חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | רשלנות בהחזקת חיה

רשלנות בהחזקת חיה

לא אחת מופיעות באמצעי התקשורת כתבות העוסקות במקרי תקיפה של כלבים, שהסתיימו בחבלות קשות ואף גרוע מכך. חשוב לדעת כי במרבית המקרים החוק עומד לצידם של המותקפים, מאפשר קבלת פיצויים בסכומים נכבדים, ואף הגשת כתב אישום פלילי כנגד המחזיק בכלב שלא כחוק. עו"ד אסף דוק מפרט אודות יסודות עבירת הרשלנות בהחזקת חיה ומרכיביה ומסביר מה ניתן לעשות במצבים בהם מוגש נגד אדם כתב אישום בגין נשיכה של כלבו אדם אחר.

מה אומר החוק על רשלנות בהחזקת חיה?

על פי חוק העונשין סעיף 338(א)(6) מוגדר מעשה פזיזות ורשלנות בהחזקתה של חיה, כמי שאינו נוקט אמצעי זהירות נדרשים עבור סכנות סבירות הכרוכות בכך. מדובר בהחזקה רשלנית שיש בה כדי לסכן את חייו של הזולת או לגרום לו לחבלה, ובגינה ניתן להגיש תביעת פיצויים. יתר כל כן, דינה בחוק פלילי עד 3 שנות מאסר בפועל.

להלן לשון הסעיף בחוק העונשין:

338. (א) העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

(6) אינו נוקט אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו;

החזקת כלבים על פי חוק

בהיותם של כלבים חיית מחמד נפוצה, הגדיר החוק כללים נבדלים לעצם החזקתה ברשות הפרט והציבור. כך, על פי חוק המחזיק בכלב מחויב לשמור אותו בביתו או בחצרו, והוא נדרש לסמן את החצר בשלט עליו רשום זהירות כלב. כמו כן, בעת יציאה עם הכלב לרשות הרבים יש להחזיק את החיה עם רצועה באורך של עד 5 מטרים, ובליוויו של אדם המסוגל לשלוט בה. מעבר לכך, החזקת כלב מעל גיל 3 חודשים נדרשת ברישיון שיש לחדשו אחת לשנה. רישיון זה מותנה בתשלום אגרה, קבלת חיסונים נגד כלבת ובסימונו של הכלב עם שבב אלקטרוני.

החזקת כלבים מסוכנים

חשוב לדעת כי החוק מגדיר כלבים מסוימים כמסוכנים, הדורשים תנאי החזקה שונים מכלבים רגילים. עליהם נמנים כלבים מעל גיל 3 חודשים אשר נשכו אדם וגרמו לו לחבלה, וכן כלבים המוכרים כזנים מסוכנים או המוכלאים עם זן מסוכן שהוגדר ככזה בגין היותו תוקפני ועקב חומרת הנזק שהוא עלול להסב לזולת. זני כלבים אלו כוללים רוטוויילר, בול טרייר, פיט בול טרייר, אמסטף, סטאף אנגלי, דוג ארגנטינו וטוסה יפני. יש להדגיש כי כלב מוגדר כמוסכן דורש הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן" בחצר. כמו כן, מותר ללכת עימו ברשות הרבים רק עם מחסום לפה ועם רצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטרים. בנוסף, כלבים מסוכנים מחויבים במחסום כאשר בבית בו הם מוחזקים שוהים קטינים  מתחת לגיל 16.

ענישה בגין החזקת כלב שלא כחוק

מי שמחזיק בכלב ללא רישיון, או מאפשר לו לצאת שלא כנדרש מחצר ביתו, דינו בחוק עד 6 חודשי מאסר. בנוסף, במקרים של כלב מסוכן העובר על החוק או של אדם המוסר לרשויות מידע כוזב אודות הכלב, הדין מגיע עד שנת מאסר אחת. מעבר לכך, במידה ווטרינר עירוני החליט שלא לחדש רישיון לבעלי כלב, עליהם להעבירו תוך 24 שעות לידי מתקן פרטי מוגן המוכר בחוק או של הרשות המקומית, או לידי אדם אחר בעל רישיון תקף.

חוקי רווחה בהחזקת בעלי חיים

מלבד חוקים שנועדו להגן על הזולת, במדינת ישראל חוקקו בשנת 2009 גם חוקים להגנה על בעלי חיים המוחזקים שלא לצרכי חקלאות. חוקים אלו נועדו לדאוג לרווחתם של בעלי החיים מבחינת שטח ותנאי מחייה, היותו מוצל ומתאים בתנאיו לצרכי בעל החיים, וכן מבחינת אורך רצועה לקשירה בחצר, והחובה לספק מים ותזונה ראויה ומספקת. בנוסף, המחזיק בחיות מחויב להוציאן לטיולים ולדאוג להיותן בריאות.

