חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | חבלה בנסיבות מחמירות - משמעותה והעונש בצידה

חבלה בנסיבות מחמירות - משמעותה והעונש בצידה

חוק העונשין מפרט את דרגות החומרה של עבירות החבלה ואת העונש הצפוי לאדם המורשע בהן. עבירת גרימת חבלה בנסיבות מחמירות נבדקת בהתאם למידת הכוונה והנסיבות בה נגרמה החבלה על ידי התוקף וכן מידת חומרתה של הפציעה והנתונים הרפואיים המוצגים בפני בית המשפט. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת חבלה בנסיבות מחמירות ומרכיביה, העונשים הקבועים בצידה, התייחסות בתי המשפט אליה וכן את ההבדל בינה ליתר עבירות החבלה השונות.

סוגי החבלות לפי חוק העונשין  

חוק העונשין מפרט מהי חבלה בנסיבות מחמירות בסעיף 335, אך לפני הסעיף הזה מוגדרות עבירת החבלה והפציעה:

◻️  סעיף 333 – "החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו מאסר שבע שנים."

◻️  סעיף 334 – "הפוצע חברו שלא כדין, דינו מאסר שלוש שנים."

כיצד ייתכן שפציעה גוררת עונש פחות חמור מאשר חבלה? התשובה היא שפציעה היא חתך חיצוני ואילו חבלה היא סיכון חיי אדם ואף פגיעה באבריו הפנימיים. בתי המשפט מתייחסים לחבלה כאל מעשה שיכול לסכן את הקורבן ואף לגרום לו מום או נכות.

⬜️ חמורה עוד יותר היא עבירת החבלה בנסיבות מחמירות, המפורטת בסעיף 335, ואשר מרחיבה את שני הסעיפים הללו. עבירת חבלה חמורה הופכת לחבלה בנסיבות מחמירות אם מתמלאים תנאים אלה:

(א) נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או 334 –

◻️  (1) כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה;

◻️  (2) כשהיו נוכחים שניים או יותר, שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.

(א1) העובר עבירה לפי סעיף 333 כלפי בן משפחתו, דינו – מאסר עשר שנים.

(ב) העובר עבירה לפי סעיף 334 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לעניין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

◻️  (1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;
◻️  (2) קטין או חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

העבירה החמורה ביותר היא חבלה בכוונה מחמירה [סעיף 329(א)(1) לחוק העונשין] שהיא ביצוע חבלה מתוך כוונה מראש.

העונשים בעבירות חבלה

העונשים המפורטים להלן הם העונש המקסימאלי שיכול בית המשפט להטיל, והדבר תלוי כמובן בהגדרה המדויקת של החבלה ולאיזה סעיף היא עונה. בהחלטה על העונש מתחשב בית המשפט בעוצמת הפגיעה שנגרמה לקורבן (האם מדובר בחתך חיצוני, האם החבלה גרמה לנזק לאיברים פנימיים, האם הקורבן נשאר עם מום וכדומה), בעברו הפלילי של הנאשם, מהן נסיבות העבירה, האם תכנן מראש את הפגיעה וכדומה. כמובן שעורך הדין של הנאשם יעשה ככל יכולתו לשנות את העבירה מחבלה לפציעה, אולם לבית המשפט יש קריטריונים להגדרת העבירה, לפי סולם חומרתה. למשל:

◻️  אם החבלה היא לא קשה, כגון סטירה או אחיזה כוחנית, היא עלולה לגרור עונש של עד שנתיים מאסר.

◻️  אם החבלה היא גרימת חבלה חמורה, היא עלולה לגרור עונש של עד 7 שנות מאסר.

◻️  אם החבלה החמורה לוותה בשימוש בנשק קר או חם או על ידי כמה אנשים, היא עלולה לגרור עונש של עד 14 שנות מאסר.

◻️  אם החבלה החמורה תוכננה מראש היא מוגדרת כחבלה בכוונה מחמירה [סעיף 329] ועלולה לגרור עונש של עד 20 שנות מאסר. זהו עונש זהה לעונש בגין הריגה או ניסיון לרצח.

הגדרת העבירה רלבנטית גם לערכאה שבה היא תידון. תיק הדן בעבירת פציעה ידון בבית משפט השלום ואילו תיק הדן בחבלה בכוונה מחמירה ידון בבית המשפט המחוזי שם העונשים הניתנים כבדים יותר.

דוגמה לגזר דין בעבירת חבלה בנסיבות מחמירות

בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו הרשיע בחודש ספטמבר 2017  אדם בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 333, 335 (א)(1) ו-(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977, וגזר עליו 20 חודשי מאסר בפועל. [תפ(ת"א) 16197-09-16].

