חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | ערעור פלילי - ערעור על עונש או הרשעה
קטגוריות: משפט פלילי

ערעור פלילי - ערעור על עונש או הרשעה

ערעור פלילי הוא מצב בו נאשם מורשע בדין ומבקש לערער על עצם הרשעתו או חומרת עונשו או מצב בו התביעה מבקשת לערער על זיכויו או על קולת העונש שהושת עליו. אם הורשעת בבית משפט ואינך מסכים עם ההחלטה שניתנה במסגרת פסק הדין, קרי - הכרעת הדין או גזר הדין, אתה רשאי לפנות לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר על מנת שזה ידון בסוגיה בשנית. הערעור הפלילי הוא זכותו של כל נאשם שעומד לדין, גם אם הורשע. עם זאת, יש לדעת כיצד להגיש ערעור פלילי ועל מה אפשר לערער. עו"ד אסף דוק מסביר מהו ערעור פלילי, כיצד מגישים ערעור פלילי, וכן מהם השיקולים בהגשת ערעור פלילי על הרשעה או על עונש.

ערעור במשפט פלילי - ערעור על העונש או עצם ההרשעה

ההליך הפלילי מתחיל בהגשת תלונה במשטרה או בחקירה סמויה/גלויה שהמשטרה עצמה פותחת עקב מידע שהגיע אליה. האדם מוגדר בשלב זה 'חשוד' והוא מגיע לחקירות במשטרה כדי לבסס נגדו תשתית ראייתית. יצוין שאם ההזמנה לחקירה היא הסוף של חקירה סמויה, ברוב הפעמים בידי המשטרה כבר ראיות חותכות כנגד החשוד. מכאן גם החשיבות הגדולה להיות מלווה בעו"ד פלילי בעל ניסיון, החל מהשלב שבו זומנתם לחקירה פלילית. יכול להיות שאין לכם מושג על מה החקירה, ויכול להיות שאתם חושבים שאתם מוזמנים לתת עדות על אדם אחר, אבל בחקירה ייחשפו עובדות כנגדכם שנאספו על ידי המשטרה. מרגע זה, כל דבר שתאמרו/לא תאמרו/תעשו הוא קריטי להמשך ההליך הפלילי.

לאחר שלב החקירה (שיכולה גם להימשך תקופה ולכלול כמה זימונים לחקירות) מחליטה המשטרה אם יש די ראיות כדי להעמיד את החשוד לדין. התיק בעניינו עובר לפרקליטות או לתובע המשטרתי. גופים אלה בודקים את התיק ונקבע מועד לדיון או שהתיק מוחזר למשטרה להמשך חקירה וביסוס ראיות. יצוין שחקירות יכולות להתבצע גם בגופים אחרים, למשל חקירות על עבירות כלכליות המהוות עבירות פליליות, יכולות להתבצע במשרדי רשות המיסים.

לאחר שהוחלט להעמיד את החשוד לדין, מתחיל הליך משפטי שבדרך כלל נמשך על פני זמן רב. הדיונים כוללים את טענות התביעה, טענות ההגנה וחקירת עדים. ההחלטות בסיום ההליך המשפטי הן אלה:

◻️  הכרעת הדין – שבה נקבע אם החשוד אשם או זכאי.

◻️  גזר דין – ובו נקבע העונש של נאשם שהורשע בהכרעת דין.

האם ערעור הוא משפט חוזר? האם אפשר לערער על כל החלטה של ערכאה משפטית? ערעור פלילי הוא השגה על ההחלטה של בית המשפט הראשון בפני ערכאה משפטית גבוהה יותר. עם זאת, לא מתקיים משפט חוזר ודיון מחדש כל המשפט הפלילי, קרי הכנת כתב אישום מחדש על כל הסעיפים שלו, אלא הערעור הוא על הכרעת הדין (אשם או זכאי) ו/או על גזר הדין (העונש). כמו כן, ככלל, במסגרת הערעור לא ניתן לערער על ראיות עובדתיות ועל עדויות מהימנות.

