חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות - סוגים ועונשים

הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות - סוגים ועונשים

החוק מגדיר כמה סוגים של חשבוניות פיקטיביות, החל מניפוח חשבוניות ועד להוצאת חשבוניות כוזבות. בשנים האחרונות חל שינוי קיצוני בגישת התביעה לעבירות אלה, בשל ארגוני פשיעה שמעורבים בהן ומשלשלים לכיסם סכומי עתק, ובהתאם בתי המשפט גוזרים עונשים חמורים על נאשמים שהורשעו בהוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות. עו"ד אסף דוק מסביר מהן חשבוניות פיקטיביות, כיצד מתייחסים אליהן המחוקק ובתי המשפט בישראל ומדוע חשוב כל כך להיוועץ בעורך דין פלילי טרם החקירה ברשות המסים.

עבירות מס המנויות בחוק מע"מ

חוק מע"מ מפרט רמות שונות של עבירות מס:

◻️   עבירות טכניות (סעיף 117 א) מתבצעות ללא מטרה פלילית, בדרך כלל כתוצאה ממחדל. למשל אי הגשת הצהרת הון במועד, איחור בהגשת דוח שנתי וכדומה. בעבירות טכניות אפשר להמיר את ההליך הפלילי בקנס כספי ("כופר") המאפשר לעוסק לשלם סכום כספי תמורת אי העמדה לדין פלילי.

◻️   עבירות מס מהותיות (סעיף 117 ב) – מתבצעות עם מטרה פלילית, קרי התחמקות מתשלומי מס. חשבוניות פיקטיביות מוגדרות כעבירה מהותית, לצד ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, דוחות כוזבים וכדומה. על עבירות מס מהותיות מוגשים כתבי אישום בבתי משפט, והעונשים עליהן עלולים להיות חמורים, אף שבע שנות מאסר.

הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות

לפי חוק מס ערך מוסף רשאי עסק לנכות תשומות מחשבוניות שהונפקו כדין: "עוסק רשאי לנכות תשומות מחשבוניות מס שהוצאו לו כדין" (סעיף 38 לחוק המע"מ). אנשים עלולים להתפתות ולהנפיק חשבוניות פיקטיביות, מה שעלול להיחשב כעבירה פלילית עם עונשים משמעותיים. המטרה שלהם, כמובן, היא להקטין תשלומים לרשויות המס ובכך להגדיל רווחים.

החוק קובע כי החשבונית תונפק רק על ידי עוסק מורשה ורק בעקבות עסקה שחייבת במס. ההגדרה של חשבוניות פיקטיביות היא למעשה הגדרה שקבעו בתי המשפט, כתוצאה מכך שבעלי עסקים הנפיקו חשבוניות כוזבות. לדוגמה:

◻️  הוצאת חשבונית על ידי צד שאין לו חלק בעסקה – צד שלישי שלא היה קשור לעסקה מציג חשבוניות לתשלום.

◻️  לא התקיימה כלל עסקה – הוצאת חשבוניות מזויפות על עסקאות שכלל לא התקיימו.

◻️  העסקה שהתקיימה שונה מהעסקה המפורטת בחשבונית – רישום בחשבונית שסופק שירות או סחורות בהיקף מסוים, כאשר בפועל ההיקף היה שונה.

◻️  מנפיק החשבונית אינו עוסק כחוק – אדם שאינו בעל עסק מספק סחורה גנובה ומנפיק תמורתה חשבוניות מס מזויפות.

המטרה של חשבוניות אלה היא לאפשר למקבל החשבונית להקטין את תשלומיו לרשות המסים על ידי ניכוי מס תשומות מדוח המע"מ, ולהגדיל את ההוצאות שלו בדוח מס הכנסה השנתי. המבצע הונאות אלה צפוי לסנקציות פליליות ואזרחיות כאחד. אך מה בדבר המקבל? כאשר רשות המיסים מתחילה בחקירה לחשד של חשבונית פיקטיבית, עליה לוודא שהעוסק ידע שהחשבונית פיקטיבית ואם לא ידע, האם היה עליו לחשוד ולדעת זאת. לדוגמה, בעל בית דפוס הזמין ראשי דיו למדפסות שלו מאדם שהציג עצמו כסוחר מורשה באתר שלו באינטרנט. בפועל, הסחורה הייתה גנובה והחשבונית הייתה מסמך שהודפס במחשב ביתי. כיצד יוכל בעל בית הדפוס לדעת כי רימו אותו? אלה הן הסוגיות שמבררים בחקירה במע"מ, במטרה לבדוק האם רק צד אחד מהעסקה ביצע עבירות או האם יש כמה מעורבים בעסקה.

ענישה על הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות

בשנים האחרונות מחמיר החוק עם אנשים המעורבים בעבירות של חשבוניות פיקטיביות. המציאות הוכיחה שאנשים מצליחים להפיק חשבוניות פיקטיביות במרמה ובדרכים מתוחכמות ובדרך זו לשלשל לכיסם מיליוני ₪ על חשבון כספי הציבור. כמובן שהדרך לקבוע את רמת העבירה והעונש תלויה בדרך הפקת החשבונית, היקף העבירה והסכומים שנגזרו בגין העבירה.