הגשת כתב אישום בגין רשלנות בהחזקת חיה

תביעה עקב עבירת רשלנות בהחזקתה של חיה ניתן להגיש כנגד המחזיק בכלב, במידה והכלב נשך או תקף אדם וגרם לו לחבלה. לאחר הפגיעה חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי ולשמור כל מסמך רפואי הקשור אליה. בנוסף, במקרים אלו ניתן להגיש כתב אישום אזרחי לקבלת פיצויים, וניתן בהחלט לפעול להגשת כתב אישום פלילי באמצעות תלונה במשטרה. 

מקרים בהם תקיפת כלב אינה נחשבת לרשלנות

במקרים המצוינים לעיל יבדוק בית המשפט אם אכן התקיימה רשלנות מצידו של המחזיק בכלב. כך למשל, במידה וננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירת הכלב בחצר כמצוין בחוק, והכלב הצליח להשתחרר ולברוח, לא יואשם המחזיק בו ברשלנות. כמו כן, במקרים בהם התגרה אדם בכלב והתנהג כלפיו באלימות, וכך הובילו לכדי תקיפה, לא יואשם בעליו בעבירת החזקת כלב ברשלנות. בנוסף, במידה ובעל הכלב לא נמצא לידו במקרה התקיפה, יש להוכיח כי אכן מדובר בכלב המסוים שתקף וגרם לחבלה. עוד יש לציין כי אם כלב תקף אדם שאיים וניסה לתקוף אחד מבני משפחתו, לא ייחשב הדבר כעבירה.

פנייה לסיוע משפטי

מן האמור לעיל מתברר שלא כל מקרה של תקיפה ונשיכה על ידי כלב עשוי להוביל להרשעת הבעלים, לתשלום פיצויים ולענישה. למעשה, כל מקרה נבחן לגופו על פי התנאים שהתקיימו, חוות דעת רפואיות ואחרות, ראיות ועדויות נוספות. לכן, בכל מקרה של תלונה במשטרה והזמנה לחקירה משטרתית בגין רשלנות בהחזקתה של חיה, מומלץ לפנות אל עורך דין שיכול במקרים מסוימים למנוע את פתיחתו של תיק פלילי או למנוע את הרשעתו של המחזיק בחיה.

כמו כן, במידה והמשטרה מחליטה להגיש כתב אישום נגד אדם בגין רשלנות בהחזקת חיה, הדבר עשוי לגרור בעתיד אף תביעה נזיקית של המתלונן נגד בעל הכלב. משכך חשוב להיוועץ עם עורך דין נזיקין כבר בראשית ההליכים הפליליים על מנת ולהיערך בהתאם לתרחיש מעין זה.

דוגמה לתיק רשלנות בהחזקת חיה שנוהל על ידי משרדנו ונסגר מחוסר אשמה פלילית

לקוחות המשרד, אנשים נורמטיביים לחלוטין בתחילת חייהם הבוגרים, נחקרו בחשד לעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה, לאחר ששכנתם כבת 90 התלוננה שכלבם נשך אותה וגרם לה לחבלות בגופה. הלקוחות הכחישו מן ההתחלה את החשדות שיוחסו להם. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במחלק החקירות של מרחב איילון לסגור את תיק החקירה נגדם בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמם ומעורבותם בפרשה שנוהלה נגדם.

לקוחות המשרד הינם אזרחים למופת אשר רכשו אמון והוקרה בכל המסגרות השונות בהן לקחו חלק בחייהם. המדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין, ללא כל עבר או רקע פלילי ויודגש, כי עד לאירוע דנן, היה העולם הפלילי זר לחלוטין לנוף חייהם.

לקוחותינו נקראו לחקירת משטרה בחשד לעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה,  זאת על רקע תלונה שהוגשה בגין אירוע מחודש ינואר 2018 על-ידי שכנתם בת ה-90 המתגוררת בדלת סמוכה אליהם, כאשר בין השתיים קיים סכסוך שכנים מתמשך ומחלוקות סביב נושאים שונים הקשורים באופן ההתנהלות בבניין, כאשר המתלוננת מעוניינת בליבוי המחלוקות ואינה מאפשרת הגעה לעמק השווה ולהבנות כשניכר כי כל פשרה הינה ממנה והלאה.

המתלוננת בחרה להגיש תלונה למשטרה כנגד הלקוחות החיים בצמידות אליה, תוך ניפוח תוכן התלונה בדברים שלא היו, כשהיא טוענת כי הכלב שהיה בחזקתם בעת שיצאו מביתם כשהוא קשור ברצועה וצמוד אליהן באופן ההדוק ביותר, נשך אותה.

