חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות מין בתוך המשפחה

עבירות מין בתוך המשפחה

כאשר אחד מבני המשפחה הגרעינית, כלומר, אחד ההורים או אחד האחים, מתייחס באופן מיני לבן משפחה אחר, או עושה שימוש בגופו ומנצלו מבחינה מינית, אזי מדובר בעבירת מין במשפחה. עבירות המין בתא המשפחתי, קרי גילוי עריות, הן מושג רחב המכיל קשת שלמה של עבירות כגון: אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה והטרדה מינית. המחוקק קבע ענישה מחמירה בעבירות מין בתוך המשפחה לאור המאפיינים הייחודיים של הפגיעה בקורבן העבירה, המתבטאת בניצול יחסי המרות והתלות הקיימים במסגרת המשפחתית. לאור כך, גם רשויות האכיפה והשיפוט, לא מקלות ראש ורואות בעבירות מין במשפחה נגע רע שיש לחסלו הן ברמת הענישה והן ברמת הטיפול. עו"ד אסף דוק מסביר אודות עבירות המין בתוך המשפחה לסוגיהן, רמת הענישה המונהגת בפסיקה ואת האתגרים העומדים בפני נאשם בעבירות אלה.

עבירות מין בתוך המשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

סעיף 351 לחוק העונשין מונה ארבע עבירות מין – העבירות מסודרות על פי דרגת חומרתן מהכבד אל הקל כדלקמן:

1. עבירת אונס או מעשה סדום בתוך המשפחה

עבירת אונס או מעשה סדום המבוצעות בקטין על ידי בן משפחה או עבירה זהה המתבצעת  בחסר ישע כאשר המדובר בעבריין אשר אחראי על חסר הישע. העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 20 שנות מאסר.

2. עבירת בעילה בנער או נערה שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 21 שנים

עבירת בעילה שבוצעה בנער או נערה שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 21 שנים, כאשר העבריין הינו בגדר בן משפחה או ביצוע מעשה סדום בנער או נערה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, בידי עבריין הנופל תחת הגדרת בן משפחה – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 16 שנות מאסר.

3. עבירת מעשה מגונה בקטין

עבירת מעשה מגונה בקטין בידי בן משפחה או במי שמוגדר כחסר ישע, על ידי אדם אשר אחראי לו, תביא לענישה כדלקמן:

  • כאשר הקטין או חסר הישע הסכים לכאורה למעשה אולם הסכמה זו הושגה במרמה, או במקרה בו הקטין או חסר הישע הסכים למעשה המגונה אך בנסיבות העניין טרם מלאו לו 14 שנים או לחילופין העבירה נעשתה במצב דברים בו נוצל  חוסר הכרתו או לחילופין קורבן העבירה לוקה בשכלו – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 10 שנות מאסר.
  • כאשר נעשתה העבירה בקטין או חסר הישע בנסיבות בהן עדיין לא הגיע לגיל 16 שנים מבלי שהסכים לכך, או שהסכים לכך לאחר שרומה או בהיותו נטול הכרה או חולה נפש – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינה 15 שנות מאסר.
  • בכל מקרה בו בוצעה עבירה של מעשה מגונה בהן הנסיבות שונות (שלא מאוזכרות בסעיפים 1-2) – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 5 שנות מאסר.

4. מעשה מגונה בפני קטין

עבירה של מעשה מגונה המתבצעת בפני קטין שהוא בגדר בן משפחה של העבריין - העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 4 שנות מאסר.

כאשר עובר העבירה של עשיית מעשה מגונה בפומבי בפני חסר ישע המשמש גם כאחראי עליו – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 2 שנות מאסר.

אופיין של עבירות המין בתוך המשפחה והחמרת הענישה הנהוגה

כאשר עסקינן במקרים של עבירות מין במשפחה, לרוב המדובר באירועים בעלי מאפיינים של גילוי עריות כמו אונס ומעשי סדום. עם זאת, קיימים גם מקרים בסקאלת חומרה נמוכה יותר, כאשר קיימת התייחסות בתוך המשפחה אל הקורבן באופן מיני הכולל בין היתר ביטויים לא הולמים, או אז עסקינן במקרים של הטרדה מינית במשפחה.

בנוסף, הטרדות מיניות בתוך המשפחה כוללות גם מעשים מגונים, השפלות בעלי אופי מיני, סחיטה מינית, וכד'.

לאור אופיה של מבנה המשפחה, המושתת רבות על האמון בין חבריה ועל יחסי התלות הקיצוניים שיש בין ילדים צעירים בשנים להוריהם המופקדים על סיפוק כל צרכיהם החומריים והן הנפשיים רבים הם המקרים בהם קורבנות העבירה נוטים להאשים את עצמם ואף לחשוב שהם מפריזים בחומרת המעשים שהם מיחסים לקרוביהם כאשר הלכה למעשה המצב הוא הפוך לחלוטין, מצב אליו בתי המשפט עירניים  ומודעים לו. המצב האמור מביא לכך שגם עדות לא שלמה של הקורבן אינה מביאה לזיכויים מהירים וזהירות משנה נהוגה במצבים מסוג זה עד כדי אימוץ מלא של גרסת הקורבן גם כאשר יש חוסרים מהותיים בזכרון שלו.

