חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ביטול רישום פלילי

ביטול רישום פלילי

מדי שנה אזרחים רבים במדינת ישראל נחקרים במשטרה בשל מגוון חשדות המיוחסים להם, כאשר בסופו של יום רק כנגד אחוז בודד מהם מוגש כתב אישום פלילי בבית משפט. אם כך, כיצד ייתכן כי בישראל לבדה למעלה ממיליון בני אדם המחזיקים ברישום פלילי? התשובה לכך פשוטה, אך מרגיזה: הכתם הפלילי לא נמחה גם מאלה שנחקרו באזהרה והתיק נגדם נסגר במשטרה בעילות של "חוסר עניין לציבור" ו"חוסר ראיות". אם אתם קוראים שורות אלה ואומרים לעצמכם "זה לא צודק! הרי לא עמדה להם ההזדמנות להוכיח את חפותם ולטהר את שמם בבית המשפט" - אתם צודקים בהחלט. מה עושים מכאן? עו"ד אסף דוק מסביר אודות בקשה לביטול רישום פלילי וכן בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי.

מהו רישום פלילי?

רישום פלילי הוא תיעוד משטרתי ממוחשב של כל העבירות וההרשעות העומדות לחובתו של אדם, וכן העונשים שניתנו לו בגינן על-ידי בתי המשפט כגון: עונשי מאסר על תנאי, צווי מבחן, קנסות ואי-הרשעה. בנוסף, המידע במרשם כולל גם עבירות שניתנו על-ידי בתי דין צבאיים. המרשם כולל גם מידע אודות תיקים פתוחים שטרם הועברו לרשויות התביעה (תיקי מב"ד), וכן תיקים שנסגרו על-ידי המשטרה בעילות סגירה שונות.

יודגש, כי גם אם נחקרתם במשטרה והתיק נגדכם נסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם. בשונה מכך, תיק אשר נסגר בעילה של "העדר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום נגדכם.

הרישום הפלילי נחלק לשניים:

1. רישום פלילי עקב הרשעה בתיק פלילי בבית המשפט.
2. רישום פלילי עקב סגירת תיק במשטרה בעילות של "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור" (תיקים משטרתיים סגורים).

הטיפול המשפטי בכל אחד מן המקרים הוא שונה ודורש טיפול שונה. ההחלטה איזו בקשה יש להגיש על מנת ולהביא למחיקתו של הרישום הפלילי, צריכה להתקבל על בסיס ייעוץ משפטי, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדים של כל מקרה ומקרה.

ככלל, תיקים שהסתיימו בהרשעה בבית משפט מתיישנים לאחר 7 שנים מיום סיום ריצוי העונש ונמחקים כעבור 17 שנים. תיקים שנסגרו במשטרה ללא שהוגש בהם כתב אישום מטופלים במסגרת המטה הארצי של המשטרה ולשם יש לפנות לצורך מחיקה. במידה והבקשה מתייחסת לשינוי עילת הסגירה של התיק שנסגר - יש לפנות לקצין החקירות ביחידה בה נסגר התיק.

משמעותו של הרישום הפלילי בחיי היום יום

הרישום הפלילי הוא אחד מסימני הזהות של כל אחד מאיתנו. אנשים רבים מחזיקים בישראל ברישום פלילי אשר מונע מהם להתקבל למקומות עבודה, פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. לדוגמא: אדם המחזיק ברישום פלילי לא יוכל לעסוק במקצועות שונים כגון: עורך דין, רופא, סוכן ביטוח, חוקר פרטי, עובד מדינה, רישיון למונית וכדומה. כמו כן, אדם שלחובתו רישום פלילי והוא מחזיק ברישיון נשק יכול לאבדו באופן מידי וללא כל נימוק. כך גם אדם הרוצה להתקבל לעבודה בשירות הציבורי במשרה ממשלתית או ביטחונית יכול להיתקל בדחייה או סירוב עקב רישומו הפלילי.

