חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | תסקיר שירות מבחן

תסקיר שירות מבחן

בואו נתחיל מזה שהמשפט: "תסקיר שירות מבחן" או "קצינת מבחן", יכול להוות מאין איום סמוי על חשודים או נאשמים ולעורר אצלם התנגדות גורפת להליך עצמו, שבמהותו אמור להקל עליהם את הדרך ואף להמתיק בעונשם. המאמר הבא סוקר את השימוש בתסקיר שירות מבחן ומהותו, הניתן בשלביו המוקדמים של ההליך הפלילי, במטרה להקל בענישה באם מדובר בהליך בו הנאשם נמצא חופשי מחוץ למתקני כליאה או להקל על עצור עד תום ההליכים ועל תנאי מעצרו ואופי ענישתו בסיום ההליך. עו"ד אסף דוק מסביר על אופיו ומהותו של תסקיר שירות המבחן.

מהו תסקיר שירות מבחן וכיצד הוא יכול לסייע לחשודים ונאשמים?

שירות המבחן הינו שירות ממלכתי-סוציאלי מטעם אגף מיוחד במשרד הרווחה, המעוגן בדיני פלילים ופועל בהתאם למערכות אכיפת חוק בארץ. הוא נועד לספק מענה שיקומי וטיפולי עבור מבוגרים וקטינים החשודים או נאשמים בעבירות פליליות, וניתן על ידי עובדים סוציאליים שעברו הכשרה מיוחדת כקציני מבחן. השירות מיועד לתת מתן מענה שוויוני ואחיד לכלל הציבור הנדרש, ללא קשר לרקע הסוציו אקונומי, ולספק שיקול חוץ משפטי למערכת המשפט בהתבסס על גישות אבחוניות וטיפוליות ספציפיות. שיטות אלו נועדו בעיקר לאיתור חשודים או אשמים בעלי נכונות ופוטנציאל לטיפול ושיקום, ומתוך כך להקטין את חומרת עונשם ולהפנות יותר משאבים לשיקומם והשתלבותם מחדש בחברה.

דוגמא למכתב פנייה משירות המבחן:

תפקיד שירות המבחן למבוגרים

שירות המבחן למבוגרים ניתן על פי הפניית  שופט או על ידי בקשת חשוד ונידון בעבירה פלילית שגיל מעל 18. תפקידו של שירות המבחן למבוגרים הוא להעניק למבוגרים מסגרת אבחון וטיפול בקהילה, במטרה לצמצם ולמנוע פעילות והתנהגות עבריינית באוכלוסיה הבוגרת בארץ על ידי מערכת מאבחנת ומשקמת. כחלק מתפקידו של קצין המבחן, הוא בוחן את התנהגותו של האדם במטרה למצוא אפשרויות התנהלות אחרות שיוציאו אותו ממעגל הפשיעה, ויתנו לו כלים להשתלב בקהילה. בחינת ההתנהגות נועדה ליצור שינוי ביכולת האדם להתמודד עם בעיות ומכשולים, ולסייע לו לפתח ולרכוש כלים לחיים נורמטיביים והשתלבות מוצלחת בחברה. ההשתלבות תתאפשר בין היתר על ידי חיבור למערכות וגופים שונים הנותנים שירותים ומשאבים, כדוגמת האפשרות להשתלב במסגרות תעסוקה או מסגרות חברתיות. מעבר לכך, שירות זה נועד לספק לבית המשפט תסקיר שהינו חוות דעת מקצועית אישית יותר אודות חשוד או נאשם, אשר לה השפעה ישירה על גזר דינו  או המשך ריצוי עונשו. חוות הדעת המספקת תמונה רחבה אודות הרקע הנפשי, סוציאלי ונסיבתי שהובילו לביצוע עבירה, ומציעה דרכי ענישה ושיקום יותר מתאימות למקרה הספציפי של כל אדם.   

