חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ייצוג חיילים בעבירות משמעת בצבא - המדריך לחייל העומד לדין משמעתי

ייצוג חיילים בעבירות משמעת בצבא - המדריך לחייל העומד לדין משמעתי

כל חייל כפוף לדין המשמעתי הפנימי בצבא (דמ"ש), לחוק השיפוט הצבאי ולדין הפלילי הישראלי. עבירות משמעת בצבא עלולות להעיב על המשך שירותו ועתידו של החייל. להבדיל מהליך פלילי בפני בית דין צבאי, חייל העומד לדין משמעתי לא זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין. משום כך, ישנה חשיבות מכרעת לקבל ייעוץ משפטי על-ידי עורך דין צבאי מנוסה טרם ההליך ובמקרים מתאימים אף להגיש חוות דעת סניגור שתכלול את עיקרי הטענות המשפטיות, הראייתיות והאישיות הרלוונטיות מטעמו של החייל העומד לדין. עו"ד אסף דוק מסביר מהו הדין המשמעתי בצה"ל, מהן זכויותיו של חייל העומד לדין משמעתי, על חשיבות ההיוועצות בעורך דין לפני הליך משמעתי בצבא וכן על הצורך בהגשת חוות דעת סניגור במסגרת ההליך המשמעתי.

אודות הדין המשמעתי בצבא - דמ"ש

דין משמעתי הוא כלי פנים-ארגוני שמטרתו השלטת משמעת וסדר בארגון. יש ארגונים המבססים את הדין המשמעתי אצלם על דין משמעתי חיצוני, כמו עיריות הכפופות להוראות שירות המדינה, ויש ארגונים המנסחים קוד התנהגות מותאם עבורם, כגון צה"ל. בדרך זו הדין המשמעתי הנהוג בצה"ל יהיה שונה מהדין המשמעתי החל על עורכי דין, אדריכלים, רופאים ומקצועות אחרים.

הצבא, מעצם תפקודו בתוך מדינת ישראל כפוף לדינים החלים על כל אדם, כגון הדין הפלילי והדין התעבורתי. נוסף על דינים אלה שכל חייל כפוף להם, על המשרת בצה"ל גם להישמע לדין המשמעתי הצבאי. ברוב הפעמים יישפט החייל בתוך המערכת הצבאית גם אם עבר על הדין הפלילי הארצי, אחת על כמה וכמה כאשר מדובר בדין משמעתי פנימי של הצבאי. על אף שמדובר במערכת מסודרת ומקצועית מאוד, חשוב מאוד לקבל ייצוג מקצועי מטעם עורך דין צבאי המכיר לעומק את המערכת הצבאית, השיטות שלה וההתנהלות שלה בדין הפלילי והמשמעתי כאחד.

כפי שצוין לעיל, כל ארגון מקבל על עצמו הוראות של דין משמעתי חיצוני או מנסח עבור עצמו דיני משמעת. בחוקים פנימיים אלה מנוסחים הן העבירות המוגדרות כעבירות משמעת והן העונשים שיוטלו על מי שעובר עליהן.

ההליך המשמעתי בצבא מעוגן בפקודת מטכ"ל מספר 33.0302 - דין משמעתי. המטרה של הדין המשמעתי היא לתת מענה מיידי ויעיל במקרים שבהם מועלת תלונה כלפי חייל על ביצוע עבירת משמעת. בדרך כלל עבירות משמעת הן עבירות במדרג החומרה הנמוך שאינן מצדיקות פניה להליכים פליליים. עם זאת, ההשלכות שלהן עבור החייל עלולות להיות חמורות, כפי שייסקר להלן. עבירות שניתנות לשיפוט בדין משמעתי הן:

◻️  עבירות צבאיות (סעיפים 135-43 בחוק השיפוט הצבאי).

◻️  עבירות תעבורה במסגרת צבאית.

◻️  עבירות על החוק למניעת הטרדה מינית.

