חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | גניבה בידי עובד ממעביד‏

גניבה בידי עובד ממעביד‏

גניבה זאת גניבה לכל דבר ועניין, רק שאופי פעולות הגניבה השונות בעיני המחוקק מקבלות גוון וצבע שונה בהתאם לאופי הגניבה וכך גם רמת הענישה. לדוגמא, לקוח הגונב מבעל פיצרייה שכונתית סכום כסף בשווי 1000 ₪ ונתפס בשעת מעשה, יקבל עונש פחות ממנהל משמרת בבית קפה שגנב את אותו הסכום מידי מעסיקו. מהי גניבה ממעביד? מדוע גניבה ממעסיק נחשבת כעבירה כה חמורה בעיני בית המשפט וכיצד מתמודדים עם אישום שכזה? עו"ד אסף דוק מסביר.

מהי עבירת גניבה ממעביד?

עבירת הגניבה ממעביד מעוגנת בסעיף 391 לחוק העונשין ומוגדרת כעבירת גניבה ייחודית ביחס לעבירות הגניבה האחרות ומשכך רף הענישה בה גם הוא גבוה ויכול להגיע לעד 7 שנות מאסר.

בואו נציץ לרגע ל-5 סוגי עבירות הגניבה הקיימות בחוק העונשין:

  • גניבה - עבירת הליבה אשר מגדירה גניבה כנטילת נכס בלא הסכמה, שלא על בסיס טענת זיקה קניינית לנכס, ובמטרה לשלול אותו שלילת קבע ממחזיקו החוקי. 
  • גניבה בידי עובד – גניבה ממעסיק.
  • גניבה בידי עובד ציבור - גניבת נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו.
  • גניבה בידי מנהל – חבר דירקטוריון או מנהל שגונב נכס של התאגיד.
  • גניבה בידי מורשה – למשל: עו"ד שגונב כספי פיקדונות.


כאשר מדובר בגניבה ממעביד (או גניבה ממעסיק), מדובר בעבירה שבוצעה בידי אחד מעובדי החברה. מעבר להיותה עבירת רכוש, גניבה ממעסיק נחשבת בעיני מערכת בתי המשפט וגורמי האכיפה לחמורה שבהן, כיוון וקורבן המעשה ממנו נגנבו כספים הם "העסק" כגוף נטרלי וכן המעסיק.

מאוד תלוי בהגדרת העסק ע"פ חוק – חברה פרטית, ציבורית, תאגיד וכד... היקף הגניבה והחמור ביותר, מעילה באמון. בשונה מעבירות הרכוש והגניבה הרבות, כאן הגניבה מתבצעת ברוב המקרים מאנשים ללא עבר פלילי, אם כי השתמשו בעורמה ומניפולציה וניצלו את חולשתו, תמימותו ואמונו של בעל העסק, אשר הפקיד בידיהם את רכושו ונכסיו באמון מלא, לטובת צרכיי החברה ושאר העוסקים בה.

ברגע שהעובד גילה יכולת וגישה לביצוע העבירה וריסק את האמון לו זכה מהמעסיק, מערכת בתי המשפט נוהגים להחמיר עם נאשמים כאלו, לאחר ביצוע המעילה או הגניבה ואופי הענישה המוגדר בחוק בהתאם לכמות והיקף הגניבה יכול להגיע ל 15 שנות מאסר ואף יותר.

הדוגמא הקלאסית והמפורסמת ביותר בישראל היא פרשת המעילה הגדולה של אתי אלון והבנק למסחר, עליה נגזרו 17 שנות מאסר בפועל ואשר גרמה להתמוטטות הבנק מחד ועסקים רבים בפרט, על אחת כמה וכמה לקוחות רבים ותמימים שנגזלו מהם כספים שלא ישובו לעולם.

עבירות כאלו בעיני בית המשפט ממוטטות את מערכת היחסים והאמון החיונית והמורכבת במקומות עבודה ואף גופים מסחריים גדולים יותר ובכך מהווים סכנה מוחשית על כלכלת המשק.