טעות של שופט עלולה להיות כבדת משקל על חייו של נאשם. אם קובעים שהוא אשם, בעוד בפועל הוא זכאי, הרי מדובר בעוולה שאין כמוה. הערעור מיועד לאפשר למי שנפגע מערכאה משפטית, לפנות לערכאה גבוהה יותר כדי שזו תבדוק את החלטות הערכאה הנמוכה יותר ולברר אם אכן הייתה בהחלטתה שגיאה. הערעור יכול להיות מוגש על ידי שני הצדדים:

◻️ על ידי הנאשם אם הורשע.

◻️ על ידי הפרקליטות או התביעה המשטרתית, על אי הרשעה. 

במשפט הפלילי, הערעור מוגש לאור ההרשעה (על ידי הנאשם) או אי ההרשעה / זיכוי (על ידי הפרקליטות או התביעה המשטרתית) של אדם שהואשם בפלילים. לעיתים הערעור מוגש ולו רק בגין העונש שנגזר אם לקולא ואם לחומרה. לכל אדם עומדת הזכות לערער על פסק דינו או גזר דינו לפחות פעם אחת. זכות הערעור הינה זכות יסוד חשובה מאין כמותה בשיטת המשפט הישראלית ככזאת המקימה מערך של ביקורת נוספת על פסק הדין שניתן בערכאה הראשונה.

ערכאת הערעור דנה בקביעות המשפטיות של בית המשפט בערכאה הראשונה ולמעט מקרים נדירים ביותר לא תעסוק בשאלות של ממצאים עובדתיים  וממצאי מהימנות. למעשה, בית המשפט של הערעור עוסק בעיקר בהנמקת הכרעת הדין והעונש שנגזר בערכאה הראשונה והנגזרת של בדיקה זו מחייבת היערכות מאוד ספציפית מצידו של עורך הדין המייצג בעירעור שהיא שונה מההיערכות המתלווה לייצוג בערכאה הראשונה. הלכה למעשה, תפקידו של עורך הדין המייצג בהליך הערעורי הוא להאיר את עיני בית המשפט שלערעור היכן שגה בית המשפט קמא (בערכאה הראשונה) וביתר ספציפיות מה היו השגיאות המשפטיות שנעשו ושהביאו למסקנה המוטעית לשיטתו.

הטעם למיעוט ההתערבות בממצאים עובדתיים נובעת מן העובדה כי לערכאה הראשונה או בשמה הנוסף, הערכאה הדיונית, יש יתרון בקביעה של ממצאים מסוג זה לאור האופן שבו  מתנהל ההליך. לערכאה הדיונית האפשרות והאמצעים להתרשם באופן טוב יותר מרמת האמון שיש לתת בעדים. לבית המשפט שיושב כערכאת ערעור נעדר יכולת זו שכן היריעה אינה נפתחת מחדש במסגרת הערעורית, ולכן התערבות בנושאים הללו של מהימנות וקביעות עובדתיות, נעשות רק במקרים יוצאי דופן אשר מצדיקים זאת. על אף האמור, במקרים בהם נגרם עיוות דין של ממש בשל הגעה למסקנות מוטעות שבעובדה, ניתן להילחם ולהביא טיעונים כאלה הקוראים גם תיגר על ממצאי הערכאה הדיונית בנושא זה. נושא חשוב בעניין זה הינה גם העובדה כי קיימים דברים והתרשמויות רבות אשר באות לידי ביטוי באולם המשפט אולם אין הם מוצאים את ביטויים ההולם בפרוטוקול הדיון. עובדה זו בנוסף לנימוקים הנוספים הינה טעם חשוב נוסף לפרקטיקה הנוהגת.

