חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות מין במשפט הפלילי

עבירות מין במשפט הפלילי

אם יש לאדם דחף שאינו בר כיבוש – זהו היצר המיני. הוא עוצמתי ומסוגל לשלוט ולפגוע בשיקול הדעת, לחולל נזק בקנה מידה עוצמתי הן מבחינה רוחנית והן מבחינה פיסית, על אחת כמה וכמה אם נפגע כתוצאה מזה אדם נוסף בעל כורחו. עבירות המין הן מושג רחב המכיל קשת שלמה של עבירות והגדרות כגון: עבירת אונס, מעשים מגונים, מעשי סדום, הטרדה מינית, בעילת קטינה בהסכמה ועוד. המחוקק קבע ענישה מחמירה בעבירות מין לאור המאפיינים הייחודיים של הפגיעה בקורבן העבירה. לאור כך, גם רשויות האכיפה והשיפוט, לא מקלות ראש ורואות בעבירות מין נגע רע שיש לחסלו הן ברמת הענישה והן ברמת הטיפול. עו"ד אסף דוק מסביר אודות עבירות המין לסוגיהן, רמת הענישה המונהגת בפסיקה והאתגרים העומדים בפני נאשם בעבירות אלה.

המונח עבירת מין, מתקשר באופן תת הכרתי לאדם שביצע אונס, גילוי עריות וכן עבירות פדופיליה, אך יש לציין כי גם סשן סאדו מאזו שנעשה בהסכמה ע"י שני הצדדים – גם השולט וגם הנשלט, נחשב לעבירת מין לא חוקית, אם כי פחות טורדנית ומסוכנת. במאמר זה נסביר על סוגי עבירות המין הקיימות במדינת ישראל ונבאר אותם היטב, נדגיש את רמת הענישה הקיימת בחוק לעבירות המין השונות וניתן דוגמא קשה ואמיתית מהשטח על עבריין מין אשר ביצע עבירות מין קשות וחמורות בילדים ואופי ההתנהלות המשפטית מולו .

בואו נסקור את עבירות המין לסוגיהן אליהם מתייחס המחוקק:

אונס (סעיף 345 לחוק העונשין)

 • בעילה שלא בהסכמה - בעילת אישה בניגוד לרצונה או מרצונה בדרך שהושגה בתרמית ומניפולציה.
 • בעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 שנה – גם אם הדבר נעשה בהסכמתה.
 • בעילת אישה בהסכמה תוך ניצול מצב הכרה מעורפל כתוצאה משימוש בסמים, תרופות או אלכוהול.
 • ניצול מיני של חסר ישע ובבעילה בהסכמה לאדם הלוקה בשכלו או בנפשו, בהיעדר שיקול דעת בריא.
 • אינוס במרמה - אדם שלא אומר אמת באשר למאפיינים שהינם קריטיים בעיניה של אישה סבירה ונוכח מצג שגוי זה אותה אישה מסכימה לקיים עימו יחסי מין.

בעילה אסורה בהסכמה (סעיף 346 לחוק העונשין)

 • בעילה אסורה בהסכמה – כלומר של קטינה שטרם מלאו לה 16 שנה ואינה נשואה לבועל.
 • בעילת קטינה בהסכמה, תוך ניצול יחסי מרות – מעביד, מפקח, מדריך, חונך, משגיח וכד'.
 • בעילת אישה בהסכמה תוך ניצול ציני ושימוש במרמה והונאה להבטחת נישואין.
 • בעילת אישה בהסכמה, תוך יצירת מצג שווא וניצול מרות בעבודה באמטלות שונות.
 • בעילת אישה בהסכמה תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.
 • בעילת אישה בהסכמה תוך התחזות לאחר , שם בדוי, בעל תפקיד בכיר או תואר אחר.

