשארו לבד בבית. בשנת 2011 בעל את המתלוננת ללא הסכמתה, והכניסה להריון. המתלוננת ביצעה הפלה בבית חולים זמן מה לאחר מכן. בעקבות כך, המתלוננת הייתה צריכה ליטול כדור למניעת הריון. בהמשך איים על המתלוננת שלא תספר על המעשים, בין היתר בכך שישפוך עליה חומצה במידה ולא תיעתר לו, באמצעות סכין, ועוד. הוא גם אפשר לה לצאת לבלות רק במידה ותסכים לקיים אתו יחסים, ואף מנע ממנה ללכת לבית הספר.

על פי הטיעונים לעונש, בית-המשפט ראה לנכון להחמיר עם הנאשם עקב הנסיבות הבאות:
הנאשם פגע בערכים חברתיים מרכזיים, ביניהם הזכות לאוטונומיה ולשלמות הגוף והנפש, הגנה על קטין מפני זה האחראי עליו, ביטחון אישי, כבוד האדם וערכים משפחתיים ומוסריים נוספים. מעשיו של הנאשם הובילו לפגיעה פיזית ונפשית קשה והכל למען סיפוק צרכיו של הנאשם. ההשלכות של הפגיעות שאירעו נוגעות לכל תחומי חייה. כמו כן, יש לקחת בחשבון את ניצול המעמד שלו כאביה, הגיל הצעיר של המתלוננת אשר הייתה בת עשר כאשר המעשים בוצעו בה לראשונה, התמשכות ותדירות המעשים, האיומים והלחץ שהופעלו על הנאשמת לשתף פעולה ולא להתלונן וכן הטראומה של היריון לא רצוי שנגרם יחד עם ההפלה שנאלצה לעבור. כמו כן נקבע שלא נמצא קשר ישיר בין ההפרעה הנפשית ממנה אובחן שסבל בעבר לבין מעשיו, ואין בה מכדי להקל על חומרת העונש.

לאחר שמיעת העדויות וצפייה בראיות, גזר הדין שהושת על הנאשם הינו:
א. מאסר בפועל לתקופה של 17 שנים.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים, לבל יבצע כל עבירת מין או עבירת אלימות מסוג פשע במשך 3 שנים.
ג. מאסר תנאי לתקופה של שנה, לבל יבצע כל עבירת מין או עבירת אלימות מסוג עוון, או עבירת איומים, במשך 3 שנים.

2. בערעור פלילי 322-16 - הנאשם ערער על גזר דינו שניתן לו בתיק פלילי חמור 60159-09-14. בית המשפט המחוזי בחיפה השית על המערער עונש מאסר בפועל של 13 שנים ו-12 חודשי מאסר על תנאי בנוסף לפיצוי כספי למתלוננת. על פי כתב האישום, המערער הורשע בארבע עבירות בעילה אסורה ועבירה של מעשה מגונה. לפי העובדות המופיעות בכתב האישום המתוקן, אמה של המתלוננת הפגישה בינה לבין אביה שאותו לא הכירה עד כה. המערער סירב בתוקף להכיר במתלוננת כבתו אומנם קנה לה מתנות והמשיך לבקרה. באחת הפעמים הוא נישק את המתלוננת בפיה וליטף את צווארה. בעקבות כך אמה ובעלה אסרו שימשיך לבקרה. המערער ביקר אותה למרות זאת, נכנס למיטתה בעוד חברתה הקטינה נמצאת בחדרה, תוך שהוא מבצע בה מעשים מגונים. בהמשך, המערער, למרות שסירב לבצע בדיקת אבהות, ביקש מהמתלוננת שתגיע לביתו שם בעל אותה מספר פעמים וביצע בה מעשה סדום. למרות הרקע המורכב ממנו הגיעה המתלוננת, בית המשפט מסכים פה אחד כי המערער לא גידל את בתו למרות חומרת המעשים שביצע בה בעודה קטינה. המערער מכיר באופן חלקי בעבירות המין בהן הורשע, אין הוא מכיר בחומרת מעשיו ואינו מתייחס לעובדה כי מדובר בבתו. על פי ההערכת המסוכנות, הוחלט כי המערער ממשיך באורח חיים אלים, נצלני ופוגעני כלפי אחרים תוך ביצוע עבירות חוזרות ומגוונות. למרות זאת, המרכז להערכת מסוכנות מציין כי למערער אין כל אינדיקציה לסטייה מינית ולכן רמת מסוכנות המינית היא בינונית עד נמוכה.

