חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | מחיקת רישום משטרתי - תיקים שנסגרו במשטרה

מחיקת רישום משטרתי - תיקים שנסגרו במשטרה

כאשר אדם נחשד בביצוע עבירה הוא מזומן לחקירה, ונפתח כנגדו תיק במשטרה. באם החקירה מבשילה לכדי העמדה לדין פלילי, יעבור הדיון בתיק לבית המשפט, ועל פי תוצאת המשפט יירשם לחובת האזרח רישום פלילי. כאשר בתום שלב החקירה מחליטה המשטרה לסגור את התיק מבלי להגיש כתב אישום ולהביאו בפני בית משפט פלילי, נסגר התיק. בכל מקרה בו עילת סגירת התיק אינה חוסר אשמה, נותר לחובת החשוד רישום משטרתי. רישום משטרתי העומד כנגד אדם יכול למנוע ולעכב התקדמות בקריירה וקבלה למגוון משרות. אמנם תיקים שנסגרו ולא הובאו לדיון בבית המשפט לא נכללים ברישום הפלילי, ולכן לא יופיעו במסמך המכונה "תעודת יושר", אולם הם נמצאים ברישום המשטרתי ולכן עדיין יכולים לפגוע באדם כנגדו הם רשומים. גורמים שונים מקבלים גישה לרישומי המשטרה ולכן כל תיק העומד כנגד אזרח ברישום המשטרתי הוא בעל פוטנציאל להכתים את שמו ולהטיל דופי באופיו ובאמינותו. למרות זאת, לא מדובר בגזירה משמיים שאין ממנה מוצא ובפני מי שרוצה לנקות את שמו עומדות מספר דרכים בהן יוכל לפעול למחיקת הרישום המשטרתי. מפאת חשיבות העניין ובשל ההשלכות הכבירות של הרישום המשטרתי על מסלול חייו התקין של האדם המחזיק בו, עו"ד אסף דוק סוקר במאמר הבא אודות האפשרויות השונות היכולות להביא למחיקתו.

מהו רישום משטרתי ואיך ניתן להביא למחיקתו?

מאגרי המידע של המשטרה נחלקים לשניים: רישום משטרתי ומרשם פלילי.

◻️  רישום משטרתי – הרישום המשטרתי כולל תיקים שנסגרו במשטרה או בפרקליטות, זאת אומרת - תיקים שלא הוגש בהם כתב אישום ונסגרו, וכן תיקים שעדיין נמצאים בחקירה ובירור (תיקי מב"ד). כמו כן, ברישום המשטרתי נכלל מידע של המשטרה בנוגע לחקירות, תיקים הממתינים לבירור דין (מב"ד),  תיקים שנסגרו מחוסר ראיות, חוסר עניין לציבור וכן הלאה.

◻️  מרשם פלילי – במרשם הפלילי נכללים תיקים שהובאו לדיון בבית המשפט, הווה אומר – תיקים שהוגש בהם כתב אישום והנאשם הורשע בדין. מרשם פלילי כולל מידע על הרשעות, פסקי דין, עונשים, צווי מבחן, קביעות לגבי כשירותו של הנאשם לעמוד לדין וכיוצא בזה. במידה ויש לחובתכם רישום פלילי עקב הרשעה באפשרותכם להביא למחיקתו באמצעות הגשת בקשת חנינה בלבד.

אם נפתח נגדכם תיק על עבירה שלא ביצעתם, אולם החקירה לא הובילה לדיון משפטי והתיק נסגר, אתם עלולים לטעות ולחשוב שאין לכם רישום כלל, בייחוד אם אתם יודעים שאתם חפים מפשע. ברם, המציאות מעט שונה, שכן רק במידה ותיקכם נסגר מחוסר אשמה, יעלם התיק כלא היה והוא ימחק גם מן הרישום המשטרתי. כל עוד התיק נסגר מכל סיבה אחרת, למרות שלא הבשיל לכדי דיון משפטי, ואף על פי שאינכם אשמים, יישאר לכם רישום משטרתי.

