חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | כיצד ניתן לקבל פטור מן האיסור לעסוק במוסדות מסוימים עקב מרשם עבירות מין?

כיצד ניתן לקבל פטור מן האיסור לעסוק במוסדות מסוימים עקב מרשם עבירות מין?

בישראל קיימים שלושה חוקים עיקריים בנושא הגבלת תנועתם של עברייני מין מורשעים: חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, וחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. כעת, תארו לעצמכם מצב בו הורשעתם בעבירת מין, שילמתם על כך מחיר אישי יקר לאחר תקופה קשה ואפלה וכעת הגיע הזמן להמשיך בחיים ולשרוד תוך שאינכם מוכנים לעשות טעות אחת נוספת שתחזיר אתכם למקום האפל ההוא. אולם, תופתעו לגלות שהמחוקק קבע איסור על מעסיקים במוסדות מסוימים להעסיק עברייני מין בעבודה המאפשרת להם להיות בקשר כלשהוא עם קטינים או אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית. יוצא מכך, אפוא, שהחברה לא באמת הסכימה להשלים עם חזרתו של "עבריין המין" לחיקה ומשכך לא מאפשרת לו להתפרנס בכבוד ואף לא מעוררת אצלו מוטיבציה ראשונית לטיפול לאחר שריצה את עונשו, דבר שעלול לפגוע בהליך שיקומו ולגרום לו לחזור לסורו. מה ניתן לעשות? החוק קובע כי ועדת מומחים רשאית לפטור אדם שהורשע בעבירות מין מן האיסור לעסוק במקומות מסוימים. עו"ד אסף דוק מסביר על משמעויות החוק וכיצד ניתן לקבל פטור מן האיסור לעסוק במוסדות מסוימים עקב מרשם עבירות מין.

איסור העסקת אדם שהורשע בעבירות מין במקומות עבודה מסוימים

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001, חל איסור מוחלט לקבל אדם בגיר לעבודה במוסדות שונים כאשר הכוונה היא בעיקר למקומות בהם קיימת אינטראקציה ועבודה עם קטינים ומוגבלים שכלית, בין בשכר ובין בהתנדבות, אלא אם כן התקבל אישור מן המשטרה, כי האדם אינו מהווה סכנה הלכה למעשה לאוכלוסיות אלה על רקע הרשעתו בעבירת מין.

סעיף 2 לחוק קובע בזאת הלשון:
(א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר.
(ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.

"עבריין מין" אליו נוגע החוק הוא אדם שהורשע בעבירת מין בהיותו בגיר, כלומר – מעל גיל 18.

עבירות מין עליהם חל האיסור

עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין), כמפורט להלן:

- עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3);
- עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י', למעט עבירה לפי סעיף 352;
- עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג;
- עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

המוסדות עליהם חל האיסור

מוסדות חינוכיים מסוגים שונים לקטינים.
- תנועות נוער, מועדונים ומרכזי תרבות לקטינים.
- גני חיות וגני שעשועים.
- חדרי כושר ובריכות שחייה הפתוחים לקטינים.
- שירותי הסעות לקטינים או לבעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית.
- ארגון טיולים ונופש לקטינים או לבעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית.
- אבטחת קטינים.
- מחלקות ילדים בבתי חולים ומרפאות ילדים.
- מרפאה או בית חולים לחולי נפש.
- מועדון, מעון יום, מרכז טיפולי, או מרכז עבודה שיקומי לבעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית.
- גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים.

* יודגש כי איסור ההעסקה כולל גם עיסוק בהתנדבות או עיסוק באמצעות חברת כוח אדם.

חובת אישור המשטרה לעיסוק

טרם קבלת אדם לעבודה במוסד המפורט בחוק, על המעסיק לקבל אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסיק את אותו אדם.
אישור מהמשטרה יינתן לפי בקשת האדם עצמו בתנאים הבאים:
1. האדם לא הורשע בעבירת מין המוזכרת בחוק. 
2. תקופת האיסור (שהינה 20 שנה) חלפה.
3. וועדת מומחים פטרה את האדם מהאיסור.