בעלי עסקים אשר נפגעו מעובדיהם לשעבר בעבירות של גניבה ממעביד, מגוללים את הנזקים החמורים שנגרמו להם במישור הפיננסי לטובת שאר עובדי החברה, יצירת שבירת מוסכמות וערכיות מול שאר עובדי החברה ופגיעה קשה ביותר בניהול הכללי והשוטף של העסק שנפגע מהמעילה בין העובד למעסיק.

כמובן שלא מדובר על גניבות קטנות או בהיקפים קטנים מ 1000 – 10,000 ₪ ומדובר בסכומים משמעותיים יותר, שלעיתים גורמים לעסק קושי להשתקם, פגיעה ברמת האמון הכללית על שאר העובדים וקבלת עובדים חדשים. במקרים אחרים עסקים קרסו ונסגרו וגרמו לנזקים כלכליים ואישיים חמורים הרבה יותר , הן לבית העסק, לבעליו ולשאר עובדי החברה .

מה עונשו של אדם שנמצא גונב ממעבידו?

בעת גזירת עונשו של אדם שנמצא גונב ממעבידו, על בית המשפט להביא בחשבון מגוון שיקולים שונים שיש בהם כדי להחמיר או להקל בעונשו, לרבות: נסיבות ביצוע העבירה, חומרתה, היקפה, עבר פלילי ונסיבות אישיות של הנאשם. בתוך כך, סעיף 391 לחוק העונשין קובע רף ענישה של עד 7 שנות מאסר על גניבה ממעביד.

משכך, ניתן לראות שעבירת גניבה ממעביד הינה עבירה חמורה יותר מגניבה רגילה שלגביה נקבע עונש של עד 3 שנות מאסר בלבד.

מאידך, עובד ציבור אשר נתפס גונב דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, מסתכן בעבירה שדינה הוא עד 10 שנות מאסר.

כמו כן, אדם שקיבל הרשאה לפעול בנכס מסוים מכוח היותו מורשה ונמצא גונב (עבירת גניבה בידי מורשה) מסתכן בעבירה שדינה הוא עד 7 שנות מאסר.

כאשר אדם מורשע בעבירה של גניבה ממעביד כמובן שהקלון והכתם בדבר הרשעה פלילית נשארים ולא ניתן לסגת או לחרוג מהן אם כי קיימים סייגים אחרים השוללים מהעובד פיצויי פיטורין לאחר המעשה ושלל הטבות הניתנות למפוטרים וזאת בנוסף לעונש אותו תחליט המערכת המשפטית לתת לאחר מתן גזר הדין שיכול להגיע לעונשי מאסר ממושכים, קנסות כספיים, מאסר על תנאי ועבודות שירות.

חשוב להדגיש כי בעלי עסקים המעוניינים להימנע מתשלומים המגיעים לעובדיהם שנתפסו גונבים לא רשאים לקחת את החוק לידיים ולהימנע מתשלומים אלו ללא הגשת תלונה במשטרה למיצוי הדין עם העובדים שמעלו.

על מנת ולהימנע מתשלומים שונים המגיעים לעובד במסגרת עבודתו, המעסיקים חייבים לפעול לפי הנורמות המקובלות ולא לקחת את החוק לידיים, שכן אם יחליט העובד לתבוע את בית העסק, תוכל המערכת המשפטית האזרחית לקבוע כי למרות העבירות שבוצעו בידי העובד, על המעסיק לשלם לו תשלומים המגיעים לו כחוק.

האם אפשר להלין שכר והטבות המגיעות לעובד לאחר ביצוע מעילה או גניבה בעסק?

רק לאחר שהוגשה תלונה רשמית במשטרה, העובד הועמד לדין פלילי והורשע בידי רשויות האכיפה ומערכת בית המשפט כחוק! לאחר מכן יוכל אותו בית עסק להגיש תביעת פיצויים על הנזקים השונים שנגרמו לו כתוצאה מהגניבה של עובדו. כמו כן, עד שיסתיים ההליך הפלילי מול אותו עובד, ניתן יהיה להחזיק את התשלומים וההטבות המגיעים לו עד אשר תתברר אשמתו בפנ הערכאות המשפטיות המתאימות.

