חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | גניבה בידי עובד ממעביד‏

גניבה בידי עובד ממעביד‏

גניבה זאת גניבה לכל דבר ועניין, רק שאופי פעולות הגניבה השונות בעיני המחוקק מקבלות גוון וצבע שונה בהתאם לאופי הגניבה וכך גם רמת הענישה. לדוגמא, לקוח הגונב מבעל פיצרייה שכונתית סכום כסף בשווי 1000 ₪ ונתפס בשעת מעשה, יקבל עונש פחות ממנהל משמרת בבית קפה שגנב את אותו הסכום מידי מעסיקו. מהי גניבה ממעביד? מדוע גניבה ממעסיק נחשבת כעבירה כה חמורה בעיני בית המשפט וכיצד מתמודדים עם אישום שכזה? עו"ד אסף דוק מסביר.

מהי עבירת גניבה ממעביד?

עבירת הגניבה ממעביד מעוגנת בסעיף 391 לחוק העונשין ומוגדרת כעבירת גניבה ייחודית ביחס לעבירות הגניבה האחרות ומשכך רף הענישה בה גם הוא גבוה ויכול להגיע לעד 7 שנות מאסר.

בואו נציץ לרגע ל-5 סוגי עבירות הגניבה הקיימות בחוק העונשין:

 • גניבה - עבירת הליבה אשר מגדירה גניבה כנטילת נכס בלא הסכמה, שלא על בסיס טענת זיקה קניינית לנכס, ובמטרה לשלול אותו שלילת קבע ממחזיקו החוקי. 
 • גניבה בידי עובד – גניבה ממעסיק.
 • גניבה בידי עובד ציבור - גניבת נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו.
 • גניבה בידי מנהל – חבר דירקטוריון או מנהל שגונב נכס של התאגיד.
 • גניבה בידי מורשה – למשל: עו"ד שגונב כספי פיקדונות.


כאשר מדובר בגניבה ממעביד (או גניבה ממעסיק), מדובר בעבירה שבוצעה בידי אחד מעובדי החברה. מעבר להיותה עבירת רכוש, גניבה ממעסיק נחשבת בעיני מערכת בתי המשפט וגורמי האכיפה לחמורה שבהן, כיוון וקורבן המעשה ממנו נגנבו כספים הם "העסק" כגוף נטרלי וכן המעסיק.

מאוד תלוי בהגדרת העסק ע"פ חוק – חברה פרטית, ציבורית, תאגיד וכד... היקף הגניבה והחמור ביותר, מעילה באמון. בשונה מעבירות הרכוש והגניבה הרבות, כאן הגניבה מתבצעת ברוב המקרים מאנשים ללא עבר פלילי, אם כי השתמשו בעורמה ומניפולציה וניצלו את חולשתו, תמימותו ואמונו של בעל העסק, אשר הפקיד בידיהם את רכושו ונכסיו באמון מלא, לטובת צרכיי החברה ושאר העוסקים בה.

ברגע שהעובד גילה יכולת וגישה לביצוע העבירה וריסק את האמון לו זכה מהמעסיק, מערכת בתי המשפט נוהגים להחמיר עם נאשמים כאלו, לאחר ביצוע המעילה או הגניבה ואופי הענישה המוגדר בחוק בהתאם לכמות והיקף הגניבה יכול להגיע ל 15 שנות מאסר ואף יותר.

הדוגמא הקלאסית והמפורסמת ביותר בישראל היא פרשת המעילה הגדולה של אתי אלון והבנק למסחר, עליה נגזרו 17 שנות מאסר בפועל ואשר גרמה להתמוטטות הבנק מחד ועסקים רבים בפרט, על אחת כמה וכמה לקוחות רבים ותמימים שנגזלו מהם כספים שלא ישובו לעולם.

עבירות כאלו בעיני בית המשפט ממוטטות את מערכת היחסים והאמון החיונית והמורכבת במקומות עבודה ואף גופים מסחריים גדולים יותר ובכך מהווים סכנה מוחשית על כלכלת המשק.

