חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ייצוג סוהרים ואנשי שב"ס בחקירת יאח"ס

ייצוג סוהרים ואנשי שב"ס בחקירת יאח"ס

אנשי שב"ס הם אנשי סגל שירות בתי הסוהר, סוהרים ואזרחים עובדי שב"ס. מסגרת תפקידם מוגדרת ואם חרגו ממנה, הם עלולים לעמוד לדין משמעתי ואף לדין פלילי. אם ביצעו את העבירה שלא במסגרת תפקידם, יישפטו במסגרת חקירה פלילית רגילה במשטרה. אם ביצעו את העבירה במסגרת תפקידם, תנוהל החקירה על ידי היחידה הארצית לחקירת סוהרים בלהב 433 (יאח"ס). עו"ד אסף דוק מסביר כיצד נכון לנהוג בחקירה פלילית ביאח"ס ומדוע כדאי לקבל הכנה מוקדמת לחקירה על-ידי עורך דין פלילי מנוסה ומיומן.

חקירת יאח"ס (היחידה הארצית לחקירת סוהרים)

שני נהלים מפרטים כיצד יש להתייחס לעבירות פליליות שבוצעו על ידי אנשי שב"ס: מטעם שב"ס פקודת נציבות שב"ס מספר 02.10.00, "טיפול בעבירות פליליות של סוהרים" ומטעם המשטרה נוהל אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל (אח"מ) מספר 300.01.039, "טיפול בעבירות סוהרים".

אם עלה חשד שאיש שב"ס ביצע עבירה פלילית, יכול כל אדם למסור תלונה בתחנת משטרה נגדו. אם התברר כי העבירה הפלילית בוצעה בהקשר למילוי תפקידו, עובר הדיווח, עם כל החומר הרלבנטי, ליאח"ס. לחלופין, יכולים נציגי יאח"ס להעביר דיווח למשטרה אם התרשמו שהעבירה אינה קשורה לשב"ס. כאשר מוגשת תלונה כנגד איש שב"ס, מתבצעת בדיקה מקיפה:

◻️  התלונה נבדקה ויצאה כי מדובר בביצוע עבירה משמעתית. התיק ייסגר ביאח"ס וחומר החקירה יועבר לרע"ן משמעת בשב"ס.

◻️  הבדיקה העלתה שמדובר בעבירה פלילית שבוצעה על ידי איש שב"ס שלא במסגרת מילוי תפקידו, והחומר יועבר למשטרה. החקירה תתבצע באמצעות יחידת משטרה לפי מיקום ביצוע העבירה.

◻️  התלונה העלתה שמדובר בעבירה פלילית שבוצעה על ידי איש שב"ס במסגרת מילוי תפקידו, והיא תיבדק באמצעות יאח"ס.

חקירת עבירה פלילית ביאח"ס

העבירות הפלילית שנבדקות במסגרת יאח"ס הן למשל שימוש בכוח שלא כדין, טיפול במוות בלתי טבעי במתקן שב"ס ועוד. אם הוחלט שזו אכן עבירה פלילית שבוצעה במסגרת תפקיד איש שב"ס, יועבר דיווח ישיר לרע"נ משמעת בשב"ס עם עדכון שנפתחת חקירה כנגד המעורבים.

על היחידה שבה עובד איש השב"ס לספק את כל חומרי החקירה הנדרשים, כולל פרטים מלאים של כל המעורבים, מספרים אישיים, מספרי ת.ז., רישומים מיומן מבצעים, תעודות רפואיות, תיעוד סימני חבלה, מדיה רלבנטית וכל חומר אחר.

גם אסירים יכולים למסור תלונה ישירות כנגד איש שב"ס בהקשר של עבירה שבוצעה במילוי תפקידו. האסיר יגיש את התלונה בכתב, במעטפה סגורה, וזו תועבר ישירות ליאח"ס ושם היא תיבדק. אם נמצאה רלבנטית יבקשו נציגי יאח"ס את כל החומר מהיחידה שבה עובד איש השב"ס.

מה קורה לאחר החקירה הפלילית ביאח"ס?

אם הוחלט שהעבירה הנדונה מתאימה לחקירה ביאח"ס, היא תתנהל שם במלואה ושם ייבדקו התלונות נגד איש השב"ס, טיפול בתלונות של אסירים נגד אנשי שב"ס ולהיפך, התייחסות להליכי עיכוב מעצר, כליאה וכדומה, דיווח לשב"ס על נקיטת הליכים מיידים כגון השעיות ועוד. לאחר כל הבדיקות הללו, מעביר יאח"ס את התיק לפרקליטות עם אחת מהמלצות אלה:

◻️  לא נמצאו ראיות להעמיד את איש השב"ס לדין פלילי;

◻️  לא נמצאו ראיות לאשמה פלילית;

◻️  גניזת התיק מחוסר עניין לציבור;

◻️  העמדת הסוהר לדין משמעתי;

◻️  העמדת הסוהר לדין פלילי.

לאחר החקירה, התיק מועבר לעיון פרקליטות המדינה וזו אמורה להכריע על גורלו:

◻️  הגשת כתב אישום כנגד איש השב"ס ועדכון ראש יאח"ס ורע"ן משמעות שב"ס. 