רק לאחרונה גזר בית משפט השלום בראשון לציון 7.5 שנות מאסר וקנס בסך מיליון שקלים על אדם שהורשע בהפצת מעל 2,000 חשבוניות פיקטיביות בסך 700,000 מיליון שקלים שסכום המע"מ עליהן עומד על 105 מיליון שקלים. האדם שהורשע הוא חלק מארגון עברייני ומעצרו חשף את היקף הרשתות העברייניות שעוסקות בהפצת חשבוניות פיקטיביות ואת הסכומים האסטרונומיים המועלמים מקופת המדינה בגינן. דרך הפעולה של רשתות אלה היא זיוף ייפוי כוח של חברות קש, ניצול חברות שביצעו פעילות חוקית ללא ידיעת בעליהן, חשבוניות שניתנו ללא עבודה שבוצעה, חשבוניות לא מדויקות ועוד.

אם פעם שוק החשבוניות הפיקטיביות היה בהיקף של מיליוני שקלים, הרי שכיום מדובר בשוק שחור שמגלגל מיליארדי שקלים בשנה. זו עבירה שקל יחסית לבצע על ידי הקמת חברות פיקטיביות, הפקת חשבוניות מזויפות, תשלום עמלות למנפיקי חשבוניות אלה ועוד. לעיתים ארגוני פשיעה אלה מנוהלים מחו"ל ומפעילים "חיילים" בישראל.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בעבירות הוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות

כדאי לדעת שהונאות מס נתפסות על ידי המדינה כעבירות חמורות ביותר. אם בעבר ההתייחסות לעבירות צווארון לבן הייתה קלה יותר לעומת עבירות אחרות, הרי שהיום המדינה מחמירה מאוד ומפעילה מערך של חקירה אינטנסיבית כדי לגלות הונאות אלה. אדם עלול לחשוב שאם הוזמן לחקירה ברשות המיסים הרי שהמשמעות אינה רצינית, אך יש לדעת שהמשמעות רצינית ביותר ועלולה להסתיים בעונשי מאסר. מומלץ לקבל ייעוץ מעו"ד פלילי לאורך כל הדרך:

◻️  אם אתם בעלי עסקים תמימים שנוצלו לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות התייעצו מיד עם עו"ד פלילי. עליכם להוכיח שלא ידעתם מהעבירות הללו וכי אין לכם כל קשר לפרשה.

◻️  יש להיות מוכנים לחקירה ברשות המיסים בצורה מדוקדקת, כולל הבנת תרגילי החקירה שמבצעים החוקרים, החקירה הסמויה שקדמה לחקירה הגלויה, מה יכולים החוקרים לבקש לראות ממסמכי החברה ועוד.

◻️  עורך הדין מחויב לחיסיון מלא עם הלקוח. לעומת זאת הרו"ח מחויב לשתף פעולה עם רשויות המס, גם אם הוא בקשרי ידידות עמכם.

חקירה ברשות המיסים מצריכה הכנה מקצועית וייעוץ משפטי מקצועי. מדובר על חוקרים מיומנים ובעלי ידע מקיף בתחום עבירות המס השונות. אל תסמכו על מה שאתם יודעים, כי יכול להיות שמה שאתם לא יודעים בסופו של דבר יפליל אתכם ויגרום לכם לשלם קנסות ואף להיות במאסר. הוצאה של חשבוניות פיקטיביות היא חמורה ועלולה להיות רק חלק מפרשייה גדולה יותר, לכן בכל מקרה שבו אתם מעורבים בפרשת חשבוניות פיקטיביות, הקדימו להתייעץ עם עו"ד פלילי בעל ניסיון בעבירות מס.

זומנת לחקירה ברשות המסים או הוגש נגדך כתב אישום בגין זיוף חשבוניות?

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מס מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנתם לחקירה ברשות המיסים או הוגש נגדכם כתב אישום בעבירות מס לבית המשפט פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות מע"מ | עבירות מס ערך מוסף | חשבוניות פיקטיביות | הפצת חשבוניות פיקטיביות | עורך דין עבירות מס | קיזוז חשבוניות פיקטיביות | ייצוג נישומים בעבירות מס | הוצאת חשבוניות פיקטיביות | זיוף חשבוניות | עונש על זיוף חשבוניות | חקירה חשבוניות פיקטיביות | חקירת מע"מ | הונאת מע"מ | עונש על הפצת חשבוניות פיקטיביות | ענישה בעבירות מס | עונש על הוצאת חשבוניות פיקטיביות | עונשים בעבירות מס

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק סגירת 4 תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה צו מניעה בעקבות פרסומים משמיצים בפייסבוק וביוטיוב סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד שתקף את ילדיו הקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
תיק פתוח בעבירות זיוף
גלעד | 18:05 27/06/2015
תיק פתוח בעבירות זיוף
עו''ד אסף דוק | 18:10 27/06/2015
תיק פתוח בעבירות זיוף
גלעד | 18:35 27/06/2015
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018