חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | הברחת נכסים בפשיטת רגל - משמעותה והעונש בצידה

הברחת נכסים בפשיטת רגל - משמעותה והעונש בצידה

פשיטת רגל מתרחשת כאשר האדם לא יכול לפרוע את החובות שלו ומטרתה היא לרכז את כלל נכסיו של החייב, כדי לחלקם בין הנושים שלו לפי החלטת בית המשפט. כדי להימנע מכך, עלולים בעלי החוב לנסות ולהבריח את הנכסים שלהם בשיטות שונות, כדי שאלה יישארו ברשותם או ברשות משפחתם. החוק קובע כי זו עבירה פלילית שדינה אף כמה שנות מאסר. מהי חלוקת נכסים בהליך פשיטת רגל? מהן השיטות שבאמצעותן מנסים חייבים להבריח נכסים? כיצד אפשר להתמודד עם תופעת הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל? עו"ד אסף דוק מסביר.

חלוקת נכסים בהליך פשיטת רגל

אנשים פרטיים או חברות עלולים להגיע למצב של חדלות פירעון, הן מחוסר מזל והן מהחלטות שגויות. במצב זה הם מוצאים עצמם חייבים כספים לספקים ולנושים אחרים, אך אין באפשרותם לשלם להם את חובם. את הבקשה לפשיטת רגל יכול להגיש החייב עצמו או הנושים שלו. ההליך מתנהל לאורך כמה שלבים הכוללים בקשה לפשיטת רגל, בדיקת נכסי החייב, הכרזתו כפושט רגל ובמקרים מסוימים אף מחיקת חובות ("הפטר").

לאחר שנבדקים כל נכסי החייב, הם מחולקים לנושים שלו באמצעות נאמן / כונס נכסים רשמי, בהתאם לסדר חלוקה שנקבע על ידי בית המשפט. עם זאת, לפעמים מנסים החייבים להבריח את נכסיהם, כדי שלא יפסידו אותם לטובת החייבים. אדם פרטי יכול לנסות להעביר את זכויותיו בקרקע, דירות, רכבים, תכשיטים ואף כסף מזומן. חברות יכולות לנסות להעביר את נכסי החברה לאדם או לחברה אחרת, כדי להימנע מעיקולים ותפיסת הנכסים על ידי כונס הנכסים והעברתם לנושים. הברחת נכסים היא מעשה פלילי שדינו כמה שנות מאסר בפועל.   

כיצד מנסים אנשים להבריח נכסים?

הנכסים שהנאמן או כונס הנכסים מחלק לטובת הנושים יכולים להיות נדל"ן, כסף מזומן, תכשיטים, רכב ועוד. השליטה על נכסים אלה מופקעת מהחייב וכונס הנכסים מוכר אותם ומוסר את הכספים לנושים, לכיסוי החוב. כדי לא להגיע למצב שבו יאבדו את כל רכושם, מנסים אנשים להבריח נכסים (concealment of assets) בשיטות שונות:

◻️ מתנה – חייבים מנסים להעניק לחבריהם או לקרובי משפחתם "מתנה", מתוך הסכם שבעל פה שהנכס יחזור לרשותם בעתיד. גם אם ההעברה כרוכה בתשלום מיסים, הם יהיו נמוכים משמעותית מההפסד של נכסים אלה.  

◻️ הקמת חברות קש – הקמת חברת קש פיקטיבית על שמו של אדם אחר והעברת הנכסים אליו. אפשר לבצע זאת הן לנכסים ברי קיימא כגון נדל"ן והן על מזומנים או חשבונות בנק.

◻️ עריכת הסכמי ממון – אנשים החייבים כסף חותמים על הסכם ממון טרום נישואין וכך מועברים הנכסים לבני זוגם.

◻️ הברחת נכסים לפני פשיטת רגל - חייבים עלולים לנקוט בשיטות אלה זמן רב לפני הגשת הבקשה כפושטי רגל, ולכן החוק אוסר על הברחת נכסים גם בתקופה שקדמה להגשת הבקשה.

שיטות להתמודדות עם הברחת נכסים

נושים מוצאים עצמם מתמודדים עם חייבים שלכאורה פשטו רגל, אך בפועל ממשיכים לנהל אורח חיים ראוותני ונשארים בעלי אמצעים. כונס הנכסים טוען כי בעל החוב הצהיר על כל נכסיו, אך בפועל משוכנע הנושה כי באפשרות בעל החוב לשלם לו וכי הבריח נכסים בשיטות שונות. כמה כלים עומדים לרשות הנושה וכונס הנכסים כדי להתמודד עם הבעיה:

◻️ חובת גילוי – החוק מחייב את החייב לפרט את כלל הנכסים הנמצאים בבעלותו, כגון כספים, נדל"ן, תכשיטים, דירות וחשבונות בנק. עליו לגלות כל פרט הנחוץ לצורך מימוש נכסים אלה.