ישנם מצבים בהם בית עסק אשר חושד שעובד גונב ממנו שוכר את שירותיו של משרד חקירות פרטי שמצליח לאסוף ראיות לכך ואז אותו בית עסק מחליט להחתים את העובד שמעל על מסמכי ויתור שכר, פיצויים, דמי הבראה ושאר ההטבות המגיעות לו ובית הדין לעבודה לא מקבל זאת ופוסק לטובת העובד לאור ליקויים בהתנהלותו של המעסיק.

יש לקחת בחשבון כי עורך דין פלילי המכיר את הדין יכול לסייע רבות לבעל עסק שמצא כי עובדו גנב ממנו בכל הקשור לייעוץ והכוונה לפני ואחרי החקירה המשטרתית וההליך המשפטי בעניינו.

ישנם עובדים רבים שביצעו את מעשה הגזל והגניבה בידי מעסיקיהם בשל נקמות אישיות הנובעות מניצול שעות עבודה, אי קבלת משכורת בזמן ושלל דרכים מניפולטיביות מצד המעסיקים שמצירים את הדרך לעובד שמוצא את שללו בדרכים אחרות – אם כי לא תמיד חוקיות.

בכל מקרה, עדיף תמיד להיוועץ עם עו"ד פלילי טרם החקירה במשטרה או ניהול ההליך המשפטי לאחר הגשת כתב אישום, וזאת על מנת ולהוכיח את חפותך או לחילופין כאשר ישנה אשמה אמיתית - למזער את הנזקים.

עבירת גניבה ממעביד בראי הפסיקה

18 חודשי מאסר בפועל לסמנכ"לית משאבי אנוש שגנבה מכספי החברה כשני מיליון שקלים

תיק פלילי 30007-07-15 - בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע נאשמת ששימשה כמנהלת כוח אדם וסמנכ"לית משאבי אנוש בחברת נסיעות בעבירת גניבת עובד ממעביד ובעבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד. לפי כתב האישום במהלך 9 שנים, בין שנת 2003 לשנת 2012, גנבה הנאשמת כשני מיליון שקלים מהחברה בה עבדה באמצעות העברת משכורות שכר פיקטיביות למספר חשבונות בנק עליהם הייתה לה שליטה ובאמצעות רישום פיקטיבי במערכת השכר של עובדים, מתוך כוונה ומטרה לרמות את התאגיד. במשך התקופה שצוינה, הנאשמת הזינה במערכת השכר פרטים פיקטיביים של עובדים לשעבר בחברה כך שנחזה כאילו הם זכאיים לשכר. בנוסף הנאשמת הזינה שמות של עובדים קיימים בחברה תוך עיוות מזערי של שמם בכדי להקשות על הממונים עליה לגלות כי מדובר בנתונים שקריים. לאחר שעשתה כן, היא העבירה לחשבונות הבנק של הקרובים לה את המשכורות הפיקטיביות במטרה להסוות ולהסתיר את מקורם ומתוכם לקחה עבור עצמה סכום של כשני מיליון שקלים.

מטעם המדינה נמסר כי מעשיה של הנאשמת פגעו באופן קשה בזכות האדם לקניין, ברכושו וכן הפרו את הנאמנות וחובות האמון שחבה כלפי עבודתה בשל בצע הכסף. כמו כן, הוגשה בקשה לשקול לחומרה את משך ביצוע העבירה, היקפה הרחב והתכנון שקדם לה.

סנגורה של הנאשמת ציין כי היא נעדרת עבר פלילי וכן היא החזירה בהליך האזרחי את סכום הגניבה במלואו על ידי מכירת ביתה ששימש קורת גג למשפחתה. בשל נסיבותיה האישיות המונות את התאבדותו של אבי שני ילדיה, בעלה הראשון, לקיחת אחריות על מעשיה, הודאתה שחסכה בזמן משפטי וכן הבעת חרטה על מעשיה, הוגשה בקשה להסתפק בעונש מאסר בדרך של עבודות שירות או מספר חודשים מצומצם של מאסר בפועל.