⬜️ בתמונה: תדפיס רישום פלילי נקי

⬜️ בתמונה: רישום פלילי - הרשעות שטרם התיישנו ונמחקו

⬜️ בתמונה: רישום משטרתי (תיקים משטרתיים סגורים)

⬜️ בתמונה: רישום של תיק מב"ד (תיק משטרתי פתוח)

תעודת יושר

במקרים רבים לפני קבלה למשרה ניהולית, משרה העוסקת במידע רגיש או משרה הדורשת סיווג בטחוני, אדם נדרש להציג בפני המעסיק העתידי תעודת יושר, המאשרת כי אינו בעל עבר פלילי. המידע הרלוונטי לגבי תעודות יושר, נמצא במרשם הפלילי, והמידע המצוי ברישום המשטרתי אינו זמין למעסיקים, למעט מספר גורמים מורשים וגורמים ביטחוניים. לכאורה ניתן להסיק מכך כי לרישום המשטרתי אין השפעה על חייו של האזרח, אולם הנחה זו, כפי שתראו בהמשך המאמר, אינה נכונה.

כיצד רישום משטרתי משפיע על חייו של אדם

למרות שהרישום המשטרתי הוא פנימי ואינו זמין לכלל הציבור, רשויות האכיפה, גורמים ציבוריים וכוחות הביטחון מורשים לעיין במידע זה ללא ידיעתו של האדם אליו נוגע הרישום, וללא צורך בקבלת הסכמתו. בין הגורמים המורשים לעיין ברישום המשטרתי נמצאים השב"כ, שירות בתי הסוהר, המשטרה, היועץ המשפטי לממשלה, המשטרה הצבאית, שירות המבחן ועוד.  כתוצאה מכך, לרישום המשטרתי השפעה על חייו של אזרח בכמה דרכים:

◻️  פגיעה בקידום מקצועי ותעסוקה - אפשרות התעסוקה של מי שעומד כנגדו רישום משטרתי בכל אחד מן המוסדות הנ"ל נפגעת ואף נחסמת. קיומו של רישום משטרתי מרמז עבור המתבונן על אשמתו של האדם כנגדו עומד הרישום, ולכן מונע את העסקתו או קידומו.

◻️  אפליה והטיית דעת  - רשויות החוק והאכיפה מתייחסות למידע הנמצא ברישום המשטרתי בכל פעם שהן נדרשות לעניין זה או אחר הנוגע לאזרח. בכל תלונה, בירור או חקירה כנגד אדם שעומד כנגדו רישום משטרתי, דעתם של החוקרים, גורמי הביטחון והחוק עלולה להיות מושפעת ומוטה לרעתו של הנחקר בגין קיומו של הרישום המשטרתי לגביו. הדבר מפלה לרעה כל אדם שקיים נגדו רישום משטרתי, ומונע ממנו את האפשרות לזכות בהתייחסות הוגנת, כיוון שדעתם של גורמי החוק והחוקרים מושפעת לרעה ומוטה כנגדו בעקבות הרישום המשטרתי, בין אם במודע ובין אם לא במודע.

◻️  החזקת נשק - קיומו של רישום משטרתי כנגד אדם יכול למנוע מתן או חידוש רישיון לאחזקת נשק, וגם במקרה זה מופלה אוטומטית כל מי שקיים נגדו רישום משטרתי, בין אם הוא אשם בעבירה שיוחסה לו ובין אם לא, ובלי קשר לחומרת העבירה.

