הוסף חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.

על מנת לשמור על אמינות ואיכות השירות המשפטי שלנו, כל חוות דעת נבדקת באמצעים טכנולוגיים וכן בבקרה אנושית, לאיתור שפה פוגענית, אי דיוקים ורמאויות. במידה וחוות דעת לא עומדת בכללי כתיבת חוות הדעת או חשודה כבלתי אמינה, אנו עשויים להסיר את חוות הדעת מן האתר, לחסום את הכותב ו/או למנוע ממנו ניקוד.
שם פרטי
 
שם משפחה
 
דעתך על השירות המשפטי במשפט אחד (עד 200 תווים)
 
חווה דעתך על השירות המשפטי
 
מאפייני דירוג השירות המשפטי (1 = הנמוך ביותר, 5 = הגבוה ביותר)
 
1
2
3
4
5
 
מקצועיות וידע
 
שירותיות
 
שביעות רצון
 
חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עורך דין מעצרים - שחרור חשודים ממעצר

עורך דין מעצרים - שחרור חשודים ממעצר

באילו מצבים רשאית המשטרה לעצור אדם? מתי יתאפשר שחרור חשוד ממעצר? מה ההבדל בין מעצר ימים לבין מעצר עד תום ההליכים? אלו רק מקצת מן השאלות שייענו במאמר הבא. נוכח החשיבות הרבה שיש להליך המעצר בכל הנוגע להמשך חירותו של אדם ותוצאות ההליך הפלילי נגדו, ישנה חשיבות רבה לכך שייצוג העצור על-ידי עורך דין פלילי יחל מיד עם מעצרו או לפחות בהקדם האפשרי לאחר מעצרו. זכרו, כי משטרת ישראל היא לא ארגון-כל-יכול שברצותו לעצור אדם, גם אם אין עילה חוקית לכך, בסמכותו לעשות כן. המשטרה גם היא כפופה לחוקים ואין היא רשאית לקבל החלטות על סמך תחושות בטן או בעקבות עמידתם האיתנה של נחקרים על זכויותיהם. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא על הליכי המעצר והשחרור.

עורך דין מעצרים - שחרור חשודים ונאשמים ממעצר

סוגיית המעצר עולה בשלבים שונים של ההליך הפלילי ובהקשרים שונים. כל הליך מעצר הינו קריטי מבחינת העצור, הן מבחינת היכולת של המשטרה לאסוף ראיות כנגדו והן מבחינת ההשפעה של המעצר על רוחו של העצור. לפיכך, ובהתאם לזכותו של העצור על פי החוק, ישנה חשיבות רבה לכך שייצוג העצור על-ידי עורך דין מעצרים מיומן יחל מיד עם מעצרו או לפחות בהקדם האפשרי לאחר מעצרו.

המפגש הראשוני והמיידי עם העצור בשלב זה נועד, בין היתר, למטרות הבאות: ייעוץ במהלך החקירה והבהרת זכויות, בירור אפשרות של שחרור בתחנה, בירור חלופות מעצר, הכנה לקראת הדיון בבקשה הראשונה להארכת מעצר, ומתן תמיכה נפשית לעצור.

למרות המהפכה החוקתית שחלה בדיני מעצרים בישראל, לא ניתן לראות את השפעותיה בפועל. במקום שכמות המעצרים תרד, היא רק עולה. כך, אדם מהשורה עשוי למצוא את עצמו במעצר מבלי שהוכח שיש לו כל קשר לעבירה שבוצעה. חוק היסוד של כבוד האדם וחירותו גרם למהפכה בדיני המעצרים בישראל, כאשר מגבלות רבות הוטלו על רשויות האכיפה בבואן לבצע מאסר של חשודים, וזאת בעקבות חוק המעצרים שחוקק.

הגבלת הסמכות של קצין משטרה לבצע מעצר ראשוני של חשוד למשך 24 שעות במקום 48 שעות, הינו השינוי עיקרי שנעשה בחוק החדש.

למרות זאת, מתוך בדיקות רבות שבוצעו, עולה שלא רק שלא חלה ירידה בכמות המעצרים, אלא אף חלה עלייה. כל זאת, בניגוד משווע לכוונת ולרוח החוק. בכך, "המהפכה" התחוללה בעיקר על הנייר, בעוד המציאות נשארה יציבה ואף חמורה יותר. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, כבוד השופטת דורית בייניש, ביקרה את השימוש הנרחב של המשטרה בסנקציית המעצרים, ובבקשות למעצר עד לתום ההליכים. עם זאת, את הביקורת על המשטרה, אי אפשר לנתק מבתי המשפט שגם להם חלק נכבד בשיתוף פעולה עם מגמה זו. בעוד בתי המשפט אמורים לשמש כסלע איתן אל מול רצון המשטרה להחזיק חשודים במעצר ולהביע ביקורת על בקשות לא מוצדקות של נציגי המשטרה, לרוב הם משתפים פעולה עם רצון המשטרה ומהווים לעתים חותמת גומי לבקשותיה.

המעצר כפגיעה ב "חזקת החפות"

אחד מעקרונות היסוד של מערכת המשפט במדינות דמוקרטיות, הינו שכל אדם חף מפשע, עד שהוכחה אשמתו דרך הליך פלילי, מעל לכל ספק סביר. הליך המעצר פוגע בעיקרון זה, כאשר נוצר מצב בו אדם מצוי ב"איזור ביניים"; הוא כלוא כחשוד או נאשם, מבלי שהוכחה אשמתו ולעתים מבלי שהוכח שיש לו כל קשר לעבירה שבגינה הוא כלוא, ואף טרם שחקירתו הסתיימה. מצב של חוסר אונים שכזה, הפוגע בכל תחומי חייו של האדם החף מפשע, מתרחש לעיתים קרובות מידי, וליותר מידי אנשים.

