חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה - משמעותה והעונש בצידה

אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה - משמעותה והעונש בצידה

גידול כלבים היא תחביב נפוץ בישראל הטומן בחובו אחריות גדולה. אדם המתרשל בהחזקת חיה, בדרך שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה ולא נקט אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו חשוף לתביעת פיצויים אזרחית אך גם לכתב אישום פלילי בפני בית משפט בעבירה שהעונש בגינה הוא עד 3 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מפרט אודות יסודות עבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה ומרכיביה, מה העונשים הקבועים בצידה וכיצד בתי המשפט מתייחסים אליה, וכן מדוע חשוב כל כך להיוועץ בעורך דין בסמוך לאירוע.

עבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

עבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה היא אחד הסעיפים של עבירת של מעשה פזיזות ורשלנות המנויה בסעיף 338 א' לחוק העונשין. העבירה כוללת תשע פעולות שבוצעו באופן רשלני וגרמו לחבלה באדם או אף לסיכון לחיי אדם: אדם שנהג ברכב או רוכב בדרך ציבורית; מפעיל כלי שיט או כלי טיס או משתתף בהפעלתם; עושה מעשה באש ומסכן את סביבתו; עושה מעשה בחומר נפץ ומסכן את סביבתו; לא נוקט אמצעי זהירות מפני סכנה בחיה שבהחזקתו; נותן טיפול רפואי או כירורגי לאדם שהתחייב לטפל בו; מוכר או מספק חומר מרעיל או מסוכן, משתמש בחומר מרעיל או מסוכן אך מפקירו. וביתר פירוט הסעיף הרלוונטי לענייננו הינו:

338 (א) העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו – מאסר שלוש שנים;

(6) אינו נוקט אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו.

רשלנות לפני סעיף 6 הקשורה לבעלי חיים, יכולה להיות רלבנטית לאי הקפדה על כללי האחזקה של כלב מסוכן, וגם להפרת חוקי הרווחה בהחזקת בעלי חיים.

החזקת כלב מסוכן

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 נועד להסדיר את החזקתם של כלבים בישראל. החוק נחקק ביוזמת משרד החקלאות וקובע את כל הקשור לחובת הרישיון לכלבים, הגדרה של כלב מסוכן, מרכז רישום ארצי, סמכויות תפיסת כלבים ועוד. החוק מגדיר סוגים מסוימים של כלבים כמסוכנים לפי הגדרות אלה:

◻️  כלב שגילו מעל שלושה חודשים שנשך, ונשיכתו גרמה לחבלה או להריגה.

◻️  כלב מגזע מסוכן.

◻️  כלב שבא מהכלאה של גזע מסוכן עם גזע אחר, וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו לגזע המסוכן.

רשימת הכלבים המסוכנים כוללת כלבים אלה: אמריקן סטאפורדשייר טרייר (אמסטף), בול טרייר (אנגלי), דוגו ארגנטינו (ארגנטינאי), טוסה אינו (יפני), סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי), אמריקן פיט בול טרייר (פיטבול), פילה ברזילרו (מסטיף ברזילאי), רוטוויילר.

כלבים אלה דורשים תנאי החזקה שונים מכלבים רגילים בגלל טבעם התוקפני. נוסף על תנאי אחזקתם בבית, יש לעדכן את הציבור באמצעות שלט "זהירות כלב מסוכן". כמו כן יש להתהלך עם הכלב מחוץ לבית רק כשלפיו יש מחסום ועם רצועה שאורכה פחות משני מטר. אם יש בבית שבו הם מוחזקים קטינים מתחת לגיל 16, גם בבית עליהם להיות עם מחסום. בכל הקשור לכלבים מסוכנים קובע גם החוק את כל הקשור לייבוא כלבים, ריבויים, החזקתם, מכירתם ומסירתם. יצוין שיש מדינות בעולם המחמירות יותר בכל הקשור לגידול כלבים מסוכנים ויש האוסרות על ייבוא כלבים ואחזקת כלבים מזנים המותרים בישראל.

בשנת 2009 נחקקו בישראל חוקים להגנה על בעלי חיים שמוחזקים לא לצורכי חקלאות. המטרה היא לדאוג לרווחת בעלי החיים בתנאי המחיה שלהם, אורך הרצועה שבה הם מוחזקים, מים ותזונה. על המחזיק בחיה להוציאה לטיולים ולדאוג לבריאותן. בשנים האחרונות נכנס לתוקפו חוק שמאחד את כל הקנסות מהרשויות ברחבי הארץ, בכל הקשור לאחזקת כלבים. למשל קנס על טיול עם כלב מסוכן ללא זמם הוא אחיד ועומד בכל הארץ על 1,000 ₪.