מעשה סדום (סעיף 347 לחוק העונשין)

 • מעשה סדום מוגדר ע"פ חוק כמעשה המוגדר כהחדרת איבר מאיברי הגוף מחד וחפץ כלשהו בפרט לפי הטבעת של אדם ואו לפיו של אדם. המקרים בהם רואה  המחוקק בפעולות אלו עבירת מין יהיו כאשר:
 • בוצע המעשה על אדם המוגדר כקטין שמלאו לו 14 שנה אך עדין לא מלאו לו 16 שנה.
 • בוצע המעשה על אדם המוגדר כקטין שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.
 • בוצע המעשה על אדם שמלאו לו 18 שנה, אך בוצע הדבר תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או שירות.
 • מעשה סדום שנעשו לפי התיאור המופיע בסעיף 345 לחוק העונשין, דינו ע"פ חוק כאונס לכל דבר ועניין, הן מבחינת חומרת המעשה והן מבחינת הענישה.

כאן המקום להדגיש כי " פדופיליה" , שנחשבת לעבירת מין חמורה, הנערכת על ילדים, לא מוכללת כעבירת מין עצמאית, אם כי נעשה שימוש במונח "פדופיליה", במטרה לקטלג אדם בשל חומרת ואופי מעשיו. המעשים אותם ביצע בילדים או קטינים שטרם מלאו להם 18 שנה, יקבלו ביטוי בהתייחסות המחוקק וגורמי האכיפה כשל אונס או בעילה אסורה בהסכמה, בהתאם להתרחשות והסיטואציה ובהתאם לרמת וסוג הענישה.

גילוי עריות

למרבה הפלא, במדינת ישראל, לא קיים איסור פלילי על גילוי עריות בקרב גילאי 21 ומעלה, מה שכן? במידה ומי מהמעורבים בדבר גילוי עריות בקרב המשפחה, הנו מדרגה ראשונה כמו: הורה, אח, סב, אב, אמא, סבתא, נכד, נכדה וכד... בהיות קורבן העבירה מתחת לגיל 21 ואו במקרה של יחסי תלות, ניצול מיני, סחיטה מינית וכד... מהווה הדבר עבירה, אם כי מקטלגים ומשייכים אותה יותר, לאחת מעבירות המין החמורות כמו אונס או בעילה בהסכמה (או שלא בהסכמה), בהתאם לתרחיש והסיטואציה, כלומר, זה שלא קיים איסור פלילי לא הופך את הדבר לפחות חמור ומתירני, שכן המחוקק וגורמי האכיפה כלל אינן מקלים ראש בזה ואף דואגים לענישה וטיפול הרבה יותר מאסיבי בהשוואה לעבירות מין חמורות המוגדרות ע"פ חוק כפליליות ואסורות.

קיימים סוגים נוספים של עבירות המוגדרות כעבירות מין, אם כי מידתן פחותה משל האחרות וכך גם ההתייחסות בעיני המחוקק הן מבחינת הטיפול והן מבחינת הענישה והן מוגדרות ומקוטלגות יותר כהטרדה מינית ולא נכללות בסל הכללי של עבירות המין גרידא, אם כי, כלל אינם מקילים בהן ראש ומבצעי העבירה, עוברים טיפולים ומעקבים של רשויות האכיפה למניעת אקטים דומים בעתיד.

ניתן למנות בהם את:

 • יחסי מין בהסכמה בין מטפל נפשי למטופל ( סעיף 347א לחוק העונשין).
 • מעשה מגונה (סעיף 348 לחוק העונשין) – פעולה בעלת אופי מיני שאינה מוכללת ומוגדרת כבעילה מכל סוג שהיא, המופנית לאדם אחר בניגוד להסכמתו או רצונו, לשם גירוי וסיפוק מיני חד צדדי.
 • מעשה מגונה בפומבי (סעיף 349 לחוק העונשין) – בדרך כלל מדובר בחשיפת אברי המין כלפי אדם אחד או קבוצה של אנשים ואף התנהלות מינית מרושלת ומבזה כמו אוננות בפניו של אדם.
 • סחיטה באיומים לצרכיי קיום יחסי מין – כאשר הנסחט עובר מסכת של איומים במטרה לספק שירותי מין לסוחט באמתלות מניפולטיביות וכוחניות.
 • החזקת חומר תועבה (סעיף 214 לחוק העונשין).
 • הטרדה מינית - הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני.
 • התייחסות משפילה באופן פרטני או מבזה בפרהסיה ביחס למינו, נטייתו או מיניותו של אדם.