באילו מצבים המשטרה רשאית לעצור אדם?

משטרת ישראל היא לא ארגון-כל-יכול שברצותו לעצור אדם, גם אם אין עילה חוקית לכך, בסמכותו לעשות כן. המשטרה גם היא כפופה לחוקים ואין היא רשאית לקבל החלטות על סמך תחושות בטן או בעקבות עמידתם האיתנה של נחקרים על זכויותיהם (כגון: זכות השתיקה, חסיון מפני הפללה עצמית, זכות היוועצות בסניגור ועוד).

המשטרה יכולה להחליט על מעצרו של אדם רק אם יש לה חשד סביר שהוא עבר עבירה מסוג עוון או פשע (קרי עבירה שדינה מעל 3 חודשי מאסר) וכן, כאשר מתקיים אחד מאלה בלבד:

1.  האדם עובר בפני השוטר או עבר זה מקרוב עבירה בת מעצר, והוא סבור, בשל כך, שהוא עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את ביטחון המדינה.
2.  יש לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
3.  יש לשוטר יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט.
4.  יש לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
5.  האדם חשוד שעבר עבירה: שדינה מיתה או מאסר עולם, עבירת בטחון, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי), עבירה שנעשתה באלימות או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר או עבירת אלימות בבן משפחה.
6.  האדם משוחרר בערובה ויש לשוטר יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית.

שוטר לא רשאי להשתמש בסמכות המעצר אם ניתן להסתפק בעיכוב החשוד. בנוסף, על הקצין הממונה לברר האם התקיימה אחת מהעילות המקנות סמכות למעצרו של החשוד. בהיעדר עילת מעצר ישוחרר החשוד מיידית. אם קיימת עילת מעצר, רשאי הקצין הממונה להורות על מעצרו של החשוד או שחרורו בערובה.

משרדנו מעניק למטופליו מכלול שירותים משפטיים מקיף בתחום המשפט הפלילי, לרבות הכנה לחקירה פלילית, ייעוץ וליווי משפטי במהלך החקירה וייצוג בהליך המעצר והשחרור. העקרונות המנחים את אופן הטיפול בכל אחד מתיקי המשרד הינו לחימה עיקשת לשמירה והגנה על הזכויות והאינטרסים של המטופל, חשיבה פורצת דרך, ומאמץ מתמיד לספק את צרכיו המיוחדים של כל מטופל.

סוגי מעצרים בישראל

התמצית להלן נועדה רק להעניק תמונה כוללת על השלבים השונים בהם נדונה סוגית המעצר ואין היא מתייחסת לכל סוגי המעצרים או לכל החריגים הקיימים;

1. מעצר ראשוני: מעצר על-ידי שוטר במסגרתו האדם הופך להיות מאדם חופשי לעצור. ככלל, מעצר זה מוגבל ל-24 שעות.

2. מעצר ימים: במידה והמשטרה החליטה שלא לשחרר את החשוד לאחר 24 שעות מעת מעצרו הראשוני הוא יובא על-ידה בפני שופט לצורך מעצרו לתקופת החקירה. בדיון זה המשטרה פונה לבית המשפט ומפרטת את הפעולות שעליה לעשות בחקירה בזמן המעצר ומבקשת עוד ימים כדי להשלים את החקירה. הליך מעצר ימים מתרחש בשלב בו טרם הוגש כתב אישום בעניינו של החשוד. ככלל, הליך מעצר ימים מתחיל בתלונה המגיעה לידי המשטרה. לאחר איתור החשוד וחקירתו, קצין החקירות מחליט האם יש צורך להמשיך בחקירה כשהחשוד מצוי במעצר, מתוך חשש לשלום ביטחון או שלום הציבור, סכנה לשיבושי הליכי חקירה או הימלטות מהדין, וכן השפעה על עדים. לאחר שכלול הסיכונים הקיימים בשחרור החשוד, קצין המשטרה מחליט האם לשחררו או להשאירו במעצר לתקופה של עד 24 שעות. כמו כן, במידה והמשטרה רואה לנכון, היא יכולה לפנות לבית המשפט השלום בבקשת הארכת מעצר, ובכך להאריך את מעצרו של החשוד לזמן נוסף.

3. מעצר עד תום ההליכים: הליך זה מתרחש כאשר הוחלט על הגשת כתב אישום כנגד אדם והמשטרה מבקשת את הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. במידה ותובע מצהיר שיש כוונה להגיש כתב אישום ויש כוונה לבקש לעצור את האדם עד תום ההליכים, בימ"ש יכול להאריך את המעצר בכמה ימים כדי להגיש כתב אישום, למרות שהמשטרה סיימה את החקירה.

תוכלו למצוא מידע נוסף ומפורט בסקירה מעמיקה על סוגי המעצרים.

מהם השיקולים לשחרור העצור או המשך מעצרו?

לאחר שהבקשה להארכת המעצר הובאה בפני השופט יחד טיעוני המשטרה ועורך הדין של החשוד, יכול בית המשפט להחליט את אחת מההחלטות הבאות:

א. להורות על מעצר החשוד למשך מספר ימים נוספים.
ב. להורות לשחרר את החשוד תחת התנאים שיקבע בית המשפט (כגון: מעצר בית, הרחקתו מהמתלונן או מאזור כלשהו, ועוד).
ג. שחרור ללא תנאים.

