חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | הונאה של המוסד לביטוח לאומי

הונאה של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי שנה מיליארדי שקלים במענקים, קצבאות והטבות למבוטחים עקב נסיבות שונות. זאת, על מנת לסייע להם בעיתות מצוקה כאשר נפגעת יכולתם להתפרנס, להתנייד ולהבטיח את רמת חייהם. בדיוק לשם כך משלמים מעסיקים ועובדים תשלומים חודשיים, אשר מהווים את קופת המוסד בנוסף לתקציבים אחרים. ואולם, חלק מכספי הקצבאות מושג באמצעות הונאה בדרך של זיוף מסמכים, דיווחים כוזבים וקבלת דבר במרמה מצד תובעים רבים. לכך מצטרפים חברות ומעסיקים המתחמקים מדיווח או תשלומים עבור עובדיהם. מסיבה זו מפעיל המוסד לביטוח לאומי מחלקת חקירות מיוחדת הפועלת לאיתור הונאות והעברת המידע למשטרת ישראל, כאשר נגד החשודים נפתחים הליכים פליליים העשויים להוביל לעונשים חמורים במיוחד. עו"ד אסף דוק מספר על אגף החקירות של הביטוח הלאומי וכן מסביר אודות עבירות הביטוח הלאומי השונות והעונשים הצפויים למי שיורשע בהן.

עבירות הונאה של ביטוח לאומי

מטרתן של עבירות הונאה נגד הביטוח הלאומי היא להפחית בדמי הביטוח או להימנע מהם בכלל, וכן להשיג תגמולים וקצבאות שאינם מגיעים למבוטח כחוק במסגרת תביעתו את הביטוח הלאומי. לדוגמא, ישנם מעסיקים המעבירים מסמכים מזויפים לפקידי המוסד כגון מכתבי פיטורין או תלושי שכר, רואי חשבון ויועצי מס המזייפים נתונים במסמכים קיימים, או אנשים פרטיים המעלים טענות שקריות ומספקים מסמכים רפואיים מזויפים. מדובר בעבירות אותן רואות מערכות האכיפה והמשפט בחומרה יתרה, כאשר העונשים עשויים להיות קנסות גבוהים, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל.

עבירות נפוצות בתחום הביטוח הלאומי:

1. זיוף מסמכים (זיוף תלושי שכר, מכתב פיטורין, מסמכים רפואיים, אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר, דו"ח רווח והפסד וכדומה).

2. קבלת דבר במרמה (קבלת קצבאות ביטוח לאומי שלא בצדק - קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבת ניידות, גמלת ילד נכה, נפגעי עבודה, דמי פגיעה, קצבת נכות מעבודה, מענק חד פעמי, קצבה מיוחדת, נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות, ועדות רפואיות וכדומה).

3. עבירות מס (לרוב כאשר מעסיקים המתחמקים מתשלומי דמי ביטוח לאומי בעבור עובדיהם).

דוגמאות: אדם המגיש תביעה לדמי אבטלה במסגרתה הוא מציין כי עבד במקום מסויים ופוטר, למרות שלא עבד שם כלל והמעסיק מודע לכך, הלכה למעשה מוליך שולל את הביטוח הלאומי ולכן הוא והמעסיק צפויים לעמוד לדין בעבירות של קשירת קשר לביצוע עבירה של זיוף ומרמה. דוגמא נוספת היא מקרה בו אדם מגיש תביעה להבטחת הכנסה בה הוא מציין כי אינו עובד, אין לו הכנסות ואין ברשותו או בשימושו רכב, זאת למרות שלא כך הדבר.

קבלת דבר במרמה

בעבירה זו עוסק סעיף 415 לחוק העונשין, אשר מגדיר מרמה כטענת עובדה בעל פה, בהתנהגות או בכתב, כאשר הטוען אינן מאמין כי זוהי האמת או יודע שזו אינה אמת. בנוסף, על מנת שתתקיים העבירה צריך להתקיים יסוד עובדתי, כלומר קבלת דבר מה בפועל כגון הטבות, זכויות או כספים. העונשים על עבירת קבלת דבר במרמה מגיעים עד 3 שנות מאסר, ועל עבירה שהתבצעה בנסיבות מחמירות עד 5 שנות מאסר. לאור הגדרות החוק ניתן להבין כי העבירה אינה תופסת לגבי אדם שלא קיבל עדיין גמלה או קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, וגם לגבי מי שהעלה טענה בלתי נכונה אך עשה זאת בתום

זיוף מסמכי המוסד לביטוח לאומי

הונאה כנגד הביטוח הלאומי עשויה לערב זיוף של מסמכים כגון חוות דעת רפואיות, משכורות ומכתבי פיטורין. במשפט הפלילי מתייחסת עבירת הסיוף גם לפעולות המתבצעות במסמכים, ביניהן זיוף מסמך שלא היה קיים, זיוף חתימה עליו ללא רשות, או שינוי פרטים מסוימים בו. כל אחת מהפעולות הללו עלולה להוביל לעונש של שנת מאסר, וכאשר מטרת הזיוף הייתה לקבל דבר במרמה העונש המקסימאלי עומד כאמור על עד 3 שנות מאסר.