◻️  עבירות על תקנות שירות ביטחון – חובות אנשי מילואים שאינם בשירות מילואים פעיל.

◻️  עבירות על חוקי צער בעלי חיים.

עבירות משמעת אלה הן רק עבירות שהתבצעו במסגרת הצבא ואשר העונש עליהן לא עולה על 3 שנות מאסר.

כיצד מתקיים ההליך המשמעתי בצבא

דיני משמעת מתבצעים בפני קצין שיפוט בדרגות שונות, לפי החייל הנשפט וחומרת העבירה:

◻️  הטרדות מיניות – קצין השיפוט יהיה בדרך כלל בדרגת אל"מ ומעלה, משפטן או אדם שעבר הכשרה מיוחדת בתחום.

◻️  עבירות ביטחון מידע או עבירות תנועה – קצין מדרגת סא"ל ומעלה.

◻️  עבירות נסיעה בטרמפים – קצין מדרגת אלוף משנה ומעלה.

◻️  עבירות נסיעה בטרמפים בעקבות מבצע של המשטרה הצבאית – קצין מדרגת תא"ל.

יש כמה סוגים של קציני שיפוט: קצין שיפוט זוטר הוא כל קצין שיפוט בדרגת סגן או סרן. בדרגת סגן הוא עבר את מבחן חוק השיפוט הצבאי, בדרגת סרן הוא עבר מבחן דין משמעתי בבי"ס למשפט צבאי; קצין שיפוט בכיר הוא בדרגת רב סרן ועד הרמטכ"ל; קצין שיפוט בכיר מיוחד הוא בעל מינוי או הכשרה מיוחדת לדון בעבירות משמעת מסוימות.

אם יוחלט בסופו של דבר לפתוח חקירה של מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת), קצין השיפוט לא יכול לדון את החייל עד שיגיעו מסקנות החקירה. כלומר קציני שיפוט רשאים לא יכולים לשפוט בעבירות שנפתחו בגינן חקירות מצ"ח או שחלה חובה לפתוח חקירת מצ"ח בגינה. כמו כן יש עבירות תנועה מסוימות שלא יישפטו בדין משמעתי.

את התלונה על עבירת המשמעת יש להגיש לא יאוחר מ-7 ימים מיום ביצוע העבירה או מהיום שבו נודע לראשונה על ביצועה. רשאים להגיש תלונה בעלי תפקידים אלה:

◻️  המפקד הישיר הממונה על החייל, גם אם דרגתו זהה לשלו.

◻️  קצין שיפוט מדרגת סגן נגד חייל המשרת ביחידתו, או נגד חייל לשעבר עבירות משמעת בתחומי המחנה שלו, בתנאי שהחייל נמוך ממנו בדרגה.

◻️  נגד בכיר, החל מדרגת רס"ר, נגד כל חייל שמשרת ביחידתו, בתנאי שהחייל נמוך ממנו בדרגה.

◻️  רס"ר משמעת נגד כל חייל (גם זה שגבוה ממנו בדרגה), ובתנאי שהוא נמצא במחנה שעליו אחראי הרס"ר. כמו כן באפשרות הרס"ר להגיש תלונה נגד כל חייל נמוך ממנו בדרגה בכל מקום שאינו בסיס צבאי.

◻️  במחנה רב יחידתי רשאים להגיש תלונה הנגד הבכיר, ש"ג ומש"ק משמעת, על כל חייל שנמצא בשטח המחנה.

◻️  מפקד מרפאה או אחראי מרפאה צבאית, נגד כל חייל שנמוך מהם בדרגה בגין ביצוע עבירות משמעת בתחומי המרפאה.

◻️  שוטר צבאי כנגד כל חייל, בכל דרגה, בכל מקום.

◻️  פרקליט צבאי רשאי להגיש תלונה נגד כלל החיילים.