בעלי עסקים אשר נפגעו מעובדיהם לשעבר בעבירות של גניבה ממעביד, מגוללים את הנזקים החמורים שנגרמו להם במישור הפיננסי לטובת שאר עובדי החברה, יצירת שבירת מוסכמות וערכיות מול שאר עובדי החברה ופגיעה קשה ביותר בניהול הכללי והשוטף של העסק שנפגע מהמעילה בין העובד למעסיק.

כמובן שלא מדובר על גניבות קטנות או בהיקפים קטנים מ 1000 – 10,000 ₪ ומדובר בסכומים משמעותיים יותר, שלעיתים גורמים לעסק קושי להשתקם, פגיעה ברמת האמון הכללית על שאר העובדים וקבלת עובדים חדשים. במקרים אחרים עסקים קרסו ונסגרו וגרמו לנזקים כלכליים ואישיים חמורים הרבה יותר , הן לבית העסק, לבעליו ולשאר עובדי החברה .

מה עונשו של אדם שנמצא גונב ממעבידו?

בעת גזירת עונשו של אדם שנמצא גונב ממעבידו, על בית המשפט להביא בחשבון מגוון שיקולים שונים שיש בהם כדי להחמיר או להקל בעונשו, לרבות: נסיבות ביצוע העבירה, חומרתה, היקפה, עבר פלילי ונסיבות אישיות של הנאשם. בתוך כך, סעיף 391 לחוק העונשין קובע רף ענישה של עד 7 שנות מאסר על גניבה ממעביד.

משכך, ניתן לראות שעבירת גניבה ממעביד הינה עבירה חמורה יותר מגניבה רגילה שלגביה נקבע עונש של עד 3 שנות מאסר בלבד.

מאידך, עובד ציבור אשר נתפס גונב דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, מסתכן בעבירה שדינה הוא עד 10 שנות מאסר.

כמו כן, אדם שקיבל הרשאה לפעול בנכס מסוים מכוח היותו מורשה ונמצא גונב (עבירת גניבה בידי מורשה) מסתכן בעבירה שדינה הוא עד 7 שנות מאסר.

כאשר אדם מורשע בעבירה של גניבה ממעביד כמובן שהקלון והכתם בדבר הרשעה פלילית נשארים ולא ניתן לסגת או לחרוג מהן אם כי קיימים סייגים אחרים השוללים מהעובד פיצויי פיטורין לאחר המעשה ושלל הטבות הניתנות למפוטרים וזאת בנוסף לעונש אותו תחליט המערכת המשפטית לתת לאחר מתן גזר הדין שיכול להגיע לעונשי מאסר ממושכים, קנסות כספיים, מאסר על תנאי ועבודות שירות.

חשוב להדגיש כי בעלי עסקים המעוניינים להימנע מתשלומים המגיעים לעובדיהם שנתפסו גונבים לא רשאים לקחת את החוק לידיים ולהימנע מתשלומים אלו ללא הגשת תלונה במשטרה למיצוי הדין עם העובדים שמעלו.

על מנת ולהימנע מתשלומים שונים המגיעים לעובד במסגרת עבודתו, המעסיקים חייבים לפעול לפי הנורמות המקובלות ולא לקחת את החוק לידיים, שכן אם יחליט העובד לתבוע את בית העסק, תוכל המערכת המשפטית האזרחית לקבוע כי למרות העבירות שבוצעו בידי העובד, על המעסיק לשלם לו תשלומים המגיעים לו כחוק.

האם אפשר להלין שכר והטבות המגיעות לעובד לאחר ביצוע מעילה או גניבה בעסק?

רק לאחר שהוגשה תלונה רשמית במשטרה, העובד הועמד לדין פלילי והורשע בידי רשויות האכיפה ומערכת בית המשפט כחוק! לאחר מכן יוכל אותו בית עסק להגיש תביעת פיצויים על הנזקים השונים שנגרמו לו כתוצאה מהגניבה של עובדו. כמו כן, עד שיסתיים ההליך הפלילי מול אותו עובד, ניתן יהיה להחזיק את התשלומים וההטבות המגיעים לו עד אשר תתברר אשמתו בפנ הערכאות המשפטיות המתאימות.