נכון להיום, להבדיל מהעשור הקודם, קיימת דרישה רוחבית בקרב מעסיקים רבים מן מועמדים לעבודה להעתק מהמרשם הפלילי (על אף שהדבר לא חוקי והם מסתכנים בשנתיים מאסר ועד 200,000 ₪ קנס בשל כך) או את הסכמתם למסירת מידע מן המרשם הפלילי למעסיקים ציבוריים. במידה ויתעורר כי יש לכם עבר פלילי, גם אם זניח, במרבית המקרים המעסיק לא יסכים לקבל אתכם לעבודה לאור היצע המועמדים הגדול שקיים במשק הישראלי הקטן.

בקשה למחיקת רישום פלילי יכולה להיות רבת משמעות בעולם קרייריסטי כמו שלנו, בין אם אתה שכיר או עצמאי ולעיתים עובד ממשלה, אך לא רק. לעיתים יכולים להטיס אותך מטעם העבודה לעבודה במדינה אחרת ושם הרשויות ידרשו ממך כחלק מההליך וההטבות שמגיעות לך (סעד ותרופות ואישורים רפואיים), להמציא אישור משטרה על הליכים פליליים ו/או עבר פלילי – מעין גיליון התנהגות. שכן זהו הליך חשוב ומרכזי להמשך הקידום הקרייריסטי בכל מקום בו תבחרו להיות. כמו כן, ייתכנו מצבים בהם האדם מחליט לעזוב למדינה אחרת מרצון או בשל אילוץ זה או אחר ונתקל בבקשה מצד אותה המדינה בהמצאה של תעודת יושר – תעודה המפרטת אודות מעורבותו בהליכים פליליים במדינת האם.

מחיקת רישום פלילי של תיקים שנסגרו במשטרה מתבצעת באמצעות 2 מסלולים:

1. בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי 

יחידת התביעות במשטרה והפרקליטות מחזיקות בסמכות להורות על העמדה לדין פלילי או אי העמדה לדין של חשוד. במידה והתביעה החליטה לסגור את תיק החקירה נגדו, היא תעשה זו באחת משלוש העילות הבאות: "חוסר עניין לציבור", "חוסר ראיות" ו-"חוסר אשמה". סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את נושא סגירתם של תיקי חקירה. הסעיף קובע כך: "ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור..."

מהן 3 העילות לסגירת תיק פלילי?

1. עילת סגירה - חוסר אשמה: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה). 

2. עילת סגירה - היעדר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת. 

3. עילת סגירה - חוסר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

מה צריכה לכלול הבקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי?

מחיקת רישומו של תיק פלילי שנסגר בשל אחת משלוש העילות תיעשה בדרך של הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לאותו הגורם אשר סגר את התיק. מצבים בהם ניתן יהיה להביא לשינוי עילת הסגירה הם מצבים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה. כמו כן, ישנם מצבים בהם תתקבל הבקשה לשינוי עילת הסגירה על מנת ולא לפגוע בעתידו המקצועי של המחזיק ברישום הפלילי. בקשה מסוג זה נשענת על נימוקים משפטיים על בסיס הראיות שנצברו במסגרת החקירה במשטרה.

במידה והבקשה תיענה בחיוב - עילת הסגירה תשונה ל"היעדר אשמה פלילית" והרישום יימחק לחלוטין מן גיליון המרשם הפלילי. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי מומחה בתחום.

דוגמאות להחלטות רשויות התביעה בדבר סגירת תיקים פליליים ללקוחות המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית":

  • דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

  • דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 

2. בקשה לביטול ומחיקה של רישום משטרתי

מסלול נוסף במסגרתו ניתן להביא למחיקת הרישום המשטרתי (רישומים בדבר תיקים שנסגרו) הוא באמצעות פנייה בבקשה מנומקת בכתב למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. השיקולים המרכזיים שייבחנו במסגרת הבקשה הם: חלוף הזמן שעבר ממועד אירוע נשוא החקירה, מהות העבירה וחומרתה, גילו של המחזיק ברישום הפלילי ונסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים פליליים אחרים ועוד.

