חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | סגירת תיק פלילי במשטרה

סגירת תיק פלילי במשטרה

מהי סגירת תיק פלילי? כיצד ניתן להביא לסגירת תיק פלילי במשטרה מחוסר אשמה? מהן ההשלכות לחשוד שהתיק המשטרתי כנגדו נסגר? אזרחים רבים אוחזים ברישום משטרתי אשר פוגע בסיכוייהם לעסוק במגוון נרחב של מקצועות ועיסוקים הדורשים רישוי, וכן פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד ניתן להביא לסגירת תיק פלילי נגד חשוד.

סגירת תיק פלילי במשטרה

נחקרת במשטרה וטרם קיבלת תשובה בנוגע לתוצאותיה?

במידה ונחקרת תחת אזהרה במשטרה ונפתח נגדך תיק פלילי, אך עד לרגע זה לא קיבלת תשובה האם התיק הבשיל לכדי כתב אישום או לחילופין נסגר באחת משלוש העילות (קרי - שהתיק נסגר מחוסר ראיות, חוסר עניין ציבורי או היעדר אשמה פלילית), דבר ראשון שעליך לעשות על מנת ולברר את סטאטוס הטיפול בתיק הוא לגשת לכל אחת מתחנות המשטרה הפרוסות ברחבי הארץ ולבקש תדפיס רישום פלילי או לחילופין לעקוב אחר הנושא באמצעות מספר התיק המשטרתי שנפתח לך (מס' פ"א) אל מול קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או אל מול הרשות התובעת (יחידת התביעות המשטרתית / הפרקליטות).

סוגי הרישום המשטרתי והשלכותיו

במידה והוצאת את תדפיס הרישום הפלילי סטאטוס הטיפול בתיק המשטרתי עליו נחקרת יוזכר באחד מ-2 אופנים:

1. תיק מב"ד

ייתכן והתיק המשטרתי יופיע כתיק מב"ד, קרי תיק הממתין לבירור דין שטרם הוחלט האם לסגור אותו מאחת מ-3 עילות הסגירה המנויות מטה, או שמה להגיש בו כתב אישום כנגדך.

2. תיק משטרתי שנסגר באחת מ-3 עילות סגירה

יחידת התביעות במשטרה והפרקליטות מחזיקות בסמכות להורות על העמדה לדין או אי-העמדה לדין של חשוד. במידה וקצין החקירות ביחידה בה נחקרת או רשות התביעה (יחידת התביעה המשטרתית או הפרקליטות) החליטו לסגור את תיק החקירה נגדך, באפשרותם לעשות כן באחת מ-3 העילות הבאות: "חוסר ראיות", "היעדר עניין לציבור" ו-"היעדר אשמה פלילית". סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את נושא סגירתם של תיקי חקירה. הסעיף קובע כך: "ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור."

במידה והתיק הפלילי נגדכם לא מופיע כתיק מב"ד, ייתכן והוא יופיע כתיק שנסגר באחת מ-3 עילות:

1. היעדר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות אשר סביר שיביא להרשעת אדם בעבירה מסוימת. 

2. היעדר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין. ככלל, מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין. במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק החברתי הנגרם ממנה, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

3. היעדר אשמה פלילית: במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה, באופן שלא ניתן לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק מרישומי המשטרה (בפועל הרישום לא נמחק ממחשבי המשטרה).

יודגש, כי גם אם נחקרתם במשטרה והתיק נגדכם נסגר בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" - אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם. בשונה מכך, תיק אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית" נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום נגדכם.

איך ניתן להביא לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה או לגרום לשינוי עילת סגירתו?

1. פנייה בבקשה לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה פלילית

סגירת תיק פלילי יכולה להיעשות באמצעות פנייה אל קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או לרשות התובעת בבקשה לסגירתו של התיק הפלילי נגדך מחוסר אשמה פלילית. במקרים בהם אין שמץ של ראיות כנגד החשוד, ולמעשה טענתך היא כי אין כל בסיס לחשד שהועלה נגדך, ראוי יהיה לפנות באמצעות עו"ד פלילי בבקשה לסגירת התיק מחוסר אשמה פלילית, זאת על מנת שהתיק שייסגר נגדך לא יותיר כתם ברישומיך, כדברי סעיף 62(ב) סיפא לחוק סדר הדין הפלילי: "תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה". 

2. בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק משטרתי שנסגר לעילה של חוסר אשמה פלילית

מחיקת רישומו של תיק פלילי שנסגר בשל אחת משלוש העילות תיעשה בדרך של הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לאותו הגורם אשר סגר את התיק. מצבים בהם ניתן יהיה להביא לשינוי עילת הסגירה הם מצבים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה. כמו כן, ישנם מצבים בהם תתקבל הבקשה לשינוי עילת הסגירה על מנת ולא לפגוע בעתידו המקצועי של המחזיק ברישום הפלילי. בקשה מסוג זה נשענת על נימוקים משפטיים על בסיס הראיות שנצברו במסגרת החקירה במשטרה.

