חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | הרשות להגנת עדים

הרשות להגנת עדים

הרשות להגנת עדים באה לתת מענה מבצעי כולל להגנה על עדים מאוימים ברמת הסיכון הגבוהה ביותר, שלגביהם נדרשת הגנה מרבית, תוך שימוש במגוון של כלים ואמצעים להגנתו של העד המאוים ובני משפחתו (במידת הצורך), לרבות הכנת מקומות מסתור מאובטחים בארץ או בחוץ לארץ לשם שמירתם והגנתם. עו"ד אסף דוק מסביר על מבנה הרשות להגנת עדים, מטרותיה וחשיבות ההיוועצות עם עורך דין פלילי טרם החתימה על הסכם עימה ועם הפרקליטות.

הרשות להגנה על עדים

הרשות להגנת עדים הוקמה בשנת 2008 וייעודה המרכזי הוא מתן הגנה לעדים מאויימים, לרבות עדי מדינה, על מנת שאלו יוכלו להעיד ללא מורא כנגד בכירים בארגוני פשיעה ובכך להביא לפגיעה משמעותית בפשיעה החמורה והמאורגנת בישראל.

החוק להגנה על עדים התשס"ט 2008 נותן תוקף למטרה זו. החוק מגדיר את תפקידי הרשות, וכן מאפשר הבנה של הסמכויות ומה באפשרות הרשות לעשות, קרי הסמכויות שהוענקו לה וכן נותן תוקף לקביעת המינוי וכהונתו של מנהל הרשות.

הרשות תפקידה לתת מענה אפקטיבי לתופעה שבה לא ניתן להעיד אנשים בעלי ידע מהותי ורלוונטי זאת משום איומים ופגיעה בשלומם של עדים באופן עקבי על ידי ארגוני פשיעה. תפקיד הרשות אינו מתמצה בהגנה על העדים במהלך המשפט בלבד אלא גם לפניו וגם אחרי שהמשפט מסתיים.

למנהל הרשות להגנת עדים שיקול הדעת, הוא שמחליט האם יש מקום לכלול עד בתכנית ואם לאו. ההערכות לגבי התאמה לתכנית ההגנה נעשות על פי שקילת קריטריונים כגון מידת הסכנה הנשקפת לעד, וכן על פי חשיבות העדות שלו והאינטרס של הציבור והחברה שקשור בהליך הפלילי בו העד אמור להעיד. הרשות להגנת עדים בודקת את ההתאמה לתכנית ההגנה גם תוך בחינת היבטים משפחתיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

הרשות להגנת עדים נותנת  מענה בכל ההיבטים כולל מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים המצויים ברמת סיכון הגבוהה ביותר להיפגע ולאור מצבם לגביהם נדרשת הגנה מרבית, תוך שימוש במגוון אמצעים אשר נועדו להביא להגנה של העד המאוים ובני משפחתו (במידת הצורך), לרבות הכנת מקומות מסתור מאובטחים בארץ או בחוץ לארץ לשם שמירתם והגנתם.

היתרונות בקיומה של הרשות להגנת עדים

א.  היא מבטיחה טיפול ייחודי ומקצועי במכלול ההיבטים הנוגעים לנושא, תוך הקצאת תקציבים ומשאבים מתאימים למטרה זו.

ב.  הרשות מסייעת בניהול ההליך הפלילי ולפתור בעיה של עדים הנרתעים מפני מתן עדות בשל חשש מאיומים על חייהם או מפגיעה בבני משפחתם.

ג.  יתרון נוסף קיים בהתמקצעות של הרשות והעמקת הידע בנושא, תוך הפקת לקחים שיובילו לשיפור הטיפול במקרים עתידיים, הן על ידי הרשות והן על ידי המשטרה, לגבי עדים שהגנתם תופקד בידיה.

ד.  הקמת רשות כזו תסייע בצמצום תופעות הפשיעה החמורה ובייעול המאבק נגדה ובכך תסייע בחיזוק חוסנה הלאומי-חברתי של המדינה וערכיה.

ה.  הרשות מאפשרת את צמצום הנזק הכלכלי החמור שנגרם כתוצאה מהפשיעה הכלכלית הגוברת ומקושי בהבאת העבריינים לדין.

ו.  הקמתה של רשות זו מהווה  נדבך חשוב במלחמה בפשיעה החמורה והמאורגנת ובנזקיה.

מטרת קיומה של הרשות הינו להבטיח טיפול מקצועי ומיטבי בתחום ההגנה על עדים

ההגנה על העדים תכלול, בין היתר, ולפי הצורך בכל מקרה ומקרה, אבטחה פיזית לעד באמצעים שונים גם לאחר מתן העדות, עד אשר תחלוף הסכנה הנשקפת לו, לרבות באמצעות:

א.  שינוי זהות העד.

ב.  העברת העד ומשפחתו למקום מסתור בחו"ל במידת הצורך, תוך ליווי וטיפול בקשיים העשויים להתעורר בהמשך ותוך קיום שיתוף פעולה עם מדינות היעד.

ג.  החמרת הענישה כנגד כל מי שיאיים על עדים או יפגע בהם.