תפקיד של שירות המבחן לקטינים

שלא כמו שירות מבחן למבוגרים, שירות המבחן לקטינים מוענק לכל קטין מגיל 12 עד 18 שנפתח נגדו תיק פלילי. זהו טיפול סוציאלי חינוכי הניתן על ידי קציני מבחן בעלי הכשרה מיוחדת לעבודה עם קטינים. השירות מהווה חלק מכל שלבי אכיפת החוק, כולל במסגרת חקירות במשטרה, פרקליטות ובית המשפט. במסגרתו הקטין עובר הליך של אבחון וחקירה סוציאלית ופסיכולוגית. האבחון מוגש כתסקיר למערכות האכיפה ובוחן את מצבו הנפשי, השכלי והפיזי של הקטין. כמו כן, נבחנים מצבו ותפקודו של הקטין במסגרת המשפחה ובית הספר, מבחינה חברתית ותעסוקתית, והיותו מעורב בעבר בפעילות עבריינית או פלילית. בנוסף לכך נבחנים יחסו של הקטין לעבירה שביצע ויכולתו  להודות במעשה ולהתחרט עליו. שירותי המבחן לקטינים נועד גם לספק  תסקיר מעצר הממליץ על אופן ואופייה של ענישת הקטין. התסקיר עשוי להמליץ בין היתר על עיכוב הליכים, ומוגש לידי בתי משפט או היועץ המשפטי לממשלה, וגם כהכנת ומסירת  דוחות עבור לשכת הגיוס. מעבר לכך,  שירותי מבחן לקטינים כוללים סיוע ופיקוח אחר קבלת טיפול אישי או קבוצתי של הקטין במסגרות שונות, במטרה לאפשר לו להשתקם ולהשתלב מחדש בחברה.

מטרת תסקיר קצין מבחן

מטרת התסקיר היא להקל או להמתיק את עונשו של החשוד באם הביע חרטה על מעשיו בעת שהותו ובדיקתו על-ידי קצין המבחן. לא מעט פעמים, חשודים או נאשמים הנשלחים לשירות מבחן, רואים בהם "שלוחה" של המשטרה או החקירות ולא משתפים עימם פעולה. כאשר מדובר בחשוד אשר נמצא במעצר עד תום ההליכים, נועד התסקיר להקל בעניין מעצרו ואף להמליץ על שחררו בתנאים מגבילים.

כאשר מדובר בנאשם המנהל הליך משפט פלילי טרם מתן פסק וגזר הדין, נועד שירות המבחן באמצעות התסקיר הנערך לנאשם לקבוע אם ניתן להקל בעונשו ובאיזו מידה. התסקיר למעשה בוחן את מבנה אישיותו ומבצע אנליזה וסינטזה על אופי ומהות הנאשם ומבסס קווים לדמותו, בוחן אם מביע חרטה על מעשיו וזאת כדי שניתן יהיה להמליץ על אופי הענישה . אופי הענישה ברוב המקרים מתייחס לענישה בין כתלי בית הכלא אל מול ענישה שיקומית ולבחון על סמל הממצאים איזו מבין הענישה עשויה להשפיע על אישיותו בהווה ובעתיד – בהתאם לאופי העבירה ומצב התיק בעניינו באותה נקודת זמן.

חשוב להדגיש כי לתסקיר שירות המבחן יש משקל לא מבוטל על תוצאות ההליך הפלילי והמשפט המתנהל נגד הנאשם ויש ביכולתו לקבוע למעשה אופי הענישה בהליך הפלילי או אופי הסדר הטיעון אליו ניתן יהיה להגיע עם התביעה במטרה להקל בעונשו של הנאשם.

במידה ונמצא כי אישיותו של הנאשם חיובית – כנתון עולה משירות תסקיר המבחן, יהיה קל יותר לסניגור המייצג את הנאשם להגיע להסדר טיעון מקל בדבר רמת ואופי ענישתו בתיק. אם תסקיר המבחן שלילית, כלומר, הנאשם לא הביע חרטה על מעשיו ולא שיתף פעולה בעת התסקיר, העובד הסוציאלי לא יתרשם  לחיוב מכוונתו של הנאשם להשתקם ויכול להיווצר מצב בו ייעשה המצב בעייתי יותר.

עורך דין פלילי מקצועי, המכיר את ההליכים הקבועים בחוק, יכול להדריך נכונה את הנאשם אותו הוא מייצג ולהכינו טרם שלב תסקיר המבחן באופן כזה שישרת את המטרה טוב יותר, במטרה להגיע להסדר טיעון איכותי ובעונש מקובל על כל הצדדים. במרבית המקרים בו נעזרים בשירות עו"ד מטעם הסנגוריה הציבורית (ייצוג משפטי בחינם), "זוכה" הנאשם להזנחה לא מקצועית, אשר אינה מכוונת את הנאשם להתמודדות עם תסקיר המבחן ויכול לחרוץ את גורלו באופן גורף.

