חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת סחיטה באיומים

עבירת סחיטה באיומים

עבירת סחיטה באיומים היא כל איום (בכתב, בעל פה או בהתנהגות) בפגיעה שלא כדין בנסחט (כגון: פגיעה בגוף, בחירות, ברכוש, בפרנסה, בשם טוב, בצענת הפרט ועוד) על מנת ולגרום לו לנקוט פעולה מסוימת או להימנע מנקיטתה. יסודות העבירה מתממשים גם כאשר הסחיטה באיומים לא הביאה לידי התוצאות הרצויות לסוחט. העונש הצפוי לאדם שהורשע בסחיטה באיומים עומד 7-9 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת הסחיטה באיומים ומרכיביה.

סחיטה באיומים

על פי חוק העונשין, סחיטה באיומים היא עבירה פלילית אשר מטרתה לכפות על אחרים לבצע מעשים או להימנע מביצועם, על פי רצונו של הסוחט. עבירה זו עשויה להתבצע באמצעות דיבור ישיר ובעל פה, כתיבת מכתב או באמצעים אלקטרוניים, פגיעה ברכוש, בחירות או בגופם של אחרים, וכן דרך התנהגויות מילוליות ופיזיות אחרות. מלבד זאת, סחיטה באיומים תיחשב לכזו אם איים אדם לפגוע בפרנסה, בצנעה או בשם הטוב של האחר, וכאשר הוא מאיים לפרסם או לא לפרסם דברים מסוימים אודות מקרה מסוים, אודות הנסחט עצמו או לגבי אחרים. כל זאת, כדי להביא את המאוים לכדי מעשים שלא מרצונו החופשי.

עבירת הסחיטה באיומים קבועה בסעיף 428 לחוק העונשין בזאת הלשון:

"המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מלפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים."

בעבר מרבית הנאשמים על פי סעיף זה שויכו למשפחות פשע ולעבריינות הקשורה בפעילות העולם התחתון. אולם, כיום מתרבים גם המקרים בהם מוצאים עצמם אנשים המוגדרים נורמטיביים מואשמים בסחיטה באיומים.

מטרתה של הסחיטה באיומים היא אחת משתיים – להביא את הנסחט לנקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה כתוצאה מאיום. חשוב לדעת כי בחינת האיום נעשית בעיניים אוביקטיביות ולא על פי הפרשנות הסוביקטיבית של הנאשם ו/או הקורבן.

עבירת הסחיטה באיומים על פי סעיף זה הינה עבירה חמורה יותר מעבירת האיומים על פי סעיף 192 לחנ"ש. בעוד על עבירת איומים העונש כיום עומד על עד 3 שנות מאסר, על עבירת סחיטה באיומים העונש יכול להגיע גם עד 9 שנות מאסר, בנסיבות בהן הסחיטה הביאה את הנסחט לבצע או להימנע מביצוע פעולה בפועל. ההבדל המהותי בין שני הסעיפים טמון בהבנת הכוונה של מבצע העבירה לכאורה.

בעוד המטרה של המאיים על פי סעיף 192 הינה הטלת פחד או הקנטה מטרתו של הסוחט באיומים היא הבאת הנסחט למצב בו הוא מונע לעשות מעשה או נימנע מלעשות מעשה שהוא רשאי לעשותו. לאור האמור, עבירת הסחיטה באיומים חולשת על מקרים רבים יותר מעבירת האיומים מעצם מהותה, שכן במרבית המקרים התקשרות שמטרתה איום טומנת בחובה גם את הרצון של הסוחט או המאיים להביא את הנסחט או המאוים לידי ביצוע פעולה מסוימת או הימנעות מפעולה כזו. המשותף, הינו אלמנט ההפחדה אשר קיים בשתי העבירות גם יחד.

מתי איום ייחשב כסחיטה באיומים?

פעמים רבות נאשמים על פי סעיף זה טוענים להגנתם כי האמירה שלהם נאמרה כעצה או כסוג של אזהרה ולא כאיום או סחיטה. בית משפט העליון אשר עסק בסוגיה זו קבע שני מבחני עזר המאפשר את הדיון בכל מקרה לנסיבותיו:

  • מידת השליטה או ההשפעה של הנאשם במימוש הסכנה אודותיה הוא מודיע או מתריע, ובמקרה שנמצא קשר ישיר בין הסכנה לנאשם הרי הוא חשוד בעבירת סחיטה באיומים.
  • מהות המעשים – כאן נדרשת בדיקת ההקשר של אמירת הדברים ובחינת הקריטריון על פי הדברים שנאמרו, מי אמר אותם, ומדוע נאמרו.


התשובה לשאלות אלו, בהתאם להתרשמות בית המשפט על פי הראיות המוצגות והנסיבות המיוחדות לכל מקרה, אמורה לאפשר להגיע לקביעות באם עסקינן בסחיטה באיומים או בפעולה אחרת שמטרתה אזהרה, מתן עצה וכיוצ"ב. 