ד.  זירוז וייעול הליכי המשפט במטרה לצמצם את טווחי הזמן שבין ביצוע העבירה למתן העדות ובכך לצמצם את פרק הזמן בו חשוף העד לסכנה בניסיון למנוע את מתן עדותו.

המתווה הארגוני והתפעולי של הרשות הינו על בסיס העקרונות הבאים:

הרשות מורכבת מאנשי מקצוע בעלי הכשרה וניסיון בתחומים שונים ומגוונים כגון- אבטחה, משפט, קרימינולוגיה, ועבודה סוציאלית.

לצורך  קבלת  החלטות פועלת הרשות בשיתוף עם נציגים מקרב פרקליטות  המדינה, משטרת ישראל, שירות בתי-הסוהר ווגורמי מודיעין.

ברשות מועסק צוות מאבטחים ייעודי המאבטח לפי הצורך את העדים המאויימים המשתתפים בתכנית. נקבע כי חלק מהמאבטחים יועסקו על בסיס קבוע וחלקם יועסק במשימות נדרשות, לפי  הצורך, לאחר  קבלת הכשרה מתאימה.

בנוסף משטרת ישראל תוסיף להגן על עדים מאויימים שלא נכללים בתכנית להגנת עדים, בהתאם לנהלים ובאמצעות שוטרים שקיבלו הכשרה מיוחדת לשם ביצוע משימה זו.

עוד נקבע כי ישופרו תנאי הכליאה וההחזקה של עדים שהם עצורים או אסירים טעוני הגנה המאוימים בעקבות שיתוף הפעולה שלהם עם הרשויות.

קשיי תפקודה של הרשות להגנת עדים

חשיבות ההיוועצות בעורך דין פלילי טרם החתימה על הסכם עד מדינה

הסכם עד מדינה מעניק הטבות שונות, החל מפיצוי כספי ועד חסינות מהעמדה לדין בתיק בו עד המדינה מעורב, בתמורה לעדות שתפליל את שותפיו הבכירים לעבירה. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא מהו הסכם עד מדינה, מתי הוא נחתם, מה עליו לכלול ובאיזה מקרים ניתן להפר אותו.

ככלל, חתימה על הסכם עד מדינה תיעשה בהתאם לחומרת הפרשייה הפלילית והאינטרס הציבורי בה, כמו גם בדברים נוספים כגון: כמות הראיות הקבילות ואיכותן ומידת מרכזיותו של החשוד או הנאשם בפרשה. כשהדבר יהיה נחוץ למשטרה ולפרקליטות, הללו יפעילו עליך לחצים כבירים כאשר תהיה נתון מטבע הדברים במצב נפשי רעוע שישפיע בהכרח על שיקול דעתך ברגע העשוי להכריע את עתידך בכל רבדי החיים. חתימת חוזה משמעותי מעין זה, חשוב שיתבצע עם הליווי המקצועי הנכון ולאחר שווידאת עם עורך דינך שזכויותיך תהיינה מוגנות גם לאחר מתן העדות. יש לזכור כי לאחר החתימה - אין דרך חזרה, לכן יש להימנע מהחלטות חפוזות ורגעיות הנובעות מעומס נפשי ופיזי כאחד. במידה והנך מעוניין להפוך לעד מדינה, תממש את זכותך להיוועץ עם עורך דין פלילי, התעלם מהלחצים סביבך ופעל בשיקול דעת לאחר קבלת הכוונה מקצועית ואמינה.

משרדנו מייצג מזה תקופה ארוכה עדי מדינה בפרשות החמורות והסבוכות ביותר בעולם הפשע הישראלי ושומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה והנך זקוק לליווי וייצוג משפטי בתחום, באפשרותך ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפחות פשע | פשע מאורגן | הרשות להגנה על עדים | הרשות להגנת עדים | תוכנית להגנת עדים | חוק להגנה על עדים | עד מדינה | עדי מדינה | הסכם עד מדינה | הפרת הסכם עד מדינה | אבטחת עדי מדינה | ייצוג עדי מדינה | זכויות עדי מדינה

הצלחות המשרד בתחום
עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד שחרור ממעצר לקוח שתקף ופצע את בעל הבית שלו אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע זיכוי סטודנטית מעבירת הונאה בבחינה במכללה האקדמית הדסה ירושלים סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעשה מגונה כלפי קרובת משפחתו הקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
אי ידיעה על עדים
מתעניין | 07:06 14/03/2015
אי ידיעה על עדים
עו''ד איילון בירנבוים | 09:32 16/03/2015
שימוש בטונפה להגנה עצמית
הארי | 16:34 08/02/2017
שימוש בטונפה להגנה עצמית
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:13 14/02/2017
תלונה במשטרה בגין הפרת הסדרי ראייה
נופר | 16:20 01/09/2017
תלונה במשטרה בגין הפרת הסדרי ראייה
עו''ד אור הדאיה | 19:17 02/09/2017
תלונה במשטרה בגין הפרת הסדרי ראייה
מגיבה | 09:11 03/09/2017