חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ייצוג סטודנטים בעבירות משמעת

ייצוג סטודנטים בעבירות משמעת

הליכים משמעתיים נפתחים לרוב במקרים בהם עולה חשד מטעם המוסד האקדמי כי סטודנט הפר הוראה בתקנון המשמעת הנוגעת לכבוד המוסד או המוסר הציבורי, כגון: העתקה בבחינה, הכנסת חומר עזר אסור לבחינה, הונאה בעבודת בית או עבודה סמינריונית, התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, הטרדה מינית והתנכלות, הרשעה של סטודנט בפלילים במעשה שיש עמו קלון, קבלת דבר במרמה ועוד. העונשים על הפרת תקנון המוסד האקדמי עלולים להיות כבדים ובמקרים מסוימים להגיע לכדי הרחקה מהלימודים ולחסום אפשרות תעסוקה בעתיד. משרד עורכי דין אסף דוק מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לסטודנטים ולעובדי הוראה בכל הנוגע לעבירות משמעת שבוצעו במוסד האקדמי, מכין אותם לחקירה משמעתית ומייצג אותם בפני הממונה על המשמעת, ועדת משמעת או הליכי ערעור על החלטת ועדת משמעת.

ייצוג סטודנטים בפני ועדות משמעת במוסדות אקדמיים

לעיתים סטודנטים מוצאים עצמם מואשמים בעבירות משמעת מדרגות חומרה שונות. מדובר בעבירות הכרוכות בעמידה לדין משמעתי מול נציגי המוסד האקדמי, ויכולות להוביל בין היתר להרחקה מהמוסד, ובמקרים חמורים אף להגשת תלונה במשטרה ופתיחת תיק פלילי. חשוב לדעת כי עבירות אלו מהוות כתם אישי, ובוודאי עלולות להעיב על עתידו של הסטודנט. לכן, התמודדות נכונה עם האשמות מעין אלו דורשת ייצוג משפטי מטעם עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום.

סוגי עבירות משמעת באקדמיה

לכל מוסד אקדמי בארץ יש תקנון שנועד להסדיר דיני משמעת עבור הסטודנטים הלומדים בו, בין אם מדובר באוניברסיטה או מכללה. זהו תקנון שכל אחד רשאי לעיין בו ותכניו מפורסמים לרוב באתר האינטרנט של המוסד. הלכה למעשה, התקנונים עוסקים בקשת רחבה של נושאים ומצבים עליהם נמנים בין היתר:

  • הפרעה, הונאה או העתקה של עבודות אקדמיות או מבחנים.
  • חוסר ציות להוראות נהלי המוסד או הוראות של מורים, עובדים והרשויות במוסד האקדמי.
  • התנהגות אשר יש בה פגיעה מוסרית או פגיעה בכבודו של המוסד האקדמי.
  • התנהגות לא הולמת, פרועה או אלימה או שיש בה קלון.
  • העברת ידיעה או מידע כוזב על המוסד האקדמי, או הסתרה מכוונת של מידע חשוב.
  • גניבה או פגיעה מכוונת ברכוש של המוסד האקדמי, או שימוש ברכושו לצרכים פרטיים ללא קבלת אישור.
  • כל מעשה הנחשב כמרמה, זיוף, הונאה או מצגת שווא הקשור ללימודים או להשגת זכויות מיוחדות מהמוסד.