אי ציון עילת סגירת התיק במשטרה

בחודש ינואר האחרון (2019), נכנס לתוקף תיקון לחוק על פיו בעת סגירת תיק, לא תצוין עילת הסגירה של תיקים, למעט במקרים של עבירות מין ואלימות. כוונת התיקון היא למנוע פגיעה בשמם הטוב של חשודים שתיקים כנגדם נסגרו. למעשה, התיקון מביא לכך ששמם הטוב של חשודים מסוימים, (אלו שיש סיכוי שאינם אשמים) מוכתם, בעוד שמי שתיקו נסגר מחוסר עניין או מתוקף הסדר מותנה נמצא נשכר. למרבה האירוניה, נראה כי במקרים מסוימים התיקון פועל דווקא לטובת מי שיש מקום להניח שאכן ביצע עבירה. ברישום המשטרתי נמצאים כל התיקים שנסגרו ללא הבאה לדין, למעט תיקים שנסגרו מחוסר אשמה. פירושו של דבר, שכל מי שמצוי כנגדו רישום משטרתי הוא בגדר עבריין מבחינת הרשויות וגורמי אכיפת החוק, אם במודע ואם שלא במודע. שוו בנפשכם כיצד משפיע הדבר על התנהלותם של תיקים וחקירות כנגד מי שמצוי כנגדם רישום משטרתי. תארו לעצמכם למשל מצב היפותטי, בו מוגשת נגדכם תביעת שווא, אשר נסגרת מחוסר ראיות, וגורם המבקש להזיק לכם שב ומגיש כנגדכם תלונה חדשה. כיצד לדעתכם יתייחסו חוקרי המשטרה לאדם שקיים כנגדו רישום משטרתי וכעת מוגשת כנגדו תלונה נוספת?

חזקת החפות ופגיעה בשמם הטוב של אזרחים חפים מפשע

כאמור, ברישום המשטרתי נמצאים תיקים שנסגרו ללא הגשת כתב אישום. חלקם נסגרו מחוסר ראיות וחלקם מחוסר עניין לציבור. התוצאה היא שכל אדם שנמצא בחקירה והוא בעל רישום משטרתי נאלץ להתמודד עם כתם המרחף מעל חקירתו עוד בטרם החלה. בין אם בצדק ובין אם לא, חזקת החפות והזכות לשם טוב נשללים ממנו. הקביעה לגבי עילת סגירת התיק נתונה לשיקול דעתו של התובע, וההנחיה הכללית היא שבמקרים בהם הסיכוי לחפותו של החשוד גבוה יותר, תיקבע עילת חוסר אשמה,  ובמקרים בהם הסיכוי לאשמתו של החשוד גבוה יותר, תיקבע עילת חוסר ראיות. לאור זאת, הרי שלמעשה הטיפול והיחס של גורמי המשטרה והתביעה בעניינו של מי שעומד נגדו רישום במשטרה נקבע מראש על ידי השערות סטטיסטיות של גורמי החקירה והתביעה. ככל שחוקרי המשטרה יהיו מנוסים והגונים, קשה לדרוש מהם שלא ייקחו בחשבון רישום משטרתי הנוגע לתיקים ועבירות בהם נחשד בעבר בעל הרישום המשטרתי.

עילות אפשרויות לסגירת תיק משטרתי

תיק פלילי יכול להיסגר ממספר עילות:

◻️  חוסר ראיות – כאשר יש סבירות גבוהה כי החשוד אשם במיוחס לו, אך צוות החקירה לא השיג מספיק ראיות בכדי להוכיח אשמה בבית המשפט, או כאשר חל על העבירה חוק ההתיישנות. במקרה זה, אין פירוש הדבר כי החשוד מזוכה מאשמה, אלא משמעותו שלא ניתן יהיה להרשיעו מחוסר ראיות מוצקות דיין. יתירה מכך, תיק שנסגר מחוסר ראיות הוא תיק שבו יש יסוד להניח כי החשוד אשם, אחרת היה נסגר מחוסר אשמה.

◻️  חוסר עניין לציבור – בפברואר 2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק, על פיו עילת סגירת תיקים "חוסר עניין לציבור" תשונה ל "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/ להעמדה לדין/להמשך קיום ההליכים" . לשינוי הכותרת אין השפעה על משמעות העילה. סגירת תיק מחוסר עניין לציבור משמעה שהחשוד ביצע את העבירה המיוחסת לו, אך שקלול של חומרת העבירה, מידת הנזק שנגרמה כתוצאה מן העבירה, נסיבות חייו של החשוד, ואינטרסים הנוגעים למדינה מביא את גורמי החקירה להחליט כי אין תועלת ועניין בהמשך דיון בתיק.

