חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | חקירה במס הכנסה ובמע"מ - עשה ואל תעשה

חקירה במס הכנסה ובמע"מ - עשה ואל תעשה

אנשים סבורים כי חקירות כלכליות ועבירות מס נתפסות פחות חמורות בעיני הרשויות, אולם זו טעות. המדיניות של בתי המשפט כלפי עבירות אלה היא מחמירה ועל המעורבים בהן מוטלים קנסות גבוהים, לצד עונשי מאסר. הרשויות לא תמיד מצליחות להוכיח את היקף העלמות המס, ולכן עלולות להטיל עונשים לא מידתיים כמהלך הרתעתי. באפשרותן להטיל מס "לפי מיטב השפיטה" ואף חוקרי המס בעצמם רשאים להעריך את מחזור העסקות והכספים שנעלמו. משום כך, עלול הנאשם למצוא עצמו מואשם בהעלמות מס בהיקפים גדולים בהרבה מאלה שביצע בפועל, וכתוצאה מכך לספוג קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר ממושכים. עו"ד אסף דוק יסביר במאמר להלן מהי חקירה ברשויות המס, כיצד יש להיערך לקראתה וכיצד יש להתנהל במהלך החקירה ואחריה.

מהי חקירה ברשויות המס?

על כל אדם לנהל עסק לפי כללים וחוקים מסוימים, כולל ניהול ספרים לפי חוק, דיווחים לרשויות השונות ותשלום מסים בהתאם להכנסות ולהוצאות שלו. יש אנשים המסתבכים בפלילים מתוך רצון להפחית בתשלומי המסים שעליהם לשלם לרשויות המס והם עושים זאת באמצעות אי דיווח על עסקאות, חשבוניות פיקטיביות ודרכים נוספות.

מטבע הדברים העבירות בתחום המסים שונות בחומרתן והמערכת שופטת אחרת עסק קטן לעומת חברה גדולה שבה עלו חשדות להעלמות מס בהיקף של מיליוני שקלים. היקף מעילה קטנה של עסק קטן מסתיימת בדרך כלל בפסילת ספרים. מעילה גדולה, לעומת זאת, תוגדר כעבירה פלילית ותיבדק באמצעות חקירה שיכולה להסתיים בכתב אישום, קנסות ומאסר.

משום שדרך הפעולה של העלמת מס ברוב המקרים נעשית באמצעות אי דווח ואי עדכון, קשה להבין מה היקף העלמת המס. לכן במהלך החקירה ברשויות המס מנסים החוקרים לעלות על הדרך שבה התבצעה העבירה הכלכלית ומה היקפה. כדאי לדעת כי אם מדובר בחקירת מע"מ, יוגש כתב אישום רק על עבירה זו, אף אם הנאשם עבר על פקודת מס הכנסה.

חקירה ברשויות המס על עבירות מס שונות היא חקירה פלילית לכל דבר. פעמים רבות תחל החקירה כחקירה סמויה שכוללת חדירה לחשבונות בנק פרטיים, חדירה למחשבים, ציתות לשיחות טלפון ועוד. לאחר מכן יגיעו החוקרים לביתו ולמשרדו של החשוד עם צו חיפוש, יודיעו לו שהוא מעוכב ולאחר מכן אף עצור לחקירה.

עבירות מס הכנסה - התנהלות אסורה והעלמת מס

עבירות מס הכנסה הן עבירות על-פי פקודת מס הכנסה אשר קובעות סנקציות פליליות כאשר החייב במס לא ממלא אחר דרישות והוראות החוק בנוגע לתשלום ודיווח מס הכנסה. כאשר החייב במס מורשע באחת מעבירות אלה הוא עלול לקבל עונש מאסר או קנס. עבירות מס הכנסה נחלקות לעבירות בעלות אופי טכני (עבירות מס טכניות) ולעבירות בעלות אופי מהותי (עבירות מס מהותיות). בשנים האחרונות ניכרת מגמת החמרה בכל הנוגע למדיניות הענישה בעבירות מס הן על ידי רשויות המס והן על ידי בתי המשפט. הסיבה לכך היא משום שאי תשלום מיסים מביא לדילול משאביה הכלכליים של החברה ובכך פוגע ביכולת של המדינה להשקיע בתשתיות ציבוריות לרווחת החברה כולה.