מעצר ימים הוא מעצר שנועד להשלים את פעולות החקירה, ולמנוע מהחשוד לשבש אותה, בטווח הקצר. אך כאמור, קיים סוג נוסף של מעצר והוא – מעצר עד תום ההליכים.

במידה ומוגש כתב אישום נגד הנאשם, ובאם המשטרה או גורם אחר מטעם התביעה, רואה צורך בכך, ניתן להגיש יחד עם כתב האישום, בקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים שננקטים נגדו. מדובר במצב בו החשדות כלפי הנאשם מגובשים יותר, מה שהביא לכך שהוגש נגדו כתב אישום. גם במצב זה, בית המשפט יכול להחליט האם לעצור את החשוד עד תום ההליכים (כשבכל תקופה מסוימת ישנה בחינה מחדש של ההחלטה), לשחררו ללא תנאים, או לשחררו בכפוף לתנאים שיקבע בית המשפט. מעצר עד תום ההליכים הינו בעייתי, שכן ההליכים הפליליים מסוגלים להימשך זמן ממושך ואף שנים, לכן מדובר בסנקציה חמורה ביותר. יש לזכור, החשוד נכלא מבלי שהוכחה עדיין אשמתו.

הגשת ערר על החלטת שופט המעצרים

הגשת ערר על מעצר ימים - במצבים בהם החשוד ועורך דינו סבורים כי נפלה טעות בהחלטת בית המשפט להמשיך ולהורות על מעצרו, ניתן להגיש ערר לערכאת הערעור. הערר יוגש בזכות לבית המשפט המחוזי.

 הגשת עיון חוזר - אופציה נוספת העומדת לרשות עורך הדין והחשוד היא להגיש לאותה ערכאה שדנה בתיק בקשה לעיון חוזר בנוגע למעצרו של החשוד. בקשה לעיון חוזר תוגש במקרים בהם נחשפו עובדות חדשות שלא היו ידועות, ולא ניתן היה לדעת עליהן בדיון הקודם, הנסיבות השתנו או כאשר חלף זמן רב מאז הורה בית המשפט על המעצר.

זכויות נחקרים ועצורים

הזכות להיוועץ בעורך דין - זכותו של עצור להיוועץ בסניגור ולהיפגש עמו ללא דיחוי (סעיף 34(א) ו- (ב) לחוק המעצרים). כאשר עצור מודיע כי הוא מעונין להיוועץ בסניגור, על המשטרה ליצור קשר עם הסניגור באופן מיידי ככל הניתן (בהנחה שלא מתקיים סייג המאפשר את דחיית המפגש ביניהם על פי התנאים הקבועים בחוק) ולהפסיק את החקירה ולהמתין לבואו של הסניגור באם זה הודיע על הגעתו תוך פרק זמן סביר.

הזכות לאי הפללה עצמית, לשתיקה, ולסרב לשתף פעולה בפעולות חקירה - לכל עצור זכות לאי הפללה עצמית אשר משמעה, בין היתר, כי זכותו לשתוק וכן זכותו לא לשתף פעולה בפעולות חקירה כגון: שחזור, עימות עם מתלונן ומסדר זיהוי חי. עם זאת, לשמירה על זכות השתיקה ואי-שיתוף פעולה השלכות משפטיות הן בטווח הקצר (לענין המעצר) והן בטווח הארוך (לענין המשפט עצמו), לצד ההשלכות של מסירת גרסה.

תפקידו של עו"ד פלילי הוא לבחון האם מן הראוי לייעץ לעצור לשמור על שתיקה או למסור גרסה. מובן שההמלצה עצמה תלויה בנסיבות כל מקרה ומקרה, בהתאם לגרסת העצור, למידע המשוער שבידי המשטרה ועוד.

המשטרה עשויה לבקש מהעצור לשתף פעולה בפעולות חקירה שונות כגון: בדיקות גופניות שונות, חיפושים, עימותים, שחזור, מסדר זיהוי, בדיקת פוליגרף, ועוד

באשר לבדיקת פוליגרף: בדיקת פוליגרף אינה קבילה כראיה בהליך פלילי (ואף לא תגובת החשוד להצעה שכזו). כיוון שהבדיקה מבוססת באופן כללי על פרמטרים של התרגשות (דופק, לחץ דם) ייתכנו מקרים שבדיקה כזו עלולה לחייב את הזכאי ולזכות את החייב ויש לקחת זאת בחשבון. אולם, כיוון שבמסגרת מעצר ימים, נשקלות גם ראיות שאינן קבילות, יכול חשוד הבטוח בגרסתו והשומר על קור רוחו לבקש להבדק בפוליגרף.

באשר למסדר זיהוי: זכותו של החשוד לנוכחות עו"ד מטעמו בעת עריכת המסדר וכי על גורמי המשטרה ליידע את הסניגור ולעשות כל מאמץ אפשרי כדי לאתרו ולזמנו להליכי הזיהוי.

הזכות לדעת במה אתה חשוד - אסור למשטרה לייחס לעצור חשדות כלליים. זכותו של העצור לדעת באופן מדויק במה הוא חשוד. במקרים בהם החשדות נגד העצור הם כלליים, רשאי הוא לבקש שיצוין בהודעה שאינו יכול להשיב מסיבה זו.