מעבר לאכיפת הרשויות המקומיות על כל הקשור לאחזקת הכלבים, עלול אדם לעמוד לדין אם כלב ברשותו נשך אדם אחר. כמובן שהחוק מתייחס לכל כלב, אך מטבע הדברים כלבים מסוכנים הם המועדים יותר לתוקפנות ולכן בדרך כלל הם אלה שתוקפים ונושכים אחרים, אפילו בני משפחה.

באילו מקרים לא יועמד לדין אדם בעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה?

באוגוסט 2016 תוקנה הגדרת היסוד הנפשי של רשלנות (תיקון מס' 126). נקבע בו כי רשלנות היא אי מודעות לטיב מעשה שאדם מן הישוב היה יכול להיות מודע לנסיבותיו. בביצוע העבירה נטל העושה סיכון בלתי סביר שגרם לתוצאה. די לקבוע רשלנות כיסוד נפשי גם לעבירה שאיננה מסוג פשע. מטרת התיקון היא:

א.  להדגיש שהאחריות ברשלנות תוטל אם התקיים יסוד של נטילת סיכון בלתי סביר על ידי עושה המעשה, ביחס לתוצאה שהתרחשה כתוצאה ממעשה זה. זאת כי בני אדם נוטלים סיכונים בהקשרים שונים וסיכונים אלה מהווים סיכונים סבירים שלא מצדיקים פתיחת הליך פלילי.

ב.  החלת יסוד נטילת הסיכון הבלתי סביר גם על עבירות שכוללות יצירת סיכון ולא רק על התוצאה עצמה (הן יצירת הסיכון והן התוצאות הן בלתי סבירות).

כדי לקבוע כי אכן התרחשה עבירה של אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה על התביעה יהיה להוכיח את אלה:

◻️  הקשר הסיבתי עובדתי – האם התנהגות העושה גרמה להתרחשות התוצאה? המבחן הוא "הסיבה שבלעדיה אין", כלומר אלמלא המעשה לא הייתה נגרמת התוצאה.

◻️  הקשר הסיבתי משפטי – מבחן נורמטיבי הבודק מבחינת השיקולים המשפטיים על איזה מעשים ראוי להטיל אחריות פלילית ועל איזה לא.

כך לדוגמה במקרים הבאים תקיפת כלב לא תיחשב לרשלנות מצד בעליו: במידה וננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירת הכלב בחצר כמצוין בחוק, והכלב הצליח להשתחרר ולברוח, לא יואשם המחזיק בו ברשלנות. כמו כן, במקרים בהם התגרה אדם בכלב והתנהג כלפיו באלימות, וכך הובילו לכדי תקיפה, לא יואשם בעליו בעבירת החזקת כלב ברשלנות. בנוסף, במידה ובעל הכלב לא נמצא לידו במקרה התקיפה, יש להוכיח כי אכן מדובר בכלב המסוים שתקף וגרם לחבלה. עוד יש לציין כי אם כלב תקף אדם שאיים וניסה לתקוף אחד מבני משפחתו, לא ייחשב הדבר כעבירה.

הגשת כתב אישום בגין אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

במידה והתביעה המשטרתית סבורה שיתאפשר לה להוכיח מבחינה ראייתית שהחשוד פעל ברשלנות בהחזקת חיה, עשויה היא להפנות את התיק להליך של סגירת התיק בהסדר מותנה או לחילופין להגיש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום ולדרוש את הרשעתו בפלילים.

כמו כן, במידה והמשטרה מחליטה לסיים את התיק נגד הלקוח בהסדר מותנה או לחילופין להגיש נגדו כתב אישום בגין אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה, הדבר עשוי לגרור בעתיד אף תביעה נזיקית של המתלונן נגד הבעלים של החיה. משכך חשוב להיוועץ עם עורך דין נזיקין כבר בראשית ההליך הפלילי על מנת ולהיערך בהתאם לתרחיש מעין זה.

הגשת תביעה אזרחית בגין אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

במקרים בהם נגרמה לאדם חבלה כתוצאה מרשלנות של אדם אחר בהחזקת חיה, ניתן להגיש נגדו תביעה אזרחית. לאחר הפגיעה חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי ולשמור כל מסמך רפואי הקשור אליה. כמו כן, ניתן להגיש תלונה במשטרה על מנת ולפעול נגד הבעלים של החיה אף במישור הפלילי כאמור לעיל.

דוגמה לתיק שטופל על ידי משרדנו - סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחות שהואשמו באי נקיטת אמצעי זהירות בחיה לאחר שנטען שכלבם נשך אישה כבת 90 וגרם לה לחבלות

לקוחות המשרד הינם אזרחים למופת אשר רכשו אמון והוקרה בכל המסגרות השונות בהן לקחו חלק בחייהם. המדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין, ללא כל עבר או רקע פלילי ויודגש, כי עד לאירוע דנן, היה העולם הפלילי זר לחלוטין לנוף חייהם.