לבסוף בית המשפט פסק כי מדובר במעשים מתוכננים ומחושבים היטב אותם הנאשמת ביצעה במשך כעשור במסגרת עבודתה כעובדת בכירה בחברה. הנאשמת גנבה מהחברה דרך העברה לחשבונות בנק שונים סכום של כשני מיליון שקלים ולכן בנסיבות אלה נגזר עליה 18 חודשי מאסר בפועל ו-12 חודשי  מאסר על תנאי.

16 חודשי מאסר בפועל למאבטח שפרץ לביתו של שר הבינוי וגנב ממנו כספים

בתיק פלילי 51623-01-15הודה הנאשם והורשע בארבע עבירות לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין, עבירה של התפרצות למקום מגורים ובארבע עבירות לפי סעיף 391 לחוק העונשין, עבירת גניבה ממעביד. לפי כתב האישום המתוקן, הנאשם עבד כמאבטח בישוב כפר אדומים, מחוץ לביתו של שר הבינוי. הנאשם הוצב בביתן הסמוך לביתו של השר ונאסר עליו להיכנס למקום פרט למקרי חירום, ולשם כך, מפתח לביתו הושאר בעמדת השמירה. במהלך שהותו במשמרת, במהלך תקופה של ארבעה חודשים, התפרץ הנאשם לבית בארבע הזדמנויות שונות בכך שנכנס אליו באמצעות המפתח שהושאר לו. במקרה הראשון גנב 200 יורו מארנק שנמצא בארון חדר השינה, במקרה השני גנב 1,300 שקלים, בשלישי 200 שקלים ובמקרה האחרון גנב 500 שקלים מתוך תיק שהיה במטבח.

לטענת המאשימה, הנאשם ניצל את הסמכות שניתנה לו מכוח תפקידו ובכך פגע באופן חמור באמון שניתן בו. המאשימה טענה כי בגין כל אישום מתחם הענישה נע בין 12-24 חודשי מאסר ובמידה ובית המשפט יתייחס לכתב האישום כאירוע אחד המתחם נע בין 18-48 חודשי מאסר. אומנם, נוכח נסיבותיו האישיות הומלץ להטיל עליו עונש ברף התחתון-בינוני של מתחם הענישה. לפי תסקיר שירות המבחן, הנאשם הוא גרוש בן 27, אב לילד בת 5. הנאשם הודה במעשיו ולקח עליהם אחריות מלאה. לטענתו הוא ביצע את העבירות כי היה מצוי במצוקה רגשית וכלכלית עקב גירושיו. העבירות לפי שירות המבחן מהוות חריג להתנהלותו שהינה נורמטיבית בד"כ ונטולת דפוסים עברייניים. ההליך המשפטי היווה עבורו גורם מרתיע וכיום הוא מגלה מוטיבציה לחזור לשגרת חיים נורמטיבית. הנאשם טען כי ביצע את העבירות בתקופת משבר בחייו וכי מדובר באירועים חריגים שאינם מאפיינים אותו.

על בית המשפט לפני הטלת גזר הדין, להחליט אם מדובר באירוע אחד או במספר אירועים ומכאן לקבוע מספר מתחמי ענישה. נקבע לבסוף כי מדובר באירוע עברייני שמורכב מכמה מעשי עבירה וכי יש לתת משקל לנסיבות ביצע העבירה.

בדיון נקבע כי הנאשם עשה שימוש פסול באמון שניתן בו. המתלוננים הפקידו בידיו את המפתח לביתם מכורח עבודתו בה היה אמור לספק להם ביטחון אישי. הנאשם מעל באמון זה ופגע בפרטיותם, בביטחונם האישי ובקניינם. הנאשם ביצע סדרת מעשים דבר המהווה פגיעה חמורה ומשמעותית במתלוננים, שביתם נפרץ על ידי מי שאמור להגן עליהם לכאורה. הנאשם ביצע את הפריצות ומעשי הגניבה ממעבידיו. מדובר במעשים פוגעים במיוחד לאור היכרותו עם הנפשות הנפגעות. המתלוננת התייחסה אליו בנעימים וכאל בן בית, דבר המעצים את חומרת מעשיו. לאור זאת הוחלט להשית על הנאשם 16 חודשי מאסר בפועל, 7 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירת רכוש מסוג פשע, 4 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירת רכוש מסוג עוון, קנס בסך של 1,500 שקלים או חודש מאסר תמורתו ופיצוי בסך 3,500 שקלים.

