הוסף חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.

על מנת לשמור על אמינות ואיכות השירות המשפטי שלנו, כל חוות דעת נבדקת באמצעים טכנולוגיים וכן בבקרה אנושית, לאיתור שפה פוגענית, אי דיוקים ורמאויות. במידה וחוות דעת לא עומדת בכללי כתיבת חוות הדעת או חשודה כבלתי אמינה, אנו עשויים להסיר את חוות הדעת מן האתר, לחסום את הכותב ו/או למנוע ממנו ניקוד.
שם פרטי
 
שם משפחה
 
דעתך על השירות המשפטי במשפט אחד (עד 200 תווים)
 
חווה דעתך על השירות המשפטי
 
מאפייני דירוג השירות המשפטי (1 = הנמוך ביותר, 5 = הגבוה ביותר)
 
1
2
3
4
5
 
מקצועיות וידע
 
שירותיות
 
שביעות רצון
 
חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | כתב אישום במשפט פלילי - אופיו ומהותו

כתב אישום במשפט פלילי - אופיו ומהותו

לאחר החקירה וכאשר ישנה תשתית ראייתית מספקת להרשיע נאשם בפלילים - עשויה התביעה להחליט על הגשת כתב אישום נגדו בפני בית משפט פלילי. כתב אישום מהווה את יריית הפתיחה להליך משפטי פלילי נגד אדם במדינת ישראל. כתב אישום הוא מסמך המוגש על-ידי המדינה נגד נאשם שסבורה היא שיש להעמידו לדין ולהענישו על מעשיו הפליליים. כתב האישום מכיל תיאור עובדתי של העבירה שבוצעה לכאורה וכן רשימת העדים מטעם התביעה. קיבלתם כתב אישום? עו"ד אסף דוק מסביר אודות תוכנו ומבנהו של כתב האישום, מה יש לעשות עם קבלתו וכיצד אפשר להביא לביטולו.

כתב אישום פלילי - משמעותו והשלכותיו

כתב האישום מוגש לבית המשפט באמצעות תובע מוסמך מטעם המדינה שכפוף למשטרת ישראל או לפרקליטות המדינה. לאחר סיום חקירת המשטרה, התיק מועבר ליחידת התביעות במשטרה או לפרקליטות לצורך קבלת החלטה האם להגיש כתב אישום נגד החשוד או אם לאו. שיקול הדעת היחידי יהיה של התובע, הוא במקרה הזה הופך להיות "מדינת ישראל" והוא זה שיחליט אם יש מקום להגשת כתב אישום ופתיחת הליך פלילי ומשפטי נגד אדם.

במידה והתביעה סבורה כי ישנו סיכוי סביר להרשעה בתיק, לאחר שבחנה את חומר הראיות הגולמי, בעבירות מסוג פשע, שדינן מעל 3 שנות מאסר, היא מחויבת לאפשר לו הזדמנות להציג את טענותיו בפניה תוך 30 יום בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מלהגיש בעניינו כתב אישום.

התובע הממונה על התיק הינו עורך דין מטעם המדינה המוסמך מטעם היועץ המשפטי לממשלה. ברוב המקרים, המאשימה תהיה מדינת ישראל למעט מקרים של "קובלנה פלילית פרטית", שבה אדם פרטי יכול להאשים אדם אחר באמצעות הגשת כתב אישום פרטי לבית המשפט בהתאם לרשימה סגורה של עבירות המפורטות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב תשמ"ב 1982.

כתב האישום מורכב מ- 4 חלקים עיקריים והם:

◻️ פרטים מזהים - פרטי הנאשם ומענו, שם בית המשפט שאליו מוגש כתב האישום וציון מדינת ישראל כמאשימה או שם הקובל ומענו בקובלנה פלילית פרטית.

◻️ עובדות כתב האישום - זהו לב ליבו של כתב האישום ובו פירוט אודות סיפור המעשה המתאר את העובדות שלטענת התובע מקימות את העבירה נשוא כתב האישום.