במידה והבקשה תיענה בחיוב - עילת הסגירה תשונה ל"היעדר אשמה פלילית" והרישום יימחק לחלוטין מן גיליון המרשם הפלילי. רצוי להגיש את הבקשה תוך קבלת סיוע וייעוץ של עורך דין פלילי מומחה בתחום.

דוגמאות להחלטות רשויות התביעה בדבר סגירת תיקים פליליים ללקוחות המשרד בעילה של "היעדר אשמה פלילית":

 • דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:

 • דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק לקוח להיעדר אשמה פלילית:


3. בקשה לביטול רישום משטרתי

מסלול נוסף במסגרתו ניתן להביא למחיקת הרישום המשטרתי (רישומים בדבר תיקים שנסגרו) הוא באמצעות פנייה בבקשה מנומקת בכתב למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. השיקולים המרכזיים שייבחנו במסגרת הבקשה הם: חלוף הזמן שעבר ממועד אירוע נשוא החקירה, מהות העבירה וחומרתה, גילו של המחזיק ברישום הפלילי ונסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים פליליים אחרים ועוד.

 • דוגמא לתשובת מדור מידע פלילי במטה הארצי בדבר ביטול הרישומים המשטרתיים (רישומי תיקים סגורים) בתיק לקוח:


נפתח נגדך תיק פלילי במשטרה והנך מעוניין להביא לסגירתו? 

עליך לפנות לעורך דין פלילי מומחה בתחום על מנת שייעץ לך על דרך הפעולה הטובה ביותר ויגיש עבורך בקשה לסגירת התיק הפלילי שנפתח נגדך לגורם המתאים שבסמכותו להביא לכך. אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

דוגמאות למקרים בהם הובלנו לסגירת תיקים פליליים


לדוגמאות נוספות לחצו כאן

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה תקופה ארוכה בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
סגירת תיק פלילי | סגירת תיק פלילי בהסדר | חקירה פלילית במשטרה | חקירה משטרתית | חקירת משטרה | חקירה במשטרה | סגירת תיק פלילי לקטינים | סגירת תיק פלילי בהסדר לקטינים | עורך דין לחקירה | חקירה פלילית | הכנה לחקירה פלילית | סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה | סגירת תיק פלילי מחוסר עניין לציבור | סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות | סגירת תיק משטרתי | סגירת תיק במשטרה | הסדר מותנה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

  Rss תגובות (4 תגובות)

 1. אייל תורג'מן says:

  יש לי תיק על אירוע שהיה לי עם אישתי ונסגר והיינו מעוינים לסגור

  • עו"ד אסף דוק says:

   אייל שלום, אתה מוזמן ליצור עימי קשר טלפוני ואשמח לסייע לך.

 2. ישראל says:

  לכ' העו"ד דוק שלום. תודה רבה על מאמרך בעיניין עילת סגירת התיק. אך מדוע במאמרך כלל אינה קיימת ההתייחסות לעיניין הפיצוי לאותו אזרח (החף מפשע) ששמו ופרנסתו נפגעו כתוצאה מתחבולה ששמה "עילת סגירת התיק"?

  • עו"ד אסף דוק says:

   ישראל שלום, מידע בנושא פיצוי בגין מעצר שווא, מאסר שווא או פיצוי בגין זיכוי בתיק פלילי תוכל למצוא במאמרים אחרים באתר.

 3. תגובות המאמר
  מתוך: 2 | מציג: 1 - 2

  הוסף תגובה

  אנא חזור על התווים בתמונה:

  Captcha


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הזמנה לחקירה
דוד | 22:24 09/06/2015
הזמנה לחקירה
עו''ד דן נתיב | 15:20 11/06/2015
הזמנה לחקירה
דוד | 02:46 13/06/2015
הזמנה לחקירה
עו''ד דן נתיב | 00:27 14/06/2015
הזמנה לחקירה
דוד | 07:44 17/06/2015
הזמנה לחקירה
עו''ד דן נתיב | 13:34 17/06/2015
שינוי עילת סגירה
רפי | 09:39 07/04/2015
שינוי עילת סגירה של תיק פלילי שנסגר
עו''ד אסף דוק | 18:18 10/04/2015
שינוי עילת סגירה של תיק פלילי שנסגר
רפי | 19:00 30/04/2015
הזמנה לסור למשטרה
חסוי | 18:39 20/11/2015
הזמנה לסור למשטרה
עו''ד אסף דוק | 19:05 20/11/2015
ומה עם זכות השתיקה?
אחד | 10:44 21/11/2015
ומה עם זכות השתיקה?
עו''ד אסף דוק | 10:50 21/11/2015
האם חובה למסור למעסיק תדפיס רישום פלילי?
נילי | 16:41 08/06/2014
איסור מסירת תדפיס רישום פלילי למעסיק
עו''ד אסף דוק | 08:33 09/06/2014