8 חודשי מאסר בפועל לנאשם שגנב ממעסיקו מעל 19,000 ש"ח

בתיק פלילי 16337-07-15 - נאשם הורשע על-פי הודאתו בעבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין של גניבה בידי עובד, בעבירה לפי סעיף 420 לחוק העונשין של שימוש במסמך מזויף ובעבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, של כניסה לישראל שלא כחוק.

מכתב האישום עולה כי הנאשם עבד בביתו של המתלונן בסוף חודש יוני בשנת 2015. ביומיים בהם עבד בביתו, גנב הנאשם כסף מזומן שהיה מוסתר בארון בחדר השינה של המתלונן בסך של מעל 19,000 שקלים. זמן קצר לאחר מכן נתפס הנאשם בידי שוטרים, להם הציג מסמך מזויף לפיו הוא בעל אישור עבודה בתוקף. שני הצדדים הגיעו להסדר לפיו הנאשם יודה ויורשע בעובדות המובאות בכתב האישום המתוקן.

לנאשם שתי הרשעות קודמות בגין עבירה של כניסה לישראל שלא כחוק, תמורתם ריצה מאסר בפועל. לטענת המאשימה, הנאשם, ילדי 1979, ניצל את כניסתו למדינת ישראל בכדי לבצע את עבירת הגניבה בידי עובד. כמו כן, בהמשך כשנתפס, הציג לכוחות המשטרה מסמך מזויף המראה כי הוא בעל אישור תקף להיכנס לישראל. עבירת גניבה בידי עובד הינה עבירה חמורה בה העובד מנצל לרעה את האמון שניתן בו. הנאשם גנב מהמתלונן סכום כסף גדול ובכך ניצל את האמון שניתן בו ולכן הומלץ על ידי המאשימה להשית עליו עונש מאסר בפועל.

עורך דינו של הנאשם טען כי הוא הודה בעבירה בהזדמנות הראשונה וכן השיב למתלונן את הכסף שגנב. כמו כן, נטען כי הוא הגיע לישראל למטרת עבודה ועבד אצל המתלונן בעבודה מזדמנת ולכן לא ניתן לטעון כי התרחש ביניהם אמון אליו התכוונן המחוקק בעבירת גניבה ממעביד.

בדיון נקבע כי הנאשם נכנס לישראל שלא כחוק ובכך פגע בסמכותה של המדינה לקבוע מי רשאי להיכנס לשעריה ומי לא. בנוסף, הנאשם ניצל את שהותו בכדי לגנוב מהמתלונן אצלו עבד, סכום כסף משמעותי. הערך הנפגע בעבירה זו היא הגנה על יחסי האמון הקיימים בין עובד למעסיקו כמו גם הגנה על קניינו של האדם. בהמשך, הנאשם הזדהה בפני המשטרה והציג להם מסמך מזויף לפיו יש לו אישור עבודה. בכך, פגע בשמירת הסדר הציבורי ועל תקינותם של מסמכים רשמיים. הנאשם ריצה מאסרים בפועל בגין 2 הרשעות קודמות בעבירה של כניסה שלא כחוק לישראל, כאשר באחרונה נדון לשלושה חודשים ויום של מאסר בפועל מיום מעצרו. כמו כן יש לציין כי הנאשם ביצע את העבירה הנוכחית זמן לא רב לאחר שהשתחרר מהמאסר הקודם. על כן, יש לשקול להחמיר עם הנאשם בכדי להרתיעו כיוון שהוא שב ומבצע את העבירה לאחר שריצה את עונשו בבית מאסר ועל אף שעומד נגדו מאסר על תנאי. בהכרעת הדין הוחלט לגזור על הנאשם 11 חודשי מאסר בפועל (הפעלת עונש מצטבר לעונש שהוטל בתיק 45452-02-12), 6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירת רכוש למעט עבירה תחת סעיף 413 לחוק העונשין, 3 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירת שימוש במסמך מזויף או עבירה לפי חוק הכניסה לישראל, קנס כספי בסך של 2,000 שקלים או בתמורתו 30 ימי מאסר.