עונשים על עבירות משמעת באקדמיה

סטודנטים רבים נוטים לטעות בייחסם לעבירות משמעת באקדמיה. השגיאה נעוצה במחשבה רווחת כי ההשלכות של מעשים כמו העתקה בבחינה או התנהגות לא הולמת יזכו ליחס מבין וסלחני, כפי שקורה לעיתים קרובות בבתי הספר התיכוניים. ואולם, סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת עלול למצוא את עצמו עומד מול סוגים ורמות שונות של אמצעי ענישה חמורים. לדוגמא, הענישה יכולה להיות רק נזיפה או אזהרה במקרים קלים, או בעונש על תנאי, ובמקרים יותר חמורים להיות פסילת עבודה או בחינה, ואיסור על הסטודנט להיבחן או להשתתף בקורסים מסוימים כדוגמת לימודי משפטים. מלבד זאת, ענישת סטודנטים כוללת גם עיכוב בקבלת תעודות ומסמכים, ואף ביטולם, קנסות כספיים או חיוב הסטודנט למתן שירות עבור המוסד. בנוסף לכך, הענישה יכולה להוביל לביטול סמסטר או שנת לימודים מלאה, להרחקה מהמוסד באופן זמני ואפילו לצמיתות, ויתרה מכך - בעבירות משמעת חמורות ייתכן גם מצב בו ייפתח תיק פלילי במשטרה כנגד הסטודנט.

השלכות האשמה בעבירות משמעת באקדמיה

חשוב להבין כי סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת עלול למצוא את עצמו במצב המסכן את עתידו האישי, האקדמי והמקצועי. מצבים אלו הופכים עוד יותר חמורים אם נפתח כנגד הסטודנט תיק פלילי במשטרה. לכן, אל כל מקרה של האשמה בעבירת משמעת יש להתייחס ברצינות, ולפנות מוקדם ככול האפשר לקבלת ייעוץ וייצוג מטעם עורך דין פלילי המתמחה בסוג זה של עבירות. חשוב להדגיש כי אפשרות הייצוג על ידי עורך דין בהליכי משמעת פתוחה בפני כל סטודנט, וזאת בשל ההשלכות החמורות שעלולות להיות להליך זה.

השלכות הרשעה בעבירת משמעת באקדמיה על סטודנטים למשפטים

העתקה בבחינה, הכנסת חומר עזר אסור לבחינה, הונאה בעבודת בית או עבודה סמינריונית, התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, אי ציות להוראות משגיח - כל אלו ועוד מצד סטודנט למשפטים עלולים להוביל לנקיטת הליכים משמעתיים נגדו מצד המוסד האקדמי ואף להותיר הרשעה משמעתית לחובתו. אבל לא רק. לשכת עורכי הדין החלה במדיניות נוקשה כנגד מועמדים להתמחות ולהשגת הסמכה שהורשעו בעבירות משמעת בזמן לימודיהם. עו"ד דוק מסביר במאמר הבא מהי המדיניות החדשה של הלשכה בכל הקשור להרשעה משמעתית של סטודנט למשפטים וכן כיצד ניתן להתמודד עם זימון לועדת ההתמחות הארצית של הלשכה בעקבות הרשעה בעבירת משמעת באקדמיה.

האם סטודנט העומד לדין משמעתי רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין מטעמו?

להליכים משמעתיים ישנן השלכות כבדות משקל לגבי עתידו של הסטודנט מבחינת המשך לימודיו ודרכו התעסוקתית. לאור כך, סטודנטים רבים שמבקשים להילחם על חפותם או למזער את מידת הנזק מבקשים להיות מיוצגים על-ידי עורכי דין במסגרת ההליכים המשמעתיים.

זכותו של אדם לקבלת שירותים משפטיים, ובכללה הזכות להיפגש עם עורך דין והזכות להיות מיוצג על ידיו, היא זכות יסוד אשר מגשימה את חירותו של הסטודנט לבחור לו את זהות עורך הדין שייצג אותו באופן חופשי כאוות נפשו.

בשנת 2008, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי סטודנט העומד לדין משמעתי במוסד אקדמי זכאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין חיצוני (ראו ת"א (מחוזי חיפה) 576/06, לירן בן הרוש ואח' נ' אוניברסיטת חיפה, תק-מח 2008(2), 12738).

