חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות נגד שוטרים - סוגים ועונשים

עבירות נגד שוטרים - סוגים ועונשים

בשנים האחרונות גברו מקרי האלימות או הגשות התלונות מצד שוטרים על אלימות כלפיהם בעת מילוי תפקידם. המצב כיום הוא שאדם יכול למצוא עצמו מואשם בעבירה פלילית רק כי העליב שוטר או הפריע לו במילוי תפקידו. במרבית המקרים הסיטואציה כלל אינה מצדיקה תלונה, אך מי שמכיר את רזי החוק ויודע כיצד לנסח על הכתב את הסיטואציה יהיה זה שידו תהא על העליונה. עו"ד אסף דוק מפרט אודות סוגי עבירות נגד שוטרים, על הרציונאל העומד מאחורי ההגנה על עבודת השוטרים, על העונשים הקבועים בחוק והתייחסות בתי המשפט לנאשמים בעבירות אלה, וכן מדוע חשוב כל כך להיוועץ בעורך דין בסמוך לאירוע.

עבירות נגד שוטרים - רקע

שוטרים הם עובדי ציבור המתגייסים למשטרה כדי לשמור על ביטחון הציבור. הם עובדים בשעות לא שגרתיות, תחת לחץ, במקומות חשופים ועם אוכלוסייה בעייתית. לצערנו היו מקרים בעבר ששוטרים נפגעו במהלך תפקידם, כמו שוטר תנועה שנדרס למוות תוך כדי תפקידו או סוכן משטרתי שחוסל.

בגלל תפקידם הרגיש ורמת החשיפה שלהם לסכנה, נתפסות עבירות כלפי שוטרים בהקשר של מילוי תפקידם כפגיעה בשלטון החוק. בשל כך מתייחסת מערכת אכיפת החוק בחומרה לעבירות אלה ורמת הענישה על תקיפת שוטר היא חמורה יותר מאשר עבירות דומות שהתבצעו שלא נגד שוטר. יש לדעת שבמרבית מקרי האלימות כנגד שוטרים, ייטו השופטים בעמדת התביעה ויטילו ענישה ממשית שכוללת אף עונשי מאסר, נוסף על קנסות ומאסרים מותנים.

ככלל, מומלץ להימנע מפגיעה בעובדי ציבור בכלל ובשוטרים בפרט, כאשר הם ממלאים את תפקידם. המערכת רואה בחומרה כל פגיעה בעובדי ציבור, שכן אלה מייצגים את שלטון החוק ומנסים לבצע את המטלות שהוטלו עליהם. להלן פירוט העבירות נגד שוטרים והענישה בגינן.

עבירת תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו

עבירת תקיפה היא "הכאת אדם, נגיעה, דחיפה או הפעלת כוח גופני בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו של המותקף, או על ידי הסכמה שהושגה בתרמית". כדי לקבוע את התקיפה כעבירה נגד שוטר וכדי להטיל עונש זה, יש להוכיח שהאדם ידע שהאדם שעומד מולו הוא שוטר. אם לא ידע, אפשר להרשיעו בעבירת תקיפה רגילה ולא בעבירה של תקיפת שוטר. יש הבדל משמעותי בין שתי העבירות ביחס לעונש המוטל.

סעיף 273 לחוק העונשין קובע כי אדם שתקף שוטר במילוי תפקידו או שתקף אדם אחר שעזר לשוטר במילוי תפקידו,דינו עד 3 שנות מאסר, ולא פחות מחודש ימים. אלא אם בעת ביצוע העבירה התקיימו נסיבות שמצדיקות סטייה מקביעת העונש.

עבירה של תקיפת שוטר לא מצריכה יסוד של "גרימת חבלה", אך יש להוכיח שהתקיפה הייתה קשורה למילוי תפקידו של השוטר. אדם עלול למצוא עצמו מואשם בתקיפת שוטר, רק אם דחף אותו, גרם לו אי נוחות או נגע בו.

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

סעיף 274 לחוק העונשין מפרט על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. כדי שאפשר יהיה להאשים אדם בתקיפה בנסיבות מחמירות יש כמה תנאים שצריך רק אחד מהם כדי להוכיח את התקיפה: מבצע התקיפה התכוון להפריע לשוטר במילוי תפקידו ולמנוע ממנו לבצע את תפקידו; הנאשם החזיק בכלי נשק קר או חם, החל מאלה ואבן עד לסכין או נשק; ביצע את מעשיו בצוותא.

