חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | תקיפה הגורמת חבלה של ממש

תקיפה הגורמת חבלה של ממש

תקיפה הגורמת חבלה של ממש הינה עבירה פלילית המתייחסת למצבים בהם אירוע התקיפה הביא לפגיעה גופנית בנתקף העולה כדי חבלה של ממש, כגון: שטפי דם, שריטות, שפשופים, פציעות וכדומה. חוק העונשין מתייחס למספר דרגות וסוגים של עבירות תקיפה, כאשר ההתייחסות והענישה עליהן בהתאם. בתוך כך, קיים הבדל מהותי בחומרת ההליך והעונש בין עבירות תקיפה שאינה מלוות בחבלה, ובין אלו הגורמות לחבלה ממשית. עו"ד אסף דוק מסביר אודות עבירת תקיפה הגורמת חבלה ממשית ומרכיביה.

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש

כאמור, ישנם סוגים שונים של עבירות תקיפה וכולן מערבות אלימות, המוגדרת כהפעלתו של כוח פיזי על האחר ללא הסכמה או ברמייה. בד בבד, תקיפה מוגדרת כנגיעה, דחיפה, הכאה או הפעלת כוח פיזי בכל דרך עקיפה או ישירה אחרת. כלומר, לא מדובר רק בשימוש בגוף התוקף עצמו אלא גם בחומרים כמו גז, חשמל, חום, ריח ואור באופן מוגזם היוצר אי נוחות או נזק לקורבן.

החוק בישראל מתייחס עקרונית ל- 3 מדרגות חומרה של עבירות תקיפה. הראשונה מכונה תקיפה ללא חבלה ומוגדרת מסוג עוון אשר הענישה עליה עומדת על שנתיים מאסר, ואילו השנייה מכונה תקיפה הגורמת לחבלה ממשית ומוגדרת גם כעבירה מסוג עוון אשר הענישה עליה עומדת על 3 שנות מאסר. המדרגה השלישית מכונה תקיפה בנסיבות מחמירות, ומשתייכות אליה שתי הקודמות אם בוצעו בנוכחות או בהשתתפות יותר מאדם אחד, או במסגרת המשפחה. במקרים אלו, העונשים האמורים לעיל מוכפלים, כך שעל תקיפה ללא חבלה בנסיבות מחמירות עומד העונש על 4 שנות מאסר, ואילו על תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות עומד העונש על 6 שנות מאסר.

מהי חבלה של ממש?

בסעיף 34כד לחוק העונשין, הוא סעיף ההגדרות, נתן המחוקק הגדרתו למושגים של "חבלה", "חבלה חמורה" וכן "חבלה מסוכנת", ולעומת זאת החסיר הגדרתו למושג "חבלה של ממש". מושג זה, הוא הרכיב התוצאתי בעבירה הקבועה בסעיף 380 לחוק העונשין, זכה לפרשנות מרחיבה בפסיקה. פרשנות זו מתבססת על הגדרתה של חבלה בחוק, ולפיה חבלה הינה "מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים", כאשר הפרשנות המקובלת בפסיקה היא שיש להוכיח חבלה אשר לה ביטוי מוחשי".

כאמור, עסקינן בתקיפות המשתייכות למדרגה הבינונית של מידת החומרה, הגורמות לצורך בטיפול רפואי, לשטפי דם, שריטות, שפשופים או לפציעות. כלומר, על פי רוב מדובר בסימנים שאפשר לראות בעין על גוף הקורבן, וניתן להוכיחן באמצעות תיעודים שמספקים השוטרים שהגיעו למקום, מסמכים רפואיים וצילומים. בהקשר זה, יש לציין את ההבדל המהותי בין פציעה ובין חבלה חמורה. כל עוד מדובר בפציעה הרי שמדובר בעבירת תקיפה שאינה בנסיבות מחמירות, והכוונה היא לביתור הקרום החיצוני של הגוף. לעומת זאת, חבלה חמורה היא כזו שיצרה פגיעה או שעלולה היתה לפגוע בצורה קשה לצמיתות בקורבן. כלומר, הכוונה היא ליצירת מום או נכות לתמיד בקורבן, כאשר חוות הדעת הרפואית היא שתקבע את חומרת הנזקים שנגרמו או שיכלו להיגרם ללא טיפול רפואי הולם.

