פריצה והתפרצות

פריצה והתפרצות הן עבירות של כניסה בלתי חוקית של אדם למקרקעין (בית או חנות לדוגמא) או לנכסי מטלטלין (רכב לדוגמא) במטרה לבצע עבירה, כגון גניבת רכוש. מאז ומעולם מקום מגוריו של אדם נתפש כמבצרו ועל כן כל חדירה למרחב זה מהווה הפרה חמורה של פרטיותו וזכויותיו הקנייניות וכן פוגעת באינטרס ציבורי חשוב. משום כך, בחר המחוקק להחמיר במיוחד בעונשם של נאשמים בעבירות אלה תוך שהוא קובע לצידן עונשי מאסר ארוכים ומרתיעים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות עבירת פריצה והתפרצות ומרכיביה.

יסודות עבירות פריצה והתפרצות

עבירות פריצה והתפרצות מנויות בסעיפים 405 ו- 406 לחוק העונשין ונחשבות לעבירות רכוש חמורות הגוררות, בעקבותיהן, עונש של בין 5-7 שנות מאסר בפועל. עבירות אלו יכולות להיעשות תוך כדי שימוש באלימות, שבירה של חלון או פריצה של דלת, או כניסה לתוך בניין או מבנה פרטי כלשהי ללא קבלת רשות. גם פתיחת דלת הבית, פתיחת החלון או אפילו כניסה דרך הארובה יכולה להיחשב כפריצה לכל דבר המצדיקה עונש מאסר. כמו כן, ביצוען של עבירות אלה תוך שימוש בנשק, מכל סוג שהוא, מהווה נסיבות מחמירות שיש בהן כדי להחמיר את הענישה המרבית בעבירות אלה.

זאת ועוד, לרוב פריצה לבית או לעסק נעשית במטרה לגנוב את השלל והרכוש הנמצאים בו. העונש שנקבע בחוק בגין עבירת גניבה, שמוגדרת בחוק כנטילה או נשיאת דבר הניתן להיגנב, ללא הסכמת הבעלים תוך כוונה לשלול דרך קבע את הדבר במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, הוא עד 3 שנות מאסר. במידה וערכו של הדבר הנגנב עולה על 500,000 שקלים דינו של העבריין מזנק לעד 7 שנות מאסר.

בנוסף לאמור, נקבעו מספר נסיבות אשר מחשידות בכוונת פריצה אשר לצידן נקבע עונש של עד 5 שנות מאסר ואלו הן: אדם אשר מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם בכדי לסכן או לפגוע במטרה לפרוץ או להיכנס לבניין או לבצע בו גניבה או פשע, או מחזיק מכשיר שמטרתו לפרוץ לבניין בכוונה לבצע פשע, פניו רעולים או מוסווים בכוונה לבצע גניבה או פשע או שהוא נמצא בבניין בכוונה לבצע בו גניבה או פשע תוך שהוא נוקט באמצעים שיסתירו את נוכחותו.

כיצד מוגדרות על פי החוק פריצה והתפרצות

החוק במדינת ישראל המתייחס לעבירות פריצה והתפרצות מפריד בין השתיים ומתייחס לכל אחת מהן באופן שונה. על פי החוק פריצה מוגדרת כמעשה שבו אדם נכנס שלא ברשות לבניין המשמש כמקום מגורים או כתפילה, בין אם השתמש באלימות תוך כדי מעשה הפריצה ובין אם לאו. בין אם נכנס אל בניין המגורים או אל בית התפילה על ידי שבירת החלון או הדלת או על ידי פתיחתה באמצעות מפתח ייעודי. לעומת זאת, ההתייחסות אל התפרצות היא שונה. על פי החוק, התפרצות הינה מעשה שבו אדם נכנס שלא ברשות לבניין שאיננו משמש כמקום מגורים או לצרכי תפילה, בין אם החזיק ברשותו מכשירי פריצה וביצע זאת תוך כדי שימוש באלימות ובין אם לאו.

העונש הניתן במקרים של עבירות פריצה והתפרצות נקבע בהתאם לאופי מקרה הפריצה והאירוע עצמו. פריצה, כלומר כניסה לבניין מגורים פרטי או לבית תפילה, תגרור בעקבותיה עונש של עד חמש שעות מאסר. לעומת זאת, התפרצות עם כוונה תחילה לבצע פשע או גניבה, תגרור עונש של עד שבע שנות מאסר. עבירות פריצה והתפרצות נחשבות לעברות חמורות מאד, שכן הם מהוות סכנה של ממש עבור אלה המתגוררים בבית הנפרץ או נמצאים במבנה שאליו פרצו, ולכן גם מי שחשוד בעבירות אלו ונמצא מחזיק ברשותו כלי פריצה עשוי לקבל עונש של עד חמש שנות מאסר ולו רק בגלל כוונתו לבצע זאת.