במקרים בהם פסק הדין הניתן על ידי הערכאה הדיונית, ניתן ללא נימוקים מספקים או באמצעות הנמקה חלקית, הנטייה של ערכאת הערעור תהיה לבקר את פסק הדין ביתר שאת ובמקרים מסוימים אף להגיע לכדי מסקנות הפוכות בהכרעת הדין. ההנמקה של הערכאה הראשונה הינה כלי חשוב העומד לרשות ערכאת הערעור לצורך הפיקוח על פסק הדין שניתן תוך בדיקת סבירות ההחלטה והטעמים העומדים מאחוריה. בנוסף, ההנמקה הינה חשובה מאין כמוה לצורך הניראות של הצדק כפי שהיא משתקפת בפסק דינו של השופט.

מתי אפשר להגיש ערעור פלילי?

הליך הערעור הוא הליך חוקתי מוסדר בסעיף 17 לחוק היסוד והוא קובע כי כל אחד שהוא בעל דין, רשאי לערער על פסק הדין שניתן עבורו בערכאה הראשונה, גם בתיקים אזרחיים וגם בתיקים פלילים. הערעור בהליך הפלילי הוא פשוט יותר, כי הערעור האזרחי תלוי בסוג ההליך האזרחי. הערעור הפלילי מוסדר בחוק בתי המשפט (נוסח חדש), התשמ"ד-1984 וגם בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח חדש), התשמ"ב-1982.

בתי המשפט בישראל מאורגנים בשלוש ערכאות:

◻️ בית המשפט השלום.
◻️ בית המשפט המחוזי.
◻️ בית המשפט העליון.

אם נאשם סבור כי בית המשפט בערכאה מסוימת ביצע טעות לגבי המקרה שלו, הוא יכול לערער לבית משפט המוגדר בערכאה גבוהה יותר. את הערעור אפשר להגיש לאחר שנמסרת ההחלטה של בית המשפט הראשון. יתרה מכך, אדם יכול לערער פעם נוספת אם הערעור הראשון לא הסתיים לשביעות רצונו. עם זאת, יש לדעת כי בניגוד לערעור ראשון שכל נאשם בהליך פלילי יכול לעשות, הרי הערעור השני המוגש על ערכאת ערעור, יכול להיות מוגש רק אם הערכאה הנוספת שאליה מבקשים להגיש את הערעור, מאשרת זאת.

את הערעור יש להגיש בתוך 45 יום מהיום שבו ניתן פסק הדין על ידי הערכאה הראשונה ויש להגישו לערכאה הגבוהה יותר באותו המחוז. יש להגיש את הערעור בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי, ולמסור העתק ממנו לפרקליטות המחוז הרלבנטי. לאחר שתוגש הבקשה, ייקבע המועד לדיון בערעור. לפני הדיון יכולים הצדדים להגיש "עיקרי דיון" הכוללים את תמצית טענותיהם.

הדיון בערעור מתקיים לפני הרכב של שלושה שופטים, חוץ מערעורים על תיקי תעבורה ועבירות ברירת קנס, הנדונים בבית משפט לעניינים מקומיים ובפני שופט אחד.

איך מגישים ערעור?

הערעור הוא חלק בלתי נפרד מההליך המשפטי ומטרתו להבטיח את הגינות ההליך המשפטי: "לזכות הערעור, בדומה לזכות הגישה לערכאות, משקל מהותי... ומקורה בתפיסה כי החלטה אנושית עלולה להיות שגויה, וכמוה גם החלטות שיפוטיות" (השופט אליקים רובינשטיין).

לכל אדם בישראל יש את הזכות החוקתית לערעור אחד בבית משפט גבוה יותר מבית המשפט שקצב לו את הדין. הוא יכול גם לערער על פסק הדין של הערעור, אך זו לא זכות אוטומטית אלא החלטה של בית המשפט שקיבל את הבקשה. כלומר:

◻️  ערעור שבזכות – הוא הערעור הראשון שכל אדם זכאי לו, והוא יוגש לערכאה גבוהה יותר מזו שנשפט בה.