עבירת מין מוגדרת ע"פ חוק, כעבירה פלילית ועוולה אזרחית ואם נתקיימו והוגדרו כלפי אדם אחר כהטרדה מינית, בוחר המחוקק לטפל בהם לפני מתן גזר הדין לפי אמות המידה הכוללות בין היתר הסתכלויות פסיכיאטריות בתנאי אשפוז או שלא בתנאי אשפוז, שירותי מבחן ושלל דרכים מבזות, כואבות ומשפילות כמו סירוס כימי , עיקור אונה וזאת כחלק בלתי נפרד מהליך שיקומי כהוכחה לבית המשפט כי ברצונו של הנאשם לשנות ולתקן את דרכו ובמטרה להמתיק את העונש בעת מתן גזר הדין.

חשוב לציין כי קיימות עבירות מין נוספות וקשות במיוחד אליהם התייחס המחוקק הן מבחינת הענישה, הטיפול וההרתעה, אם כי הן פחות מתרחשות ומתקיימות וניתן למנותן על יד אחת, אך הן מתרחשות "בחדרי חדרים" , מה שמכונה "החצר האחורית" של עבירות המין.

ביניהן ניתן למנות את:

נקרופיליה

קיום יחסי מין עם גוף אנושי דומם ובנימה יותר אישית, עם גופה של אדם מת. המקרים המיוחסים לנקרופיליה יהיו בקרב רוצחים בעלי הפרעת אישיות פסיכוטית , אשר את זממם הם מקיימים לאחר ביצוע הרצח, אם כי קרו לא מעט מקרים בהן הסגל הרפואי בבתי החולים ברחבי העולם או במחלקות הפתולוגיות, השונות נתפסו מקיימים יחסי מין עם גופה. ברחבי העולם הטיפול או הענישה המקובלת היא טיפול פסיכיאטרי וזאת בשל העובדה שהנאשמים כלל אינם מהווים סכנה לציבור, אלא לעצמם וחייבים השגחה וטיפול מבוקר. ההליך הטיפולי כולל בדיקות פסיכוטיות ומבחנים פסיכיאטרים שונים, במטרה לאתר אם קיים אלמנט אלים שיכול לממש את תאוותו גם במחיר של רציחת אדם לצורך סיפוק מיני.

זואופיליה

קיום יחסי מין עם בעלי חיים. האיסור על עבירה זו נאכף במסגרת סעיפים אחרים בחוק העונשין העוסקים בהפרעה לציבור, וכן חוקים נוספים האוסרים על התעללות, התאכזרות ועינוי בעלי חיים כדוגמת חוק צער בעלי חיים.

כעת נציץ לאופי וסוג הענישה הקיימת בישראל על פורעי החוק במישור המיני:

עבירות אונס

הסנקציה העונשית הקבועה בחוק עבור אונס הנה 16 שנות מאסר. אופי הענישה מתייחס לאונס אשר נכפה בניגוד לרצונו של הקורבן ונעשה באמצעים אלימים וכוחניים, אינוס תוך הפעלת מניפולציה וכפייה מינית שהושגה בתרמית לרבות, התחזות לבעל מעמד כלכלי, התחזות לאיש עסקים, עבירת אינוס בתרמית שבוצעה על נערה קטינה אשר אינה מבינה את מהות העבירה והסיטואציה, בעילת נערה שלא מלאו לה 14 שנה, גם אם נעשה הדבר בהסכמתה ומרצונה החופשי, אינוס כלפי חסר ישע או באדם הנתון לערפול חושים כמו שימוש בתרופות, סמים, אלכוהול ואדם ללא הכרה מודעת כזאת או אחרת ואשר לא נתן את הסכמתו המפורשת באופן מודע לביצוע המעשה.

חלה החמרה עונשית לאדם המבצע בעילה\ אונס ללא הסכמה מפורשת ואף בכוח תוך הפעלת אלימות ואו תרגילי מניפולציה והתחזות כדי להשיג את האקט במרמה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנה והסנקציה העונשית הקבוע בחוק עומדת על 20 שנות מאסר.

עונש של 20 שנות מאסר יחול על עבריין מין אשר ביצע אינוס כלפי אדם לוקה בנפשו או בשכלו, המונע ממנו לתת את הסכמתו החופשית בצורה מודעת. סייג נוסף אליו מתייחס המחוקק בקביעת סנקציה עונשית של 20 שנות מאסר , בעת ביצוע מעשה אונס על אישה בוגרת והוא, אם האונס או הבעילה לוותה באיומים בכלי נשק חם או קר, נשאו איומים אלימים או מילוליים טרם שלב האונס ולאחר מכן.