החזקת מכשירי פריצה

עבירת החזקת מכשירי פריצה הקבועה בסעיף 409 לחוק העונשין הינה עבירת מנע שנועדה למנוע את התקיימותן של עבירות הפריצה וההתפרצות בדרך של איסור החזקתם של מכשירים המשמשים לביצוען של עבירות אלה. הרציונאל בבסיס עבירה זו הוא כי בהיעדר מכשירי פריצה בידי הגורם הרלוונטי תימנע האפשרות הנתונה בידיו לעבור עבירות של פריצה והתפרצות. במידה ונתפסו על אדם מכשירים או כלים אשר ייעודם לשם פריצה לבניין, ואין הוא מספק הסבר סביר להימצאות אלו ברשותו – דינו עד 3 שנות מאסר.

פנייה אל עורך דין מומחה במקרה של האשמה בגין פריצה או התפרצות

מכיוון שהחוק במדינת ישראל מבין בין פריצה במטרה לגנוב או לבצע פשע כלשהו לבין פריצה ללא כל כוונה שהיא לפגוע או לגנוב, מי שנאשם בכך חשוב שייעזר בעורך דין המתמחה בעבירות פריצה והתפרצות ויכול לבחון את המקרה לגופו תוך התייחסות לכל הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות ולהגדרתו של החוק את העבירה המדוברת. בבואו של בית המשפט לבחון את המקרה, ישנה התייחסות רבה מאד לכוונתו של הנאשם, למטרת הכניסה שלו אל הבניין, לדרך שבה הוא נכנס אליו וגם לאופן שבו ביצע את הפריצה. במקרים רבים נלוות להאשמה זו האשמות נוספות, כמו גניבה או השחתה של רכוש ולעיתים אפילו גם אונס.

אם נמצאו על גופו של החשוד מכשירי פריצה, לרבות סכין או כל כלי נשק אחר, מדובר בעבירה פלילית המצדיקה עונש של חמש שנים. אם נתפסו על גופו כלים המשמשים לפריצה והחשוד איננו מספק הסבר לבית המשפט או לשוטרים על הסיבה להימצאותם עליו, הרי שהעונש שהוטל עליו יהיה שלוש שנות מאסר. ההחמרה בנושא והתייחסותו של בית המשפט לענייני הפריצה וההתפרצות נועדה למנוע את עבירת הפריצה עצמה ובהמשך גם להוביל לירידה במקרי הפריצה. כך או כך, רק עורך דין מיומן ומנוסה, הבקיא בתחום ומבין את החוק לעומקו, הוא הכתובת המתאימה ביותר שיכולה לסייע במקרים כאלה ובהתמודדות מול בית המשפט או כל גורם אחר, אליו מובא החשוד לאחר שנתפס.

זומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות פריצה והתפרצות?

אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח.

ההליך הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. שלב היציאה יכול להיות בגלל הוכחה שאכן לא התבצעה עבירה, אך גם תודות לכשלים בירוקרטיים וביצוע כושל או לא חוקי של אחד מהשלבים שנסקרו לעיל. נוסף כל כך, יש לדעת כי רף ההתייחסות של החוק לסעיפים שונים באותו תחום הן שונות לחלוטין ודבר זה משפיע על העונש המוטל על הנאשם.

היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות רכוש מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות רכוש | פריצה והתפרצות | החזקת רכוש החשוד כגנוב | שוד מזויין | עבירת פריצה והתפרצות | החזקת מכשירי פריצה | עבירת גניבה | עבירות גניבה | הסגת גבול | גניבה מרכב | פריצה לרכב | התפרצות לבניין | פריצה לבניין | פריצה לבית | נסיבות המחשידות בכוונת פריצה | פריצה לעסק | התפרצות למקום מגורים | התפרצות לדירה

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2 התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
פריצה למייל
ענבל | 19:21 11/07/2019
פריצה מרחוק לפלאפון
אנונימית | 13:58 12/08/2018
פריצה מרחוק לפלאפון
גבריאל | 16:53 04/10/2018
פריצה לאתר באישור
פלוני אלמוני | 13:29 06/11/2017
פריצה לאתר באישור
cyberworldisrael | 17:02 04/10/2018