◻️  הסדר מותנה – תיק פלילי יכול להיסגר בהסדר מותנה כאשר החשוד ביצע את העבירה, אך מתחייב לקיים תנאים מסוימים בתמורה לכך שהתיק כנגדו ייסגר.

◻️  חוסר אשמה פלילית – כאשר מתברר שהמעשים המיוחסים לחשוד אינם נחשבים לעבירה פלילית, או כאשר יש יסוד סביר להניח שהנאשם חף מפשע התיק נגדו ייסגר בעילה של חוסר אשמה פלילית.

שיקול דעת ולא אמת מוחלטת

כיוון שעילות סגירת תיק נתונות לשיקול הדעת של גורמי התביעה, הרי שאינן אמיתות מוחלטות, ולא נכון להתייחס אליהן ככאלו. היתרון בכך הוא שניתן לבקש לשנות את עילת סגירת התיק, ולהציג ראיות וטענות שתומכות בבקשה. החיסרון הוא שאדם חף מפשע עלול למצוא שעומד כנגדו רישום משטרתי רק משום שהחקירה בתיקו לא מוצתה עד תום. אין חולק על כך שלא ניתן לצפות מגורמי המשטרה והתביעה להגיע לחקר האמת בכל תיק, וכי כאשר הדבר אינו בר ביצוע, המוצא היחיד הוא סגירת התיק. יחד עם זאת, חייבים להביא בחשבון את ההשפעה המזיקה שיש לרישום משטרתי על מי שאינם אשמים.

מחיקת רישום משטרתי לאחר סגירת התיק

אזרחים שמצוי כנגדם רישום משטרתי נמצאים בעמדת נחיתות ככל שהדבר נוגע לחקירות מצד כוחות הביטחון והמשטרה ולעיסוק במשרות ציבוריות או ביטחוניות. כמו כן, שמם הטוב מוכתם בין אם בצדק ובין אם לא, והרישום המשטרתי יעמוד כנגדם בכל פעם שתיפתח כנגדם חקירה בכל עניין, ובכל פעם שיידרשו לדיונים בין כותלי בית המשפט. בכדי לנקות את שמו הטוב של אדם שמצוי נגדו רישום משטרתי, יש לפעול למחיקת הרישום. כאשר התיק סגור, קיימות שתי דרכים בהן ניתן לפעול למחיקת הרישום המשטרתי:  בקשה לשינוי עילת סגירת התיק, או בקשה להסרת רישום משטרתי.

שינוי עילת סגירת תיק משטרתי לחוסר אשמה פלילית

תיק שנסגר מעילת חוסר אשמה מוסר אוטומטית מן הרישום המשטרתי, ולכן שינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה הוא מסלול יעיל למחיקת הרישום המשטרתי. בכדי לשנות עילת סגירת תיק לחוסר אשמה, יש לפנות בבקשה מנומקת היטב לגורמים שהחליטו על גניזת התיק, בכדי שיביאו לשינוי עילת הסגירה. כדי שניתן יהיה לנמק את הבקשה היטב, יש לבקש מן המשטרה את התיק המדובר, לעיין בו ולבחון את ממצאי החקירה, ולהביא מולם ראיות המצביעות על חפותו של האדם הנדון, או ראיות סותרות לממצאים ולעדויות המצביעים על אשמתו. כמו כן, בנוסף לשינוי העילה בשל הצגת ראיות ונתונים, קיימת אפשרות לשינוי העילה מתוך רצון להימנע מפגיעה בעתידו המקצועי של בעל הרישום המשטרתי. יש לציין כי הקביעה בנוגע לעילת סגירת התיק נתונה לשיקול דעתם של גורמי התביעה, ולכן אין זה מופרך לבקש דיון חוזר בעילת סגירת התיק.