אם חייל מואשם בעבירה נגד מפקדו הישיר, הוא לא יוכל לשפוט אותו בגלל ניגוד עניינים. עם זאת, לא תמיד התלונה תתבטל בגין כך. כמו כן קצינים בדרגת רב אלוף (הרמטכ"ל עצמו) לא יעמוד בפני דין משמעתי, אלא יזומנו לבירור בפני שר הביטחון. הוא יכול לנזוף ברמטכ"ל, לכתוב הערה בתיקו האישי ואף לפטרו. קצינים בדרגת תת-אלוף ואלוף יזומנו לבירור בפני הרמטכ"ל על עבירות משמעת.

לאחר שבעל אחד מהתפקידים הנ"ל הגיש את התלונה, היא תובא לדיון בפני אחד מקציני השיפוט, זוטר, בכיר או בכיר מיוחד, לפי נסיבות עבירת המשמעת. על הקצין לוודא את זהות החייל, להודיע לו מה ההאשמות נגדו, לאפשר לו לסרב להישפט בפניו ולאפשר לו לבקש להישפט בפני קצין שיפוט בדרגה גבוהה יותר או בפני בית דין צבאי. לפעמים באותו מעמד יחליט קצין השיפוט שהתלונה מיותרת והוא יבטלה.

הדין המשמעתי מתועד בטופס תלונה מספר 630. בטופס יש לרשום את פרטיו האישיים של החייל, פרטיו של קצין השיפוט עצמו והדיון עצמו, כולל העדויות, הראיות וההחלטה לזכות את החייל או להרשיעו, והעונש שהוטל עליו. הטופס עצמו כולל פירוט של העבירות הנפוצות ופירוט הסמכויות של קציני השיפוט. על קצין השיפוט למלא טופס הנמקה אם דן את החייל לעונש מחבוש. ההנמקות הן מגוונות ויכולות להיות עדות של חייל אחר, עברו המשמעתי של חייל ועוד. קצין השיפוט יכול להחליט שתי החלטות בלבד, אם החייל אשם או זכאי. אם הוא אשם, הוא יכול לגזור עליו עונשים המוגדרים תחת מגבלות הסמכויות שלו, כאשר טווח העונשים מוגדר בסעיפים 153-152 בחוק השיפוט הצבאי:

◻️  התראה.

◻️  ריתוק למחנה – משך זמן הריתוק נקבע לפי דרגת החייל, היחידה שהוא משרת בה וסוג שירותו (סדיר או קבע).

◻️  קנס – גובה הקנס נקבע לפי דרגת החייל וסוג שירותו (סדיר או קבע).

◻️  נזיפה.

◻️  נזיפה חמורה – רשאי להטילה רב קצין שיפוט בדרגת סגן אלוף או אלוף משנה ומעלה.

◻️  מחבוש – יכול להטיל רק קצין שיפוט ברמה של סרן ומעלה, כאשר סרן יכול להטיל עד 5 ימי מחבוש ואילו דרגות השיפוט הגבוהות יותר יכולות להטיל מחבוש לפרקי זמן ממושכים יותר.

◻️  הורדה בדרגה אחת – רשאי להטיל רק קצין שיפוט בדרגת סגן אלוף או אלוף משנה ומעלה.

◻️  פיצויים – בגין הנזק שגרם החייל, תלויים בגובה משכורתו ובסוג השירות שלו (סדיר או קבע).

קצין השיפוט יכול לתת כמאסר על תנאי רק מחבוש, ואילו את שאר העונשים יש לבצע מיד או לאחר פרק הזמן שעליו הורה קצין השיפוט. על קצין השיפוט חלות חובות רבות והוא כפוף למגבלות החוק. נוסף על כך, לחייל עצמו יש זכויות במהלך ההליך, גם המשמעתי. משום כך חשוב לקבל ייעוץ משפטי שיכול להיות ההבדל בין נזיפה לבין עונשי מאסר.

זכויות החייל בדין משמעתי

כפי שנאמר לעיל, לחייל יש זכויות בהליך השיפוט בדין המשמעתי:

◻️  זכותו להיות נוכח בדיון.