על אף חיוב המוסד האקדמי לאפשר ייצוג גורף על-ידי עורך דין חיצוני, בית המשפט העליון קבע, במסגרת ערעור על פסק הדין דנן, שתחת זכות זו תבוא כבסיס זכות ייצוג בשני פרמטרים שנקבעו בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה והם: א. קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו של הסטודנט לייצג את עצמו. ב. כאשר מדובר בסטודנט אשר עומד בפני חשש לתוצאות חמורות (ראו ע"א 8077/08 אוניברסיטת חיפה נ' לירן בן הרוש).

חשיבות הפנייה אל עורך דין המתמחה בייצוג בועדות משמעת

נקודה מהותית - לעיתים קרובות סטודנטים הנחקרים בהליך משמעתי של מוסדות אקדמיים נוטים לבצע טעויות ואף להפליל את עצמם. מצב זה יכול להיווצר עקב חוסר היכרות עם ההליך ואי הבנה של השלכותיו. על כן, בעת האשמה בעבירת משמעת על ידי מוסד אקדמי חשוב לפנות כבר בתחילתו של ההליך המשמעתי אל עורך דין. פנייה מוקדמת תסייע בהכנת הסטודנט לקראת החקירה שמצפה לו בפני בית דין משמעתי, או בפני ועדות ערר. בנוסף, ייצוג של עורך דין בשלב מוקדם תאפשר ניהול מו"מ מול מגיש הקבילה, ומול הממונה על המשמעת מטעם המוסד. מעבר לכך, במידת הצורך עורך דין פלילי יוכל לייצג את הסטודנט גם בכל הליך פלילי אשר ייפתח כנגדו במקביל או בהמשך.

להגדיל את הסיכוי לתוצאות טובות בוועדות משמעת

כאמור, פנייה לקבלת ייצוג משפטי מונעת מהסטודנט לבצע טעויות קריטיות במהלך חקירתו, להן עלולות להיות השלכות חמורות על המשך דרכו. בנוסף, הסיוע המקצועי תורם להצגה נכונה וברורה של עמדתו וטיעוניו של הסטודנט, ובכך מגדילות באופן משמעותי את הסיכוי להקל בחומרת הדין ואף לבטל את ההאשמות. 

דוגמא - זיכוי סטודנט מעבירות הונאה בבחינה

לקוח המשרד, סטודנט לתואר במדעי המחשב, הורשע בעבירה של העתקה בבחינה לפי סעיף 21.3 לתקנון המשמעת של המכללה האקדמית ת"א-יפו, לאחר שבבדיקה של המרצים נמצא דמיון רב בין תשובתו של הלקוח, לבין תשובתו של תלמיד אחר. הלקוח טען לחפותו והסביר כי מדובר בתשובה אותה שינן במסגרת פתרון למידה עצמית של סטודנט אחר שפורסם בפייסבוק. המכללה דחתה טענה זו וקבעה כי לא סביר שהלקוח יכל היה לשנן בעל פה ובמדויק שבעה תרגילי בית שניתנו לתלמידי הקורס במהלך הסמסטר, וכן כי הוא לא יכל היה לדעת איזה סעיף מבין התרגילים יופיע כשאלה בבחינה.

מלבד עדויות המרצים, לא הוצגו כל עדויות אחרות או נוספות המעידות על מעשה ההעתקה, בין בראיה חפצית כגון פתק ממנו הועתקה התשובה או ראיה אחרת לפיה נתפס הלקוח בהעתקה, כגון, עדות המשגיחה. 

בעקבות כך, הושתו על הלקוח העונשים הבאים:

א. הרחקה מהלימודים.

ב. פסילת הבחינה ומתן ציון נפסל בקורס.

ג. רישום הרשעה בגיליון הציונים.

הלקוח, אשר ביקש להילחם על חפותו, פנה למשרדנו והגיש ערעור הן על ההחלטה להרשיעו בעבירת הונאה והן על גזר הדין שהושת עליו.