רף הענישה בעבירות סחיטה באיומים

בפסיקה התייחסו רבות באשר לחומרת עבירת הסחיטה באיומים, כיעורה, שכיחותה, הסבל הרב של קורבנותיה והצורך בתגובה עונשית מרתיעה בגינה. למשל בע"פ 602/02 אוחנינה נ' מדינת ישראל נכתב בזאת הלשון:

"עבירה של סחיטה באיומים פוגעת באושיות סדרי החברה. ניצול חולשתו של אדם באיומים על בטחונו ושלומו, והטלת אימה כדי להשיג דבר מהקורבן מחייבת תגובה עונשית קשה".

כמו כן, בע"פ 6774/01 מדינת ישראל נ' אלעלווין נכתב כך:

"סחיטה באיומים היא למרבה הדאבה תופעה נפוצה, אך רק לעתים רחוקות אוזר הקורבן אומץ כדי לפנות לרשויות החוק, הואיל והוא חושש שידם של הסחטנים עלולה להשיג אותו במוקדם או במאוחר, מבלי שאנשי החוק יוכלו להושיעו. לפיכך, כשסוף סוף מעז מתלונן לבקש את הגנת החוק, יש לראות בכך הזדמנות לא רק להעניש את העבריין המסוים אשר נמצא כי חטא, אלא גם להעביר מסר לציבור בכלל, ולאלה שחוטאים בעבירות מן הסוג הזה בפרט, כי עבריינים בתחום זה עלולים לשלם על מעשיהם בדרך של שלילת חירותם לתקופה ארוכה. ענישה מסוג זה מטרתה איפוא משולבת, לתת ביטוי למידת הכיעור שבעבירה זו ולשאט הנפש שהיא מעוררת בלב השומע, והיא נועדה גם כדי לעודד את הקורבנות לשבור את קשר-השתיקה, ולהביא את דברם בפני רשויות החוק כדי לשים קץ לסחיטה בה הם נתונים".

פסק דין לדוגמא: בת"פ 3075-07-13 מדינת ישראל נ' שרגר, אישה הורשעה בשני אירועים של סחיטה באיומים וכליאת שווא, בהם נהגה באלימות במרפאת קופת חולים. באירוע הראשון דרשה מרשמים ומשסורבה נעלה את חדר הרופאה כשהרופאה כלואה עמה בתוכו, הכניסה ידה לתיקה, אמרה לרופאה שהיא מחזיקה בסכין ודרשה את המרשמים, עד שהרופאה נתנה לה אותם. באירוע נוסף, כשסורבה בקשתה למרשמים כלאה רופאה אחרת בחדרה יחד עמה, שלפה מספריים וכיוונה אותם לעבר פני הרופאה. הרופאה אחזה במספריים בשל הפחד כי תותקף ונגרמו לה חתכים עמוקים בכף היד, אך הנאשמת הוסיפה לאחוז במספריים, דרשה מרשמים ואיימה כי תדקור את הרופאה. לנאשמת 2 הרשעות קודמות בעבירות סמים והיא עברה תאונת דרכים עם פגיעת ראש, ועברה ניתוחים פלסטיים בפנים. הוטלו מאסר בפועל למשך 22 חודשים וכן פיצוי גבוה לרופאות.

מגמה של החמרה בענישה - 20 שנות מאסר ל"סנדק הישראלי" למען יראו וייראו

ביום 25.2.16, בית המשפט המחוזי בת"א גזר בת"פ 21432-04-14, 20 שנות מאסר בפועל וקנס של מיליון וחצי ש"ח על איתן חייא, מבכירי העבריינים בישראל, זאת לאחר שהורשע בעבירות של סחיטה באיומים והלבנת הון של לווים בריבית.

כב' השופט צבי גורפינקל כתב בגזר הדין בהתייחסו לעבירות שבגינן הורשע חייא כך: "עד 2010 ניהל עסקים מתחת לראדר של הממסד. רק כשפתח עסק נוסף הוא פנה לפקיד השומה להצהיר על רכוש בהיקף עשרה מליון שקלים. עם המוניטין שצבר הוא החל לבצע פעולות סחיטה...הנאשם הינו אדם בעל מוניטין אלים העושה שימוש בכוח, באיומים ובהטלת אימה. עצם הזכרת שמו מטילה אימה...יש לעלות את רף הענישה בעבירות סחיטה, כך שירתיע את העבריינים ויתן הגנה לנסחטים".

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת סחיטה באיומים?

פנה לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות סחיטה ואיומים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין סחיטה באיומים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות סחיטה | עבירות סחיטה באיומים | סחיטה בכוח | סחיטה באיומים | דרישת נכס באיומים | עבירות איומים | עבירות סחיטה ועושק | דרישת נכס באיומים בנסיבות מחמירות | כתב אישום סחיטה באיומים | עונש על סחיטה באיומים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של דמות ציבורית מוכרת אי הרשעה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 13

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סחיטה באיומים
roy | 08:39 09/03/2018
סחיטה באיומים - הוספת פרט חשוב
roy | 08:42 09/03/2018
סחיטה באיומים
אבי | 20:14 13/03/2014
תלונה על סחיטה באיומים
עו''ד איילון בירנבוים | 18:32 16/03/2014
האם מדובר בעבירה פלילית של סחיטה באיומים שבגינה מורשעים?
אזרח | 13:06 12/01/2014
עבירת סחיטה באיומים
עו''ד אסף דוק | 12:18 16/01/2014
עבירת איום
יהודי | 14:03 16/01/2014