חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | העלבה ותקיפה של עובדי ציבור

העלבה ותקיפה של עובדי ציבור

עבירות אלה נחקקו כדי להתמודד עם תופעת האלימות בכללותה כנגד נושאי משרות ציבוריות על רקע חוסר שביעות רצונם של מקבלי השירות. בקרב עובדי הציבור המוגנים ניתן למצוא: רופאים, עובדי ממשלה ורשויות מקומיות, מורים, פרקליטים ועוד. באופן לא מפתיע, עבירות אלה מהווה אחוז ניכר מכלל כתבי האישום המוגשים מדי שנה לבתי המשפט, זאת בשל הסיבה שכל אדם מן היישוב יכול בנקל למצוא עצמו מתווכח, מאיים או אפילו מרים ידו על עובד ציבור שיכור מכוח ובעל לב אטום. לנוכח התגברות מעשי האלימות כנגד עובדי ציבור בשנים האחרונות החלו בתי המשפט להחמיר בעונשיהם של נאשמים בעבירות אלה. במאמר הבא נפרט אודות יסודות עבירות העלבה ותקיפה של עובדי ציבור.

עבירות כלפי משרתי ציבור

⬜️ העלבת עובד ציבור

מעשים אלימים המתבצעים במכוון כנגד עובדי ציבור בשל היותם כאלה נתקלים באכיפה מוגברת. מסיבות מובנות וטבעיות, עובדי ציבור בהיותם מייצגי המדינה ואת שלטון החוק, האינטרס לשמור על שלומם הינו ראשון במעלה. ליחידות החקירה הנחייה ברורה להגביר את האכיפה בטיפול בתלונות מסוג זה. בקרב עובדי ציבור ניתן למצוא: רופאים, עובדי ממשלה, עובדי רשויות מקומיות, עובדי ביטוח לאומי, מורים, פרקליטים, שוטרים, סוהרים, עובדי השירותים הוטרינריים ועוד. על מנת למגר תופעה זו המדיניות הינה מחמירה גם בכל הקשור לעונשים הנלווים לביצוע העבירה.

יחד עם זאת נציין כי המדובר בעבירה שנויה במחלוקת והנתונה לביקורת רבה. יתרונה של העבירה הוא כידוע בהגנה על עובדי ציבור המצויים בצריח בכל הקשור לשירות הציבור ולעיתים מתמודדים עם סיטואציות לא פשוטות במפגשו של האזרח עם הבירוקרטיה והרצון לקדם את עינייניו האישיים. עם זאת, עבירה זו יכולה לשמש כעלה תאנה לצורך "סתימת פיות", פגיעה בחופש הביטוי וחסימה של אפשרות לביקורת ציבורית כלפי משרתי הציבור.

עבירה של העלבת עובד ציבור היא עבירה מסוג העבירות ההתנהגותיות. לאור זאת העבירה באה להעניק הגנה לעובד ציבור בעת שהוא ממלא את חובותיו במסגרת מילוי תפקידו. זוהי עבירה שתכליתה מניעת ביטוי בעל מסר מבזה כלפי עובד הציבור והכל בהקשר לתפקידו.

היסוד העובדתי בעבירה: בבחינת  יסוד זה המדובר בבדיקה אובייקטיבית של מעשה ההעלבה כלפי עובד הציבור קרי: תנועות, מילים או מעשים; על מנת שיסוד זה יתקיים ההעלבה צריכה להיות מופנית כלפי עובד הציבור בעת שהוא עושה פעולות הקשורות בתפקידו, או בנוגע למילוי תפקידו;

היסוד הנפשי בעבירה: בבחינת יסוד זה המדובר בבדיקת המודעות לטיב מעשה ההעלבה כלפי עובד הציבור מודעות לטיב המעשה ולהתקיימות הנסיבות. אין הכוונה בהוכחת כוונה מיוחדת אלא כאמור ניתן להסתפק במודעות לטיב המעשה.

חשוב לציין במקרים של העלבת עובד ציבור, כי מעשה "העלבה" על פי האיסור הפלילי הקבוע בעבירת "העלבת עובד ציבור" אינו תלוי באמיתות האימרה שהביאה לעלבון קרי: ההגנות מתחום דיני איסור לשון הרע אינן חלות בנדון.

מהי "העלבה": אין די בביטוי של אלימות מילולית בוטה, אלא נדרשת פגיעה בשמו הטוב של עובד הציבור אשר מבזה אותו או יש בה כדי להביא לביזוי שלו בפני אחרים.

בגין העלבת עובד ציבור, העונש המרבי הקבוע בחוק העונשין עומד על ששה חודשי מאסר. הפרעה לעובד ציבור למילוי תפקידו, דינה עד שנת מאסר אחת. המדובר בעבירה פלילית לכל דבר.