זכותו של העצור לחקירה הוגנת תוך איסור על הפעלת אלימות כנגדו ו/או שימוש באמצעים פסולים - למשטרה אסור להשתמש בכוח ובאיומים או באמצעים פסולים אחרים על מנת לשבור את רוחו של העצור ולכפות עליו למסור גרסה או להודות. משכך, יש להביא לידיעת עורך הדין ובית המשפט כל שימוש באמצעי פסול על-ידי המשטרה וכן לשקול הגשת תלונה למח"ש.

במקרה של שימוש באמצעים פסולים, על העצור לדרוש מהחוקר לציין זאת על גבי ההודעה. כמו כן, במידה והעצור עייף ומותש אחרי מספר שעות של חקירה, עליו לומר זאת לחוקרים ולבקש להפסיק את החקירה. אם החקירה בכל זאת נמשכת, זכותו לשמור על זכות השתיקה ולדרוש לציין כי הוא שותק מסיבה זו.

זכות העצור לתיעוד החקירה - כל פעולה שנעשית וכל דבר שנאמר חייבים להיות מתועדים ורשומים בכתב ולעיתים אף מתועדים בהקלטה, ו/או ובצילום.

זכות העצור להיחקר בשפתו - זכותו של עצור להיחקר בשפתו, שההודעה תיכתב בשפת המקור ואף לקרוא את ההודעה.

חתימה על ההודעה - החתימה על הודעה שנרשמה מפיו של העצור צריכה להיעשות רק לאחר שקרא את הכתוב.

זכות העצור לטיפול רפואי - אם העצור חולה או זקוק לטיפול רפואי/נפשי, זכותו להיבדק על-ידי רופא.

זכות העצור לתנאי מעצר הקבועים בחוק ובתקנות - בדגש על תנאים פיזיים הולמים בתא המעצר, תנאי התברואה וההיגיינה במקום המעצר, החזקת חפצים אישיים בידי עצור, אמצעים לשימוש אישי ולצורך שמירה על ניקיונו האישי של עצור, מזון לו הוא זכאי, זכות להליכה יומית במקום המעצר, זכות לשימוש בטלפון וזכות לטיפול רפואי.

סמכויות השחרור של הקצין הממונה - סמכויות הקצין הממונה בקביעת תנאי השחרור מוגבלות. לפיכך, אם מוצעת לעצור האפשרות להשתחרר בתחנה, מן הראוי שיצור קשר עם עורך דינו ויודיע לו על תנאי השחרור, כדי שהלה יוכל לבדוק האם יש מקום להגיש ערר על החלטת הקצין הממונה במקרים של הטלת תנאים בחוסר סמכות או תנאים שאינם סבירים.

כללים חשובים למקרה שנעצרת

החוק מתיר חלופת מעצר, כגון מעצר בית, שחרור בתנאים מגבילים, שחרור בערבות עצמית, שחרור בערבות צד ג', צו הרחקה ועוד. הדבר משמעותי מאוד עבור אדם נורמטיבי שמוצא עצמו בעיצומה של חקירה, בגלל נסיבות שונות. עצם הידיעה על המעצר היא דבר שעלול לשבור את רוחו של האדם החסון ביותר, במיוחד אם בסופו של דבר יתברר כי מדובר על מעצר שווא. המעצר הוא טראומה לאדם עצמו, למשפחתו ואף עלול לגרום לו נזקים משמעותיים אם יתפרסם בציבור. לכן על עורך הדין הפלילי לשאוף להשיג חלופות למעצר ימים.

להלן מידע על זכויות העציר וכמה עצות שכדאי לאמץ, כדי למנוע את הארכת המעצר ולסיימו עם התוצאות הרצויות:

◻️ בירור העילה המדויקת שבגללה נעצרת. יש עילות שאינן מקנות סמכויות למעצר. כמו כן לא תמיד בעת החקירה יספרו לך מהו מעמדך כנחקר. האם אתה חשוד או עד? האם רק מעוכב או עצור? האם אתה נחקר או נחקר באזהרה? יש לדעת כי בכל מעצר או חקירה האדם זכאי להתייעץ עם עו"ד פלילי ואם המשטרה אומרת אחרת, זה לא נכון.

◻️ אסור למשטרה להחזיק את האדם במעצר ימים לצורך הפעלת לחץ נפשי, אלא רק מטעמים שפורטו לעיל, כגון חשש לשיבוש הליכי חקירה, ביצוע פשע נוסף וכדומה. משום כך יש לבדוק ביסודיות את העילה להארכה ולברר אם היא אכן מוצדקת. על האדם לספק את הרושם שכל התנאים המצדיקים מעצר, לא קיימים בעניין שלו. למשל לשכנע כי הוא לא ישבש את החקירה, לא יבצע פשע נוסף וכך הלאה.

◻️ המעצר הוא השלב הראשון בחקירה. יש אנשים שנכנסים להלם בשלב הזה, במיוחד אם הם מצולמים על ידי התקשורת, מובלים באזיקים ורואים כיצד מבצעים חיפוש בבית ובעסק שלהם. על אף לחצים אלה, אין להתנגד למשטרה פיזית או מילולית.

◻️ לפעמים לא כדאי לנצל את זכות השתיקה, שכן זו עלולה לגרום להארכת המעצר. עדיף להתייעץ עם עורך הדין כדי לבדוק כיצד להשיג חלופות למעצר ואף להביא לביטולו כליל.