גורמי האכיפה המעורבים

במוסד לביטוח לאומי קיים מערך חקירות בו פועלים יותר ממאה חוקרים, אשר תפקידם לחשוף את מעשי ההונאה. החוקרים פועלים בכל רחבי ישראל הן מול מעסיקים המנסים להתחמק מתשלום דמי הביטוח, והן כנגד מקבלי גמלאות המציגים נתונים שקריים. לרשותם עומד מאגר הנתונים של המל"ל וכן מערך מודיעין נרחב הכולל בין היתר דיווחים המתקבלים מהציבור. למעשה, המוסד מזמין את הציבור לדווח על מקרי הונאה באמצעות טופס מיוחד באתר האינטרנט, וכן בטלפון 02-6709636. המקרים שנחקרים על ידי המערך מרוכזים על ידי יחידת תיאום, אשר מעבירה את הראיות אל גורמי האכיפה ובפרט ליחידה המשטרתית העוסקת בפשיעה כלכלית. בנוסף לכך, היחידה מסייעת ליאל"כ בכל נושא הקשור לזיהוי ואיתור הונאות מול המוסד.

דוגמאות לעבירות הונאת ביטוח לאומי

לפניכם שתי דוגמאות מהשנים האחרונות בהן הורשעו מבוטחים שניסו להונות את המל"ל. מן העונשים הכבדים ניתן להבין עד כמה רואה בחומרה הרשות השופטת את התופעה, אשר מהווה נטל כבד על המדינה והחברה:

  • בעלות על רכב – מדובר באדם שהגיש תביעת הבטחת הכנסה למל"ל, בה טען כי לא מצוי בבעלותו רכב, אך חקירת המוסד העלתה כי הטענה שקרית. לכאורה לא מדובר במעשה חמור במיוחד, ואנשים רבים אכן סבורים כי זיוף פרט "קטן ושולי" לא יוביל לתוצאות חמורות. ואולם, בית המשפט סבר אחרת וקבע כי לאור מכת המדינה בתחום חובה להחמיר בענישה. לכן, הנאשם לא רק נאלץ להתמודד עם הליך והרשעה פליליים, אלא גם הוענש בחצי שנת מאסר בפועל, חצי שנת מאסר על תנאי לשלוש שנים, וכן 5,000 שקלים קנס כספי.

  • זיוף מסמכים – כאמור, עבירות הונאת ביטוח לאומי מתבצעות לא רק על ידי מבקשי קצבאות או מעסיקים, אלא גם מטעם גורמים מתווכים. דוגמא לכך מהווה מקרה של יועץ מס אשר מכר תלושי שכר מזויפים לאנשים שביקשו לעשות בהם שימוש לצורך קבלת גמלאות והטבות במרמה. שופט בית משפט השלום גזר על הנאשם שנת מאסר בפועל וכן 50,000 שקלים קנס כספי. ואולם, המדינה סברה כי מדובר בענישה מקלה מדי וערערה על הפסיקה. שופטי המחוזי קיבלו את עמדת התביעה והחמירו עם עונשו של הנאשם לשתי שנות מאסר בפועל, וכן 100,000 שקלים קנס כספי.

התמודדות עם כתב אישום בגין הונאת הביטוח הלאומי

במידה שמתקיימת נגדכם חקירה מטעם המוסד לביטוח לאומי או משטרת ישראל, עליכם לפנות במהירות האפשרית לעורך דיו פלילי בעל מומחיות בתחום. יש להבין כי חוקרי המוסד יהפכו כל אבן על מנת לגלות ראיות מרשיעות, כשאליהם מצטרפים חוקרי היאל"כ ואנשי הפרקליטות. אכן, המשאבים שמשקיעה המדינה במיגור גניבת כספי ציבור מתבטאים בהליכים ועונשים חמורים ביותר, גם על מעשים הנתפסים לעיתים כשוליים. מאידך, עורך דין פלילי בעל היכרות מעמיקה עם המוסד לביטוח לאומי עשוי בהחלט לסייע בהתמודדות עם האשמות, להוביל להקלת העונש ולעיתים אף לסגירת התיק מכל וכל.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין הונאת המוסד לביטוח לאומי?

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה במשטרה או בביטוח הלאומי ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירות פליליות לכל דבר ועניין שתוצאתן יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות הונאה של הביטוח הלאומי מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות הונאה של המוסד לביטוח לאומי פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה תקופה ארוכה בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות כלכליות | עבירות מרמה והונאה | עבירות מרמה | עבירות הונאה | זיוף מסמכים | קבלת דבר במרמה | עורך דין תביעות ביטוח לאומי | תביעות ביטוח לאומי | הונאה של הביטוח הלאומי | הונאת ביטוח לאומי | קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות | זיוף תלושי שכר | זיוף מכתב פיטורין | זיוף מסמכים רפואיים | זיוף אישור מעסיק | חקירות ביטוח לאומי | חקירה של ביטוח לאומי | הונאה של המוסד לביטוח לאומי | הונאה של ביטוח לאומי

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

נושאים קשורים מהפורום המשפטי
כניסה לחשבון בנק של אחר באינטרנט
נגה | 17:24 22/01/2014
קבלת דבר במרמה באמצעות מחשב
עו''ד אסף דוק | 21:53 24/01/2014
תביעה על מרמה מעל 50 אלף ש״ח
Abc | 11:01 10/01/2014
השבת כספים שהושגו במרמה במסגרת ההליך הפלילי
עו''ד אסף דוק | 20:02 10/01/2014
כתב אישום על קבלת דבר במרמה
יניר | 20:16 03/01/2016
כתב אישום על קבלת דבר במרמה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:52 04/01/2016
כתב אישום על קבלת דבר במרמה
יניר | 17:42 04/01/2016
נבחנתי במקומו של אחר וזומנתי לחקירה
רועי | 09:04 25/11/2015
נבחנתי במקומו של אחר וזומנתי לחקירה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:11 25/11/2015
נבחנתי במקומו של אחר וזומנתי לחקירה
רועי | 10:15 25/11/2015
נבחנתי במקומו של אחר וזומנתי לחקירה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:27 25/11/2015
נבחנתי במקומו של אחר וזומנתי לחקירה
רועי | 10:41 25/11/2015