◻️  ערעור שבחסד – ערעור על פסק הדין של הערעור. הזכות אינה אוטומטית, אלא האדם  יכול להגיש בקשה לערעור לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר מערכאת הערעור. בקשתו לערעור נוסף יכולה להתקבל או להידחות.

◻️  בג"ץ – בית הדין הגבוה לצדק שיכול לשפוט או לבטל כל החלטה או פעולה של רשות ציבורית, כולל פסיקות של בתי משפט.

במסגרת הערעור יכול אחד הצדדים לדיון (או שני הצדדים) לפנות לערכאה גבוהה יותר, כדי שתדון בפסק הדין, גזר הדין או כל החלטה אחרת. כלומר מי שנשפט בבית משפט השלום כערכאה ראשונה, יגיש ערעור לבית המשפט המחוזי; מי שנשפט בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה, יגיש את הערעור לבית המשפט העליון.

הערעור לא מתמקד מחדש בתיק, אלא רק האם נפלה טעות מהותית בהחלטות של הערכאה הקודמת. כלומר ערעור פלילי הוא לא עריכה מחדש של המשפט הפלילי. לא מוגש כתב אישום מחדש ולא מתנהלים דיונים חדשים על מהלך המשפט. הערעור הפלילי יכול להיות על הכרעת הדין – ערעור אם אשם או זכאי, או ערעור על גזר הדין – ערעור על חומרת העונש.

הערעור הוא הודעה שבה נסקרו האירועים והראיות שהוגשו בבית המשפט בערכאה הנמוכה יותר והפרשנות שלהם. בדרך כלל בערעור לא מתייחסים לסוגיות של אמינות העדים ולא נוספות ראיות חדשות (להוציא במקרים נדירים). את הערעור הפלילי יש לנסח בכתב על ידי עורך דין פלילי, בדרך מקצועית וברורה. על הודעת הערעור הפלילי להיות מנומקת היטב, ואפשר להגישה לבית המשפט של הערעור או לבית המשפט הראשון שבו נדון התיק הפלילי. מטרת ניסוח הערעור היא יצירת מציאות משפטית של טעות משפטית, ולא בהכרח ניתוח העדויות והראיות שכאמור קשה לערער עליהן. במסגרת הערעור יכול העו"ד הפלילי להגיש בקשות כמו דרישה לקבל חומרי ראיות שמשום מה לא נמסרו להגנה. היו כבר מקרים שהכרעת הדין התעלמה מראיות אלה ולכן אפשר לערער על עצם ההרשעה. לפעמים לאחר הערעור יוחזר התיק לבית המשפט הראשון לצורך השלמת חומרים. כמו כן יכול הערעור לבקש תסקיר חדש של שירות מבחן.

כאמור שני הצדדים יכולים לערער, הן הנאשם והן התביעה. התביעה יכולה לערער כל כך שהנאשם זוכה ("ערעור על הכרעת דין מזכה"), והיא יכולה לערער על גזר הדין, דהיינו על קולת עונשו. יש כמה מצבים שבהם אי אפשר להגיש ערעור פלילי:

◻️  אם הנאשם הורשע על פי הודאתו, הוא לא יוכל לערער על עצם הרשעתו אלא רק על חומרת עונשו. יצוין שרק במקרים נדירים יכול בית המשפט להתיר למערער לחזור בו מהודאתו.

◻️  אם הנאשם זוכה מחמת הספק, הוא לא יכול לערער על כך שלא זוכה זיכוי מלא.

אפשר גם להגיש ערעורים על החלטות ביניים שונות. את הערעור על החלטות ביניים אפשר לבצע רק בסיום המשפט, אולם יש מקרים חריגים שבהם גם אפשר לערער על החלטות ביניים במהלך המשפט: פסילת שופט, עיון בחומר החקירה, אי שחרור סנגור מייצוג, בקשה לעיכוב ביצוע העונש.

על איזה נתונים ניתן לערער?