ישנם מצבים בהם בית עסק אשר חושד שעובד גונב ממנו שוכר את שירותיו של משרד חקירות פרטי שמצליח לאסוף ראיות לכך ואז אותו בית עסק מחליט להחתים את העובד שמעל על מסמכי ויתור שכר, פיצויים, דמי הבראה ושאר ההטבות המגיעות לו ובית הדין לעבודה לא מקבל זאת ופוסק לטובת העובד לאור ליקויים בהתנהלותו של המעסיק.

יש לקחת בחשבון כי עורך דין פלילי המכיר את הדין יכול לסייע רבות לבעל עסק שמצא כי עובדו גנב ממנו בכל הקשור לייעוץ והכוונה לפני ואחרי החקירה המשטרתית וההליך המשפטי בעניינו.

ישנם עובדים רבים שביצעו את מעשה הגזל והגניבה בידי מעסיקיהם בשל נקמות אישיות הנובעות מניצול שעות עבודה, אי קבלת משכורת בזמן ושלל דרכים מניפולטיביות מצד המעסיקים שמצירים את הדרך לעובד שמוצא את שללו בדרכים אחרות – אם כי לא תמיד חוקיות.

בכל מקרה, עדיף תמיד להיוועץ עם עו"ד פלילי טרם החקירה במשטרה או ניהול ההליך המשפטי לאחר הגשת כתב אישום, וזאת על מנת ולהוכיח את חפותך או לחילופין כאשר ישנה אשמה אמיתית - למזער את הנזקים.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבה ממעסיק? 

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה במשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות גניבה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבה ממעביד פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה תקופה ארוכה בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
גניבה | גניבה בידי עובד | גניבה בידי מורשה | גניבה בידי עובד ציבור | עבירת גניבה | גניבה בנסיבות מיוחדות | גניבה בידי המנהל | עבירת גניבה ממעביד | עבירות גניבה | גניבה ממעסיק | גניבה ממעביד | גניבה בידי עובד הציבור | גניבה על ידי מורשה | גניבה על ידי עובד | גניבה מעסק

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירת גניבה ממעביד ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

  Rss תגובות (0 תגובות)

  תגובות המאמר
  מתוך: | מציג:

  הוסף תגובה

  אנא חזור על התווים בתמונה:

  Captcha


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
השפעה של תיק על פריצה שנסגר במשטרה
אחד | 19:00 17/09/2015
השפעה של תיק על פריצה שנסגר במשטרה
עו''ד אלון שליכטר | 21:12 17/09/2015
השפעה של תיק על פריצה שנסגר במשטרה
אחד | 23:23 17/09/2015
ברור סטטוס של תיק משטרתי
רוני | 00:11 02/02/2015
ברור סטטוס של תיק משטרתי
עו''ד אסף דוק | 15:43 02/02/2015
ברור סטטוס של תיק משטרתי
רוני | 15:47 03/02/2015
ברור סטטוס של תיק משטרתי
עו''ד אסף דוק | 16:27 03/02/2015
רישום פלילי על גניבה
דניאלה | 21:27 15/01/2016
רישום פלילי על גניבה
עו''ד אסף דוק | 08:50 17/01/2016
רישום פלילי על גניבה
דניאלה | 10:46 17/01/2016
רישום פלילי על גניבה
עו''ד אסף דוק | 20:39 17/01/2016
רישום פלילי על גניבה
עו''ד אסף דוק | 16:41 17/01/2016
רישום פלילי על גניבה
דניאלה | 18:35 17/01/2016
רישום פלילי על גניבה
דניאלה | 18:41 17/01/2016
גניבה של עובד בעסק
ראובן | 20:51 21/12/2015
גניבה של עובד בעסק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 21:07 21/12/2015