◻️ עבירות מס טכניות - המדובר  בעקרון בעבירות מס ללא כוונה פלילית מובהקת. לדוגמא: אי-הגשת דו"ח שנתי במועד, הצהרת הון שלא הוגשה במועד. הענישה בגין עבירות מסוג זה יכולה להגיע עד שנת מאסר כאשר כל מקרה נבדק לנסיבותיו. ככל שהנישום פעל על מנת לתקן את מחדליו כך גם הנטייה תהיה מן הסתם להקל  עמו בעונש.

◻️ עבירות מס מהותיות - המדובר בעבירות מס מהסוג החמור ואשר בדרך כלל מגלמות בחובן מחשבה פלילית של החייב לעשות פעולה או להימנע מפעולה. דוגמאות לעבירת מס מהותית: העלמת מס, השמטת הכנסות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הגשת דו"חות כוזבים. הענישה בגין עבירות מסוג זה יכולה להגיע עד 5 שנות מאסר בנסיבות רגילות ועד 7 שנות מאסר בנסיבות מחמירות.

עבירות מע"מ - התנהלות אסורה והעלמת מס

עבירות מע"מ נחלקות לשתיים: האחת, עבירה טכנית של התנהלות אסורה אשר אין בה דרישה לכוונה פלילית להעלמת מע"מ ודינה הוא עד שנת מאסר, והשנייה עבירה מהותית של העלמה מודעת ומכוונת של מע"מ ודינה הוא עד 5 שנות מאסר. עבירות מע"מ מבוצעות לרוב שלא על-ידי עבריינים מקצועיים או אזרחים בעלי עבר פלילי, אלא על-ידי אזרחים נורמטיביים ביסודם, שזו להם ההסתבכות הראשונה עם החוק ואשר אין הם העלו בדעתם לשלוח יד לכיס חבריהם.

מה כדאי לעשות בשלבים הראשונים של החקירה?

חקירה סמויה – רשויות המס יתחילו ברוב המקרים את החקירה כחקירה סמויה בכמה מוקדים. אפשר לחשוד כי החקירה הסמויה החלה אם רואה החשבון שלכם מתושאל וכך גם ספקים ולקוחות. בשלב זה כבר כדאי ליצור קשר עם עורך דין פלילי מיומן, שיוכל להדריך אתכם מה עליכם לעשות הלאה. יש לדעת כי על עורך הדין מוטל חיסיון מלא, ולכן יש לפעול מולו בשקיפות מלאה ולעדכן אותו בכל המידע הרלבנטי, כדי שיוכל להתחיל לגבש אסטרטגיה להמשך ההתנהלות שלכם.

חקירת רואה החשבון – בניגוד לעו"ד, על רואה החשבון למסור את כל המידע הנדרש ממנו והוא אינו מחויב בסודיות. עליו למסור את כל המידע הקשור לניהול העסק שלכם, אף אם אתם בקשרי ידידות וקשרים עסקיים ממושכים. מומלץ להימנע למסור לו מידע אם אתם עומדים לעבור חקירה, כי הוא מחויב לפעול לפי החוק.

צו חיפוש – אם החוקרים מגיעים ובידיהם צו חיפוש, יש לקרוא אותו בעיון ולוודא אם רשום בו מיקום החיפוש המדויק והמועדים שלו. יש לדעת כי צו החיפוש תקף לשלושים יום, וכי לא ניתן לערוך חיפוש אם הוא פג תוקף או אם המקום שאליו הגיעו החוקרים לא מצוין בצו. להלן המלצות נוספות הקשורים לחיפוש:

◻️ לבקש מהחוקרים להמתין כדי להתייעץ עם עו"ד טלפונית ואף לבקש ממנו להגיע. עם זאת יש לדעת כי החוקרים לא חייבים להמתין לו והם יכולים להתחיל בחיפוש.

◻️
 לשים לב אם הצו כולל חיפוש במחשב, משום שהפקת פלט מהמחשב או החרמה שלו מחייבים צו ספציפי ולא מספיק צו חיפוש רגיל.

◻️ אי אפשר לבצע את החיפוש ללא שני עדים שאינם שוטרים.

◻️ כדאי לברר מדוע נערך החיפוש ומהן החשדות נגדכם.

◻️ גם אם אתם צופים כי העסק שלכם יעבור חיפוש ויוחרמו המחשבים שלכם, אל תנסו למחוק, להעביר או להצפין קבצים. המשטרה ערוכה למקרים אלה עם חוקרי מחשב בכירים, תוכנות מתוחכמות וציוד מתקדם. הם יוכלו לשחזר כמעט כל קובץ ולעלות בקלות על נתיבי מסחר בין-לאומיים מקוונים.