◻️  זכותו לעיין בחומר החקירה שנמצא אצל קצין השיפוט ולעיין בתלונה.

◻️  זכותו לזמן עדים כדי להוכיח את הטענות שלו ואף להציג מסמכים רלוונטיים. קצין שיפוט לא יכול להכריע על אחריות החייל בתלונה, אם לא אִפשר לעדים שהביא להשמיע את עדותם ו/או להציג את הראיות שלו.

◻️  החייל זכאי להביא בפני קצין השיפוט חוות דעת סנגור. במידה והעמדה לדין מתקיימת על בסיס הוראת פרקליט לשיפוט בדין משמעתי – יש לחייל זכות להגיש חוות דעת סניגור מטעמו שתכלול את עיקרי הטענות הראייתיות, המשפטיות והאישיות הרלוונטיות, זאת על מנת לנסות ולהשפיע על תוצאת ההליך המשמעתי. זהו למעשה המסמך המשפטי היחיד שבאפשרותו של חייל העומד לדין משמעתי להגיש, מכאן חשיבות עריכתו והגשתו על ידי עורך דין צבאי מנוסה.

◻️  לחייל יש זכות להגיש ערעור תוך 15 יום ממתן פסק הדין המשמעתי למפקד של קצין השיפוט. רק החייל עצמו יכול לערור, אלא במקרים חריגים שבהם יכול גם הפרקליט הצבאי לערור. תוצאות הערר יכולות להיות דחייתו, לקבל את הערר ולזכות את החייל, להקל בעונשו אך גם להחמיר בעונשו. יש לדעת שניתן לערור על תוצאות התלונה רק פעם אחת, כך שתוצאות הערר הזה תהיינה סופיות.

◻️  בקשת מחילה – חייל זכאי להגיש בקשת מחילה על העונש שקיבל בהליך המשמעתי בפני האלוף שאליו כפוף החייל. הקצין יכול להיענות לבקשת המחילה או לדחות אותה, אך אינו יכול להחמיר בעונש שהטיל קצין השיפוט.

◻️  בג"ץ – במקרים נדירים יכול חייל להגיש עתירה לבג"ץ על הליכי משמעת, אך יש להיערך לכך בקפדנות.

על אף זכויות אלה, יודגש כי במהלך הדיונים המשמעתיים החייל לא יכול להיות מיוצג על ידי עו"ד ולכן חשוב לקבל את הייעוץ טרם ההליך.

מדוע חשוב לקבל יעוץ משפטי בכל הליך משמעתי צבאי?

חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי בכל הליך שיפוטי שמתקיים בצבא, הן פלילי והן משמעתי:

◻️  התייעצות בטרם דיון משמעתי – כאשר חייל עומד בפני דין משמעתי הוא רשאי להתייעץ עם העו"ד רק לפני שהוא נכנס להישפט ולא במהלך הדיון עצמו. העו"ד הצבאי יוכל לומר לו מה העונשים הצפויים לו, כיצד הוא יוכל לסנגר על עצמו ואף לבצע עימו סימולציות של ההליך הצפוי לו.

◻️  היערכות לדיון משמעתי – מי שמציג את הראיות הוא החייל עצמו, ולכן ההיוועצות עם העו"ד בטרם הדיון יכולה לסייע לחייל להחליט אם כדאי לו לנתב את הדיון לשאלת האשמה עצמה או לעונש או לשתיהן. לדוגמה, ייתכן וברור שהחייל אשם והוא יודה בעבירת משמעת המיוחסת לו, אולם הוא יוכל לבקש עונשים קלים מהצפוי. ההכנה של העו"ד תסייע לו להוכיח את טענותיו בכל המישורים, ולהתמודד עם האישומים נגדו ועם העונשים הצפויים לו.