אחת הנסיבות המחמירות המובילות לסנקציה עונשית של 20 שנות מאסר, היא במידה והאונס גרם לחבלה נפשית או גופנית וכתוצאה מהאונס, נכנסה האישה להריון כפוי ושלא בהסכמתה המלאה. הסנקציה האחרונה הקבועה בחוק העונשין למעשה האונס בגינו ניתן לקבל 20 שנות מאסר הוא אינוס בפרהסיה, כלומר בנוכחות אנשים אחרים מחד או אינוס קבוצתי בפרט, גם אם פעולת האונס לא בוצעה בידי כל החבורה ובוצעה בידי אדם אחד או מספר חברים מסך כל הקבוצה.

יש לציין כי לא כל אישה אשר מתלוננת על אונס בנסיבות המפורטות לעיל, יישאו סנקציות  עונשיות מחמירות כלפי האנס ומאוד תלוי במורכבות הסיטואציה ובשיתוף הפעולה שנוצר, כתוצאה מרצונה החופשי של המתלוננת ביחס למקרה, בייחוד אם היא בגירה ואינה קטינה וחומרת המעשה וכן העונש יומתקו ויומעטו, אלא אם מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנה וכי היא אינה מסוגלת לתת את הסכמתה המפורשת והמודעת למעשה בשל גילה וחוסר בשלותה המנטלית.

בעילה אסורה בהסכמה

בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה מדובר לרוב על קטינות שטרם מלאו להן 14 או 16 שנה, בייחוד אם האקט בוצע בהסכמה מלאה ואף יוכח בבית המשפט,  אם הנערה תחזור בה מהודאתה וגם אם תודה באהבתה והתמסרותה החופשית לבועל. לפי חוק העונשין הקבוע בסעיף 346 , בעילה אסורה בהסכמה מהווה סנקציה עונשית של 5 שנות מאסר. על אחת כמה וכמה אם קיימים סייגים נוספים לעבירה הקובעים את מידת חומרתה, כמו למשל : ניצול יחסי תלות ומרות, התחזות לאדם אחר, התחזות לאדם בעל אמצעים הנוגעים באופן מניפולטיבי ברצונותיה של הקורבן.

בעילת אישה בהסכמה שמלאו לה 18 שנה, אך האקט לווה בתרמית והתחזות לאדם רווק בעוד היותו נשוי, תישא סנקציה עונשית מחמירה של 3 שנות מאסר ובייחוד אם קדמו לאקט טרם ביצוע המעשה הבטחות שווא לנישואין או  כל אמצעי מניפולטיבי פסול אחר.

מעשה סדום

הסנקציה העונשית הקבועה בחוק כלפי עבירות מעשה סדום עומדת על 3-5 שנות מאסר והכל בהתאם לנסיבות המקרה ובייחוד שמדובר בקטינות שטרם מלאו להם 14 שנה, 16 שנה ו 18 שנה.

כאן הכוונה למעשה סדום שנעשו ללא הסכמת הקורבן, תוך ניצול יחסי תלות, מרות והשגחה, על אחת כמה וכמה אם מדובר בעבירות שבוצעו במסגרת יחסי מטפל למטופל. אדם אשר מבצע מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנה ואינו נחשב לקטין, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות אחר, צפוי לסנקציה עונשית של 3 שנות מאסר.

גם אם ניתנה הסכמה מפורשת של הקרבן לביצוע העבירה , אין הדבר מהווה פתח הצלה למילוט. חשוב שתדעו כי ע"פ חוק עבירת מעשה הסדום יכולה להיחשב כאינוס הן מבחינת חומרת המעשה והעבירה הפלילית והן מבחינת הענישה, בייחוד אם לווה האקט באיומים, השפלות, עונשים, ציוויים, תחבולה ואלימות כאקטים מקדימים לביצוע עבירת המקור ולאחר שיוכח כי כך הם פני הדברים, הסנקציה העונשית יכולה להיות קשה וחמורה יותר – והכל בהתאם לנסיבות, העובדות והראיות שיובאו הן במהלך החקירה והן בבית המשפט בהליך עצמו.