 בהליך הפלילי אפשר לערער כמעט על כל החלטה:

◻️ עצם ההרשעה עצמה (אשם או זכאי).

◻️ העונש שנגזר (מאסר, קנס, עבודות שירות וכיוצא בזה).

◻️ גובה הקנס.

המקרים שבהם לא ניתן לערער הם הליכי ביניים, כלומר מועדי דיונים, החלטה שדוחה בקשה להזמנת עדים וכך הלאה. במקרים מסוימים אפשר לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק בבקשה לערער גם על החלטות ביניים בהליכים פליליים, אולם לעיתים נדירות אכן יאשר בית המשפט הגבוה התערבות מצידו. נוסף על כך, על זיכוי מחמת הספק אי אפשר לערער.

התוצאה של הערעור יכולה להיות ביטול פסק הדין של הערכאה הראשונה או אף החזרת הדיון לערכאה הראשונה. עם זאת, יש לדעת כי הערעור לא מביא באופן אוטומטי לעצירת הליך הענישה. לפי תקנות סדר הדין הפלילי יש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב ביצוע העונש. בדרך כלל אכן בית המשפט יתחשב בכך ויעכב את ביצוע הענישה עד לקיום הערעור. 

מתי כדאי לערער?

מבחינה אסטרטגית יש לשאול האם כדאי לערער ומתי. יש כמובן לבדוק כל מקרה לגופו ובכל מקרה יש להתייעץ עם עורך דין פלילי המנוסה בכל ההליך הפלילי. להלן דוגמאות על מקרים שבהם כדאי ואפשר לערער:

◻️ הכרעת הדין מנוגדת להלכה משפטית.

◻️ העונש לא דומה לעונשים שהוטלו על עבירות דומות בעבר.

◻️ ההרשעה התבססה על ראיה נסיבתית ולא על עדות ישירה.

◻️ לאחר פסק הדין התגלו ראיות חדשות – כמובן שיש להציג את כל הראיות בשלב המשפט שמתנהל בערכאה הראשונה, אולם לפעמים מתגלות ראיות שאי אפשר היה לאתרן מראש.

◻️ הנאשם לא סיפק את כל הנתונים בערכאה הראשונה בגלל ייעוץ משפטי לקוי או מבחירה.

תפקיד ערכאת הערעור היא לבחון את המסקנה שהסיקה הערכאה הראשונה, בהתאם לנתונים שהובאו לפניה. יש כאמור מקרים שלא כדאי לערער בהם, למשל אם הכרעת הדין מתבססת על ממצאים עובדתיים כגון ראיות מדעיות או עדים מהימנים. ערכאת הערעור לא תבדוק ממצאים כאלה ולכן יש לבדוק בזהירות האם יש טעם לערער עליהם.

לפני שניגשים לערעור מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי, כדי לוודא שאכן התהליך אפשרי. ההיערכות של עו"ד לקראת ערעור שונה מהליך פלילי רגיל. עליו לבדוק באיזה נקודות הוא יכול להוכיח לבית המשפט כי שגה בהחלטותיו בערכאה הראשונה, והיכן המרווח המשפטי שמאפשר את שינוי הפסיקה. במקרים מיוחדים, שבהם לדעת עורך הדין התבצע עיוות דין משמעותי, אפשר גם להילחם על כך שהערעור יבדוק מחדש את העדויות ואת הראיות העובדתיות.

בכל מקרה, אין להסתמך על הליך הערעור כהליך שיכול לשנות את תוצאות המשפט, כי אין מדובר על משפט חוזר. כדאי להיערך במלוא הרצינות למשפט הראשון שנדון בערכאה המשפטית הנמוכה ולא לסמוך על הערעור באופן אוטומטי. במידה ותוצאות המשפט הראשון לא מקובלות על האדם, כמובן שאפשר להיערך לערעור ולהמשך ההליך המשפטי.