מחיקת הרישום המשטרתי

דרך נוספת למחיקת רישום משטרתי היא הגשת בקשה מנומקת היטב למדור רישום פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל, להסרת וביטול הרישום המשטרתי. קבלת הבקשה תלויה בזמן שעבר מביצוע העבירה המיוחסת לאדם, מספר תיקים נוספים העומדים כנגדו במידה ויש, חומרת העבירה המיוחסת וכן הלאה. נציין כי קיימת תקופת מחיקה מוגדרת על פי החוק של רישום משטרתי (ראו בהמשך תקופת מחיקה), אולם לא מן הנמנע שמי שעומד כנגדו רישום משטרתי שלא בצדק יבקש למחוק אותו בטרם מלאה תקופת המחיקה הנקובה בחוק.

מי מוסמך לבטל רישום משטרתי?

המוסמך לבטל ולשנות רישומים משטרתיים הוא הגורם שהחליט על גניזת התיק. אם העבירה מצויה בסמכות קצין החקירות ביחידה בה נחקרת אזי הסמכות תהא לראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרה, או קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוסמך לכך. אם התיק נסגר על ידי אחת מרשויות התביעה אזי הסמכות התא בידיו של תובע מיחידת התביעה המשטרתית או לחילופין פרקליט מפרקליטות המדינה.

שיקולים וטיעונים למחיקת רישום משטרתי

כאמור, ההחלטה אם לסגור תיק ובשל איזו עילה נתונה לשיקול דעתו של הגורם המשטרתי המוסמך לכך. לפניכם מספר נושאים ושיקולים שיכולים להשפיע על החלטתו:

◻️  הזמן שחלף מזמן ביצוע העבירה.

◻️  התנהלותו של מגיש הבקשה - לאורח חייו של מגיש הבקשה יכולה להיות השפעה מכרעת על ההחלטה. אם המבקש מנהל אורח חיים הגון והוא אזרח שומר חוק וסדר, אם אין לו הרשעות ועבירות, ואם אורח חייו מצביע על היותו אדם שומר חוק, הדבר יעודד היענות לבקשתו.

◻️  היעדר רישומים נוספים – אם אין למבקש רישומים נוספים במשטרה יפעל הדבר לטובתו.

◻️  האם קיימים ביטולים של רישומים קודמים.

◻️  סוג העבירה וחומרתה – ככל  שהעבירה לגביה קיים רישום משטרתי חמורה יותר, כך קטן הסיכוי שבקשת המחיקה תיענה בחיוב.

◻️  היקף הפגיעה ברכוש של העבירה המיוחסת למגיש הבקשה.

◻️  מידת ההשפעה שיש לרישום המשטרתי על חייו של מגיש הבקשה. כיוון שלא מדובר בנאשם, ולא הוכח שמגיש הבקשה ביצע את העבירה שיוחסה לו בתיק שנסגר, אם הרישום המשטרתי פוגע ביכולתו של מגיש הבקשה להתפרנס בכבוד ולהתקדם במקצועו, קיימת עילה לבחון את מחיקת הרישום.

תקופת המחיקה של הרישום המשטרתי

כשם שלרישום פלילי קיימת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה, וכשם שלעבירות קיימת תקופת התיישנות, כך גם לרישום משטרתי מוגדרת תקופת מחיקה. על פי החוק, רישום משטרתי בעבירת פשע העומד כנגד אדם ימחק בתום 7 שנים ממועד ביצוע העבירה לכאורה כאשר מדובר בבגיר, ובתום 5 שנים ממועד ביצוע העבירה לכאורה עבור מי שהוא קטין. רישום משטרתי בעבירת עוון ימחק בתום 5 שנים ממועד ביצוע העבירה לכאורה. זאת בכדי לאפשר לאזרח לפתוח דף חדש ונקי בחייו, ללא הכתם של רישום משטרתי.