מעשה מגונה

בין אם נעשה לצרכיי גירוי מיני ואף ביזוי מיני כלפי אדם אחר, כאן לא בוצע המעשה ככזה שיכול להשפיע גופנית, מנטלית או אישית באחר ונועדה לספק את יצר החשוד גרידא, גם אם גרמה לתחושת חוסר נוחות בקרב קורבן העבירה ורמת הענישה שלה תהיה פחותה מזו של אונס, מעשה סדום ושאר עבירות המין הקלות והחמורות שבחבורה והסנקציה העונשית הקבועה בחוק היא עד שנת מאסר.

מעשה מגונה בפומבי

בהתאם לסעיף 349 לחוק העונשין עבירת מעשה מגונה בפומבי נחלקת לשתיים: 1. ביצוע פעולה המיועדת לגירוי, סיפוק או ביזוי מיניים בדרך של חשיפתן בפני אדם אחר שדינה מאסר שנה2. ביצוע מעשה מגונה בפני קטין מתחת לגיל 16 שדינה מאסר 3 שנים. במסגרת עבירות מעשה מגונה בפומבי נכללות ההתנהגויות הבאות: התערטלות בפומבי, תנועות מגונות, התייחסות מילולית בוטה ובלבד שכל אלה אכן יועדו לגירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. בעבירות מעשה מגונה בפומבי אין זה משנה אם המעשה המגונה נעשה בידי מבצע העבירה או על-ידי אדם שפקד על אדם אחר לבצע את העבירה המגונה בפומבי על מנת שיוכל להגיע לסיפוק מיני. עבירת מעשה מגונה בפומבי אינה כוללת דרישה לתוצאה, קרי לא דרוש כי מבצע העבירה יבוא על סיפוקו המיני על מנת שניתן יהיה להרשיעו.

עד כה קיבלתם הסבר מפורט על סוגי עבירות המין הקיימות בישראל והסנקציות העונשיות החמורות אליהן מתייחס המחוקק ורשויות השיפוט והאכיפה.

החזקת חומר תועבה

אדם אשר יימצא מחזיק, שלא בתום לב או באקראי, בפרסום תועבה הכולל דמותו של קטין שטרם מלאו לו 18 מסתכן בעבירה שדינה הוא עד שנת מאסר. כמו כן, אדם המפרסם תמונה או סרטון תועבה ובו דמותו של קטין, או המשתמש בגופו לעשיית פרסום תועבה – דינו 5-7 שנות מאסר. אם המפרסם היה אחראי על אותו קטין או שהדבר נעשה בהסכמתו – דינו 10 שנות מאסר. עבירת החזקת חומר תועבה נועדה למנוע את קיומם של פרסומי התועבה הכוללים דמותם של קטינים שכן ההנחה היא שבמניעת החזקת פרסומי תועבה מסוג זה, יימנע או יפחת הביקוש להם, וכך גם התמריץ להכינם יפחת, דבר שיביא למיגור התופעה של התעללות מינית בקטינים.

עבירות מין בקטינים

עבירות מין כנגד כל אדם נחשבות כעבירות חמורות ועונשי מאסר ממושכים נקבעו בצדן. אמנם, במצב בו עבירת המין בוצעה בקטין, העונש גדל משמעותית. כמו כן, כאשר האקט המיני נעשה מתוך הסכמה בין שני מבוגרים, הדבר לא יחשב כעבירת מין, בעוד שהמצב משתנה כשאחד הצדדים הינו קטין. בשביל שאקט מיני עם קטין לא ייחשב כעבירת מין, הצד השני חייב להיות בגיל ההסכמה החוקית. בישראל גיל ההסכמה הינו 16 שנים. אך גם אם הקטין עבר את הגיל כאמור, אך הוא מתחת לגיל 18, ישנן הגבלות רבות על ביצוע פעילות מינית אתו. המאמר הבא מפרט אודות עבירות מין בקטינים, יסודותיהן והעונשים שנקבעו בצידן תוך סקירת פסקי דין בנושא.

האם בכל סיטואציה מינית הקבועה בחוק לפי התיאור המפורט במאמר, אין הקלות בעונש? המתקות? זיכויים? הסדרי טעון ושלל "עסקאות" שנרקמות בבתי המשפט במטרה להקל עם הנאשם ולהמתיק את עונשו?