עבירת תקיפה הגורמת חבלה עשויה להתגלגל לעבירות חמורות הרבה יותר

עבירות התקיפה שיפורטו להלן, הן עבירות שעשויות להתגלגל בקלות לעבירות חמורות יותר כדוגמת;

תקיפה בצוותא: במידה והתקיפה בוצעה בצוותא של יותר משני אנשים הדין מזנק לעד 5 שנות מאסר. במידה ונכחו שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה דינו של כל אחד מהם הוא עד 6 שנות מאסר.

עבירת פציעה: סעיף 334 לחוק העונשין עוסק בעבירת הפציעה ומגדירה כבבקע או ביתור קרום חיצוני של הגוף. הפציעה היא למעשה סוג קל יותר של חבלה אשר יכולה לבוא לידי ביטוי בשטפי דם, שריטות או חתך חיצוני בגופו של האדם. העונש לפוצע את חברו שלא כדין הוא עד 3 שנות מאסר. כמובן שהמחוקק לא יתמקד או ישים את כל משקלו רק על העבירה עצמה "הדקירה", "הפציעה" או "החבלה", כאובייקטים דוממים ועיקר משקלו של התיק וכן אופי הענישה יהיה מושתת בעיקר על אופי ביצוע המעשה כלומר: האם נעברה העבירה בשוגג, תוך כדי תנועה או כתוצאה מהגנה עצמית או תוך ידיעה מראש, תכנון קפדני ואפילו כתוצאה ממעשה נקם כלשהו שקדם לו תכנון ורקע קודם. את הרקע לביצוע המעשה תבדוק המשטרה במהלך החקירה, שתתווסף לחומר התיק והראיות הכוללות את המסמכים הרפואיים ושתוביל את התביעה להתמקד בסוג ההאשמה כלפי החשוד וכן אופי וסוג הענישה אותו היא תרצה להשיג.

עבירת גרימת חבלה חמורה: סעיף 333 לחוק עוסק בעבירת גרימת חבלה חמורה וקובע שיש בה כדי לסכן את חיי האדם או לפגוע בו פגיעה קשה באחד מאיבריו או בחושיו. חבלה חמורה היא למעשה חבלה אשר גורמת לקורבן, נכות או מום לצמיתות, המכונה "פגיעת קבע" באחד האיברים, החושים או הקרומים של הקורבן. מידת הנזק שנגרם או שעתיד היה להיגרם אם לא היה מטופל בזמן, יקבע את מידת מסוכנות העבירה, בייחוד ובהסתמך על חוות הדעת הרפואית ואשר תגדיר אם מדובר בחבלה הגורמת לסכנת נפשות. העונש לחובל בחברו חבלה חמורה הוא עד 7 שנות מאסר ובמידה והעבריין נשא נשק חם או קר העונש מזנק לעד 14 שנות מאסר.

עבירת חבלה בכוונה מחמירה: סעיף 329 לחוק עוסק בעבירת חבלה בכוונה מחמירה וקובע עונש של עד 20 שנות מאסר לאדם שביצע חבלה מסוכנת או כזו שפגעה קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או כדי פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים  או הפנימיים.