◻️ סעיפי החיקוק - הוראות החיקוק מפרטות את העבירות המיוחסות לנאשם על-ידי ציון סעיפי החוק הקובעים אותן.

◻️ רשימת עדי התביעה - זהות האנשים המהווים עדים מטעמה של התביעה, באמצעותם תנסה היא להוכיח את מעשיו של הנאשם בהתאם לעובדות כתב האישום.

1. פרטי הנאשם, בית המשפט והתביעה

כתב האישום יכיל את פרטיו האישיים של הנאשם כגון: שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, ציון מדינת ישראל כמאשימה, שם התובע מטעמה ובית המשפט אליו מוגש כתב האישום בהתאם לסמכות המקומית והעניינית.

2. עובדות כתב האישום

העובדות הינם משפטי המחץ המובילים בדרך להרשעת נאשם או חשוד זה או אחר בביצוע המעשים המיוחסים לו בעבירה עצמה. העובדות מבססות את כתב האישום וטוות מאין סיפור פלילי קשה מנשוא על הנאשם, במטרה להרשיעו במידת האפשר ככל שניתן. במידה והעובדות יוכחו כנכונות על-ידי התביעה, ניתן יהיה להרשיע את הנאשם בביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. לעיתים סעיפי החיקוק מוכנסים בחלק זה של כתב האישום במטרה להדגיש בפני השופט\ת את העבירות והדגשן החמור. במקרים אחרים סעיפי החיקוק הקשורים לעבירה נכתבים באופן נפרד ועצמאי. סיפור העובדות חייב להציג את כל מרכיבי העבירה המיוחסת לנאשם, הן את הרכיבים המהווים את היסוד הפיזי והן את הרכיבים המהווים את היסוד הנפשי. כמו כן, חובה לציין בכתב האישום את המקום והזמן של האירוע, שכן הם נחשבים כחלק מיסודות העבירה שנטל הוכחתם מוטל על התביעה.

3. הוראות החיקוק

בהוראות החיקוק מפורטות העבירות המיוחסות לנאשם על-ידי ציון סעיפי החיקוק הקובעים אותן.

4. עדי התביעה

עדי התביעה יהיו כל מי שהיה נוכח בעת ביצוע המעשים של החשוד בזירה או מחוצה לה, לרבות חוקרי משטרה שחקרו את הנאשם. עדי התביעה יכולים להיות האובייקטים הנפגעים ממעשיו של החשוד ולאו דווקא כמי שנכחו בעת ביצוע העבירה בזירת האירוע – כל מקרה לגופו ולעיתים עדי התביעה יהיו עובדים סוציאליים, שוטרים ואנשי מקצוע נוספים שיכולים לתת את הדעת על המעשים המיוחסים לנאשם בכתב האישום. יש חובה חד משמעית לציין בכתב האישום את שמות ורשימת עדי התביעה ובאופן מפורט – כיוון ואלו מהווים תשתית ראייתית להוכחות האשמה. התביעה לא תוכן להזמין לעדות את העדים אשר לא מופיעים ברשימה, אלא אם תתקן את כתב האישום בהסכמת בית המשפט. הסניגור רשאי לדבר עם עדים שאינם מופיעים ברשימת עדי התביעה בכתב האישום, וזאת גם אם הוא יודע שגרסתם מתיישבת עם עמדת התביעה.