  • דוגמא לתשובת מדור מידע פלילי במטה הארצי בדבר ביטול הרישומים המשטרתיים (רישומי תיקים סגורים) בתיק לקוח:

תוך כמה זמן מרגע סגירת התיק הפלילי ניתן להגיש את הבקשה לשינוי עילת הסגירה או הבקשה לביטול הרישום הפלילי?

ניתן להגיש את הבקשה לביטול הרישום הפלילי או הבקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי גם לאחר זמן רב מיום סגירת התיק הפלילי. אם נחקרתם בעבר במשטרה, גם אם זה היה לפני מספר רב של שנים, ויש לכם רישום פלילי עקב תיקים שנסגרו - מהרו להתקשר עם עורך דין פלילי על מנת ויסייע לכם להיפטר מן הכתם הפלילי שדבק בכם.

במידה ובקשתי תידחה האם באפשרותי להגיש ערר על ההחלטה?

במידה ובקשתכם נדחית על-ידי קצין החקירות ביחידה שסגרה את התיק, ניתן להגיש ערר לפרקליט המחוז וערר נוסף לפרקליט המדינה.

מחיקת רישום פלילי בעקבות הרשעה בבית משפט

מחיקת הרשעה שניתנה על-ידי בית משפט תיעשה בדרך של הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. סיום ההליך הפלילי בהרשעה בבית המשפט אינו סותם את הגולל על ייתר האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך למחיקת עברך הפלילי. החוק מסמיך את נשיא המדינה לאפשרות של מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות על הרשעה מסוימת. בקשות רבות מוגשות לנשיא המדינה דווקא בכדי למחוק עבר פלילי אשר מפריע לניהול חיים נורמטיביים. בקשת מחיקת רישום פלילי שכזאת, עוברת קודם כל את בדיקת מחלקת חנינות במשרד המשפטים ועוברת לנשיא רק לאחר חתימת שר המשפטים. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי.

 

להלן דוגמא להודעה שנתקבלה מן הלשכה המשפטית של נשיא המדינה המבשרת על מחיקת עברו הפלילי של לקוח המשרד על-ידי נשיא המדינה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. בקשה לתיקון טעות בתדפיס הרישום הפלילי

במידה ולאחר עיון בתדפיס הרישום הפלילי מצאתם בו טעות, באפשרותכם לפנות בבקשה לתיקון הטעות למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים. עליכם לנמק את בקשתכם ולצרף לה מסמכים רלוונטיים המעידים על כך שנעשתה טעות בפלט הרישום הפלילי (למשל: צירוף טיוטת גזר הדין). לאחר בדיקת בקשתך תישלח אליכם תשובה בנושא. במידה ובקשתכם תיענה בחיוב עליכם לסור לתחנת המשטרה הקרובה ולבדוק את העדכון באמצעות בקשתכם תדפיס רישום פלילי חדש. כמו כן, עליכם לבקש ממדור מידע פלילי לשלוח הודעת עדכון לכל גורם אשר קיבל את המידע באשר לרישומכם הפלילי המוטעה.

יש לכם רישום פלילי ואתם מעוניינים במחיקתו? 

דבר ראשון עליכם לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורכם בקשה למחיקת הרישום הפלילי לגורם המתאים שבסמכותו להביא למחיקת הרישום הפלילי נגדכם. אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום משטרתי | בקשה לביטול רישום פלילי | בקשה לשינוי עילת סגירה | ביטול רישום פלילי | רישום פלילי | רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | סגירת תיק משטרתי | תיק משטרתי | שינוי עילת סגירה של תיק משטרתי | שינוי עילת סגירה של תיק פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
רישום פלילי או משטרתי?
אחת | 05:45 26/02/2016
רישום פלילי או משטרתי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:17 11/03/2016
מחיקת רישום משטרתי
עומר | 19:15 20/11/2018
מחיקת רישום משטרתי
עו''ד רביד כהן | 17:35 21/11/2018
מחיקת רישום משטרתי
עומר | 19:11 20/11/2018