חלק בלתי נפרד מעבודת ההכנה מול שירות תסקיר המבחן בין הסניגור המייצג את הנאשם לבין הנאשם עצמו , הוא עריכת סימולציה על שאלות ותשובות עליהן עתיד להישאל ונושאי שיחה מהותיים וקובעים בעת התסקיר עצמו. עבודת ההכנה עם הנאשם, תפחית במידה ניכרת את התרגשותו או חרדתו של הנאשם מתסקיר שכזה ותסייע לו להוביל מהלך חיובי שישרת אותו בהווה ובעתיד. פעולת ההכנה והרצון של הנאשם לעבור אותו, מגלות סימנים ורצון להשתקם ובכך מקלות עליו את הדרך בדבר עסקת טיעון מקלה לעונש טרם מתן פסק וגזר הדין.

חשוב לציין כי משקל שירות תסקיר מבחן בעניין חשוד או נאשם, כמוהו כשם חקירה פלילית במשטרה וכי השירות נמצא בצד של התביעה ולא הסנגור – כלומר בשירות המדינה. עורך דין פלילי מקצועי ואיכותי, אשר לקוחותיו חשובים לו מחד וההצלחה בתיק שלהם בפרט, אמור להכין אותם להליך שכזה ובאופן מקצועי, כשם שהיה מכין אותם לחקירה במשטרה או לכל הליך פלילי אחר ובעל משקל. ללא הכנה מעמיקה ויסודית של החשוד או הנאשם בידי עו"ד פלילי מטעמו לתסקיר שכזה ובאופן מקצועי בכל דרך שיבחר לנכון, ייחשב בדבר להזנחה חמורה שיכולה להוות משקל רב בענישה ובחומרת העבירות הפליליות המיוחסות לו.

 

רשימת כתובות וטלפונים של משרדי שירות המבחן למבוגרים
 
סניף כתובת טלפונים פקס
אילת רח התמר 4, קריית הממשלה 08-6372695 08-6341167
אשדוד רח' האורגים, בנין הפורום-משרד 86, קומה ב' ת.ד. 370 מיקוד 77103 08-8519720/ 08-8519721 02-5085785
אשקלון רח' הרצל 30 בית פרנק - קומה 2, ת.ד. 128 מיקוד 78101 08-6778777/08-6778768 /08-6778769 08-6724864
ביהמ"ש העליון ברכה וייס שערי המשפט, ירושלים 02-6759629 02-6759628
הנהלת השרות ירמיהו 39, ירושלים 02-5085816/15  02-5085968
הרצליה רח' הדר 2 הרצליה 09-9507884/5 02-5085990 / 02-5085147
חדרה רח' הלל יפה 13 04-6245001 04-6326713
טבריה אלחדיף 5 בניין סיטי 04-6727400 04-6727413
טייבה שאהין סנטר טייבה ת.ד. 5462 09-7999101/2/3 02-5085141
מחוז באר-שבע שד' שזר 21בית נועם באר-שבע 08-6252444/08-6252406 /08-6252405 /08-6252402-3  02-5085091 / 02-5085092
מחוז חיפה והצפון רח' חסן שוקרי 5 חיפה ת.ד. 3028 04-8619600 02-5085153
מחוז ירושלים רח' יפו 236 מגדל דניאל ירושלים ת.ד. 36650 מיקוד 91366 02-5310400 02-5085780 / מעצרים 02-5085783
מחוז תל-אביב והמרכז שד' ירושלים 22 תל -אביב ת.ד. 8084 מיקוד 61080 03-5125511/03-5125636/03-5125625 /03-5125751  02-5085994 פקס של"צ 02-5085895
נצרת רח המחצבה 2001, אזור התעשיה נצרת 04-6088615 02-5085567
נתניה רח' ברקת 3 מיקוד 42390 09-8339586 02-5085139 / פקס של"צ 02-5085140
עכו רח' יהושפט 32 04-9014302/3 /4-9014357  
עפולה רח' ירושלים 4 מיקוד 18820 04-6094333 04-6401353
פתח תקוה רח' ההסתדרות 26/28 בית פלינר, קומה 4 03-9121222/03-9121201/03-9121202 02-5085984
צפת רח' וייצמן 4 קניון צפת (מתחם דובק) 04-6820650 /04-6820653 04-6820655
קרית גת שדרות לכיש 5 ת.ד. 114 מיקוד 82000 08-6621666\ 08-6621662 02-5085096
קרית שמונה ככר צה"ל בנין צחר מיקוד 10200 04-6957805 04-6817639
ראשל"צ רח' ישראל גלילי 3 03-9536600/03-9536601/5 02-5085027
רמלה הרצל 91, קומה 5 (קניון חדש), קרית הממשלה 08-97889508-9788964 02-5085137 של"צ 02-5085138