משרדנו טען כי כפי שעולה מחומר החקירה - כל קשר בין אירוע הנשיכה דנן למציאות הנו מקרי בהחלט. בסיום החקירה התיק הועבר לראש מחלק החקירות במשטרת מרחב איילון לצורך בחינת שאלת שאלת העמדתם לדין פלילי.

לקוחות המשרד הכחישו מן ההתחלה את החשדות שיוחסו להם. צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותם, בשים דגש על מכלול הראיות בתיק תוך לקיחה בחשבון של נסיבותיהם האישיות.

משרדנו טען לפגמים ראייתיים בתיק החקירה וכן עמד על מכלול נסיבות ביצוע העבירה. לאחר הליך בירור מורכב, הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את משטרת מרחב איילון לסגור את תיק החקירה נגדם מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמם ומעורבותם לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדם ובכך לאפשר להם להוכיח את חפותם ולשוב לשגרת חייהם.

כמו כן, כמובא במסגרת אתרנו במספר מאמרים, עילת סגירת התיק הינה לא פעם קריטית עבור האדם שנחקר שכן רק סגירת תיק מחוסר אשמה מותירה את התיק, אל מחוץ  למרשם המשטרתי בעניינו. על אף העובדה כי המדובר ברישום אשר רק לעיתים נדירות מורשה גוף חיצוני להתוודע אליו, במקרים מסוימים המדובר בנקודה קריטית לעתידו התעסוקתי של האדם ולא פעם גם מהווה הדבר נקודה כואבת הפוגעת בו בהיבטים אישיים אחרים.

להלן העתק ההודעות בדבר החלטת משטרת מרחב איילון לסגור את תיק החקירה נגד הלקוחות מחוסר אשמה פלילית. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותם של הלקוחות פרטיהם המזהים במסמכים הושמטו:

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין רשלנות בהחזקת חיה ו/או אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה?

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה במשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין רישום פלילי לחובתך ובמקרים חריגים אף למעלה מכך. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות פליליות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת רשלנות בהחזקת חיה פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
רשלנות פלילית | מעשי פזיזות ורשלנות | עבירות פזיזות ורשלנות | עבירת רשלנות | עבירת פזיזות | רשלנות בהחזקת חיה | כתב אישום על נשיכת כלב | עורך דין נשיכת כלב | תביעה על נשיכת כלב | פיצוי על נשיכת כלב | פיצויים על נשיכת כלב | חוק נשיכת כלב | נשיכה של ילד על ידי כלב | נשיכת כלב | פזיזות ורשלנות בהחזקתה של חיה | כתב אישום נשיכת כלב | סגירת תיק אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה | אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה | סגירת תיק רשלנות בהחזקת חיה | סגירת תיק נשיכת כלב | סגירת תיק נשיכת כלב מחוסר אשמה

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחות שהואשמו באי נקיטת אמצעי זהירות בחיה סגירת תיק משטרתי ללקוח שהחזיק סכין שלא כדין סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2 התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סגירת תיק משטרה מחוסר אשמה
הדר | 08:47 22/11/2014
סגירת תיק משטרה מחוסר אשמה
עו''ד איילון בירנבוים | 19:04 26/11/2014
סגירת תיק מחוסר אשמה
ניסו | 13:29 23/08/2013
סגירת תיק מחוסר אשמה ומחיקתו מרישומי המשטרה
עו''ד אסף דוק | 14:04 23/08/2013
סגירת תיק מחוסר אשמה
אנונימי | 17:15 09/08/2013
סגירת תיק מחוסר אשמה
עו''ד אסף דוק | 17:46 09/08/2013
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
תביעת דיבה לאחר סגירת בחוסר אשמה
נרקיס | 07:02 10/03/2016
תביעת דיבה לאחר סגירת בחוסר אשמה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:48 15/05/2016
רשלנות בפסיכולוגיה ותיק פלילי
ז'אן ולז'ן | 12:59 29/08/2017
רשלנות בפסיכולוגיה ותיק פלילי
עו''ד אור הדאיה | 08:21 30/08/2017
סגירת תיק בהסדר - האם אני חייב להודות?
אלכס | 06:45 13/08/2017
סגירת תיק בהסדר - האם אני חייב להודות?
עו''ד אור הדאיה | 06:57 13/08/2017
סגירת תיק בהסדר - האם אני חייב להודות?
אלכס | 07:05 13/08/2017
ערעור על סגירת תיק
דודו | 12:05 03/08/2017
ערעור על סגירת תיק
עו''ד אור הדאיה | 06:32 04/08/2017
ערעור על סגירת תיק
דודו | 10:43 04/08/2017