אין תשובה חד משמעית, כיוון וחוק זה חוק וקשה לראות נאשם בעבירות מין קשות וחמורות, משוחרר לחופשי , אך בכל כלל יש יוצא מן הכלל ומאוד תלוי מי אותו עורך הדין הפלילי המייצג את החשוד או הנאשם. עורכי דין פליליים פרטיים, יעשו הכל לטובת הלקוחות שלהם וילחמו עד טיפת דמם האחרונה, בשונה מעורכי דין מהסנגוריה הציבורית (עורך דין בחינם), שמה שתחליט הפרקליטות והשופט, זה מה שיקבע ולא ילחמו למען חירותם וזיכויים של המיוצגים על ידם, כיוון ואין להם אינטרס וגם אם כן אז הוא קלוש ביותר.

אם יש עבירת מין שנואה במיוחד על המחוקק וגורמי האכיפה, אשר בגינה אין פשרות להמתקה לעונש, זה ביצוע מעשה מגונה בילדים וכן עבירות מין בילדים.

כאן, במקרים כאלו, הנאשם עצור במתקן כליאה עד תום ההליכים נגדו, גם אם בעת מתן גזר הדין יוחלט לשחררו ולא לתת לו מאסר. קלושים הסיכויים בגינם נאשם החשוד בביצוע מעשים מגונים, עבירות מין חמורות כמו עבירות סדום ושלל מרעין בישין בילדים ובאופן סדרתי מתמשך, אשר נמצא במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, שישוחרר ממתקן הכליאה טרם מתן גזר הדין. זהו תקדים שלא מתקבל על הדעת בשירות בתי הסוהר, במשטרה ובפרקליטות ואף לא אהוד על השופטים.

אך כפי שהוזכר לעיל, לכל כלל יש יוצא מן הכלל ושימוש בעורך דין פלילי איכותי המכיר את כלל הסייגים והביאורים הקיימים בחוק העונשין, יוכל למצוא את היוצא מן הכלל וליצור תקדים משפטי וליצור יש מאין.

במידה והואשמתם בהטרדה מינית, קלה ככל שתהיה, אל תראו בזה אקט שיעבור לסדר היום, גם אם החקירה לא הייתה עוינת, גם אם לא נעצרתם עד תום ההליכים במתקן כליאה ואף לא קיבלתם מעצר בית.

בהליך המתנהל בבית המשפט יש כללים וחוקי משחק שונים שיכולים לשנות לכם את החיים בשניות ספורות וללא הכנה מוקדמת . עם סיוע משפטי  הולם ולא מתפשר ניתן להגיע לתוצאות הרצויות, בייחוד אם עובדים עקב בצד אגודל ודבקים במטרה, לציין שאין ערובה לתוצאה והכל בהתאם לתיק, לעבר הפלילי של הנאשם, לעבירות המיוחסות לו ולאופי הכללי של תרחיש הסיטואציה כפי שהתרחש טרם ההליך הפלילי והמשפטי.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות מין?

פנה לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירות שתוצאותן יכולות להיות חמורות מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת מין פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מעשה מגונה | מעשה מגונה בפומבי | עבירות מין | הטרדה מינית | עבירת אונס | עבירות מין בתוך המשפחה | בעילה אסורה בהסכמה | מעשה מגונה בקטינים | החזקת חומר תועבה | מעשה מגונה באינטרנט | מעשה סדום | בעילה שלא בהסכמה | אונס בתוך המשפחה | אינוס במרמה | בעילת קטינה מתחת לגיל 14 | עבירות מין בקטינים | עבירות פדופיליה

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום ומעשה מגונה בקטינה הרשעת אישה שתקפה באלימות במספר הזדמנויות את לקוח משרדנו במסגרת קובלנה פלילית פרטית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
נעמה | 05:31 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:46 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
דודי | 22:59 05/09/2018
סיכוי לאי הרשעה בעבירה של בעילה אסורה
אאא | 09:00 20/06/2017
סיכוי לאי הרשעה בעבירה של בעילה אסורה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:37 20/06/2017
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 12:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:03 28/09/2016