⬜️ תקיפת עובד ציבור

בעבירת תקיפת עובד ציבור מתייחס המחוקק לעבירה מסוג זה ברמת חומרה גבוהה במיוחד, במקרה זה עסקינן בהפעלת אלימות כלפי עובד ציבור/מייצג ציבור הבא למלא תפקידו מטעם מערכת ממשלתית או ציבורית וכאמור מייצג במידה מסוימת את שלטון החוק ושמירתו. חובותיו של עובד הציבור וביצוע תפקידו מופרע ומופר באופן אלים ע"י העבריין נטול העכבות.

מזה שנים לא מועטות אנשי ציבור נאלצים להתמודד עם מעשים אלימים המופנים כלפיהם על רקע תפקידם הציבורי:

המדובר בבעלי תפקידים שונים במגזר הציבורי כגון שוטרים, מורים, מפקחים למיניהם, אנשי המערכת המשפטית וכד'. מטרת קביעת סעיפים מיוחדים עבור עובדי ציבור הנתקלים באלימות על רקע מילוי תפקידם והענישה שנקבעה כלפי המפרים סעיפים אלה מטרתה לשים סוף לתופעה זו ולהביא להרחקה ובידוד של גורמים מסוכנים לתיפקוד תקין של המערכות הציבוריות ולשלומם האישי של ממלאי התפקידים במגזר זה.

עבירת תקיפת עובד ציבור מוגדרת בסעיף 382 (א) לחוק העונשין כדלקמן:

אדם אשר תוקף עובד ציבור מכל סוג דינו עד 3 שנות מאסר. במידה והתוקף התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו, או שהיה מזוין בנשק חם או קר, או שהתקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים, דין המבצע או המבצעים הוא עד 5 שנות מאסר.

בנוסף, אדם התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד בחדר מיון, דינו עד 5 שנות מאסר. "עובד חירום" בהגדרה הינו: רופא, סטז'ר, אח, מיילד, חובש, מי שממלא תפקיד במד"א או אדם אחר הממלא תפקיד בחדר מיון.

האם מאבטח במוסד ציבורי ייחשב כעובד ציבור? לשון הסעיף בחוק מלמדת על הרחבת העבירה אף למי שאינו פורמלית "עובד ציבור" ומספיק שמדובר באדם נותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין העלבה או תקיפה של עובד ציבור?

בכל מקרה בו אתם מוצאים עצמכם חשודים או נאשמים בפלילים, עליכם להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החקיקה והפסיקה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו. יש לבדוק בזהירות את עבודת המשטרה, לבדוק את אמינות המתלונן ולוודא היטב מהו סעיף העבירה שבו אתם מואשמים ומה משמעותו. כדאי לדעת ששינוי סעיף יכול להיות קריטי למהלך המשפט ולתוצאות המתקבלות בו. הזכות לקבל ייעוץ משפטי ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי וכדאי לנצלה החל מהשלב הראשון - החקירה במשטרה. בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה', משום שאף שגיאה קלה מצד העצור עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.

תחום הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, לכן היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות כלפי משרתי ציבור מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
תקיפת שוטרים | הפרעה לשוטר | הכשלת שוטר | עבירות אלימות | תקיפת עובד ציבור | העלבת עובד ציבור | הפרעה לעובד ציבור | פגיעה בסדרי המנהל הציבורי | שיבוש השירות הציבורי | הכשלת שוטר במילוי תפקידו | העלבת שוטר | תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו | העלבת עובדי ציבור | עורך דין העלבת עובד ציבור | תקיפת שוטר | עונש על העלבת עובד ציבור | העלבת שוטרים | עונש על תקיפת עובד ציבור

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי סגירת תיק פלילי ללקוח שנעצר ונחקר בחשד שתקף שוטרת סיור וקצין משטרה מתחנת אשדוד סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנעצר ונחקר בחשד לתקיפת אישה וחדירה לחומר מחשב סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם ביבוא סמים ברשת

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תלונה על אלימות במשפחה שהובילה לתיק על העלבת עובד ציבור
אזרח | 10:04 01/12/2013
תיק פלילי בגין העלבת עובד ציבור
עו''ד אסף דוק | 10:42 01/12/2013
תודה רבה על תשובתך המפורטת והמהירה!
אזרח | 10:54 01/12/2013
העלבת עובד ציבור
אבי | 16:26 30/04/2014
עבירת העלבת עובד ציבור
עו''ד אסף דוק | 16:38 30/04/2014
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
צביקה | 06:24 22/08/2017
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
עו''ד אור הדאיה | 04:40 24/08/2017