 

רשימת כתובות וטלפונים של שירות המבחן לנוער

סניףכתובתטלפוניםפקס
אילת שד התמרים 4, קומה 2 - קריית הממשלה 08-6374061 08-6326046
אשדוד האורגים "בניין הפורום" 82, 77609 08-8519700/7 08-8519719
אשקלון רח' הרצל 30, בית פרנק, קומה 2, ת"ד 104 08-6755619, 08-6758084 08-6755635
באר- שבע רח' רמב"ם 2, (בית רקיעים) באר שבע 84209 08-6252555/30 08-6232457
הנהלת השירות רח' ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים מיקוד 91012 02-5085803  
הרצליה הדר 2, 46290 09-9541865 09-9587415
חדרה הלל יפה 13 קומה 4, 38203 04-6245000 04-6345153
חיפה רח' חסן שוקרי 5, קומה 4 רווחה, ת"ד 3028, חיפה 04-8619666 04-8619680
טבריה רח' אלחדיף 5, בניין "טבריה סיטי", ת"ד 154 04-6727416 04-6727411
טייבה רח' ראשי, שהין סנטר 40400, קומה ב' 09-7999120 09-7993719
י-ם המזרחית רח' ואדי אלג'וס 49, ת"ד 54871 02-6262120/265 02-6262242
ירושלים רח' כנפי נשרים 24, קומה ב', כניסה א', גבעת שאול, ירושלים 95464 02-6218555 02-6218533
כפר-סבא רח' התע"ש 23, קומה 2. ת"ד 2153 כפר סבא 44641 09-7634800/1 09-7672923
כרמיאל רח' מירון 35, ת.ד. 566 כרמיאל 04-9881345/218 04-9081982
נצרת רח' המחצבה 2001, בניין מס' 2, אזור תעשיה נצרת 04-6088600/1/2 04-6088625
נתניה ברקת 3, 42122 09-8332085, 09-8335623 09-8336075
עכו רח' יהושפט 32, עכו -24512 04-9014350/1 04-9014359
עפולה ירושלים 4 בניין השקם, 17000 04-6094300/1 04-6094303
פתח-תקווה ההסתדרות 26 49540 03-9121200,03-9121231/2/3 03-9305552
צפת רח' ויצמן 20, ת"ד 1265, צפת 04-6920205, 04-6922335 04-6820656
קריית - שמונה בניין צחר (קומה א) - כיכר צה"ל 04-6957800 04-6957818
רחובות רח' אופנהיימר 10, פארק ת.מ.ר., רחובות 76701 08-9314160/8 08-9314628
רמלה הרצל 91, קומה 5, 72504 08-9788969/81 08-9788980
תל אביב שד' ירושלים 22, יפו 61080 03-5125510/42, 03-5125601/3/4 03-6828152

מתנהל נגדך הליך פלילי וקיבלת זימון לשירות מבחן?

במידה ונפתח נגדך הליך פלילי ואתה עומד בפני תסקיר שירות מבחן פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
שירות המבחן לנוער | תסקיר שירות מבחן | שירות מבחן | הזמנה למשפט פלילי | קציני מבחן | שירות מבחן למבוגרים | שירות מבחן לקטינים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה לאחות מוסמכת שנחשדה בתקיפת ילדיה הקטינים עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה והונאה בכרטיסי חיוב ברשת האינטרנט בסכומי כסף גבוהים ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תסקיר שירות מבחן
י ייי | 15:39 26/08/2017
תסקיר שירות מבחן
עו''ד אור הדאיה | 08:19 30/08/2017
מזה תסקיר שירות מבחן?
גבע | 09:22 26/12/2015
מזה תסקיר שירות מבחן?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:28 26/12/2015
תסקיר שירות מבחן
יוגב | 16:01 05/12/2014
תסקיר שירות מבחן
עו''ד אסף דוק | 19:01 05/12/2014
תסקיר שירות מבחן
יוגב | 09:27 08/12/2014