אישור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר, ובלבד שאותו בגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק בו או מועמד לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטעם אותו בגיר למעסיק או למוסד, ובלבד שהמעסיק או המוסד הצהיר שהוא מוסד לפי חוק זה.


בתמונה: דוגמא להודעה על סירוב למתן אישור העסקה בחברת הסעות.

ועדת מומחים רשאית לפטור אדם מהאיסור לעסוק במקום עבודה מסוים

על אף האיסור בחוק להעסיק עברייני מין מורשעים במקומות מסוימים, סעיף 4(ב) מסמיך ועדת מומחים מיוחדת להעניק למבקש פטור מן האיסור התלוי ועומד כנגדו. הועדה מוסמכת לדון בכל מקרה לגופו של עניין ולשקול את מתן אישור ההעסקה, על אף אי העמידה בתנאים הקבועים בחוק. אותה ועדה יכולה לפטור את המבקש מאיסור ההעסקה ולאפשר לו לעסוק במקצוע בו הוא חפץ ככל ושוכנעה כי המדובר באדם ללא מסוכנות לסביבה ובייחוד לקטינים או אנשים בעלי מוגבלות שכלית.

חשוב לציין כי המדובר בחוק רלוונטי אך ורק לעניין העסקה ולא לנושא מתן שירותים. כך מי שמסרב לדוגמא לאפשר כניסה לספרייה לצורך השאלת ספרים או לשם מטרה לגיטימית אחרת הרי שאינו פועל על פי ובהתאם לחוק.

מומלץ להשתמש בשירותיו של עורך דין פלילי הבקיא בדין על מנת ולמקסם בקשה זאת ולצורך הבאת מלוא הנתונים שיכולים לשרת את המבקש.

 

להלן דוגמא להחלטת ועדת המומחים בדבר מתן פטור מאיסור עיסוק ללקוח המשרד שהורשע בעבירת מין בקטינה. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

 

להלן דוגמא נוספת של ועדת המומחים בדבר מתן פטור מאיסור עיסוק ללקוח שביקש לעבוד במשרד החינוך לאחר שהורשע בעברו במעשה מגונה בקטין. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

הורשעת בעבירת מין, ריצית את עונשך וכעת פוגעים לך בחופש העיסוק?

אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך במאמצי השיקום ושילובך מחדש בחברה תוך קבלת פטור מן האיסור התלוי ועומד נגדך לעסוק במוסדות מסוימים. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים ומורשעים במגוון עבירות פליליות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה והורשעת בעבירת מין וכעת נמנע מבעדך לעסוק בעבודה שהנך חפץ בה פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין באינטרנט | מחיקת רישום פלילי | עבירות מין | מחיקת מרשם פלילי | ביטול רישום פלילי | רישום פלילי | הערכה על ידי ועדת מומחים | איסור העסקת אדם שהורשע בעבירת מין | מניעת העסקת עברייני מין | חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים | הודעה על סירוב למתן אישור העסקה | סירוב מתן אישור העסקה

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט שחרור ממעצר חשוד בעבירות אלימות במשפחה עקב תלונת שווא אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בסחר בסמים בעקבות פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
ליאור | 14:26 11/09/2017
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
עו''ד אור הדאיה | 14:30 12/09/2017
תודה רבה עו"ד אור הראיה, ועוד שאלה
ליאור | 12:32 13/09/2017
למחוק, רשמתי את זה בפורום רישום פלילי שיותר רלוונטי
ליאור | 01:17 10/09/2017
אבל בבקשה תענו שם, ראיתי שם שאלה מלפני חודש שהייתה ללא מענה
ליאור | 01:20 10/09/2017
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
ליאור | 01:17 10/09/2017
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
עו''ד עודד רגב | 11:43 19/03/2018