הנאשם (נאשם מס' 1) הודה כי באוגוסט 2016 נכנס למועדון עם חבריו, כולל קטינה ידידה שלהם. לאחר שסיימו לבלות יצאו מהמועדון ועמדו בסמוך לו. לאחר כמה דקות יצאה מהמועדון קבוצה נוספת של אנשים ובין שתי הקבוצות התפתח דין ודברים חריף שהתדרדר לקטטה אלימה. במהלך הקטטה בין שתי הקבוצות היכו הצדדים זה את זה והקטינה נפלה על הקרקע בעוצמה רבה. הנאשם, עם אדם נוסף, חשבו שאחד מחברי הקבוצה השנייה עומד לעשות שימוש בסכין ותקפו אותו באמצעות מוט ואבנים. כתוצאה מהקטטה נגרם לאחד מהמעורבים שבר דחיסה בגולגולתו ודימום מוחי, והוא נזקק לניתוח חירום.

גזר הדין הנוכחי דן בנאשם מספר 1, שהיכה באמצעות אבנים ומוטות את חברי הקבוצה השנייה. הוא הואשם בעבירת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, [סעיף 335] שעונה על נסיבות שימוש בנשק קר על ידי כמה אנשים. חלק מהנאשמים הואשמו בעבירת חבלה בכוונה מחמירה [סעיף 329], שהעונש עליה כאמור חמור הרבה יותר ויכול אף להגיע לעשרים שנות מאסר.

התביעה ציינה כי האלימות הקיצונית שנקט נאשם מס' 1 אינה מידתית לנסיבות האירוע, וכי לאחר שחברי הקבוצה השנייה כבר נפגעו וכי הוא חזר עם חברו לאסוף אבנים והמשיכו לפגוע באחרים. בית המשפט קיבל את עמדת התביעה, שאין במקרה זה הצדקה להקלה בעונש בגלל הגנה עצמית אלא היה שימוש באלימות מכוונת. עם זאת, בית המשפט התחשב בהודאת הנאשם, בגילו הצעיר (21) ובעובדה שהוא נעדר כל עבר פלילי. מתחם העונש ההולם על עבירת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות שבה הורשע הנאשם, נע בין 42-18 חודשי מאסר בפועל.

בית המשפט גזר את עונשו של הנאשם בגין חבלה חמורה בנסיבות מחמירות וקבע כי ירצה 20 חודשי מאסר בפועל בניכוי תקופת מאסרו, ומאסר על תנאי. 

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות תקיפה וחבלה?

במידה וזומנת לחקירה במשטרה או שהוגש נגדך כתב אישום בעבירות תקיפה וחבלה, אל תקל ראש בדבר שכן מדיניות הענישה הנהוגה הינה החמרה משמעותית עם מבצע העבירה בעקבות התגברות תופעות האלימות בחברה והחשש כי ענישה מקלה תגרום להעברת מסר שלילי לעבריינים פוטנציאלים המיועדים לבצע עבירות מאותו הסוג.

בכל מקרה בו אתה מוצא את עצמך חשוד או נאשם בעבירת חבלה בנסיבות מחמירות, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החקיקה והפסיקה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו. יש לבדוק בזהירות את עבודת המשטרה, לבדוק את אמינות המתלונן ולוודא היטב מהו סעיף העבירה שבו אתה מואשם ומה משמעותו. כדאי לדעת ששינוי סעיף יכול להיות קריטי למהלך המשפט ולתוצאות המתקבלות בו. הזכות לקבל ייעוץ משפטי ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי וכדאי לנצלה החל מהשלב הראשון - החקירה במשטרה. בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה', משום שאף שגיאה קלה מצד העצור עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.

המשפט הפלילי הוא ענף משפטי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, לכן היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות תקיפה וחבלה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות נשק, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות תקיפה | גרימת חבלה חמורה | עבירות חבלה | עבירות תקיפה וחבלה | חבלה בנסיבות מחמירות | עונש על גרימת חבלה בנסיבות מחמירות | עונשים בעבירות תקיפה וחבלה | עונשים בעבירות חבלה

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שאלה לגבי תקיפה בנסיבות מחמירות
שרית | 13:58 19/04/2017
תקיפה בנסיבות מחמירות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:50 19/04/2017
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
אברהם | 14:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
עו''ד עודד רגב | 16:26 20/01/2018
כתב אישום חבלה בכוונה מחמירה
יבגני | 09:49 10/03/2016
כתב אישום חבלה בכוונה מחמירה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:22 11/03/2016
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
כתב אישום על תקיפה במשפחה
אחד | 10:57 24/07/2017
כתב אישום על תקיפה במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 13:25 26/07/2017
קובלה פלילית על תקיפה
אביעד | 18:54 21/05/2017
קובלה פלילית על תקיפה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 23:21 21/05/2017