◻️ על החוקר לערוך רשימה של המסמכים והחפצים שנתפסו. מומלץ לבקש עותק ממנה.

מה כדאי לעשות אם זומנתם להמשך חקירה

בדרך כלל לאחר החיפוש של חוקרי המס, הם יודיעו לחשוד כי עליו להתלוות אליהם להמשך החקירה. סמכות העיכוב מוגבלת לשלוש שעות בלבד ולאחר מכן הם יכולים להודיע לו כי הוא נכנס למעצר. החוקרים יהפכו את העיכוב למעצר אם הם חוששים שהחשוד יעלים ראיות, ישפיע על עדים, יימלט או יעשה דבר אחר שיפגע בחקירה. להלן כמה דברים שכדאי לדעת אם החקירה תופסת תאוצה:

◻️ על החוקר להסביר לחשוד בדיוק מהן החשדות נגדו. אפשר ורצוי לבקש ממנו לראות מסמכים הרלבנטיים לחקירה ואף להצטייד במסמכים משלכם כדי להפריך את הטענות.

◻️  להקפיד על הגרסה הראשונית שמוסרים לחוקר. חוקרים נוטים להתחשב בגרסה הראשונית שמסר החשוד, משום שהיא בדרך כלל כנה ואמיתית ונמסרת לפני שהתייעץ עם עורך דין.

◻️  עדיף לדבוק בגרסה אחת לאורך כל הדרך, אף אם החוקרים מוסרים על התפתחויות ועדויות חדשות. כמובן שאין להודות בעבירות שלא ביצעתם כי קשה להפריכן לאחר מכן.

◻️  בכל חקירה, גם חקירה כלכלית, יש זכויות מסוימות לנחקר, כולל זכות ההיוועצות עם עורך דין, סעיף שיורחב להלן.

זכות ההיוועצות בעורך דין פלילי

בישראל הורחבה הזכות להתייעץ עם עורך הדין במהלך כל חקירה, גם חקירה ברשויות המס. על החוקרים ליידע את הנחקר על זכות זו גם אם אינו מעוכב או עצור. לפעמים מזמנים החוקרים אדם לשיחה תמימה ומציגים זאת כאילו הוא חלק מחקירה כללית יותר ומתפקד על תקן עד. בפועל הוא החשוד העיקרי אך הוא טרם יודע זאת.

בכל מקרה ובו זומן אדם לחקירה עליו לשאול ולברר בדרך ברורה האם הוא זומן לחקירה, האם הוא נמצא כעת תחת הליך של חקירה, האם הוא חשוד במשהו. במידה וכן, על הנחקר לעמוד על זכותו להתייעץ עם עורך דין. כדאי לדעת שלפעמים התייעצות זו מונעת הגשת של כתב אישום. להלן כמה כללים חשובים הקשורים לעורך הדין שלכם:

◻️ לא להתפתות לערוך שיחת חולין עם חוקר מזדמן או לספק כל מידע עד ההתייעצות עם עורך הדין. החוקרים עלולים לנסות ולדלות שיחות כביכול מחוץ לפרוטוקול. בפועל, כל השיחות מתועדות, אף שיחות מסדרון תמימות.

◻️ במהלך השיחה עם עורך הדין יש לברר את הזכויות שלכם בחקירה, כולל הזכות לאי הפללה עצמית, הזכות לשתיקה וכיצד אפשר לבצעה.

◻️ למסור לעורך דין את כל המידע, שכן כאמור מוטל עליו חיסיון מוחלט. זו הסיבה שאם אתם נשאלים על מהות השיחה שלכם עם עורך הדין, באפשרותכם לסרב למסור את תוכנה.

◻️ הקפידו להיעזר בעורך דין פלילי בעל ניסיון בעבירות מס ולא להתפתות לקבל המלצות מחברים על עורך דין "מעולה" שאינו מתמצא בתחום.

◻️ אל תהססו להתייעץ עם עורך הדין גם אם אתם משוכנעים בצדקתכם. יש הסבורים כי עצם ההתייעצות עם עורך הדין מצביעה על אשמתם, במיוחד אם השיחה נערכת בידיעת החוקרים. יש להתייחס לשיחה כאל שיחת חובה מעצם המעמד, בלי קשר לביצוע העבירה או לאי ביצוע העבירה.

◻️ היו קשובים, תנו לעורך הדין לדבר אתכם במהלך השיחה ולעדכן אתכם על הזכויות שלכם.