◻️ לדאוג לשיתוף פעולה מלא עם המשפחה. לפעמים החוקרים מפעילים לחץ על המשפחה ומעדכנים את העצור על כך, בתקווה שהוא ייכנס ללחץ ויבצע שגיאות. שיתוף המשפחה חשוב במיוחד אם העו"ד מנסה לשחרר אותך ממעצר בערבות. כך השוטר יראה שיש משפחה שמסכימה לערוב לעצור ומתחייבת כי יגיע להמשך חקירה ברגע שיידרש לכך.

◻️ חוקרים לא מהססים להפעיל תרגילי חקירה שונים, ועל האדם להכירם ולהימנע ממצב שבו הוא מודה בפשע שלא ביצע או קושר עצמו לפרשה שאי אפשר היה לקשור אותו אליה ללא הודאתו. הודאות אלה מתועדות גם בשלבים הראשונים של המעצר ואין לדבר ולמסור מידע לפני שמתייעצים עם עורך דין פלילי.

◻️ על עורך הדין של האדם להתחיל לאסוף את כל החומרים ולהבין את התמונה הכוללת כבר בעת המעצר. המטרה היא בניית מסגרת של המצב המשפטי והראיות שעומדות כנגד האדם. על האדם שנעצר להבין שמרגע זה מתחיל להתגבש מערך ההגנה שלו וזה רלבנטי לכל מצב, בין אם הוא אשם ובין אם הוא זכאי.

תלונות עצורים כנגד אלימות שוטרים

במקרים לא מעטים אנו עדים לתלונות לפיהן הגורמים המופקדים על החקירה והמעצר נוקטים באלימות או בהתנהגות בלתי חוקית אחרת כלפי העצורים אותם אנו מייצגים.  בכל מקרה בו מתעורר חשש להתרחשותה של התנהגות אלימה ו/או התנהגות בלתי חוקית אחרת, מצד גורמי החקירה והמעצר, כלפי עצורים, אנו מבררים עם העצור את פרטי המקרה ומיידעים אותו על האפשרות ועל החשיבות שבהגשת תלונה למח"ש.

מה קורה לאחר סיום חקירת התיק במשטרה?

◻️  העברת חומר החקירה לתביעה: המשטרה תעביר את חומר החקירה לטיפולה של הפרקליטות או התביעה המשטרתית, לפי חלוקת הטיפול שנקבעה בחוק.

◻️  השלמת החקירה: היועץ המשפטי לממשלה או תובע רשאים להורות למשטרה להוסיף ולחקור, לשם החלטה בדבר העמדה לדין או לשם ניהול יעיל של המשפט.

◻️  הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילילאחר החקירה וכאשר ישנה תשתית ראייתית מספקת להרשיע נאשם בפלילים - עשויה התביעה להחליט על הגשת כתב אישום נגדו בפני בית משפט פלילי. כתב אישום הוא מסמך המוגש על-ידי המדינה נגד נאשם שסבורה היא שיש להעמידו לדין ולהענישו על מעשיו הפליליים.

◻️  סגירת תיק בשל חוסר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת.

◻️  סגירת תיק בשל חוסר אשמה: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה).

◻️  סגירת תיק בשל חוסר עניין לציבור: כאשר המשטרה או התביעה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין.

◻️  סגירת התיק בהסדר מותנה: רשויות התביעה מוסמכות לסגור תיקים פליליים נגד חשודים שנמצאו נגדם מספיק ראיות המאפשרות את העמדתם לדין בעילה של "סגירה בהסדר", בתמורה להודאה בעבירה מצדם והתחייבות לשלם פיצוי או להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד. במאמר הבא מסביר עו"ד דוק על הליך סגירת תיק בהסדר מותנה.

כמו כן, החשוד רשאי לפנות לתובע המשטרתי בבקשה לשנות את עילת הסגירה בתיק.

ההליך הפלילי על ציר הזמן

קראו גם את המאמרים הרלוונטיים הבאים:

◻️ מהי חקירה תחת אזהרה ומה זה אומר?

◻️ הכנה לחקירה במשטרה - המדריך לנחקר

◻️ חקירה משטרתית - איך להתמודד נפשית ומנטלית

◻️ זכויות חשודים בחקירה באזהרה

◻️ תרגילי חקירה - כיצד להיזהר מהם

◻️ 10 דברים שאסור לעשות בזמן חקירה במשטרה

◻️ ייעוץ לפני חקירה - באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ

◻️ חוק חקירת חשודים - חשיבותו ומשמעות הפרתו

◻️ כיצד נכון להתמודד נפשית ומנטלית בזמן ולאחר החקירה במשטרה?

◻️ האם רצוי שעורך דין יתלווה עם חשוד לחקירת משטרה?

◻️ באילו מצבים רשאית המשטרה לעצור אדם וכיצד ניתן להביא לשחרורו?

◻️ מהו עימות במשטרה והאם צריך להתכונן אליו?

◻️ האם ישנה חובה להתייצב לחקירת משטרה?

◻️ הזכות להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה ובמהלכה

◻️ שחרור חשודים ממעצר לאחר חקירת משטרה

◻️ סיום חקירה במשטרה - מה עושים מכאן?