מאסר על תנאי לטבח שגנב ממעסיקו מוצרי מזון ממלון בתל אביב

בתיק פלילי 27208-12-14 - הודה הנאשם בעבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין של גניבה ממעביד. לפי כתב האישום, הנאשם נמצא בסוף חודש ספטמבר בשנת 2014 על ידי שוטר, יוצא מחניון מלון הילטון בתל-אביב, שם עבד כטבח, כשהוא סוחב מוצרי מזון ושקים השייכים למלון. כמו כן, על רכבו נמצאו מוצרי מזון נוספים. ערך הגניבה אמד על 1,140 שקלים. הוחלט שטרם ההרשעה הנאשם יופנה לתסקיר מבחן, ממנו עלה כי הנאשם נשוי ואב לשניים, בן 42, עובד מזה כשלושה חודשים כטבח במסעדה, טרם כך עבד במלון הילטון כ-15 שנים אך פוטר בשל העבירה. הנאשם קיבל אחריות על מעשיו שנבעו מתוך מצוקה כלכלית עקב רכישת רכב. לטענתו הוא בחר בפתרון בעייתי נוכח הקושי וגנב ממקום עבודתו. הוא ביטא בושה וחרטה על התנהלותו. שירות המבחן התרשם כי הנאשם הוא גבר נורמטיבי שגילה לאורך שנים רבות תפקוד תקין וכי העבירה דנן אינה מאפיינת את התנהלותו באופן השוטף. שירות המבחן המליץ לא להרשיעו בדין כיוון שמדובר בעבירה ראשונה ויחידה של הנאשם ובכדי לא לפגוע בעתידו. הנאשם ביקש כי בית המשפט יאמץ את המלצות התסקיר ולא ירשיעו כדי שיוכל להשתלב בעתיד במשרה מכובדת כמעין זו שעבד בהילטון. כמו כן, מדובר בגניבת מוצרי מזון ללא עבירה מתמשכת ובאופן חד פעמי ולטענתו בקרב הטבחים במלון הדבר היה לנורמה ממנו המעסיקים העלימו עין.

בדיון בהכרעת הדין נטען כי הנאשם מעל באמון מעסיקיו ואף פוטר ממקום עבודתו בשל העבירה. כמו כן, עלה חשש כי באם יורשע הדבר ימנע ממנו לעבוד במטבח גדול. נטען כי במידה ויורשע לא תהייה בנאשם פגיעה קונקרטית אלא מדובר בחשש כללי. כמו כן, לא ברור כיצד הרשעה בדין תמנע מהנאשם לעבוד במטבח גדול. על כן, הוחלט להרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין, בעבירה של גניבה ממעביד והוחלט להשית עליו, בהתאם לעיקרון המנחה בענישה, שהוא יחס הולם בין מידת אשמו של הנאשם לבין חומרת העבירה ונסיבותיה, 4 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור את העבירה בה יורשה וקנס בסך שך 1,500 שקלים או 15 ימי מאסר תמורתו.

