חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ייצוג נפגעי עבירות מין או אלימות

ייצוג נפגעי עבירות מין או אלימות

בדיונים פליליים, המדינה היא התובעת, הנאשם מיוצג על ידי עורך דינו, המחויב לעשות את כל שביכולתו לטובת מרשו, ואילו קורבנות הפשע אינם נוטלים חלק בדיון. כשמדובר בנפגעי עבירות מין ואלימות, מצב זה יוצר עיוות וחוסר צדק. בשנת 2001 חוקק חוק נפגעי אלימות, שמטרתו לתקן במעט את העוול שנעשה לנפגעי עבירות מין ואלימות בשל הוצאתם ממסגרת הדיונים בעניינם. ייצוג הולם של נפגעי עבירות אלימות ומין מחייב רגישות ואמפטיה למצבו של הנפגע, בקיאות בכל סעיפי החוק לנפגעי עבירות, ניסיון והכשרה, ונחישות לעשות צדק עם נפגע העבירה. עו"ד אסף דוק מלווה ומייצג נפגעי עבירות מין ואלימות מראשית ההליכים הפליליים המתקיימים בעניינם ודואג למיצוי זכויותיהם והכלים העומדים לרשותם נגד מי שפגע בהם.

ליווי וייעוץ בטרם הגשת התלונה

לעבירות מין ואלימות השפעה על רבדים שונים בחייו של המטופל, והן מטלטלות מבחינה נפשית לא פחות מאשר מבחינה גופנית. פעמים רבות מדובר באדם שהוא חלק מחייו של הנפגע, והגשת תלונה יכולה לעורר מחול שדים, ובנוסף לכך, עצם חשיפת היותך נפגע עבירת מין או אלימות אינו קל עבור הנפגע. היות שכך, להגשת תלונה על עבירות מין ואלימות השלכות ישירות על חייו של נפגע העבירה, שחשוב לתת עליהן את הדעת, ולכן ייצוג נפגעי עבירות מין ואלימות מתחיל עוד בטרם נפלה ההחלטה להגיש תלונה. עורך הדין ישב עם נפגע העבירה, יתאר את מהלך השתלשלות העניינים מרגע הגשת התלונה, את ההתמודדויות והאתגרים שהגשת התלונה תגרור אחריה, את האפשרויות העומדות בפני המתלונן, ואת הזכויות העומדות לטובתו.  עורך דין המייצג נפגע עבירת מין או אלימות יוודא שהמתלונן מבין את השלכות מעשיו, בכדי שיוכל להחליט על דרך הפעולה הטובה ביותר עבורו.

ליווי וייצוג לאחר הגשת תלונה

לאחר הגשת התלונה, נפגעי עבירות מין ואלימות זקוקים לתמיכה בשני מישורים. מישור אחד הוא ההליך המשפטי, הכולל חקירה, הגשת כתב אישום ודיון בין כותלי בית המשפט, ומישור נוסף הוא התמודדות עם ההשלכות הרבות שיש לתהליך על חייהם. עורך הדין המלווה ייצג את הנפגע מול הרשויות, וינחה אותו בנוגע לזכויותיו, להגנה לה הוא זכאי, ולדרכים בהן חוק נפגעי עבירה יכול לסייע לו להתמודד עם התהליך בהצלחה. תמיכה מקצועית ואמינה היא חלק בלתי נפרד מן הליווי של נפגעי עבירות מין ואלימות, ועל עורך הדין המלווה להיות בקי ומנוסה מחד, ורגיש ואמפטי מאידך.

זכויותיהם של נפגעי עבירות מין או אלימות בחוק

כאמור, בעבר נפגעי עבירות לא היו חלק מהצדדים המתדיינים במשפטים פליליים, ולא ניתנה להם האפשרות להשמיע את דברם מול הגורמים הדנים וחוקרים בעניינם. מצב זה יצר מציאות מעוותת, בה הנאשם זכה למלוא ההגנה והייצוג המשפטי, בעוד שלנפגע העבירה נותר רק להשקיף על התהליך מהצד, מבלי שיוכל לקחת חלק בדיון, כולל עסקאות טיעון, הקלות בעונשו של הנאשם ועוד. בכדי לתקן את המעוות, חוקק בשנת 2001 חוק זכויות נפגעי עבירה, המעגן את זכויותיהם של נפגעי עבירות מין ואלימות. להלן עיקרי החוק:

◻️  חנינה ושחרורים – לנפגעי עבירות מין ואלימות יש זכות להביע את עמדתם לפני כל דיון במתן חנינה או שחרור מוקדם למי שפגע בהם.

◻️  הסדר טיעון – לפני חתימת הסדר טיעון עם עבריין אלימות או מין יש לנפגע זכות להביע את עמדתו בפני הפרקליטות.

◻️  עיכוב הליכים – לפני עיכוב הליכים בעניינו, זכאי נפגע עבירת מין או אלימות להביע את עמדתו.

◻️  זמן סביר – על המדינה לנהל את ההליכים בזמן סביר, בכדי למנוע עינוי דין מנפגעי העבירה.