בקשה לחילוט רכושו של נאשם בעבירות סמים

על התביעה לכלול בכתב האישום את בקשתה לחלט רכוש שמותר לחלטו לפי פקודת הסמים המסוכנים. בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים בית המשפט רשאי לחלט את רכושו של אדם אשר הורשע בעבירה של עסקת סמים (סחר, ייצוא, ייבוא, הפקה, גידול או עסקה אחרת) לטובת אוצר המדינה. "רכוש" מוגדר כנכס אשר שימש או נועד לשמש לביצוע העבירה בה הוא הורשע או שמדובר בנכס שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לביצועה של העבירה.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

הליך שימוע פלילי מתקיים לפני הגשת כתב אישום בעניינו של אדם ותכליתו היא לתת לחשוד ולעורך דינו המבקשים זאת, הזדמנות להציג את טענותיהם בפני רשויות התביעה בטרם יחלו ההליכים הפליליים בבית המשפט. בהתאם לחוק, בעבירות מסוג פשע, שדינן מעל 3 שנות מאסר, על רשויות התביעה להודיע לחשוד על זכותו לשימוע, על מנת שהאחרון יוכל לפנות אליה תוך 30 יום בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מלהגיש בעניינו כתב אישום.

ההחלטה להעמיד אדם לדין, ובעיקר לגבי עבירות חמורות היא החלטה רבת משמעות בחברה בה אנו חיים ועל כן במידה וקיבלת מכתב יידוע לחשוד - עליך לפנות לעורך דין פלילי בהקדם ולנצל את זכות השימוע מתוך מטרה לקדם את סגירת התיק ואת הימנעות התביעה מהעמדתך לדין פלילי.

עיכוב הליכים פליליים על-ידי היועץ המשפטי לממשלה

בכל עת שלאחר הגשת כתב האישום, ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים בתיק פלילי במסירת הודעה מנומקת ובכתב לבית המשפט הדן בעניין. השיקולים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה בדבר רבים ומגוונים, ולא מדובר ברשימה סגורה. כך, למשל, כאשר נראה צודק לבוא לקראת הנאשם בשל נסיבותיו האישיות בלי להביא לזיכויו או כאשר הפך הנאשם לעד מדינה והוסכם עמו כי ההליכים נגדו יעוכבו.

כתב אישום הינו הלכה למעשה יריית הפתיחה של ההליך הפלילי נגד אדם

כתב האישום הנו המסמך הרשמי אשר פותח את ההליך הפלילי כנגד האדם המופיע בו. כתב האישום הוא למעשה "החוזה המופר", בין המדינה לנאשם ומייצג מאין מחלוקת בין שניהם ומובא לבית המשפט לצורך דיון והכרעה.

עם הגשת כתב האישום לבית המשפט נקבע מועד דיון ראשון בתיק הקרוי "דיון הקראה", כאשר במהלכו "קוראים" בפני הנאשם את סיפור המעשה המתאר את העובדות שלטענת התביעה מקימות את העבירה נשוא כתב האישום. בהליך זה נוכח הנאשם, עורך דין דינו ופרקליט התביעה. במעמד זה ניתנת הזכות לנאשם להודות או לכפור במעשים המיוחסים לו. במידה ובחר להודות, הכרעת הדין וגזר הדין יינתנו במקום והוא יורשע ויוענש בהתאם לנסיבות המקרה. במידה והנאשם יחליט לכפור במיוחס לו, ימשיך ההליך הדיוני והתיק ייקבע להוכחות ויוצאו הזמנות לעדי התביעה על מנת ויגיעו למסור את גרסתם למקרה בפני בית המשפט. במסגרת דיוני ההוכחות עורך דינו של הנאשם יוכל לחקור נגדית את עדי התביעה על מנת ולקעקע את אמינותם. לאחר סיום העדת עדי התביעה יזומנו עדי ההגנה למסור את גרסתם לטובת הנאשם. בסיום העדת עדי התביעה ועדי ההגנה יתקיים שלב הסיכומים ולאחריו שלב הכרעת הדין וגזר הדין שיחתמו את ההליך הפלילי בתיק.

במידה ואתם מרגישים שנעשה לכם עוול מצד המשטרה ואף רשויות התביעה, לעולם אל תוותרו או תודו במשהו שאינכם שלמים איתו, כיוון והודאתכם מקצרת אמנם את ההליך ומיטיבה עם המשטרה והתביעה, אך לא אתכם וחבל. כמה זמן שזה לא ייקח זה שווה, גם אם זה מורט עצבים והתהליך יקר.

