חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות תקיפה והתעללות בקטין או בחסר ישע

עבירות תקיפה והתעללות בקטין או בחסר ישע

עבירות תקיפה והתעללות בקטין או בחסר ישע מתייחסות לפגיעה אכזרית, מאיימת, משפילה, מבזה, מענישה וכוחנית כלפי גופם ונפשם של אותם אלה שאינם מסוגלים לדאוג ולהגן על עצמם. החוק נועד למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את ניצול מצבם הרעוע של קטינים, חסרי ישע וקשישים לצורך פגיעה בהם . דינו של עובר עבירות אלה הינו 7 עד 9 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירות הפגיעה בחסרי הגנה ומרכיביהן.

עבירות תקיפה והתעללות בקטין או בחסר ישע

עבירות אלה עוסקות בפגיעה בקטינים, בחסרי ישע ובקשישים שלרוב אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ותכליתן הוא למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את ניצול מצבם הרעוע לצורך פגיעה בהם.

סעיף 368ב לחוק העונשין אוסר על תקיפת קטין או חסר ישע בקובעו כך:

(א). התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו - מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר שבע שנים.

(ב). נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף - מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים.

(ג). לעניין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית בין נפשית.

סעיף 368ג לחוק העונשין אוסר על התעללות בקטין או בחסר ישע בקובעו כך:

"העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו - מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו - מאסר תשע שנים".

יסודות עבירות התקיפה וההתעללות בקטין או בחסר ישע

על-פי החוק, האחריות הפלילית בגין אלימות והתעללות בקטין מוטלת על הורי הקטין ועל כל מבוגר אחר האחראי עליו והעושה מעשה אשר עולה לכדי פגיעה בילד.

בית המשפט העליון אשר נזקק להגדרה של עניינים הנכללים במסגרת התעללות פיזית בילדים עשה זאת בין היתר בפסק הדין ע"פ 4598/98 בו הגדיר התעללות פיזית בילדים באופן הבא : "התעללות פיזית יכולה להווצר כתוצאה ממעשה אקטיבי או מהזנחה שעלולים לגרום נזק, סבל נפשי או פיזי (או שניהם). ומתאפיינים באכזריות, הטלת אימה או השפלה". הכלים בהם יש להשתמש על מנת לבחון באם התעללות אכן קיימת במקרה כזה או אחר כך על פי בית המשפט הינם בין היתר : תדירות המעשה, משך הזמן, סוג המגע או האמצעי שננקטים, מידת הכוח ועוצמתו, ההקשר והנסיבות בהן הופעל הכוח, שיטתיות השימוש בכוח וחריגותה של ההתנהגות מהנורמה החברתית המקובלת.

קיימת חובה על גורמי חינוך לרבות מורים במוסדות חינוך לדווח ליועצות בית הספר ככל ומובאת לידיעתם העובדה כי נעשים מעשים אלימים מצד הורים כלפי אחד מהתלמידים שבאחריותם. האלימות נעה על הסקאלה שבין אלימות מילולית וסתירות לחי וכלה באלימות חמורה והחזקת קטין בכוח תוך איום. קיימת חובה על פי חוק כי היועצות יעבירו את האינפורמציה לעובדות סוציאליות מטעם רשויות הרווחה ו/או למשטרה גם כן בהנחיית העובדת הסוציאלית כאמור. לאור זאת ההורים יכולים למצוא עצמם נחקרים תחת אזהרה במסגרת חקירה פלילית, לאחר חקירה מוקדמת של הילד על ידי חוקר ילדים מוסמך (מבלי שהדבר מובא לידיעתם במרבית המקרים). בנוסף חשוב לדעת כי גם אי מילוי חובת הדיווח המוטלת על פי חוק על הגורמים השונים כמובא לעיל הינה עבירה. אין המדובר בנושא אשר נתון לשיקול דעת רחב שכן כאשר מתגלה חשד מוצק קמה המחויבות מצד הגורם החינוכי להביא את הנושא לידיעת רשויות אכיפת החוק.

לעיתים קרובות הגבול שבין השימוש בסמכות ההורית הבאה לחנך להתעללות הינו גבול מאוד דק ומטושטש ולא פעם קיים קושי אמיתי לאבחן את כוונותיו האמיתיות של ההורה ו/או הלך הנפש המלווה אותו בעת נקיטת פעולות אשר עשויות להתפרש כבעלות אופי מתעלל. בכל מקרה, קיימים מספר פרמטרים באמצעותם נעשים נסיונות להגיע למסקנות בתחום האפור הנ"ל, בין היתר כדלקמן:

בחינת הגורם המניע את ההורה: בחינת הדברים מתוך רצון לברור בין הורה שפוגע בילדו מתוך כעס, שנאה וכדומה להורה אשר נוהג בקשיחות מתוך רצון להגן על הילד ולחנך אותו למידות טובות.