◻️ כלל ברזל - היוועצו בעורך דין פלילי טרם החקירה או שמרו על זכות השתיקה עד להגעתו

אזרחים רבים נוהגים לחשוב כי רק עבריינים או פושעים מקצועיים מוזמנים או נלקחים לחקירת משטרה ומבלים שעות ארוכות ומתישות בחדרי חקירות אפלים תוך שהם סופגים השפלות מנטליות ואלימות קשה שכל תכליתה היא לשבור בכל מחיר את רוחם ולהוציא מהם מידע, גם אם שקרי, שיהווה את המסמר האחרון בהליך הפלילי המתנהל נגדם. לצערנו, המציאות מלמדת כי גם אזרחים נורמטיביים, ללא עבר פלילי אשר חפים מכל אשם, מוצאים עצמם בעל כורחם, תחת חקירה פלילית ומעצר שווא. בימים בהם נדמה לעיתים כי מטרתה של החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות לחשיפת האמת, אלא מציאת ראיות להרשעתו של חשוד מומלץ כי תעשו לעצמכם כלל ברזל אחד שישרת אתכם בצוק העיתים - היוועצו בעורך דין טרם החקירה או שמרו על זכות השתיקה עד הגעתו לתחנת המשטרה.

חקירת משטרה לאו מילתא זותרא היא. בשגרה אתם מתנהלים באופן נורמטיבי וחיים בתחושה של "לי זה לא יקרה", אולם במידה ומקרה כזה אכן קורה זכרו לשמור על זכות השתיקה ולהמתין להגעתו של עו"ד פלילי לתחנת המשטרה, לא משנה כמה השפלות אתם חוטפים וכמה זמן מעכבים אתכם בתחנה. עליכם להבין כי תצטרכו לגייס עצבי ברזל וקור רוח לצד שליטה עצמית, אך כל זה יהיה נכון וקביל בייחוד כאשר אתם יודעים דבר או שניים על החוק הפלילי בישראל ובמרבית המקרים, מרבית האזרחים כלל אינם יודעים זאת.

◻️ זומנתם לחקירה או נעצרתם על-ידי המשטרה?

גם אם אתה אדם נורמטיבי, זה ששומר על החוק, לא מעשן, לא שותה, זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד שם חגורה, עובד בעבודה מסודרת, בעל משרה מכובדת, לעיתים אפילו ידוע בציבור, משתדל לכבד את הזולת ולא לעבור על החוק - פתאום, ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה, ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל היסוד האחד - התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה. לכן, כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה, אף אם אתה בטוח בצדקתך. חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת. החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי. לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש. החוקרים ינסו למשוך אותו במילים, לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.

יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה, הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד להתגונן בפניהם. הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה, לא איבד את שלוותו, יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו. גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם, הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן, וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על עתידו.

זכור, כל אמירה, תגובה או הודאה בזמן החקירה - גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך. משכך, כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט, ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת -  לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר, שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה. דע - כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

◻️ חשיבות איכות הייצוג המשפטי בשחרור חשוד ממעצר

מלבד העובדה שמעצר הינו סיטואציה קשה מנשוא לכל אדם, החלטות שופטי המעצרים במקרים אלו נוטה לכף החומרה עקב הקונספציה הראשונית והמוטעית של אשמת החשוד. על כן, קיימת חשיבות מכרעת לסיוע מטעם עורך דין המתמחה במעצרים אשר יפעל במלוא המרץ ובכל אמצעי קיים בחוק לביטול הליך המעצר. במידה ונעצרת, עליך להיוועץ באופן מיידי עם עורך דין מעצרים שילחם עבורך בבית המשפט ויסייע לך להציג את גרסתך בצורה המשכנעת והטובה ביותר מבחינה משפטית על מנת שתקבל את החופש שלך חזרהלהתייעצות בנושא ניתן ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מעצרים | מעצר ימים | מעצר עד תום ההליכים | זכות ההיוועצות | זכות התייעצות | חקירה פלילית במשטרה | חקירת משטרה | זכות השתיקה | חסיון מפני הפללה עצמית | ייצוג עצורים | הליך המעצר | מעצר | חקירה במשטרה | עורכי דין מעצרים | עורך דין מעצר | שחרור ממעצר | זכות השתיקה בחקירה | חקירה במצ"ח | מעצר בית | שחרור בערובה | זכויות עצורים | מעצר ראשוני | שחרור נאשם ממעצר | שחרור חשוד ממעצר | עורך דין מעצרים | עורך דין שחרור ממעצר | שחרור ממעצר ימים | שחרור ממעצר עד תום ההליכים | ייצוג חשודים | ערר על מעצר ימים | ערר על מעצר עד תום ההליכים | ייצוג חשודים ונאשמים | עורך דין ייצוג עצורים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בהחזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית

חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
חוות הדעת של נמרוד חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עו"ד מקצועי מאוד שבקיא בכל פרט בתיק ומכיר את הראש של האויב
חוות הדעת של נמרוד חסוי על השירות המשפטי
"כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא" (מסכת סנהדרין). אני רוצה להביע הערכה עמוקה לעו"ד דוק על הטיפול המסור. ברגישות, תבונה ונחישות הבאת את התיק שלי לניצחון. היית שם בשבילי ובשביל משפחתי ואמנת בי מההתחלה. תודה לך איש יקר.
הוסף חוות דעת
נמרוד חסוי
09/06/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של נתנאל בכר על השירות המשפטי במשפט אחד
עו"ד אינטילגנטי, נעים הליכות, אנושי וזמין 24/7
חוות הדעת של נתנאל בכר על השירות המשפטי
עו"ד מקצועי מאוד שמקפיד על הדברים הקטנים, יסודי ומדוייק. למרות חומרת התיק שנוהל נגדי, עו"ד דוק האמין בי לאורך כל הדרך וסייע לי בתקופה הכי קשה שידעתי בחיי בצורה מבריקה ואנושית. תודה לך אסף על הכל.
הוסף חוות דעת
נתנאל בכר
01/06/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של אמל חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
מקצוען ואמין בעל מקצוע מבריק
חוות הדעת של אמל חסוי על השירות המשפטי
אין לי מילים לתאר אותך עו״ד אסף, אתה פשוט מקצוען ואמין בעל מקצוע מבריק. הגשמת לי חלום לעולם לא ציפיתי שיקרה בפועל. תודה מכל הלב :)
הוסף חוות דעת
אמל חסוי
17/03/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של מיכאל כ על השירות המשפטי במשפט אחד
מעולה
חוות הדעת של מיכאל כ על השירות המשפטי
אפתח ואומר: אסף מקצוען אמיתי כישרוני מאין כמוהו פתוח ואוהב אדם לוחם צדק אמיתי. הגעתי אל עו"ד אסף דוק נסער מעמקי נשמתי עקב תלונת שוא שהגישה נגדי אישתי על איומים כלפיה דבר שהוכחש על ידי בחקירה. במקצועיות אין קץ בכשרון וידע מקצועי לאחר שבחן את הסברי ושמע מפי את שקרה לא היה לו ספק שאין בתלונתה דבר המצביע על איום כלשהו כלפיה. למחרת נשלח מכתב מנומק לתביעה המשטרתית בבקשה לסגירת תיק ללא אשמה פלילית וללא רישום כלשהו נגדי. התיק נסגר ללא אשמה פלילית. תודה אסף על כישרון מיקצועי,ידע וכבן אדם.
הוסף חוות דעת
מיכאל כ
20/02/2019
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של עוזי חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עו"ד שמכיר את רזי המקצוע ויודע להתבטא בבית המשפט
חוות הדעת של עוזי חסוי על השירות המשפטי
עו"ד דוק הנפלא ליווה את הבן שלי בבית המשפט במקצועיות רבה וביכולת שכנוע מדהימה בבית המשפט. ממליץ עליו בחום.
הוסף חוות דעת
עוזי חסוי
28/09/2018
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של ענבל ה. על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין תותח שעשה הכל כדי להוכיח שאחי חף מפשע!
חוות הדעת של ענבל ה. על השירות המשפטי
הגעתי לעו"ד בעקבות מעצרו של אחי. אסף מיד הגיע לייעץ לו בתחנת המשטרה ובבוקר שלאחר מכן שחרר אותו בעקבות בבית המשפט למרות שנחשד במעשה חמור. אני מלאת הערכה לעורך דין הזה שליווה אותנו בתקופה הקשה בחיינו ועשה הכל כדי להוכיח שאחי חף מפשע. תודה רבה לך!
הוסף חוות דעת
ענבל ה.
21/10/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של גלעד ש. על השירות המשפטי במשפט אחד
מהפגישה הראשונה עם עו"ד דוק ידעתי שאני בידיים טובות
חוות הדעת של גלעד ש. על השירות המשפטי
מהפגישה הראשונה עם עו"ד דוק ידעתי שאני בידיים טובות. עורכי הדין במשרד ייצגו אותי במסירות, מקצועיות ותמיד היו זמינים עבורי לכל שאלה ועניין גם שחזרתי על עצמי. גם התוצאה המשפטית הטובה לא איחרה לבוא והתיק שנפתח נגדי נסגר מחוסר אשמה. תודה רבה לכם.
הוסף חוות דעת
גלעד ש.
06/09/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של לירון חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
אדם ישר, מקצועי וטוען בבית המשפט בצורה רהוטה וכריזמטית
חוות הדעת של לירון חסוי על השירות המשפטי
עו"ד דוק הגיע לבית המשפט לסייע בשחרור בעלי לאחר שהמשטרה טפלה עליו שקרים בפרשייה סבוכה. לאחר שחקר את נציג המשטרה מעל דוכן העדים - האמת יצאה לאור! השופטת הורתה על שחרורו לאחר שהטילה ספק גדול בדבר אשמתו. קיבלנו את הייצוג הטוב ביותר שהיינו יכולים לבקש. תודה
הוסף חוות דעת
לירון חסוי
14/07/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של נועם חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עו"ד ישר ומקצועי שלא מבטיח ללקוח מה שהוא לא יכול לקיים
חוות הדעת של נועם חסוי על השירות המשפטי
עו"ד ישר ומקצועי שלא מבטיח ללקוח מה שהוא לא יכול לקיים. עו"ד דוק ליווה אותי בתקופה הכי רעה בחיים שלי ותמיד שימש אוזן קשבת ויועץ טוב לפתרון בעיותיי. תודה רבה על הטיפול המסור.
הוסף חוות דעת
נועם חסוי