למידע נוסף אודות ניסוח והגשת כתב אישום לחצו כאן

מהו תיקון כתב אישום ובאילו נסיבות ראוי לחתור להגשמתו?

בעבירות המפורטות בכתב האישום יש את הכוח להכתיב את המשך אופן ניהול ההליך המשפטי, סיכויי זיכויו של הנאשם או הרשעתו כמו גם את מידת עונשו. לאור כך, תיקון כתב אישום מהווה נדבך חשוב מאין כמוהו לנאשם בניהול המשך המערכה בזירה המשפטית.

כאשר מוקרא בפני חשוד כתב אישום חמור בתוכו עבירות קשות שהעונשים בגינן הם כבדים, לא אחת החשוד וקרובי משפחתו חשים שנחרץ גורלו. האם כך הדבר? לא בהכרח. אפשרי לשנות את רוע הגזירה. קיימת אפשרות להביא לתיקון כתב האישום בכל אחד ואחד מהשלבים של ההליך המשפטי, אמנם  זכות זו שמורה הן לצוות הגנה והן לצוות התביעה. לתזמון בו כתב האישום מתוקן יכולות להיות שלל השלכות על המשך ההליך המשפטי.

לדוגמה, התביעה יכולה לבקש לתקן את כתב האישום ולקבל עבור כך את אישור בית המשפט, כל עוד כתב האישום טרם הוקרא בפניו של הנאשם. בשלב יותר מאוחר כבר נדרש מידי בית המשפט, להודות בעובדות או לחלופין לכפור באישומים וזכותו של הנאשם להשמיע את טיעוניו באוזני השופטים.

כמו כן, במצבים בהם לאחר שהוגש כתב אישום נגד נאשם, עורך הדין מגלה שיש בחומר הראיות ובנסיבותיו האישיות כדי לפנות בבקשה מנומקת לתביעה או לבית המשפט לבטל את ההליך הפלילי נגדו, עורך הדין יכול לבקש את ביטולו של כתב האישום מהתביעה או מבית המשפט בדרך של העלאת טענה מקדמית.

האופן שבו הליך משפט פלילי נפתח זה כאשר כתב אישום מוגש כנגד החשוד בביצוע של עבירה פלילית, מה שהופך אותו מחשוד – לנאשם. הגוף אשר אמון על הגשת כתבי אישום פליליים היא פרקליטות המדינה. במסגרת כתב האישום, ישנו פירטו של החשדות הקיימות כלפי הנאשם, אילו עבירות מיוחסות לו ועל אילו חוקים עבר לכאורה לצד המחלוקת הקיימת בין הנאשם למדינה.

כמו כן, בכתב האישום יפורטו כלל הראיות הקיימות כנגד הנאשם. לאחר הגשת כתב האישום, אין זה אפשרי להוסיף לרשימת העבירות המיוחסות, עבירות נוספות, כל עוד לא מתקנים אותו. לאחר הגשתו, תקוים הקראה שלו אל מול הנאשם, אשר זכותו לכפור באישום, לטעון שקיימות נסיבות או עובדות מהותיות שלא מצוינות בו, או לחלופין להודות במיוחס לו, באופן מלא או חלקי. השלב הבא הינו הצגת הראיות שבידי שני הצדדים, אשר באפשרותו להשפיע על המשך התנהלות המשפט באופן ניכר. במידה והחשוד כפר באישומים המיוחסים לו, יתקיים דיון משפטי על עצם ייחוס אותן עבירות לנאשם. מנגד, הודאתו באשמה עשויה להוביל באופן ישיר להרשעה וכן לגזר דין, או לקיום דיון משפטי באשר לפרשנות החוק שעליו לכאורה עבר.

מהם השיקולים לתיקון כתב האישום טרם הקראתו או לאחר תחילת המשפט?