בחינת הגורם התרבותי: אין להתעלם מן העובדה כי החברה בישראל הינה רב תרבותית וכל תרבות מכילה קוד שונה והסכמה שונה בכל הקשור לשימוש בכוח פיזי במהלך גידול הילדים.

בחינת גורם הכוונה במעשה: האם הדבר נעשה באופן מכוון כדי להכאיב או מתוך שגיאה.

בחינת הנושא לאור האפשרות כי הפגיעה נעשתה באופן מתוכנן או בהחלטה אימפולסיבית: האם ההתעללות אירעה כתוצאה ממצב רגעי של לחץ וחוסר שליטה או מתוך תכנון ותכונת אופי מובנית המעידה על אופן פעולה קבוע ופגיעה החוזרת על עצמה בהזדמנויות שונות.

לאלימות והתעללות בילדים פנים רבות וזאת על שום מעמדם הפגיע. הצורות השונות בה התעללות זו יכולה לבוא לידי ביטוי הינן:

א. אלימות פיזית: זוהי הצורה השכיחה ביותר של התעללות הקיימת וגם הקלה ביותר לאיתור לאור הסימנים הנגלים לעין. קיימות דרגות שונות של אלימות פיזית כאשר החמורה ביותר אף מביאה במקרים מסוימים למות הילד.

ב. אלימות רגשית: המדובר בהשפלות על בסיס קבוע תוך מחיקת זהותו ובטחונו העצמי של הילד. המדובר בסוג התעללות אשר לעיתים אינו פחות חמור מהאלימות הפיזית, רק שאת הכוויות הנפשיות לעיתים קשה יותר לאתר ללא עזרה של איש מקצוע מתאים.

ג. הזנחה: אי טיפול של ההורה בילדו, חוסר סיפוק של צרכים בסיסיים כמו אוכל, צרכים רגשיים של אהבה בסיסית וגופניים כמו בגדים.

ד. אלימות מינית: המדובר בעבירות מין שונות החל ממעשים מגונים ועד מעשי אונס ברוטאליים עליהם אנו שומעים לא פעם לצערנו באמצעי התקשורת השונים.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות של תקיפה או התעללות בקטין או בחסר ישע?

אתה זקוק לעורך דין המתמחה בתחום עבירות פגיעה בחסרי הגנה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט. היוועצות בעורך דין פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות החשודים או המואשמים בעבירות של תקיפת קטין או חסר ישע או התעללות והזנחה של קטין או חסר ישע מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה או התעללות בקטין או חסר ישע, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
התעללות בקטין או בחסר ישע | עבירות אלימות | עבירות תקיפת זקנים | אלימות במשפחה | פגיעה בחסרי הגנה | תקיפת קטין | תקיפת חסר ישע | תקיפת זקן | הזנחת ילדים | תקיפת זקנים | תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש | תקיפת קטינים | עבירות מין בקטינים | תקיפה מינית של קטינים | כתב אישום התעללות בחסר ישע | תקיפת קטין בידי אחראי | התעללות בחסר ישע

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהיעדר אשמה להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות והטרדה מינית בתוך המשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
אברהם | 14:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
עו''ד עודד רגב | 16:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת שוטר
גלית | 20:04 05/10/2016
כתב אישום על תקיפת שוטר
עו''ד אלעד שאול אלבז | 20:44 05/10/2016
תיק על תקיפת שוטר
אחד | 20:51 06/09/2015
תיק על תקיפת שוטר
עו''ד אלון שליכטר | 22:41 06/09/2015
תודה רבה על ההכוונה!
אחד | 06:19 07/09/2015
התעללות בחסר ישע
דג שמן | 10:42 07/11/2013
התעללות בחסר ישע ע"פ חוק העונשין
עו''ד אסף דוק | 11:12 07/11/2013
האם ניתן לבטל כתב אישום על אלימות במשפחה?
יעל | 18:59 20/02/2016
האם ניתן לבטל כתב אישום על אלימות במשפחה?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:18 11/03/2016
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה
יגאל | 18:31 02/08/2017
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 06:24 04/08/2017