תקנות השבים, חוק ההתיישנות ותקופה המחיקה

בכדי לאפשר לנאשמים וחשודים בעבירות לחזור למוטב ולנהל חיים תקינים, קובע החוק תקופות זמן למחיקת רישום פלילי ולהתיישנות עבירות. הרציונל מאחורי תקנת השבים הוא שאין למנוע או להקשות על אדם שחזר למוטב למצוא את דרכו חזרה לחיים רגילים על פי החוק והסדר הטוב. מצד אחד, החזקת רישומים והאשמות כנגד מי ששילם את חובו לחברה ומבקש לשוב למוטב מהווה מכשול ומערימה קשיים על אדם שבאמת ובתמים מבקש לשוב למוטב, ומנגד עומד הצורך להגן על החברה ממי שאינם פועלים על פי החוק. הקצבת זמן למחיקת רישום פלילי ומשטרתי ולהתיישנות עבירות מהווה פשרה בין שני צידי המטבע, ומאפשרת השגת איזון בין הגנה על זכויותיו של מי שנחשד או נאשם בעבירות, ובין הגנה על הציבור מפני פושעים ועבריינים.

כיצד תדע אם קיים נגדך רישום משטרתי?

לא בכל פעם שאדם מוזמן לחקירה, ולא בכל פעם שנסגר תיק מסתיים העניין ברישום משטרתי, לכן, אם ברצונך לדעת אם קיים כנגדך רישום במשטרה, עליך לגשת לתחנת משטרה ולבקש לקבל תדפיס רישום משטרתי על שמך. כיוון שהרישום המשטרתי נחשב כמידע חסוי, עליך לגשת ולבקשו בעצמך.

מי רשאי להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת תיק או מחיקת רישום משטרתי?

תיאורטית, יכול כל אדם לפנות לבקשת שינוי עילת סגירת תיק או מחיקת רישום משטרתי העומדים כנגדו. מעשית, כדאי להיעזר בעורך דין מומחה לפלילים בכדי להבטיח שהבקשה תטופל בדרך הטובה ביותר עבורך. עורך דין מומחה בתחום ידע כיצד עדיף לפעול במקרה הנדון - האם מוטב לבקש שינוי עילת סגירת תיק, או עדיף לפנות בבקשה למחיקת רישום משטרתי. בנוסף לכך, עורך דין מנוסה ינסח היטב את הבקשות ויביא את כל הנימוקים והראיות המדרשות בכדי להביא לתוצאה הרצויה עבור מגיש הבקשה. כיוון שמדובר בשמך הטוב ובעתידך המקצועי, כדאי ללכת על הצד הבטוח, ולפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה.

כיצד לבחור את עורך הדין שיטפל בבקשתך למחיקת רישום משטרתי

בבואך לשכור את שירותיו של עורך דין שיגיש עבורך בקשה לשינוי עילת סגירת תיק או מחיקת רישום משטרתי, הקפד על כמה כללים:

◻️  התמחות – בחר בעורך דין בעל התמחות בפלילים ובמחיקת רישום משטרתי. זה לא הזמן לצאת להרפתקאות, לקחת סיכון ולהפקיד את עתידך בידיו של עורך דין חסר ניסיון בתחום, גם אם מדובר בעורך דין מצטיין בתחום אחר.

◻️  ניסיון מוכח – בחר עורך דין שיכול להציג בפניך הצלחות מוכחות בשטח. כל עורך דין יכול לפאר בפניך את כישוריו ויכולותיו, אולם רק עורכי דין בעלי ניסיון מוכח יכולים לספק לך סיפורי הצלחה אמיתיים מן השטח.

◻️  יחס אישי - אל תסתנוור ממשרדים גדולים ומפוארים, אלא שים לב ליחס שמעניק לך עורך הדין.

◻️  אינטראקציה אישית – חשוב שהאינטראקציה בינך ובין עורך הדין המטפל בך תהיה טובה.

◻️  מוניטין – בדוק את המוניטין של עורך הדין, בקש המלצות מלקוחות, ואם יש לך מכרים שיכולים להמליץ על עורך דין פלילים הקשב לעצתם.