לקוחותינו נקראו לחקירת משטרה בחשד לעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה,  זאת על רקע תלונה שהוגשה בגין אירוע מחודש ינואר 2018 על-ידי שכנתם בת ה-90 המתגוררת בדלת סמוכה אליהם, כאשר בין השתיים קיים סכסוך שכנים מתמשך ומחלוקות סביב נושאים שונים הקשורים באופן ההתנהלות בבניין, כאשר המתלוננת מעוניינת בליבוי המחלוקות ואינה מאפשרת הגעה לעמק השווה ולהבנות כשניכר כי כל פשרה הינה ממנה והלאה.

המתלוננת בחרה להגיש תלונה למשטרה כנגד הלקוחות החיים בצמידות אליה, תוך ניפוח תוכן התלונה בדברים שלא היו, כשהיא טוענת כי הכלב שהיה בחזקתם בעת שיצאו מביתם כשהוא קשור ברצועה וצמוד אליהן באופן ההדוק ביותר, נשך אותה.

משרדנו טען כי כפי שעולה מחומר החקירה - כל קשר בין אירוע הנשיכה דנן למציאות הנו מקרי בהחלט. בסיום החקירה התיק הועבר לראש מחלק החקירות במשטרת מרחב איילון לצורך בחינת שאלת שאלת העמדתם לדין פלילי.

לקוחות המשרד הכחישו מן ההתחלה את החשדות שיוחסו להם. צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותם, בשים דגש על מכלול הראיות בתיק תוך לקיחה בחשבון של נסיבותיהם האישיות.

משרדנו טען לפגמים ראייתיים בתיק החקירה וכן עמד על מכלול נסיבות ביצוע העבירה. לאחר הליך בירור מורכב, הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את משטרת מרחב איילון לסגור את תיק החקירה נגדם מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמם ומעורבותם לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדם ובכך לאפשר להם להוכיח את חפותם ולשוב לשגרת חייהם.

כמו כן, כמובא במסגרת אתרנו במספר מאמרים, עילת סגירת התיק הינה לא פעם קריטית עבור האדם שנחקר שכן רק סגירת תיק מחוסר אשמה מותירה את התיק, אל מחוץ  למרשם המשטרתי בעניינו. על אף העובדה כי המדובר ברישום אשר רק לעיתים נדירות מורשה גוף חיצוני להתוודע אליו, במקרים מסוימים המדובר בנקודה קריטית לעתידו התעסוקתי של האדם ולא פעם גם מהווה הדבר נקודה כואבת הפוגעת בו בהיבטים אישיים אחרים.

להלן העתק ההודעות בדבר החלטת משטרת מרחב איילון לסגור את תיק החקירה נגד הלקוחות מחוסר אשמה פלילית. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותם של הלקוחות פרטיהם המזהים במסמכים הושמטו:

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

לאורך השנים האחרונות נפתחו תיקים כנגד בעלי כלבים הקשורים לנשיכות ותקיפות. עם זאת, לפעמים מדובר בעלילות שווא הנובעות מסכסוכי שכנים ועוד. שכן יכול להתלונן שהכלב שלכם נשך אותו, בעוד מדובר על כלב אחר אך הוא מנצל את המקרה כדי להתנגח בכם כי יש לו סכסוך אתכם או כי הוא לא אוהב את נוכחות הכלב בבניין. כמובן שקל יותר לאנשים לפתוח תיקים כנגד בעלי כלבים מסוכנים, וכך עלול אדם נורמטיבי לחלוטין, שומר חוק, למצוא עצמו עומד לדין בגין מעשה שנופח מעבר לכל פרופורציה או שהוא שקרי מיסודו.

בכל מקרה ובו אתם חשודים או נאשמים באי נקיטת אמצעי זהיות בחיה, עליכם להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדכם או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורכם.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בגין אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מעשי פזיזות ורשלנות | עבירות פזיזות ורשלנות | רשלנות בהחזקת חיה | עורך דין נשיכת כלב | פיצויים על נשיכת כלב | פזיזות ורשלנות בהחזקתה של חיה | סגירת תיק אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה | אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה | סגירת תיק רשלנות בהחזקת חיה | עונש על אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה | עונש על רשלנות בהחזקת חיה | אי נקיטת זהירות בחיה

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחות שהואשמו באי נקיטת אמצעי זהירות בחיה ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד לאחות סיעודית בבית חולים פסיכיאטרי שתקפה מטופלת סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור עיסוק ושב לעבודתו זיכוי לקוח שהואשם בהדלפת שאלון בחינה באוניברסיטה סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בגניבה והיזק לרכוש במזיד

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי"
עו''ד אסף דוק | 11:52 31/03/2019
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 19:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 21:46 20/08/2017