◻️ דעו כי עורך הדין רשאי לשוחח עם החוקרים ועם הממונה על החקירה ואף לנהל עמם משא ומתן. זו נקודה חשובה ביותר, שכן לשיחות ולבירורים אלה אין משמעות מפלילה לאור חיסיון עו"ד-לקוח. לעיתים עדיף שעו"ד ישאל את החוקרים שאלות, כי אינן מחייבות. למשל הצעה מפי העו"ד להגיע להסדר כספי אינה מחייבת, אינה נכנסת לפרוטוקול ואינה מחשידה. לעומת זאת מפי הנחקר היא עלולה להישמע כהודאה באשמה.

◻️ תמיד כדאי לנסות להכניס את העו"ד שלכם לחדר החקירות. ההחלטה אם להכניסו תלויה באדיבותם של החוקרים. גם אם אינו יכול להיות נוכח כדאי שימתין מחוץ לחדר החקירות, וכך תוכלו להתייעץ עמו במהלך החקירה עצמה.

טיפים להתנהלות נכונה במהלך חקירה

מטבע הדברים חוקרים משתמשים בשיטות מתוחכמות כדי להוציא מנחקר מידע והם אינם מחויבים לנקוט באמירת אמת במהלך החקירה. למשל חקירה על ידי כמה שוטרים עם שיטות חקירה שונות ("שוטר טוב" לעומת "שוטר רע"), שאלות חוזרות, האשמות ישירות או האשמת אחרים שאינם קשורים למקרה. אין להתפתות לשתף פעולה ולהעיד על עבירות שביצעו אחרים, שכן עדות זו עלולה להוביל ישירות אליכם.

מומלץ להקפיד על הדברים הבאים במהלך החקירה:

◻️  לפני החקירה בדקו את כל הנתונים הקשורים לעסק שלכם – ניהול ספרים, עסקות שבצעתם, הלקוחות שלכם, תאריכים וכולי. כך תוכלו לענות במדויק על האשמות ושאלות ולא להיתפס כמטשטשים עובדות.

◻️  במהלך החקירה הימנעו לומר פרטים שפרחו מזיכרונכם, גם אם זכרתם אותם היטב לפני החקירה. אתם עלולים למסור פרטים לא נכונים בשגגה. עדיף לומר שאינכם זוכרים פרטים מסוימים, על פני אמירה של דברים לא נכונים שיהיה קשה אחר כך להפריך.

◻️  זכרו שהחקירה מוקלטת, לכן הימנעו מאמירת דברים כבדרך אגב.

◻️  אל תשיבו על שאלות שאינכם מבינים, אף שאלות תמימות.

◻️  אל תרחיבו בפרטים לא רלבנטיים שלא נשאלתם עליהם.

◻️  אם אתם נשאלים שאלות הקשורות לגורמים מקצועיים, הפנו אליהם את החוקרים. למשל אל רואה החשבון שלכם או עורך הדין שמלווה אתכם.

◻️  עם סיום החקירה אל תצרו קשר עם אנשים שהוזכרו בה, אתם עלולים להיות מואשמים בניסיון לשיבוש חקירה.

◻️  בקשו לראות את פרוטוקול החקירה עם סיומה. באפשרותכם גם לבקש לשנות דברים הכתובים בו אם לא אמרתם אותם או אם הם נכתבו בצורה לא מדויקת. הקפידו לוודא כי לא נשארו שורות ריקות בפרוטוקול. את כל אלה יש לעשות לפני החתימה. לאחר מכן קשה לשנות את הפרוטוקול ולהוכיח כי הדברים לא נאמרו.

◻️  אתם זכאים לרשום נקודות חשובות לעצמכם במהלך החקירה, כולל השאלות שנשאלתם, התשובות שעניתם, הערות חוקרים וכדומה. באפשרותכם גם להקליט את החקירה. בדרך זו תוכלו ליידע את עורך הדין שלכם, הוא יוכל להעריך לאן מובילה החקירה, מה יהיו ההשלכות שלה וכך לגבש אסטרטגיה מתאימה.

◻️  אם אתם עומדים להישפט בעבירות מס שיש בהן יסוד, כוונה או מודעות זדונית להתחמק מתשלום מיסים, באפשרותכם להגיש בקשה להמיר את כתב האישום בכופר כסף. עם זאת, אל תציעו זאת בעצמכם, אלא רק לאחר שעורך הדין שלכם בדק את כל העובדות ואישר כי זו דרך מתאימה.