בית הדין לערעורים של המכללה האקדמית ת"א-יפו בחן את הסוגייה והחליט בסופו של יום לזכות את לקוח המשרד מהעבירות שיוחסו לו, תוך שמותב בית הדין מתח ביקורת על ההחלטה להרשיעו מלכתחילה בהונאה מבלי שהייתה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשעה. עוד נקבע כי כמו במשפט פלילי כך גם במשפט משמעתי, מוביל, כחוט השני, העיקרון כי מוטב לזכות נאשם מאשר להרשיעו זכאי. בענייננו נקבע כי על אף שטענת חוסר הסבירות שבמלאכת השינון של מספר רב של שאלות הבחינה היא משכנעת מאוד ונשמעת מפי מומחים לדבר (המרצים עצמם), הרי שטענה שכזו ניתנת במקרים מסוימים לסתירה ועל כן לא ניתן לבסס הרשעה על סמך טענה שכזו בלבד.

להלן העתק פסק הדין של בית הדין לערעורים שניתן בעניינו של לקוח המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של הסטודנט פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמך הושמטו: 

דוגמא נוספת - הטרדה מינית באוניברסיטה

למשרדנו הגיע סטודנט ללימודי הנדסה באחת האוניברסיטאות אשר זומן לועדת משמעת בגין תלונה על הטרדה מינית כלפי סטודנטית אחרת בחדר השירותים בספרייה.

התלונה נבדקה על ידי חברי הועדה ונמצאה אמינה וזאת לאור הודייתו של הסטודנט תוך לקיחת אחריות מלאה למעשיו.

על אף החומרה הרבה שבמעשיו, האוניברסיטה החליטה לאמץ את טענות משרדנו ולהסתפק בשיקום על פני השעיה של אותו סטודנט מלימודיו!

מדובר בהחלטה חשובה ומשמעותית הן לעתידו של אותו סטודנט והן לעתידם של סטודנטים אחרים המצויים בהליכים דומים, שכן לראשונה מוסד אוניברסיטאי שפועל על-פי דין משמעתי ומחזיק במדיניות נוקשה בכל הקשור לעבירות המתבצעות בשטחו - מאמץ נורמות הנהוגות במשפט הפלילי (ראו לדוגמא: הליך הסדר מותנה) שתכליתן התאמה טובה יותר בין חומרת העבירה ונסיבות ביצועה לבין חומרת התגובה החברתית המופעלת נגד מבצע העבירה.

להלן העתק הודעת האוניברסיטה שנשלחה לסטודנט בעניין. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של הסטודנט פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמך הושמטו:

 

דוגמא נוספת - סטודנט שהונה בעבודת בית

למשרדנו הגיע סטודנט מאוניברסיטת אריאל אשר הורשע על-ידי ועדת המשמעת בעבירות של הונאה בעבודת בית והפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה הונאה, זאת בהתאם לסעיף 3 של תקנון המשמעת של האוניברסיטה.

בעקבות כך, ועדת המשמעת גזרה על הסטודנט הרחקה מן הלימודים באוניברסיטה לתקופה של סמסטר.

משרדנו הגיש ערעור כנגד חומרת העונש אשר הוטלה על המערער.

לאחר דיון, החליטו חבריי ועדת הערר הנכבדה לאזן נכונה בין האינטרסים השונים ולהקל בעונשו של הסטודנט כך שבוטל עונש ההרחקה בפועל שהושת עליו.

להלן העתק הודעת ועדת הערר של אוניברסיטת אריאל שנשלחה למשרדנו בעניינו של הלקוח. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ופרטי הקורס הושמטו:

דוגמאות נוספות לזיכויים של המשרד בעבירות משמעת

1. זיכוי לקוח שהואשם בהדלפת שאלון בחינה באוניברסיטה - לקוח המשרד הועמד לדין משמעתי בעבירות הונאה לאחר שנטען כלפיו שהדליף שאלון בחינה באוניברסיטה. בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט לזכות אותו מהעבירות שיוחסו לו משום שלא נמצאה כל תשתית ראייתית להרשעתו בדין. להלן העתק פסק הדין של ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל שניתן בעניינו של לקוח המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של הסטודנט פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמך הושמטו:


2. זיכוי סטודנט מעבירות הונאה בבחינה ואי ציות להוראות המשגיחים
ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל החליטה לזכות לקוח של המשרד שהואשם בשלוש עבירות הונאה בבחינה ואי ציות להוראות המשגיחים. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידנו, החליטו חברי הועדה שאכן לא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנט במיוחס לו בכתב האישום. להלן העתק פסק הדין של ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל שניתן בעניינו של לקוח המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של הסטודנט פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמך הושמטו:

3. זיכוי קצין שב"ס מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל - ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל החליטה לזכות לקוח של המשרד, קצין שב"ס, שהואשם בארבע עבירות הונאה. בעקבות ייצוג משרדנו, החליטו חברי הועדה שאכן לא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנט במיוחס לו בכתב האישום. להלן העתק פסק הדין של ועדת המשמעת באוניברסיטת אריאל שניתן בעניינו של לקוח המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו של הסטודנט פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמך הושמטו:

4. זיכוי לקוחות המשרד מעבירות מרמה והונאה במכללת אורט בראודה בית הדין לערעורים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה החליט לזכות לקוחות של המשרד שהואשמו בעבירות מרמה והונאה. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידנו, החליט מותב בית הדין שלא נמצאה תשתית ראייתית מבוססת ורחבה דיה להרשיע את הסטודנטים במיוחס להם בכתב האישום. להלן העתק פסק הדין של בית הדין לערעורים שניתן בעניינם של לקוחות המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותם של הסטודנטים, פרטיהם המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

זומנת לועדת משמעת? מעוניין לערער על החלטת ועדת משמעת?

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך המשמעתי במוסד האקדמי נגדך, שכן המדובר בסיטואציה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה את העונשים הבאים: הרחקה ממוסד הלימוד, ביטול שנת לימודים, פסילת בחינה או עבודה, ביטול קורסים, איסור להיבחן, עיכוב מתן מסמכים או תעודות, קנס כספי, פיצוי כספי, חיוב התלמיד לבצע שירות למוסד הלימוד, מניעת כניסה ושימוש במתקני מוסד הלימוד, העברת התיק למשטרת ישראל ועוד. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לסטודנטים המואשמים בעבירות משמעת מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לועדת משמעת או הנך מעוניין לערער על החלטת ועדת המשמעת פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
קובלנה משמעתית | ייצוג סטודנטים בועדות משמעת | ייצוג סטודנטים בעבירות משמעת | העתקה בבחינה | דין משמעתי סטודנטים | ועדת משמעת | סגירת תיק משמעתי | עורך דין ועדות משמעת | ועדת משמעת אוניברסיטת אריאל | ועדת משמעת אוניברסיטת ת"א | ועדת משמעת המרכז האקדמי | ועדת משמעת אוניברסית בר אילן | ועדת משמעת הבינתחומי | ועדת משמעת מכללת נתניה | ועדת משמעת אוניברסיטת בן גוריון | ועדת משמעת הבינתחומי הרצליה | העתקת עבודה סמינריונית | זיכוי סטודנט | ערעור על החלטת וועדת משמעת | הרשעה משמעתית של סטודנט למשפטים

הצלחות המשרד בתחום
תקדים: ועדת משמעת קבעה שיקום על פני השעיית סטודנט שהטריד מינית בשטח האוניברסיטה זיכוי נאשם מעבירות הונאה במוסד אקדמי זיכוי סטודנט מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל זיכוי לקוח שהואשם בהדלפת שאלון בחינה באוניברסיטה קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות במשפחה ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ערעור על זיכוי שכנים אלימים
שלי | 14:50 13/09/2017
ערעור על זיכוי שכנים אלימים
עו''ד אור הדאיה | 15:08 15/09/2017
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה
גלבוע | 16:51 09/06/2016
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:03 09/06/2016
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014