למרות האמור בית המשפט דוחה את ערעורו שכן במקרה דנן בית המשפט העמיד מתחם ענישה הולם. העונש הקבוע בחוק העונשין בגין בעילה אסורה הוא עד 16 שנו מאסר ובגין עבירת מעשה מגונה היא עד חמש שנות מאסר. המערער ניצל את נסיבות חייה של המתלוננת ואת העובדה כי כמהה היא לדמות אב. כשפגשה במערער לראשונה, קיוותה כי תזכה היא לתמיכה הורית לאחר כל כך הרבה שנים. אומנם, המערער בחר לנצל את תמימותה לשם תאוותיו המיניות תוך זריעת בלבול בעולמה הצעיר והעמוס רגשי של המתלוננת. כמו כן, בית המשפט רואה לנכון להוקיע עבירות מין במשפחה על ידי ענישה ההולמת את סלידתה של החברה והמדינה מעבירות אלו. לנפגעי העבירה נגרמים נזקים קשים ולעיתים בלתי-הפיכים על כן יש להחמיר בענישה ולהרתיע את עברייני המין מפני ביצוע עבירות דומות.

3. בערעור פלילי 707-14 - הורשע המערער בביצוע עבירות מין חמורות שנעשו ברשת האינטרנט כלפי עשרות קטינות שחלקן מזוהות וחלקן לא. לפי העובדות בכתב האישום, המערער יצר קשר עם קטינות בטווח גילאים הנע בין 10 ל-14 בצ'אטים השונים באינטרנט בזהויות בדויות של נשים צעירות ובחלק מהמקרים בזהות בדויה של נער. לאחר שנענו, המערער החל להטרידן מינית תוך שהוא גורם להן לבצע בעצמן מעשים מגונים, אינוס ומעשי סדום או שביצע ניסיון לכך לצורך סיפוקו המיני תוך שהוא מנצל את גילן הצעיר. המערער עודד את הקטינות להתפשט מול המצלמה ולפי הנחיותיו אף לגעת בעצמן כשהוא חושב כי הדבר נעשה לשם "חינוכן המיני". המערער נהג להחמיא למתלוננות על בגרותן ועל כך שהוא סומך כי שיחותיהן יוותרו בסוד. בנוסף לאמור המערער שלח לקטינות סרטונים ותמונות פורנוגרפיים, שבחלקם הופיעו דמויות של קטינים, תוך שהוא מעודד אותן לצפות בהם. בית המשפט השית על המערער מאסר בפועל למשך 14 שנים ועונש מאסר על תנאי למשך 12 חודשים. בית המשפט רואה בחומרה עבירות מין המבוצעות בקטינים ובמיוחד ברשת האינטרנט כאשר הקטינים אינם מודעים לסכנות האורבות להם. למרות שהעבירות אותן ביצע התקיימו באינטנסיביות ולאורך תקופה ממושכת, בית המשפט התייחס בדיונו לתסקיר המבחן שפירט את העובדה כי המערער נעדר עבר פלילי ותפקד באופן נורמטיבי כלפי חוץ. לאחר דיון בית המשפט השית על הנאשם מאסר של 12 שנים לריצוי בפועל במקום 14 שנים.

דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו: זיכוי מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס

בית משפט השלום בירושלים החליט לזכות לקוח שהואשם במעשה מגונה בנסיבות אינוס כלפי קטינה בת 11 שהכיר בפייסבוק. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידי משרדנו, החליט כב' השופט שמעון לייבו כי גם לאחר שמיעת הראיות בתיק, המאשימה לא נשאה בנטל הראייתי הנדרש לצורך הוכחת אשמתו של  הלקוח בעבירות החמורות שיוחסו לו, תוך שהוא קובע כי חרף תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה, אין מדובר ב"מים שאין להם סוף". כמו כן, נקבע שאין במעשיו של הלקוח אף הטרדה מינית לאור הימנעות המחוקק מלהחיל את הוראות החוק על קטינים.

כנגד הנאשם הוגש בבית משפט השלום בירושלים כתב אישום אשר ייחס לו מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס בהתאם לסעיפים 348(א) ו-345(א)(3) לחוק העונשין, זאת לאחר שפנה לכאורה לקטינה בת 11 באמצעות הרשת החברתית "facebook" וקיים עימה שיחה בעלת אופי מיני.

הלקוח, אשר ביקש להילחם על חפותו, פנה למשרדנו וביקש כי נסייע לו להוכיח כי אין במעשיו משום מעשים מגונים ו/או הטרדה מינית. צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים בעניינו של הלקוח, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה ונסיבותיו האישיות. בעקבות כך ולאחר פנייתנו לפרקליטות מחוז ירושלים, הוחלט לאמץ חלקית את טענות ההגנה שלנו ביחס לחלקו השני של כתב האישום, שכלל מעשים מיניים חמורים, ולהשמיטו לאור כשלים ראייתיים שהצבענו עליהם. עם זאת, הוחלט בפרקליטות להותיר את חלקו הראשון של כתב האישום ולהמשיך ולהעמידו לדין בגין התכתבות מינית עם קטינה ברשת האינטרנט כאמור.