◻️  הצגת חוות דעת סניגור – כפי שנאמר, עו"ד לא יכול לייצג את החייל במהלך הדיון, אולם החייל יכול להציג לקצין השיפוט חוות דעת מאת סנגור. כמובן שעו"ד מיומן יידע כיצד לכתוב את חוות הדעת בדרך הטובה ביותר ולטובת החייל.

◻️  בדיקת תקינות ההליך המשמעתיהעו"ד יכול לבדוק את כל ההליך המשמעתי גם לאחר שהסתיים. למשל אם נפל פגם במילוי הטופס, כיצד נעשה מעצר החייל אם אכן נעצר, האם נשפט בפני קצין שיפוט בדרגה המתאימה, האם אכן העבירה שעבר היא עבירת משמעת, האם בטופס 630 מולאו כל ההנמקות וכדומה.

◻️  הדרכה לקראת ערר – משום שניתן לערער רק פעם אחת, חשוב לקבל ייעוץ משפטי, גם אם בהליך המשמעת עצמו לא התקבל ייעוץ כזה. עו"ד מנוסה יכול להאיר נקודות משפטיות על כשלים שהתבצעו בהליך המשפטי ולהדריך את החייל לקראת ערעורו.

חשיבות הייצוג המשפטי בהליך משמעתי בצבא

גם החייל הנורמטיבי ביותר עלול למצוא עצמו עומד לדין משמעתי בצבא בגלל עבירה שביצע בחוסר תשומת לב או בגלל לחץ חברתי. ההשלכות של הליך כזה על החייל ומשפחתו הן משמעותיות. על כל חייל העומד בפני הליכים משמעתיים בצבא להיוועץ בהקדם עם עורך דין צבאי מנוסה, כדי לדעת מהן האפשרויות העומדות בפניו.

למרות שחיילים לא זכאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין צבאי במהלך דיון בעבירות משמעת, חשוב ביותר לקבל ייעוץ משפטי טרם הדיון המשמעתי ואף לאחר שהדיון הסתיים. ייעוץ משפטי מקצועי יכול להביא לביטול העבירה, הקלה בעונש ואף לזיכוי. הקלות אלה משמעותיות מאוד לעתידו של החייל ולתחושת הערך העצמי שלו.

נוכח חשיבותו הרבה של ההליך המשמעתי בצבא ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לו על המשך שירותך הצבאי, עליך להתייחס אליו בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם בעורך דין צבאי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך. באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
ייצוג חיילים | אישום משמעתי | עבירות משמעת | עורך דין עבירות משמעת | ייצוג בעבירות משמעת | ייצוג חיילים בהליכי משמעת | הליכים משמעתיים בצבא | הליך משמעתי בצה"ל | עבירות צבאיות | עונשים בעבירות צבאיות | הזמנה לחקירה משמעתית | ייצוג משמעתי בצבא | ייצוג משמעתי בצה"ל | דין משמעתי בצבא | דין משמעתי בצה"ל | דמ"ש | הליך משמעתי בצבא | חוות דעת סנגור דין משמעתי | חוות דעת סנגור בצבא | עבירת משמעת בצבא | עורך דין עבירות משמעת בצבא

הצלחות המשרד בתחום
שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא תקדים: ועדת משמעת קבעה שיקום על פני השעיית סטודנט שהטריד מינית בשטח האוניברסיטה זיכוי נאשם מעבירות הונאה במוסד אקדמי קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בתקיפה חבלנית ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה
גלבוע | 14:51 09/06/2016
עבירת משמעת באוניברסיטה - הונאה בבחינה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 15:03 09/06/2016
זימון לועדת משמעת באוניברסיטת תל אביב
נטע | 19:40 16/10/2017
זימון לועדת משמעת באוניברסיטת תל אביב
עו''ד אור הדאיה | 16:09 25/10/2017
שימוש בסמים בצבא בחמש הזדמנויות
נמרוד | 09:50 31/03/2019
שימוש בסמים בצבא בחמש הזדמנויות
עו''ד אסף דוק | 05:06 02/04/2019