הטרדות מיניות יכולות להתרחש בין בני משפחה מכל הסוגים -  גם בין בני דודים או בהתייחסות של דוד לאחיין. הטרדה מינית בתוך המשפחה יכולה לבוא לידי ביטוי בהתבטאות מילולית.

לאור העובדה כי המדובר בעבירות קשות, המבוצעות במסגרת האמורה להעניק לילד את האוירה הבטוחה ביותר במהלך חייו, הנזקים הנפשיים הנגרמים כתוצאה מכך הינם כבדים והעלולים להצריך טיפולים נפשיים ופסיכיאטרים ארוכים ללא ערובה כי אכן יביאו לשיפור ניכר בהרגשת הקורבן ושיוכל ליצור לעצמו חיים מלאים ובריאים ללא ההשפעה המזיקה של האירועים שחווה. הענישה המחמירה הינה תוצאה של הפרה קשה של האוטונומיה של הקורבן על גופו תוך השפלה וביזוי שלו מה שבסופו של דבר הופך אותו לחסר בטחון המתהלך כצל בתוך העולם.

על אף העובדה שתלונה במשטרה הינה דרך טובה להביא להפסקת המעשים וכי באמצעות טיפול והגשת תלונות, קורבנות יכולים להשתחרר מהתחושה כי הדברים לא קרו באשמתם והתופעה תצטמצם, המדובר במציאות קשה עבור הקורבן שלא יכול מסיבות שונות להסגיר בן משפחה בייחוד כאשר העבריין בא מקרב המשפחה הגרעינית והסיבות לכך ברורות. לאור זאת, הגילוי של מקרים אלה הינו בעייתי ודורש טיפול מיוחד. דרך אחת בה בכל זאת מקרים מסוג זה מתגלים היא כאשר נדרש טיפול רפואי דחוף והקורבן מתוחקר כתוצאה מחשד המתעורר אצל הצוות המטפל בעקבות הבאתו/הבאתה לבית החולים. בנוסף, מקרים קשים מתגלים כתוצאה מפעילות של עובדים סוציאלים, תחנות בריאות הנפש וגם כתוצר של הפעילות המשטרתית השוטפת.

מי ייחשב "בן משפחה" בעבירות אלו?

הורה – אם או אב ואין נפקא מינה למעמדם של ההורים בינם לבין עצמם.

בן זוגו של הורה הפוגע מינית בילדיו של ההורה.

סב או סבתא – ואין הדבר משנה באשר למעמדם של ההורים או מעמדם של הסב או הסבתא.

אח או אחות – לרבות: אחים חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה – ובלבד, שהעבירות בוצעו על ידם כשמלאו להם 15 שנים.  על פי הפסיקה בהגדרת 'בן משפחה' יבואו גם בני זוג של ה'דוד' או ה'דודה' וכן בני זוג של ה'גיס' או ה'גיסה'.

בכל הנוגע לעבירות מין במשפחה מסוג בעילה אסורה בהסכמה - בנסיבות לפיהן מלאו לקורבן העבירה 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים או 'מעשה מגונה' – בנסיבות מיוחדות, לא יבואו בתוך מעגל 'קרובי המשפחה' דוד או דודה, גיס או גיסה.

התיישנות עבירות מין בתוך המשפחה

לעניין התיישנות בעבירות מין במשפחה קבע המחוקק פרק זמן התיישנות ארוך וזאת לאור זמן "העיכול" הארוך הנדרש לקורבן בהרבה מקרים מסוג זה. משכך, עבריין מין בתוך המשפחה נותר חשוף להגשת כתב אישום בגין מעשים שביצע במשך זמן ארוך. לדוגמא, בעבירות מין שבוצעו בקטין תחל תקופת ההתיישנות רק משעה שמלאו לקורבן העבירה 28 שנים. לפיכך, רק מנקודת הזמן בה מלאו לקורבן 28 שנים תחל הספירה של 10 שנות התיישנות בעבירת פשע. כך לדוגמא עבירת אינוס שנעשתה במסגרת התא המשפחתי בקטינה, תתיישן רק כאשר תגיע הקורבן לגיל של  38 שנים.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות מין בתוך המשפחה?

אתה זקוק לעורך דין המתמחה בתחום עבירות מין בתוך המשפחה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות של תקיפה מינית בתוך המשפחה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירות מין במשפחה פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מעשה מגונה | עבירות מין | הטרדה מינית | מעשי סדום | עבירת אונס | עבירות מין בתוך המשפחה | מעשה מגונה בקטינים | עורך דין עבירות מין | עבירות מין במשפחה | אונס בתוך המשפחה | אונס במשפחה | מעשה מגונה בקטין במשפחה | מעשים מגונים במשפחה | עבירות מין בקטינים במשפחה | תקיפה מינית במשפחה | התעללות מינית במשפחה | הטרדה מינית במשפחה

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירות סמים חמורות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כתב אישום על תקיפה במשפחה
אחד | 10:57 24/07/2017
כתב אישום על תקיפה במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 13:25 26/07/2017
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
אישום בעבירות מין בקטינה במשפחה
איה | 21:49 26/12/2017
אישום בעבירות מין בקטינה במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 17:08 27/12/2017