◻️  ליווי במהלך חקירת המשטרה – נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים למלווה על פי בחירתם בזמן חקירת המשטרה, למעט מקרים נדירים בהם קצין החקירות סובר כי הדבר ישבש את החקירה.

◻️  כתב האישום – נפגע העבירה ובא כוחו זכאים לעיין בכתב האישום, ואף להעתיקו.

◻️  מידע על הליכים – בנוסף למידע בנוגע להליך הפלילי, ועל זכויותיו של נפגע עבירה באופן כללי, נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים למידע על החוקר הממונה, על מעצר או שחרור בתנאים מגבילים של העבריין, ועל כוונה לעכב הליכים או לגבש הסדר טיעון. לפני גיבוש הסדר טיעון, עיכוב הליכים, דיון בחנינה או שחרור מוקדם יש להודיע על כך בכתב לנפגע העבירה, כדי שיוכל לממש את זכותו להבעת דעה בעניינו.

◻️  הגנה – נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים להגנה משטרתית מפני העבריין או גורמים מטעמו. בבואם לתת עדות בבית המשפט זכאים הנפגעים להגנה הכוללת הפרדה מלאה, כולל מניעת קשר עיין בין הנפגע והעבריין או מי מטעמו.

◻️  איסור פרסום – חל איסור על פרסום שמם וזהותם של נפגעי עבירות מין ואלימות. כמו כן, כשהנפגע הוא בגיר, אין למסור הודעה למשפחתו על הפגיעה ללא הסכמתו.

◻️  מידע על מאסר – נפגעי עבירה המגישים בקשה בכתב זכאים למידע על מאסרו של הפוגע, כולל חופשות, בריחות, ועדות שחרור ומועד שחרור.

חשיבותו של ליווי וייצוג משפטי בעבירות מין או אלימות

עבירות מין ואלימות מותירות צלקות ופצעים בנפשו וגופו של הנפגע, במקרים רבים הפוגע הוא אדם המוכר לנפגע, ותלונה פותחת מערכה חדשה שלא קל להתמודד עימה, בנוסף על ההתמודדות עם הטראומה של הפגיעה עצמה. לעתים מדובר בבן משפחה, ולעתים הפוגע הוא מעסיק או מי שהנפגע נמצא תחת מרותו, ואז קיים חשש לעתידו המקצועי של המתלונן. יחד עם זאת, זכותו החוקית והמוסרית של הנפגע לתבוע שהעבריין ישלם את חובו, ואף למנוע ממנו לבצע עבירות דומות בהמשך. יתירה מכך, לעתים חלק מתהליך ההחלמה וההתמודדות עם הפגיעה הוא הגשת תלונה. בכדי להחליט אם להגיש תלונה וכיצד להגיש אותה כך שייגרם כמה שפחות נזק וסבל למתלונן עצמו, יש להיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה עוד בטרם הגשת התלונה. עורך דין יודיע לנפגע מהן זכויותיו, יבחן את פרטי המקרה, ישקול מה הצעד המיטבי עבור הנפגע, וייעץ, ייצג וילווה את הנפגע לכל אורך הדרך. עורך הדין יגן על זכויותיו של המתלונן במהלך החקירה והמשפט, ויפעל למתן עונש ראוי לעבריין, והגנה ותמיכה מירביות לנפגע העבירה.

זכרו כי מטרת הפרקליטות היא הרשעת הנאשם ואילו האינטרס הנזיקי של הקורבן אינו צד להליך הפלילי. משכך, משרדנו מעניק ליווי וייצוג משפטי למתלוננים ולנפגעי עבירה הזכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מעבירה פלילית ממנה נפגעו. בנוסף, משרדנו מלווה ומייצג נפגעי עבירה עוד בטרם פתיחת ההליכים הפליליים נגד מבצע העבירה, זאת על מנת להבטיח שזכויותיהם יישמרו מן ההתחלה וכן שיקבלו את הפיצוי המגיע להם גם במסגרת ההליך הפלילי המתנהל נגד האדם שפגע בהם.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה ונפגעת מעבירת מין או אלימות, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עורכי דין נפגעי עבירה | ייצוג נפגעי עבירה | ייצוג נפגעי פשיעה | פיצוי כספי לנפגעי עבירה | עבירות מין | עבירות אלימות | עורך דין עבירות מין | נפגעי עבירה | זכויות נפגעי עבירה | חוק זכויות נפגעי עבירה | נפגעי הטרדה מינית | נפגעי תקיפה מינית | עורך דין נפגעי עבירה | פיצויים למתלונן בהליך פלילי | פיצויים לנפגעי עבירה | נפגעי עבירה מינית | נפגעי עבירת אלימות | עורך דין עבירות אלימות

הצלחות המשרד בתחום
אבי דוביצקי צייד הפדופילים ישלם 2.5 מיליון שקלים לאחר שנתפס מטריד מינית שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015
פיצוי כספי לנפגעת עבירה
אנונימית | 09:43 15/10/2016
פיצוי כספי לנפגעת עבירה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:01 16/10/2016