דוגמאות לתיקים בהם משרדנו הוביל לביטול רישום משטרתי נגד לקוחותיו:

✔️  ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות

✔️  ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים

✔️  ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה

✔️  ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים

✔️  ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל

 ✔️ ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש

 ✔️ מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם

 ✔️ מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה

 ✔️ ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל

 ✔️ ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע

◻️  להצלחות נוספות של המשרד בתחום - בקרו בעמוד הבא

דוגמה להודעת מדור מידע פלילי במטה הארצי בדבר מחיקת רישום משטרתי ללקוח המשרד:

דוגמה להודעת המשטרה בדבר שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה בתיק תקיפה חבלנית שנוהל נגד לקוח המשרד:

יש לחובתכם רישום משטרתי ואתם מעוניינים במחיקתו?

קיומו של רישום משטרתי כנגד אדם עלול לפגוע במהלך חייו במספר דרכים, שהעיקריות בהן הן קידום מקצועי בתחומי ניהול וביטחון, והתייחסות של מערכת החוק אליו במקרים של חשדות עתידיים. בכדי לאפשר לכל אזרח יחס הוגן והזדמנויות שוות, קיימים מנגנונים המאפשרים למי שיש לחובתו רישום משטרתי לפעול להסרתו. מי שעומד נגדו רישום משטרתי יכול לפעול לביטולו בשתי דרכים: בקשת שינוי עילת סגירת התיק, שתביא אוטומטית למחיקת הרישום, או בקשה למחיקת התיק בנימוקים שונים. מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום בכדי להבטיח בחירה בדרך המתאימה ביותר, ותוצאה סופית מיטיבה. רישום משטרתי אינו מציאות בלתי ניתנת לשינוי וכוונת המחוקק היא לאפשר לכל אזרח להשתלב בחברה ולמצות את כישוריו ויכולותיו מבלי שיופלה לרעה בשל חשדות שלא הוכחו. אם קיים כנגדך רישום משטרתי, ואתה חש שהדבר פוגע במהלכם התקין של חייך, נתונה בידך הבחירה לפעול להסרת הרישום.

על מנת ולהביא למחיקתו של הרישום המשטרתי הקיים לחובתכם, עליכם לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה מתאימה למחיקת הרישומים המשטרתיים בפני הגורם הרלוונטי שבסמכותו להביא לביטול הרישום המשטרתי נגדכם. צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה ויש לחובתכם רישום משטרתי שאתם מעוניינים במחיקתו, אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
סגירת תיק פלילי | מחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום פלילי | רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק משטרתי | סגירת תיק במשטרה | תיק מב"ד | מדור מידע פלילי | בקשה לביטול רישום משטרתי | שינוי עילת סגירה של תיק משטרתי | שינוי עילת סגירה של תיק פלילי | שינוי עילת סגירה | רישום פלילי תעודת יושר | חוליית ביטול רישום משטרתי | ההבדל בין רישום פלילי לרישום משטרתי | חוליית ביטול רישום | מחיקת רישומים משטרתיים | שינוי עילת גניזה של תיק פלילי | סגירת תיק מב"ד | סגירת תיק במשטרה מחוסר אשמה | מחיקת רישום פלילי 70 שנות עצמאות | מחיקת רישום משטרתי 70 שנות עצמאות | מחיקת רישום פלילי תיקים סגורים | ביטול רישום משטרתי של תיק חקירה סגור | ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים | מחיקת רישום פלילי ומשטרתי | מחיקת רישום משטרתי ליוצאי אתיופיה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית אי הרשעה ללקוחה בעבירת גניבה למרות היעדר פגיעה קונקרטית בעיסוקה הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה והארכת פסילה בפועל בעבירות סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
נטע | 20:57 01/10/2017
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
עו''ד אור הדאיה | 21:56 01/10/2017
בקשה לביטול קנס
נעים | 11:27 17/11/2014
בקשה לביטול קנס
עו''ד חזי כהן | 17:53 18/11/2014
מחדלי חקירה משטרתיים
אזרח | 14:44 16/03/2015
מחדלי חקירה משטרתיים
עו''ד איילון בירנבוים | 15:10 16/03/2015
האם מחדלי חקירה מטרתים הם עבירה משמעתית?
אזרח | 12:28 19/03/2015