משרדנו טען מן ההתחלה כי כתב האישום שתוקן משמעותית לא מגלה עבירה של מעשה מגונה, לאור העובדה שדובר היה בהתכתבות שכללה אמרות מיניות בלבד וללא כל מעשים גלויים. עוד נטען, שמדובר באמרות מיניות שלא עולות כדי מעשה מגונה כלל וכלל בעיני האדם הסביר כמצוות ע"פ 9603/09 פלוני נ' מדינת ישראל אלא לכל היותר מהוות מעשה של הטרדה מינית. אולם, אולם לאור העובדה שהנאשם היה קטין במועד האירוע המעשה לא מגלה עבירה, זאת בהתאם לסעיף סעיף 3א (6)(א) לחוק למניעת הטרדה מינית.

לאור דברים אלו, משרדנו טען עם סיום פרשת התביעה כי מחומר הראיות שהוגש עולה כתב האישום המתוקן אינו מגלה עבירה וממילא אין להשיב לאשמה.

כב' השופט שמעון לייבו קבע שהמאשימה לא נשאה בנטל הראייתי הנדרש לצורך הוכחת אשמתו של הלקוח בעבירות החמורות שיוחסו לו ומשכך זיכה את הנאשם.

בית המשפט קבע כי חרף תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה, אין מדובר ב"מים שאין להם סוף" ומכח עקרון החוקיות קיימים קווי גזרה המתחמים את הוראות החוק. כב' השופט לייבו הוסיף כי אומנם דברי הנאשם מגונים אולם המחוקק בסעיף 348 לחוק העונשין בא להגן על הציבור ממעשים, שבוצעו על-ידי העבריין או ביוזמתו, בעוד שבחיקוקים אחרים כמו חוק למניעת הטרדה מינית בא הוא להגן על הציבור ממופעים אחרים של מיניות ובכלל זה רמיזות, מילים או תכתובת אסורה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות מין בקטינים?

עבירות מין נחשבות לעבירות בסף הגבוה של הענישה הפלילית, עקב פגיעתם הקשה בסדר החברתי הקיים ובערכים חברתיים מרכזיים במיוחד כאשר מדובר בעבירות מין המבוצעות כנגד קטינים. הנזק הנפשי והגופני בגין עבירות אלו, הן ארוכות טווח ואף בלתי הפיכות. ניצול תמימותו וחוסר הישע בו נמצא הקורבן הרך בשנים, מחייבות את המחוקק והשופט לנקוט ביד נוקשה כנגד עברייני המין. אי לכך, נקבעו עונשי מאסר ממושכים, כפי שהמאמר הנוכחי פירט, בגין עבירות מין המבוצעים בקטינים כגון אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים והטרדות מיניות. במידה והואשמת בעבירת מין נגד קטין, עליך לפנות לעורך דין פלילי מומחה שיציג את גרסתך לאירוע באופן מיטבי תוך מזעור ואף ביטול האשמות נגדך. פסקי הדין שנסקרו במאמר הנוכחי מבטאים את רף הענישה המקובל בגין עבירות מין בקטינים, ובמיוחד כאשר הקטין או הקטינה הם בני משפחתו של העבריין. עו"ד פלילי יפעל למען ביטול האשמתך בעבירות והכתמתך בסימן קין שלא ימחה, שכן הדבר עשוי להוביל לכך שתיענש בחומרה תוך אפשרות סבירה שתשהה באופן ממושך מאחורי סורג ובריח.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין בקטינים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת מין בקטינים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין | עורך דין עבירות מין | עבירות מין במשפחה | בעילת קטינה בהסכמה | בעילה שלא בהסכמה | בעילת קטינה מתחת לגיל 14 | מעשה מגונה בקטין | מעשה סדום בקטין | עבירות מין בקטינים | פדופיליה ברשת | הטרדה מינית של קטינים | עבירות פדופיליה | עבירות מין בילדים | אונס קטינים | התעללות מינית בקטינים | מעשה מגונה בפומבי בקטין | עבירות מין בקטינים במשפחה | מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14 | עבירות מין בקטינים ברשת | מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 16 | ניצול מיני של קטינים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם סגירת תיק חקירה ללקוחה שנחשדה באיומים וחבלה במזיד ברכב

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
רישום פלילי בעבירת של מעשה מגונה בקטין
אפרים | 09:46 19/02/2014
חישוב תקופת התיישנות לצורך הגשת בקשת חנינה
עו''ד אסף דוק | 08:24 20/02/2014
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
חקירה על מעשה מגונה בפומבי
איתי | 08:40 28/01/2015
שימוע בפני הפרקליטות בתיק מעשה מגונה בפומבי
עו''ד אסף דוק | 08:13 29/01/2015