האפשרות קיימת לתקן את כתב האישום עוד לפני הקראתו או לחלופין לאחר מכן. הזכות לכך שמורה הן להגנה, והן גם לתביעה. במידה והבקשה לתיקון כתב האישום היא לאחר הקראתו, קיימת אפשרות לתקן אותו רק בכפוף לאישור בית המשפט, אשר בסמכותו גם להורות לדחות את תיקון כתב האישום, הכל על פי שיקול דעתו. חשוב לדעת שבמידה והתביעה מחליטה עוד לפני ההקראה של כתב האישום, לבטלו, אין זה אומר שהנאשם מזוכה. זה בגלל שיהיה ניתן להגיש כתב אישום חדש, או מתוקן, בעתיד. לחלופין, במצב בו התביעה מחליטה על ביטול כתב האישום לאחר שהוא הוקרא, לא תהיה באפשרותה להגיש כתב אישום נוסף אשר מיוחסות בו לנאשם אותן עבירות. משמעות הדבר עבור החשוד היא זיכוי מלא מהעבירות המיוחסות לו.

באילו מצבים יתאפשר ביטול כתב אישום?

גם לאחר הגשתו של כתב אישום פלילי, ייצוג משפטי נאות ומקצועי מטעם עורך דין פלילי מנוסה עשוי להוביל לביטול כתב האישום, למחיקתו או לחזרה ממנו. מדובר בהליכים דומים במהותם אשר נועדו לנקות את שמו ורישומיו הפליליים של הנאשם, וכך לאפשר לו להמשיך לנהל אורח חיים נורמטיבי מבחינה  אישית ומקצועית.

כאמור, במצבים בהם לאחר שהוגש כתב אישום נגד נאשם, הסניגור מגלה שיש בחומר הראיות ובנסיבותיו האישיות כדי לפנות בבקשה מנומקת לתביעה לצורך ביטול ההליך הפלילי נגדו, התביעה יכולה להחליט האם לקבל את טענות הסניגור ולהכריז על ביטול כתב האישום נגדו.

דרך נוספת להביא לביטול כתב אישום היא במקרים בהם בית המשפט עצמו מחליט על כך, עקב טענה משפטית שהעלה עורך הדין של הנתבע (הליך הקרוי העלאת "טענה מקדמית"). בית המשפט עשוי לקבל את ההחלטה גם ללא הסכמת הצדדים, ואף בניגוד לעמדת רשות התביעה. חשוב לדעת כי החוק מכיר בטענות מקדימות אשר יכולות להוביל לביטולו של כתב אישום, וזאת אף ללא התייחסות לנושא חפות או אשמת הנאשם. טענות מקדמיות אלה כוללות בין היתר:

◻️ מציאת פסול או פגם כלשהו בכתב האישום עצמו.

◻️ חוסר בסמכות עניינית או מקומית לעריכת המשפט.

◻️ העובדות המפורטות בכתב האישום אינן נחשבות לעבירה.

◻️ חסינות של הנאשם, או חנינתו.

◻️ התיישנות המקרה.

◻️ במקרים בהם מתקיים משפט פלילי נוסף אותן האשמות.

◻️ ההליך הפלילי או כתב האישום עומדים בסתירה מהותית עם אחד העקרונות של הגינות וצדק משפטי.

◻️ ייתכנו מקרים בהם חוסר מימוש זכות השימוע מובילה לביטול כתב אישום.

דוגמאות לתיקים בהם משרדנו הוביל לביטול כתבי אישום שהוגשו נגד לקוחותיו:

✔️ ביטול כתב אישום וזיכוי נאשם מעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור

✔️ ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בהחזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית

✔️ ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה

✔️ ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה

✔️ ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט

✔️ ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה

✔️ ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי

✔️ ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירת תקיפה וחבלה

◻️  להצלחות נוספות של המשרד בתחום - בקרו בעמוד הבא

גם אם טרם קיבלת כתב אישום רצוי שתפנה לעו"ד פלילי מנוסה על מנת שייעץ לך מהי דרך הפעולה הטובה ביותר עבורך בנסיבות העניין, תוך בחינת אפשרות סגירת התיק הפלילי והימנעות מהגשת כתב אישום נגדך.