15/06/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של גלעד דימרץ על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין מקצועי ומסור שהופך עולמות בשביל הלקוח
חוות הדעת של גלעד דימרץ על השירות המשפטי
עו"ד פלילי מקצועי ומסור שהופך עולמות בשביל הלקוח. ממליץ על האיש באהבה רבה.
הוסף חוות דעת
גלעד דימרץ
27/05/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של יהודית חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין פלילי מנוסה וסבלני
חוות הדעת של יהודית חסוי על השירות המשפטי
נזקקתי לייצוג של עו"ד דוק בעקבות הסתבכות של קרוב משפחה. מהרגע הראשון הוא ליווה אותנו בסבלנות רבה ועשה עבודה משפטית יפה מאוד.
הוסף חוות דעת
יהודית חסוי
16/04/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של ירון ג. על השירות המשפטי במשפט אחד
הבחירה הטובה והבטוחה בתחום הפלילי
חוות הדעת של ירון ג. על השירות המשפטי
הגעתי לעו"ד דוק בהמלצת חבר קרוב ושמחתי לגלות שיש על מי לסמוך ברגעים הכי קשים. עו"ד דוק ליווה אותי מתחילת החקירה במשטרת ראשל"צ ועד סגירת התיק בפרקליטות מרכז. מה שהכי הדהים אותי בו זו האופטימיות הבלתי נגמרת שלו והאוזן הקשבת והסבלנות לאורך החודשים הארוכים שההליך התנהל. בוודאי שממליץ עליו בחום לכל מי שנמצא במצב בו הייתי כי הוא היה הבחירה הטובה והבטוחה (זה אחרי שכבר חוויתי כמה עורכי דין שרלטנים לפניו).
הוסף חוות דעת
ירון ג.
11/03/2017
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של אמילי חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
בעקבות ייעוץ לפני חקירה של עו"ד דוק לא נחקרתי תחת אזהרה
חוות הדעת של אמילי חסוי על השירות המשפטי
זומנתי לחקירה לפני מספר ימים בחשד למעשה שלא היה לי כל חלק בו. התקשרתי לעו"ד דוק שהגיע לתחנה תוך זמן קצר וסייע לי רבות בטיעונים. לאחר ייעוץ מעמיק שוחררתי מבלי שנחקרתי תחת אזהרה! ממליצה בחום על האיש! אנושי מאוד ומקצועי בתחומו.
הוסף חוות דעת
אמילי חסוי
05/12/2016
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של תמי גלבוע על השירות המשפטי במשפט אחד
עו"ד מקצוען עם ים של סבלנות שסייע לי רבות!
חוות הדעת של תמי גלבוע על השירות המשפטי
מקצוען בתחומו, הוגן וסבלני בשירות. מלווה בכל ההליכים המשפטיים מ- א' עד ת'. בקיצור - יש על מי לסמוך.
הוסף חוות דעת
תמי גלבוע
01/12/2016
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של ניסים פרץ על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין שלא מפחד להילחם על חפותו של הלקוח שלו בבית המשפט ולא רואה ממטר
חוות הדעת של ניסים פרץ על השירות המשפטי
שלום לכולם ברצוני להמליץ על עו"ד אסף דוק. הגענו למשרד שלו בעקבות המלצה באינטרנט ואף המלצה של קולגה שלו. מצאנו עורך דין שלא מפחד להילחם על חפותו של הלקוח שלו בבית המשפט ולא רואה ממטר את גורמי האכיפה שנמצאו על-ידי בית המשפט כלא אמינים. אנחנו ממליצים עליו בחום ובטוחים שכל מי שייעזר בשירותיו יבין בדיוק על מה אנחנו מדברים.
הוסף חוות דעת
ניסים פרץ
23/11/2016
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של מאיר פלג על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין שמכיר את מערכת המשפט לעומק - מקצוען אמיתי!
חוות הדעת של מאיר פלג על השירות המשפטי
לאחרונה נקלעתי לסיטואציה לא נעימה של מעצר שווא בעקבות תלונה על אלימות במשפחה. עו"ד דוק עשה עבודה מצוינת לאורך כל הדרך ודאג לעדכן אותי בכל שלב ושלב ובכל פרט למרות שהייתי עצור. האדיבות והמקצועיות של עו"ד דוק ללא ספק סייעו לי לצלוח את שלב המעצר בצורה טובה וקלה הרבה יותר והדבר מעיד על איכותו. לכן אני ממליץ עליו בלב שלום.
הוסף חוות דעת
מאיר פלג
30/10/2016
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
חוות הדעת של גבי חסוי על השירות המשפטי במשפט אחד
עורך דין מבריק שנותן לך להרגיש כבר משיחת הטלפון הראשונה שאתה בידיים טובות!
חוות הדעת של גבי חסוי על השירות המשפטי
הגעתי לעו"ד דוק דרך האינטרנט וכבר משיחת הטלפון הראשונה הרגשתי שאני בידיים טובות. עו"ד דוק ליווה אותי בתקופה לא קלה בכלל בחיי כאשר בסופה כבודי שב אלי. אין עליו, צעיר ומבריק בתחומו.
הוסף חוות דעת
גבי חסוי
29/10/2016
ציון השירות המשפטי
5
מאפייני דירוג השירות
מקצועיות וידע
5
 
שירותיות
5
 
שביעות רצון
5
 
 
זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
האם התייעצות עם עורך דין בחקירה מחשידה אותי?
ישי | 21:56 23/08/2016
האם התייעצות עם עורך דין בחקירה מחשידה אותי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 22:45 23/08/2016
זכויות חשוד / נחקר
איתי | 15:07 25/01/2015
זכויות חשוד / נחקר
עו''ד אסף דוק | 09:37 26/01/2015
זכות השתיקה בחקירת משטרה
גלעד | 12:19 11/10/2014
זכות השתיקה בחקירת משטרה
עו''ד איילון בירנבוים | 13:28 11/10/2014