ערעור פלילי בפני בית המשפט העליון על החלטות ערעור

אפשר לערער על פסק דין שניתן בערכאת ערעור במחוזי בפני בית המשפט העליון, רק אם ניתנה לכך רשות מבית המשפט המחוזי או שבית המשפט העליון הסכים לכך. הבקשה לערעור בעליון נקראת רע"פ (רשות ערעור פלילי). פעמים רבות מחליט שופט בית המשפט העליון לדחות את בקשת הערעור, שכן התרשם שעבודת הערכאות הדיוניות הנמוכות יותר היו טובות ואין הצדקה לערעור נוסף. הערעור על ערכאת ערעור קודמת תינתן:

◻️  אם הבקשה מעלה שאלה משפטית חשובה שחורגת מעניינם של המעורבים בהליך הפלילי.

◻️  אם התעורר חשש מעיוות דין או אי צדק שנגרם למערער.

◻️  אם העונש חורג מהעונשים הנהוגים על המקרה הנדון.

בנוסף לאמור קיימים מספר היבטים טכניים באופן הניהול של הערעור הפלילי כדלקמן:

◻️ ראוי לדעת שערעור אינו מביא באופן אוטומטי לעצירה של הליך הענישה – לצורך כך ועל פי תקנות סדר הדין הפלילי יש צורך בהגשת בקשה נפרדת לעיכוב ביצוע העונש בכפוף לאישור בית המשפט לבקשה. נציין כי בדרך כלל יאות ביהמ"ש להיענות בחיוב לבקשת העיכוב בעיקר באותם מקרים בהם אי אישור עיכוב הביצוע מייתר את הדיון בעירעור לגופו של עניין. בקשת עיכוב הביצוע בעצם באה למנוע פגיעה בהליך הערעור ככל וקיום העונש מגיע קודם ליום הדיון בערעור.

◻️ הגשת הודעת הערעור הפלילי:

הודעת ערעור – במרבית המקרים את הודעת הערעור יש להגיש תוך 45 ימים מסיום ההחלטה בבית המשפט בערכאה הדיונית.

סעיף  198 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים – אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור.

הגשת הערעור צריכה להתבצע בהתאם לכללים הבאים:

◻️ יש חובה להגיש הודעת הערעור.

◻️ הודעת הערעור הפלילי צריכה להיות מנומקת ולהעלות את הטעמים שבשלם מתבקש הערעור.

◻️ את הודעת הערעור ניתן או לבית המשפט של הערעור או לבית המשפט בערכאה הדיונית שבו נדון התיק הפלילי.

חשוב להבין כי מטרת הערעור הינה שינוי ההחלטה השיפוטית שניתנה בערכאה דלמטה, על כן זיכוי מחמת הספק אינו מהווה עילה להגשת ערעור לקבלת זיכוי מחמת העדר אשמה שכן אין בכך כדי לשנות את הקביעה העקרונית שמהותה זיכוי.

בנוסף, המטרה בערעור פלילי אינה "פתיחה מחדש" של המשפט בדומה למה שקורה במשפט חוזר.מטרת הערעור הפלילי נערך כמובא לעיל על סמך הפרוטוקול והראיות כפי שהן עלו בערכאה הדיונית.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהגשת ערעור פלילי

מדוע כל כך חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מנוסה לכל אורך ההליך הפלילי, כולל שלב הערעור:

◻️  חובה להיות מיוצג על ידי עו"ד פלילי מיומן כבר בשלבים הראשונים של החקירה והזימון לדיונים השונים. הנאשמים לפעמים חושבים שעדיף בשלבים הראשונים לא לחשוף את כל המידע שברשותם, כדי לראות את תוצאת המשפט ולפי התוצאה לחשוף עוד. אולם זו טעות קשה, כי ערעור אינו עריכת משפט חדש וקשה עד בלתי אפשרי להביא בו ראיות חדשות. יש לנהל את המשפט בחוכמה החל מהשלבים הראשונים ולהיות מלווה בעו"ד פלילי מיומן שיוכל להדריך אתכם משלב הזימון לחקירה.