זכות השימוע במס הכנסה ובמע"מ

עקרון השימוע נובע מהתפיסה כי מסים בעיקרם פוגעים בקניין האדם, וכי צעדי ענישה מטעם רשויות המסים, כגון פסילת ספרים, עלולים להרוס את העסק ואת חיי האדם. לכן לפני כל צעדים דרסטיים, קנסות ועונשים משפטיים, זכאי הנאשם לזכות השימוע ולהגיב על הטענות שבגינן הוא אמור להיענש על ידי מס הכנסה או מע"מ.

לאור זאת מוטמע עיקרון השימוע בחוקי רשויות המסים השונות, כמו פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין, פקודת המכס ובדיני מסים אחרים. החוק מבהיר כי לפני שיוטלו על הנאשם קנסות ועונשים, הוא זכאי לקבל הליך שימוע ולפרוס את טיעוניו.

יש לדעת כי היעדר שימוע הוא טיעון של ממש בבית משפט ויכול להביא לביטול החלטות שונות של רשות המסים, ולכן יש להעלותו כטענה מקדמית במועד מוקדם של דיון בבית משפט. לפי תפיסה זו בית משפט הדן בערעורי מסים הוא הערכאה השנייה ולא הראשונה. עליו לשמוע את טענות רשות מסים, זו או אחרת, רק לאחר שהנאשם כבר השמיע בפני רשות המסים את השגתו על ההאשמות התלויות נגדו.

זכות השימוע ברשות המיסים ניתנת במישור האזרחי ובמישור הפלילי.

שימוע ברשות המסים בתחום האזרחי

זכות השימוע במישור האזרחי ניתנת במקרים ובהם רשות המסים קבעה החלטות הקשורות למעמד משפטי של חברה, לעבירות מסוימות של ניהול ספרים וכדומה. הנישום זכאי לתהליך שימוע לפני שעניינו נדון בערכאה משפטית.

רשות המסים עוסקת במעקב הדוק ואכיפה מוגברת בתחום ניהול הספרים. הדבר נובע מהקלות היחסית שבה ניתן להעלים הכנסות באמצעות אי רישום הכנסות ובכך להתחמק מתשלום מסים. בשל כך עורכת הרשות ביקורת בקרב עסקים ומבצעת ביקורת על ספרי התקבולים. אם נמצא כי חלו ליקויים בספרים, רשאיות רשויות המס לפסול את ספרי העסק ולהטיל על בעל העסק סנקציות משמעותיות.

דוגמה לכך הוא שחר, מקדם אתרים באינטרנט. שחר עובד עם לקוחות רבים המעבירים לו תקבולים באמצעות העברה בנקאית. שחר הוא איש מקצוע טוב, אך לא מקפיד על רישום התקבולים בזמן ונוהג לעשות זאת אחת לחודש. בחודש מסוים דילג שחר על רישום זה, כי אביו אושפז בבית חולים. לרוע מזלו הגיעו דווקא בחודש האמור חוקרים מטעם רשות המסים ומצאו מחסור ברישום תקבולים במשך חודשיים, בעוד ההכנסות זרמו לעסק באופן סדיר. הם החליטו לפסול את ספריו של שחר ולקנוס אותו.

שחר נעזר בעו"ד שטען כי לא ניתנה לשחר זכות שימוע להביא את סיפורו ולכן קניסת הספרים אינה חוקית. השימוע ברשות המסים הוביל לתוצאה ובה בוטל האישום, לאחר שמנהל הרשות עיין בספרי התקבולים של שנים קודמות שנוהלו כהלכה ולאחר שעיין במסמכים הרפואיים שהובאו כעדות.

שימוע ברשות המסים בתחום הפלילי

זכות השימוע ניתנת גם במקרה ובו עבירת המס נחשבת כעבירה פלילית, למשל הוצאת חשבוניות פיקטיביות. כדאי לדעת כי יש הבדל בין עסקה מלאכותית לבין עסקה בדויה. עסקה בדויה מפרה את הנורמות הפליליות הכלכליות משום שהיא שקרית לחלוטין.

זכות השימוע שעומדת לנאשם בעבירת מס פלילית קיימת למעשה בכל תחום פלילי, בהתאם לסעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי התשמ"ב-1982. עד תיקון הסעיף, היו זכאים רק אישי ציבור לשימוע בהליך פלילי, בשל ההד הציבורי שהיה למשפטם. אולם התיקון קובע כל אדם זכאי לקבל שימוע.