◻️  סגירת התיק עם המלצה לדין משמעתי, והעברת החומר לרע"ן משמעת.

◻️  סגירת התיק בהתאם לאחת העילות בחוק (היעדר אשמה, היעדר ראיות, חוסר עניין לציבור).

חקירת עבירה משמעתית בשב"ס

פקודת בתי הסוהר תשל"ב-1971 קובעת כי הסוהרים המשרתים בשב"ס כפופים לדין משמעתי. עבירות משמעת הן למשל אי מילוי הוראות, התנהגות שאינה הולמת, שימוש לרעה בסמכות, היעדרות מהפקיד, אי מניעת עבירה, שחרור אסיר שלא כדין, חיפוש שלא כדין, התחזות לבעל דרגה אחרת, מתן הצהרה כוזבת, העלמת דיווחים שחובה למסור, החזקה או הפעלת כלי תחמושת שלא בסמכות, גילוי חומר שקשור לשירות לאדם חיצוני, טפילת אשמה על עובד אחר, שימוש בכוח ללא סמכות וללא הצדקה ועוד.

עבירות אלה אינן נחשבות לעבירה פלילית אלא לעבירת משמעת. פקודת בתי הסוהר קובעת מה נחשב כעבירת משמעת, מהם סדרי הדין לבירור אישומי משמעת, מהם דיני ההתיישנות לעבירות משמעת, מהן סמכויות הענישה ומהם דיני הערעור.

הנהלים קובעים שאפשר להעמיד לדין סוהר גם לדין פלילי וגם לדין משמעתי על אותה עבירה. כלומר, גם אם זוכה בהליך הפלילי, יכול שב"ס לנקוט נגדו דין משמעתי כגון השעיה או העברה מתפקיד.

נציב שב"ס רשאי להשעות סוהר שהואשם בהתנהגות לא הולמת או שמתנהלת נגדו חקירה (משמעת או פלילית). עם זאת, הוא לא יכול להשעות סוהר בכיר אלא באישור השר.

ייצוג סוהרים ואנשי שב"ס בחקירת יאח"ס

חקירה ביאח"ס היא ככל חקירה אחרת. משתתפים בה חוקרים מיומנים שתפקידם לאסוף ראיות ולבדוק את מהות התלונה. סעיף 110יב לפקודת בתי הסוהר קובע שסוהר שהוא נאשם בפני בית דין משמעתי יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין. אם הוא עומד בדיון משמעתי לפני דן יחיד, הוא אינו זכאי לייצוג על ידי עורך דין, אך העו"ד יכול להכינו לפני הדיון ולספק לו ייעוץ משפטי.

לסיכום, מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי אם אתם עובדים בשירות בתי הסוהר ומוגשת נגדכם תלונה. עו"ד פלילי מיומן יכול לסייע לכם להקטין את הנזק ולשאוף כי העבירה תוגדר כעבירת משמעת ולא כעבירה פלילית. גם אם הוגדרה כעבירה פלילית, אפשר למזער נזקים על ידי הכנה מתאימה וייצוג משפטי הולם. הגדרת סוג העבירה, תכנון כתב ההגנה, הייצוג בבית המשפט – כל אלה יכולים להשפיע על רמת הענישה הן בפני בית דין פלילי והן בפני בית דין משמעתי של שב"ס.

זומנת לחקירה ביחידה הארצית לחקירת סוהרים? היוועץ עימנו בהקדם

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ביאח"ס ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך, חשוב שתיוועץ עם עו"ד פלילי טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה במשטרה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

ההליך הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. שלב היציאה יכול להיות בגלל הוכחה שאכן לא התבצעה עבירה, אך גם תודות לכשלים בירוקרטיים וביצוע כושל או לא חוקי של אחד מהשלבים שנסקרו לעיל. נוסף כל כך, יש לדעת כי רף ההתייחסות של החוק לסעיפים שונים באותו תחום הן שונות לחלוטין ודבר זה משפיע על העונש המוטל על הנאשם.

היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לסוהרים ואנשי שב"ס רבים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה ביאח"ס - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חקירה במשטרה | הזמנה לחקירה במשטרה | עבירות בשב"ס | הכנה לחקירה במשטרה | ייצוג סוהרים ואנשי שב"ס | חקירה ביאח"ס | היחידה הארצית לחקירת סוהרים | ייצוג אנשי שירות בתי הסוהר | דין משמעתי שב"ס | חקירת סוהרים | חקירת אנשי שב"ס | הזמנה לחקירה ביאח"ס | הכנה לחקירה ביאח"ס

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעילת הענק ברשת האופנה רנואר סגירת תיק משטרתי לקטין שנחשד בהחזקת סכין במסגרת הליך טיפול מותנה סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה בעבירת חבלה במזיד ברכב פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה-FBI - בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק במחשביו של לקוח המשרד ביטול כתב אישום ללקוח שהחזיק ב-1.3 ק"ג של סם מסוג קנאביס

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חקירת ילדים על-ידי חוקר מיוחד
שרה | 08:28 25/03/2017
חקירת ילדים על-ידי חוקר מיוחד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:11 26/03/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
חקירת מצ"ח על החזקת סמים
גיא | 12:55 27/08/2016
חקירת מצ"ח על החזקת סמים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:02 28/08/2016