זיכוי נאשם מעבירה של גניבה בידי עובד לאור מחדלי חקירה

בתיק פלילי 24898-07-13הוחלט לזכות את הנאשם מן העבירה. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין, עבירה של גניבה בידי עובד. על פי כתב האישום, הנאשם שהועסק בחברת "הבלון הפורח" כנהג חלוקה, גנב מידי לקוח כספים בתחילת חודש ספטמבר בשנת 2012, במועד שאינו ידוע, בסכום האומד על 5,453 שקלים. את הכסף היה אמור להעביר לחברה אך הנאשם החליט להשאיר את הסכום ברשותו. הנאשם כפר באישום וטען כי למרות שהועסק כנהג במועד כאמור לא ביצע את העבירה, שכן באותו היום היה מעורב בתאונת דרכים. בכדי לחלצו הזעיק את הרכז האזורי השייך לחברה. כשהגיע, נעל הנאשם את הרכב ואותו הובילו לתחנת הרכב כדי שיחזור לביתו. בכך האירוע הסתיים והנאשם לא גנב את הכסף. על שני הצדדים אין מחלוקת כי במועד האירוע עבד הנאשם כנהג חלוקה של החברה, וקיבל תמורה לסחורה כסף במזומן ביישוב בשמת טבעון. בהמשך הנאשם לא יכל להמשיך בנסיעה כי היה מעורב בתאונת דרכים ולעזרתו הגיע סוכן מטעם החברה. המשך הסיפור מעורר מחלוקת בין הצדדים. התביעה מבססת את כתב האישום על סמך עדותיהם של הסוכן ושל בעל החברה. נטען כי הסוכן הגיע אל הנאשם בכדי לסייע לו, וכשהוריד אותו בתחנת הרכבת, ראה בידיו את הכסף הגנוב. בעל החברה לא נכח באירוע אומנם בימים שלאחר מכן שוחח עם הנאשם ומעדותו ניתן להוכיח כי על פי הרישומים נגנבו כספים וכי בהמשך, הנאשם קשר עצמו לעבירה בשיחותיו עמו.

מנגד, נטען כי הסוכן הגיע לסייע לנאשם לאחר שנקלע לתאונת דרכים. הסוכן הסיע אותו לתחנת הרכבת ולאחר מכן חזר לרכב כדי להעבירו לגרר. ברכב נשאר ציוד רב וכן הכסף המזומן. הנאשם מכחיש שנטל את הכסף בידיו או הראה אותו לסוכן ואין הוא יודע מי לקח אותו מהרכב לאחר שנסע משם אך הוא חושד בסוכן. לטענת הנאשם המשטרה התרשלה באופן ניהול החקירה וזנחה כיוונים אחרים בטרם הפילה עליו את החשדות.

כבוד השופטת רבקה גלט, קבעה כי נותרו חללים ראייתיים גדולים וכי התביעה לא צלחה בביסוס האישום ברף ההוכחות שנדרש בהליך הפלילי. הוחלט כי הפרשה נגועה במחדלי חקירה משמעותיים וכן התגלו קשיים בעדותו של הסוכן. בנוסף לא הוכח היסוד הנפשי הנדרש ולכן הנאשם זוכה מן העבירה.

זומנת לחקירה בחשד לגניבה ממעביד? אל תוותר על זכותך להיוועץ בעורך דין טרם החקירה

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך, בין אם הוא הליך פלילי, אזרחי, צבאי ו/או משמעתי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם כתב אישום בגין גניבה ממעביד

כתב אישום פלילי מוגש לבית המשפט השלום או לבית המשפט המחוזי ומייחס לנאשם ביצוע עבירה פלילית במהלכה הנאשם גנב ממעסיקו. עסקינן בעבירה חמורה ולצידה עונשי מאסר ממושכים.

בכל מקרה ובו אתה חשוד או מואשם בעבירת גניבה ממעביד, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדך או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורך. ככל שתקדים לפנות לייצוג משפטי מקצועי כך יגדל הסיכוי לבטל את כתב האישום, להוביל לתיקון כתב האישום, לקדם אפשרות של זיכוי מעבירת גניבה ממעביד או להשיג עסקת טיעון מקלה.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
גניבה בידי עובד | גניבה בידי מורשה | גניבה בידי עובד ציבור | גניבה בידי המנהל | עבירת גניבה ממעביד | גניבה ממעסיק | גניבה ממעביד | גניבה בידי עובד הציבור | גניבה על ידי מורשה | גניבה על ידי עובד | גניבה מעסק

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירת גניבה ממעביד ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחקר על העלבת עובד ציבור לאחר שקרא בפייסבוק לפגוע בשוטרת מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את נשקו תוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
אזהרת הציבור מפני פרטים לא נכונים באתר היכרויות
עודד | 18:15 21/09/2017
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
צביקה | 08:24 22/08/2017
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
עו''ד אור הדאיה | 06:40 24/08/2017
האם מדובר בהעלבת עובד ציבור?
רועי | 18:45 29/10/2016
האם מדובר בהעלבת עובד ציבור?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 21:10 02/11/2016
ואם אין לי ראיות?
איל | 12:20 03/11/2016