◻️ חקירה פרטית – חייבים יכולים לשכור את השירותים של משרדי חקירות פרטיים, כדי להתחקות אחר נכסי החייב ולמנוע את הברחתם לחו"ל. משרדי חקירות בקיאים בכל השיטות של ההברחה ויוכלו לגלות את נכסי החייב, אף אלה המוחבאים היטב.

◻️ מעצר – החוק מאפשר לעצור את החייב, אם לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל סבור בית המשפט כי הוא מתכוון להבריח נכסים.

◻️ ביטול העברות – סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי אם החייב העביר נכס במהלך השנתיים שקדמו לבקשת פשיטת הרגל, תבוטל ההעברה, גם אם נעשתה ללא תמורה. אם ההעברה בוצעה 2-10 שנים מיום הגשת הבקשה לפשיטת רגל, לא יהיה לה תוקף, אלא אם יוכיח החייב כי בזמן ההעברה היה בעל כושר פירעון. סעיף זה גם מונע מצב ובו חייב יעביר נכסים לנושים, לפי סדר העדפה אחר שקבע כונס הנכסים.

הנושה יכול להציג ראיות להברחת נכסים בבית משפט וזה יכול להטיל על החייב סנקציות שונות, אף סנקציות פליליות.

עבירות פליליות בהליך פשיטת רגל

הברחת נכסים הינה אחת מעבירות פשיטת רגל שבגינה אדם עלול לעמוד לדין פלילי ולקבל עונשי מאסר בפועל:

◻️ הימנעות מגילוי נכסים – סעיף 214 לפקודת פשיטת רגל קובע כי חייב שנמנע במתכוון לגלות את כל נכסיו עלול לקבל עונש של עד 3 שנות מאסר.

◻️ הברחת נכסים – סעיף 216 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי אם חייב לא הצהיר, לא מסר את הנכסים והמסמכים הרלבנטיים לנאמן, העלים נכסים או ניסה להבריחם, כל זאת במהלך 12 חודשים שקדמו לבקשה לפשיטת הרגל, עלול לקבל עונש של עד 4 שנות מאסר.

נוסף על הסנקציות הפליליות, עלול החייב שניסה להבריח נכסים ונתפס להיתקל בקשיים בהליך פשיטת הרגל, כגון בקשת הפטר או סידורי נושים.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליכי פשיטת רגל

אם אתם חייבים, יעשו הנושים הכל כדי להוכיח שהברחתם נכסים, אף אם לא ביצעתם זאת או אם ההעברה נעשתה בדרך חוקית, למשל זמן רב לפני הגשת הבקשה על הכרזת הרגל. כתוצאה מכך עלול בית המשפט להחמיר אתכם, שלא בצדק, על ידי הסדרים נוקשים יותר או מניעת הפטר. על עורך דין מיומן לסייע לכם לצלוח משוכה זו בשלום.

אם אתם נושים, עליכם לשלול מצב שבו מנסה בעל החוב להתחמק מחובותיו על ידי הברחת נכסים בדרך מתוחכמת. עורך דין פלילי יסייע לכם לבדוק את חוקיות העברת הנכסים של החייב, כדי שאתם תוכלו לגבות את החוב המגיע לכם.

הליך פשיטת רגל צובר תאוצה בשנים האחרונות, בגלל האפשרות לקבל צו הפטר. הפיתויים לרמאויות בדרך כדי לקבל את הצו או להשתמט מחובות הם גדולים, אך עלולים להיקבע כעבירות פליליות הנושאות קנסות ועונשי מאסר. היוועצות וייצוג בעורך דין פלילי מנוסה הינה קריטית לאורך כל שלביו של הליך פשיטת הרגל, בין אם אתם חייבים ובין אם אתם נושים.

עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לדאוג שתוכל לגבות את החוב המגיע לך, או לחילופין, לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליכים שנפתחו נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו עוסק במשפט פלילי והליכי פשיטת רגל מזה תקופה ארוכה ומקפיד תמיד לשמור נאמנה על הזכויות והאינטרסים של לקוחותיו תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. בין אם אתה חייב ובין אם אתה נושה, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בהליכי פשיטת רגל - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
פשיטת רגל | עבירות פשיטת רגל | עבירות פליליות בהליך פשיטת רגל | הליכים פליליים בפשיטת רגל | דיני פשיטת רגל | פשיטת רגל פלילי | הברחת נכסים בהליך פשיטת רגל | מאסר חייב בפשיטת רגל | עבירות פש"ר | הברחת נכסים | הברחת נכסים מנושה | עונש על הברחת נכסים | הברחת נכסים לפני פשיטת רגל | הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט ביטול הרשעה לעובד בנק בכיר שתקף קטין הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת שחרור עצור שנחשד במעשים מגונים בתלמידים בתיכון בו עבד קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות במשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
גניבת נכסים וירטואלים
בובי | 07:18 19/10/2017
גניבת נכסים וירטואלים
בובי | 05:26 25/10/2017
גניבת נכסים וירטואלים
עו''ד אור הדאיה | 16:21 25/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018