להלן שתי דוגמאות, שונות בחומרתן, הקשורות לתחום הפקת חשבוניות פיקטיביות: 

◻️ בעל בית דפוס שהדפיס חשבונית מזויפת המעידה על רכישה של ציוד יקר. בכך הגדיל את הוצאות העסק והקטין את סה"כ המסים שהיה עליו לשלם בסוף השנה. 

◻️ רישום חשבונית על עסקה מסוימת על שמו של אדם אחר המשתמש בחשבונית הבדויה כהוצאה לכל דבר.

דוגמה לעבירה מהסוג השני בוצעה על ידי חברת קייטרינג ידועה מאזור המרכז. החברה ארגנה אירוע עבור אדם פרטי בעלות של 15,000 ₪. הלקוח, שהיה שכיר, אמר שאינו זקוק לחשבונית ולכן בעל חברת הקייטרינג לא רשם עבורו חשבונית. את החשבונית על עסקה זו רשם על שם חבר שיש לו עסק גדול ואשר דיווח כאילו ביצע אירוע לעובדים שלו ולכן נזקק לשירותי קייטרינג. שני הצדדים נאשמו בעבירת מס פלילית כנגד מס הכנסה ומע"מ לאחר שספריהם נבדקו ונמצא כי ביצעו עבירות דומות במהלך חמש השנים האחרונות. במהלך משפטם טען עורך הדין שלהם כי לא ניתנה להם זכות שימוע והשופט הורה לתת להם את זכות השימוע ברשויות המס האמורות, לפני המשך קיום המשפט. על אף השימוע, נשארו ההאשמות על תלן והנאשמים קיבלו מאסר בבית הכלא על עבירת צווארון לבן.

כדאי לדעת כי לעבירות מס אין עונשים קבועים בחוק ולכן כדאי להתייעץ עם עו"ד פלילי בכל מקרה ובו אתם נאשמים בעבירות מס. המשמעות של שימוע ברשות המס לפני משפט יכולה להיות שינוי סעיף ההאשמה ואף ביטול התיק כולו.

קראו גם את המאמרים הרלוונטיים הבאים:

◻️ מהי חקירה תחת אזהרה ומה זה אומר?

◻️ הכנה לחקירה במשטרה - המדריך לנחקר

◻️ חקירה משטרתית - איך להתמודד נפשית ומנטלית

◻️ זכויות חשודים בחקירה באזהרה

◻️ תרגילי חקירה - כיצד להיזהר מהם

◻️ 10 דברים שאסור לעשות בזמן חקירה במשטרה

◻️ ייעוץ לפני חקירה - באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ

◻️ חוק חקירת חשודים - חשיבותו ומשמעות הפרתו

◻️ כיצד נכון להתמודד נפשית ומנטלית בזמן ולאחר החקירה במשטרה?

◻️ האם רצוי שעורך דין יתלווה עם חשוד לחקירת משטרה?

◻️ באילו מצבים רשאית המשטרה לעצור אדם וכיצד ניתן להביא לשחרורו?

◻️ מהו עימות במשטרה והאם צריך להתכונן אליו?

◻️ האם ישנה חובה להתייצב לחקירת משטרה?

◻️ הזכות להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה ובמהלכה

◻️ שחרור חשודים ממעצר לאחר חקירת משטרה

◻️ סיום חקירה במשטרה - מה עושים מכאן?

זומנת לחקירה ברשות המיסים? צור עימנו קשר בהקדם!

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה פלילית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ברשות המיסים ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך, חשוב שתיוועץ עם עו"ד פלילי טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה ברשות המיסים עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה. צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה והסתבכת בביצוע מעשה העשוי לגבש נגדך חקירה ברשויות המס באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חקירה תחת אזהרה | עבירות מס | עבירות מס הכנסה | עבירות מס ערך מוסף | העלמת מס | עורך דין עבירות מס | עורך דין מס הכנסה | חקירה במס הכנסה | ייצוג נישומים בעבירות מס | שימוע במס הכנסה | שימוע במע"מ | חקירה במע"מ | חקירה ברשות המיסים | חקירה העלמת מס | חקירה חשבוניות פיקטיביות | חקירת מס הכנסה | חקירת מע"מ

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח זיכוי נאשם מעבירות הונאה במוסד אקדמי שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה למרות קיומה של הצהרת תובע סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חקירה במס הכנסה
שושוש | 09:00 26/02/2018
חקירה במס הכנסה
עו''ד עודד רגב | 10:00 23/04/2018
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
נמרוד | 21:29 15/06/2017
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:53 16/06/2017
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014