ההליך הפלילי

אדם שהוגשה כנגדו תלונה על תקיפה יוזמן לחקירה במשטרה, אך לפני כן, חשוב מאוד שיפנה לייעוץ מטעם עורך דין המתמחה בתחום. זאת מאחר שלמסירת הגרסה הראשונה במשטרה ישנה משמעות גדולה, והדבר נכון במיוחד במקרים של חבלה ממשית בהם קיימת נטייה להגשת כתב אישום. בתוך כך, ייתכן מאוד כי החשוד רואה את הדברים בצורה שונה לחלוטין מהמתלונן, ולדעתו כלל לא ביצע תקיפה או שנקט בכלל בהגנה עצמית. במידה שאכן קיימת כוונה להגיש כנגדו כתב אישום על תקיפה בנסיבות מחמירות, הרי שמדובר בעבירה מסוג פשע והחשוד זכאי לשימוע. שוב, לא מומלץ להגיע לשימוע ללא ליווי של עורך דין, אשר ייצג את הלקוח ויצג את טענותיו במטרה לשכנע את הפרקליטות להימנע מלהגיש כתב אישום.

עבירות חבלה ממשית ויחסו של בית המשפט

במידה שהוחלט להגיש כתב אישום הרי שהחשוד הופך לנאשם, ויעמוד למשפט בו התובעת היא המדינה ולא הניזוק. יחד עם זאת, יש לציין כי במקרים מסוימים עשויה להיות מוגשת גם תביעה אזרחית לצורך קבלת פיצויים. במשפט הפלילי מוטל נטל ההוכחה על התביעה, והיא זו שצריכה להוכיח את אשמתו של הנאשם בפני הערכאה השיפוטית. מאידך, סנגורו יפעל למזעור הנזקים תוך בחינה מעמיקה של כל הראיות, ובמידת הצורך יפנה אל התובעת על מנת להגיע להסדר טיעון. עורך הדין ישאף לעורר ספקות בקרב התביעה באשר לסיכויי ההצלחה כדי שבמסגרת ההסדר יופחתו האישומים, תקטן חומרתם ויידרש עונש קל יותר. זאת, בתמורה להודאה של הנאשם בסעיפים אלו. מעבר לכך, על הסנגור לפעול להצגת טיעונים משכנעים הנוגעים לנסיבות התקיפה ותוצאותיה, ולהצגת נסיבות אישיות שעשויות להקל עם לקוחו כגון היעדר עבר פלילי, מצבו המשפחתי והבעת חרטה על מעשיו.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש?

אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות פליליות חמורות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות אלימות במשפחה | עבירות אלימות | עבירת תקיפה | תקיפה בנסיבות מחמירות | תקיפה הגורמת חבלה של ממש | עבירות תקיפה | אלימות במשפחה | פציעה | חבלה חמורה | חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין | תקיפה סתם | תקיפה חבלנית | תקיפה לשם פציעה | תקיפה בצוותא | תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש

הצלחות המשרד בתחום
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על תקיפה במשפחה
אחד | 10:57 24/07/2017
כתב אישום על תקיפה במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 13:25 26/07/2017
שאלה לגבי תקיפה בנסיבות מחמירות
שרית | 13:58 19/04/2017
תקיפה בנסיבות מחמירות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:50 19/04/2017
קובלה פלילית על תקיפה
אביעד | 18:54 21/05/2017
קובלה פלילית על תקיפה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 23:21 21/05/2017
תלונה על תקיפה בחדר מדרגות
מיכאל | 20:30 21/10/2016
תלונה על תקיפה בחדר מדרגות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:19 22/10/2016
תלונה על תקיפה בחדר מדרגות
מיכאל | 19:39 22/10/2016
תקיפה פיזית שנסגרה ללא חקירה . מה עושים?
דוד | 21:32 06/09/2016
תקיפה פיזית שנסגרה ללא חקירה . מה עושים?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 22:56 06/09/2016
כתב אישום על תקיפה סתם בת זוג
איגור | 21:33 07/07/2016
כתב אישום על תקיפה סתם בת זוג
עו''ד אלעד שאול אלבז | 21:38 07/07/2016
פיצויים על תקיפה
ג'וש | 21:55 08/05/2016
פיצויים על תקיפה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:28 10/05/2016
שאלה לגבי תקיפה
דניאל | 08:06 20/04/2016
שאלה לגבי תקיפה
עו''ד אסף דוק | 07:46 24/04/2016