דוגמה להודעת בית המשפט בדבר ביטול כתב אישום נגד לקוח המשרד:

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירה פלילית? אל תוותר על זכותך להיוועץ בעורך דין טרם החקירה

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם כתב אישום בבית משפט פלילי

כתב אישום פלילי מוגש לבית משפט השלום או המחוזי בהתאם לסוג העבירה והאזור בו התרחשה. בית משפט השלום דן בתביעות המוגשות על ידי הפרקליטויות ומדורי התביעה המשטרתית המחוזיים, בתיקים פליליים שעונשם הוא עד 7 שנות מאסר, וכל עבירה חמורה יותר מוגשת לבית המשפט המחוזי.

בכל מקרה ובו אתה חשוד או מואשם בעבירה פלילית, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדך או לכל הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורך. ככל שתקדים לפנות לייצוג משפטי מקצועי כך יגדל הסיכוי לבטל את כתב האישום, להוביל לתיקון כתב האישום, לקדם אפשרות של זיכוי מהעבירה או לחילופין להשיג עסקת טיעון מקלה.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

צוות עורכי הדין שלנו, ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה, פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך. המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום,, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
סגירת תיק פלילי | זכות השימוע | משפט פלילי | שימוע פלילי | חזרה מכתב אישום | ביטול כתב אישום | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | כתב אישום | מכתב יידוע לחשוד | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק משטרתי | סגירת תיק במשטרה | מחיקת כתב אישום | ביטול תיק פלילי | ביטול תיק משטרה | סגירת תיק פרקליטות | הזמנה למשפט פלילי | עורך דין ביטול כתב אישום | שימוע לפני הגשת כתב אישום | זכות השימוע 60א | עורך דין שימוע פלילי | בקשה להימנע מהעמדה לדין פלילי | כתב תביעה פלילי | ביטול כתב תביעה פלילי | מכתב יידוע שני

הצלחות המשרד בתחום
חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחות שהואשמו באי נקיטת אמצעי זהירות בחיה זיכוי נאשם מעבירות נשק למרות שנמצא על גופו אקדח טעון ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי אי הרשעה בעבירות תקיפה ואיומים סגירת תיק חקירה בעבירות תיווך וסחר בסמים

חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
חוות הדעת של שלומי נתנאל על השירות המשפטי במשפט אחד
פידבק מלקוח שלכם באמת שגאה בכם
חוות הדעת של שלומי נתנאל על השירות המשפטי
ברצוני להודות לעו"ד אסף דוק, על התמיכה, אוזן קשבת, יחס מעולה , הצלחנו להוכיח את הצדק באמת שאין כאלה אנשים . מכל הלב גאה בכם !!!
הוסף חוות דעת
שלומי נתנאל
07/08/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של יהודה חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
תודה ענקית על ייצוג משפטי מציל חיים
חוות הדעת של יהודה חסוי על השירות המשפטי
אני רוצה להודות לאסף וכל הצוות שלו על השרות הנפלא שקיבלתי וגם בתחום המשפטי הוא פשוט ענק וכל מה שנשאר לי לומר זה רק תודה בענק.
הוסף חוות דעת
יהודה חסוי
31/07/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
השעיה מעבודה בעקבות אישום פלילי
עדי | 19:56 19/04/2015
השעיה מעבודה בעקבות אישום פלילי
עו''ד אסף דוק | 09:04 26/04/2015
בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי
rumine | 12:39 28/06/2014
בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי
עו''ד אסף דוק | 09:03 05/07/2014
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016