יודגש שאם הוכח אחד או יותר מהתנאים הנ"ל, העבירה תהפוך לנסיבות מחמירות, קרי זו עבירת פשע שמשמעותה ענישה כבדה יותר. הסעיף קובע כי אפשר להטיל על אדם שהורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות עונש של עד 5 שנות מאסר  ולא פחות משלושה חודשים.

הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו

סעיף 275 לחוק העונשין מגדיר עבירה של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. הכוונה היא שנעשו מעשים כדי למנוע מהשוטר למלא את תפקידו או להפריע לאדם אחר שמסייע לו. כלומר הפגיעה היא לא דווקא פיזית בשוטר אלא הפרעה.

הסעיף קובע כי אפשר להטיל על אדם שהורשע בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו עונש של עד 3 שנות מאסר  ולא פחות משבועיים ימים.

הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות

סעיף 275א לחוק העונשין קובע כי הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות היא "המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך". זוהי עבירת הפרעה כמו סעיף 275, אך היא מתבצעת על ידי ידיית אבנים או חפצים לעבר השוטר או כלי רכב משטרתי. עבירה זו נוספה לסעיף 275 מתוך מטרה להתמודד עם תופעת יידוי האבנים כנד שוטרים. יצוין שהוגשו בגין עבירה זו כתבי אישום רבים.

הסעיף קובע כי אדם שהורשע בהפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות דינו עד 5 שנות מאסר.

העלבת שוטר

סעיף 288 בחוק העונשין קובע איסור פלילי על העלבת עובד ציבור בהקשר של מילוי תפקידו. ההעלבה יכולה להתבצע באמצעות מילים ותנועות מגונות. יש להוכיח שההעלבה הופנתה לעובר הציבור בהקשר של עבודתו ולא על רקע סכסוך אישי, למשל. זוהי עבירת התנהגות שלא מחייבת את אלמנט התוצאה, אלא רק אם בוצעה. עם זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה בהנחיה מספר 4.1103 כמה כללים על קביעת העלבת עובד ציבור. כללים אלה קשורים לתוכן האמירה, הנסיבות שבהן נאמרה, הלך רוחו של המעליב והיסוד הנפשי שלו, הרקע לאמירה, הגורם שכלפיו נאמרו הדברים ועבירות נוספות שנלוו לעבירת ההעברה.

כאשר מדובר בשוטר, מוקיע בית המשפט את תופעת ההעלבה ומטיל עונשים על כך. המטרה היא שעובדי ציבור, ובמיוחד שוטרים, יוכלו למלא את תפקידם ללא פחד שאדם אחר יפגע או יעליב אותם. נקבע כי על החברה לכבד את עובדי הציבור המייצגים את שלטון החוק ואת זכויות הזולת.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בעבירות נגד שוטרים

החוק מתייחס לעבודת עובדי ציבור בכלל ולשוטרים בפרט ברצינות רבה. בכל מקרה ובו אתם חשודים או נאשמים בעבירות נגד שוטרים - היוועצו בהקדם עם עורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדכם או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורכם.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות נגד שוטרים, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
תקיפת שוטרים | הפרעה לשוטר | העלבת עובד ציבור | הכשלת שוטר במילוי תפקידו | העלבת שוטר | תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו | עבירות נגד שוטרים | תקיפת שוטר | עונש על העלבת עובד ציבור | הפרעה לשוטר במילוי תפקידו | הפרעה לשוטרים | תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות | עונש על תקיפת שוטר | עונש על הפרעה לשוטר | ענישה בעבירות תקיפת שוטרים | עונש על הכשלת שוטר במילוי תפקידו | ענישה בעבירת תקיפת שוטרים | עונש על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות | עונש על העלבת שוטר | עונשים בעבירות נגד שוטרים | ענישה בעבירת הפרעה לשוטר

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי סגירת תיק פלילי ללקוח שנעצר ונחקר בחשד שתקף שוטרת סיור וקצין משטרה מתחנת אשדוד שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה ללקוח המשרד בעבירות סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שאלה לגבי תקיפה בנסיבות מחמירות
שרית | 15:58 19/04/2017
תקיפה בנסיבות מחמירות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:50 19/04/2017
העלבת עובד ציבור
אבי | 18:26 30/04/2014
עבירת העלבת עובד ציבור
עו''ד אסף דוק | 18:38 30/04/2014
תלונה על אלימות במשפחה שהובילה לתיק על העלבת עובד ציבור
אזרח | 12:04 01/12/2013
תיק פלילי בגין העלבת עובד ציבור
עו''ד אסף דוק | 12:42 01/12/2013
תודה רבה על תשובתך המפורטת והמהירה!
אזרח | 12:54 01/12/2013