◻️  נאשמים סבורים שבגלל שזכות הערעור בזכות נתונה להם כחוק, הם יכולים לדחות את התחלת ריצוי העונש. אולם זו שגיאה. ערעור לא עוצר את הענישה באופן אוטומטי ויש לעשות זאת בנפרד על ידי "בקשה לעיכוב ביצוע העונש". יש להתייעץ עם עו"ד פלילי כדי לא למצוא את עצמכם מובלים לבית הכלא לריצוי העונש של הערכאה השיפוטית, בעוד אתם מתכוונים בכלל להגיש ערעור. יש גם לדעת שהבקשה לא בהכרח תתקבל וכך הערעור בפועל יוגש כשהתחלתם לרצות את עונשכם.

◻️  יש להבין שערעור בזכות הוא גם על עצם ההרשעה. המשמעות של הרשעה בדין פלילי היא קריטית לעתידו של הנאשם ולעתיד משפחתו, על המוניטין והשם הטוב שצבר. יש הרשעות שבגינן נשללות מאדם ההסמכות המקצועיות שלו או נאסר עליו לעבוד בעבודות מסוימות. אנשים חושבים שאם קיבלו עונשים קלים יחסית, כגון ריצוי עונש מאסר בעבודות שירות, הרי שכדאי לבצען במקום להשקיע זמן ומשאבים נוספים בערעור. אולם הערעור יכול לנסות לבטל את עצם ההרשעה הפלילית עצמה, כלומר לזכות את האדם כליל ולבטל את התיק הפלילי או לנסות להמיר את העונש לעבודות שירות בלבד ללא הרשעה.

◻️  יש נאשמים שסבורים שהתיק שלהם כל כך מוצק, שאין טעם בכלל לגשת להרשעת ערעור. אולם יש אפשרויות נוספות נוסף על ערעור. למשל, "הסדר מותנה" שבו אפשר לבצע מו"מ על תנאים מסוימים שביצועם יביא לביטול התיק ולסגירת התיק ברישומים המשטרתיים. כדאי להתייעץ עם עו"ד פלילי מוסמך ומקצועי שיידע האם כדאי לכם להגיש ערעור או האם כדי לכם לבקש הסדר מותנה. זה חשוב מאוד בתיקי נוער ותיקים של אנשים צעירים, שכל הרשעה פלילית היא קריטית לעתידם.

◻️  כדאי לדעת שגם אדם שהיה מיוצג לכל אורך הדרך על ידי הסנגוריה הציבורית, יכול בכל שלב לקבל ייעוץ מטעמו של עו"ד פלילי פרטי. בדרך זו העו"ד הפלילי יכול לסקור את התיק שלכם ולבדוק אם כדאי להגיש ערעור ומהם הטיעונים שכדאי להעלות בו. הטיעונים בערעור הם לא ראיות חדשות או מידע חדש, אלא בדיקת החומר הקיים. לפעמים עו"ד חדש שמתבונן בתיק יכול למצוא בו נתונים או זוויות התבוננות מקוריות שנשמטו מהערכאה הקודמת ולהדגישן במהלך הטיעונים לערעור.

◻️  יש אנשים שהורשעו בעבירות חמורות והוטלו עליהם עונשי מאסר כבדים והם יודעים שעל סוג העבירה שעליה נשפטו אין סיכוי להקלה בשנות המאסר. הם מקלים ראש בשאר רכיבי המאסר כדוגמת מאסרים מותנים, קנסות או פיצויים. אולם זו גישה מוטעה, שכן לשלם פיצוים או קנסות זהו נטל כבד שלפעמים נופל על משפחת הנאשם. אין להקשיב לעצות של אחרים כגון "במילא אין סיכוי להפחית את רכיב המאסר בענישה ולכן אין טעם להגיש ערעור". בית המשפט בערכאה הגבוהה יותר יכול לקבל חלק מהערעור ובכך להקל מאוד על הנאשם ומשפחתו. אמנם הוא ישאיר את מרכיב המאסר על כנו, אולם הוא יכול להפחית בצורה דרסטית את גובה הקנס או הפיצוי.

◻️  עו"ד פלילי יכול לבקש בערעור עריכת תסקיר חדש של שירות המבחן. התסקיר יכול להשפיע לטובה במהלך הערעור. למשל, אם מאז הכרעת הדין או פסק הדין התמיד הנאשם בהליך שיקומי, שופטי הערעור יכולים להתחשב בכך ולהפחית במרכיבי הענישה. גם אם אדם משתתף בהליך שיקומי בין כותלי הכלא עצמו, הרי חוות דעת טובה של שירות המבחן יכולה להשפיע על הערעור. יתרה מכך, חוות דעת טובה שהוגשה במהלך ערעור יכולה לעמוד לטובת הנאשם בוועדת השחרורים. כך שגם אם הערעור לא השיג את מטרתו, הרי חוות דעת טובות שנמסרו בו על ידי שירות המבחן יכולות לשנות החלטות בעתיד.

לסיכום, משפט פלילי הוא תהליך ממושך ומורכב ומומלץ מאוד להיות מלווה בעו"ד פלילי מנוסה ומיומן כבר בשלבים הראשונים שלו. העו"ד יוכל לנתב אתכם לכל אורך הדרך, כך שהפרשה תסתיים מבחינתכם במינימום נזקים. יש הסבורים כי אם כבר הערכאות השיפוטיות סיימו את קביעתן, גורלם נחרץ. אולם הערעור הפלילי הוא שלב נוסף שבו אפשר לערער על החלטות שניתנו בבית משפט בערכאות נמוכות יותר, ויש לדעת כיצד לעשות זאת במקצועיות ולמצוא טענות שייטיבו עם הנאשם.

הורשעת בעבירה ואתה מעוניין לערער על העונש או על עצם ההרשעה?

כאמור, לפני שניגשים לערעור מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי, כדי לוודא שאכן התהליך אפשרי. ההיערכות של עו"ד לקראת ערעור שונה מהליך פלילי רגיל. עליו לבדוק באיזה נקודות הוא יכול להוכיח לבית המשפט כי שגה בהחלטותיו בערכאה הראשונה, והיכן המרווח המשפטי שמאפשר את שינוי הפסיקה. במקרים מיוחדים, שבהם לדעת עורך הדין התבצע עיוות דין משמעותי, אפשר גם להילחם על כך שהערעור יבדוק מחדש את העדויות ואת הראיות העובדתיות.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. על מנת ולקבל חוות דעת מקצועית באשר לסיכויי הערעור על הרשעתך או העונש שהושת עליך, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא ערעורים - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | ערעור פלילי | ערעור במשפט פלילי | ערעור על פסק דין | ערעור על הרשעה | ערעור על גזר דין | עיכוב ביצוע פסק דין פלילי | בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין | עיכוב ביצוע גזר דין פלילי | עיכוב ביצוע עונש מאסר | מבחן סיכויי הערעור | ערעור על קולת העונש | ערעור על חומרת העונש

הצלחות המשרד בתחום
בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות בידוי ראיות ומסירת ידיעה כוזבת אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים סגירת תיק משטרתי ללקוח שהחזיק סכין שלא כדין ביטול כתב אישום לקטינה שהואשמה בעבירות גניבה סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום
נטע | 18:13 07/09/2017
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום
עו''ד אור הדאיה | 20:07 09/09/2017
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש
נועם | 07:24 12/01/2016
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:22 12/01/2016
עונש מאסר לאדם בעל עבר פלילי נקי
לירן | 17:15 06/04/2016
עונש מאסר לאדם בעל עבר פלילי נקי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:25 07/04/2016