חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | איומים בפייסבוק

איומים בפייסבוק

כמעט כל אחד מאיתנו מנהל דף פייסבוק אישי או מקצועי, ומפרסם בו מעת לעת סטטוסים. כמו כן, רבים נוטים להגיב מעל דפי הפייסבוק לאמירות ודעות של אחרים, ולעיתים הדיונים הללו הופכים להיות סוערים אף ברמה האישית. לכאורה, מדובר בפלטפורמה חופשית המאפשרת לכולנו להביע דעות ולכתוב את שעל ליבנו. ואולם, חשוב להבין כי נקיטה בלשון מאיימת כלפי אחרים עשויה בהחלט להיחשב כעבירה פלילית, ולהוביל לאישומים ועונשים שאיש אינו חפץ בהם. לכן, כדאי להיזהר מאוד בדברים הנכתבים ובתגובות שלכם, ובמידה שהרוחות לוהטות לקחת נשימה עמוקה ולזכור את החוק. עו"ד אסף דוק מסביר מתי הבעת דעה בפייסבוק חוצה את הגבול והופכת למאיימת וכן מה העונשים הצפויים על כך.

מהי בעצם עבירת איומים?

עבירת איומים מוגדרת בסעיף 192 לחוק העונשין באופן הבא: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר, הן במטרה להפחיד, להזיק או להקניטו – דינו מאסר שלוש שנים". על כן, בעבירה זו מצוי בראש ובראשונה היסוד העובדתי, כלומר האיום עצמו, ובנוסף צריך להתקיים גם היסוד הנפשי, כלומר הכוונה להפחיד או להקניט. במילים אחרות, מספיק שהייתם מודעים בסבירות גבוהה לכך שהדברים שכתבתם בפייסבוק אכן יפחידו או יקניטו את האחר, כדי שייחשב המעשה לעבירת איומים. הדבר נכון גם אם לא הייתה זו שאיפתכם או המניע הבסיסי לכתיבת הדברים, וגם אם האדם עצמו לא חש נפחד בעקבותיהם אך החליט בכל זאת להתלונן במשטרה. יתר על כן, מבחינה עקרונית אין חשיבות למימושו של האיום בפועל אלא רק להפחדה או ההקנטה בזמן הווה, מאחר שעצם האיום מעורר בהלה ומורא העלולים לגרום למאוים לבצע מעשים נמהרים, כגון אלימות, בריחה או אפילו התאבדות. יחד עם זאת, יש לציין כי קיים הבדל מהותי בעיני החוק בין איומי סרק ללא כוונה למימוש אמיתי, ובין איום ממשי ורציני, ושלא כל קללה או אלימות מילולית אכן נחשבות לעבירה פלילית.

כן, גם בפייסבוק

על פי החוק, האיום יכול להופיע בדרכים שונות כדוגמת אמירות בעל פה, בשפת גוף, במסרים סמויים, באמצעות גורם שלישי וגם דרך האינטרנט בדואר אלקטרוני, בפורומים וברשתות החברתיות. יתר על כן, דווקא בפייסבוק יהיה קל יותר להוכיח את ביצוע העבירה שכן היא נכתבה בפלטפורמה החשופה לעיני כל, ולא קשה במיוחד להוכיח להראות שהדברים אכן נכתבו. זאת, לעומת מצבים שבהם שני העדים היחידים הם המאיים והמאוים, או כשמדובר במסר סמוי שניתן לפרשו לכאן או לכאן. עוד חשוב לציין כי בעת האחרונה נוטים בתי המשפט להחמיר בעונשי עבירות אלימות, במטרה להרתיע ולעצור את התופעה המתפשטת בחברה הישראלית. דברים אלו נכונים במיוחד למדיות הציבוריות ולאינטרנט בפרט, המהוות כר פורה לעבירות מסוגים שונים. דוגמא לכך מהווה חוק הסרטונים שעליו נספר בהמשך.

ענישה על עבירות איומים

בראש ובראשונה, פרסום סטאטוס מאיים בפייסבוק נחשב כעבירה פלילית לכל דבר, והמשמעות היא שאתם עלולים למצוא את עצמכם עם רישום פלילי, הליכים בלתי נעימים בלשון המעטה, ואפילו מרצים תקופת מאסר. כאמור, העונש המרבי הקבוע לעבירה זו הוא 3 שנות מאסר, אך בית המשפט בוחן מספר היבטים כגון נסיבות המקרה, חומרת האיום, עבר פלילי ועבירות נוספות שהתלוו אל האיום. לכן, במקרים קלים ייתכן בהחלט שבית המשפט יפסוק מאסר על תנאי "בלבד", וכדאי שתשקלו היטב אם אתם מוכנים לשאת בעונש ובכתם האישי הכבד.

חוק הסרטונים

בעת האחרונה הגיעו לכותרות מקרים בהם הופיעו תמונות וסרטונים בעלי גוון מיני, ללא קבלת אישור מהאנשים המופיעים בהם. כידוע, גם בפייסבוק ניתן להעלות תמונות וסרטונים מעין אלו, ולצד המקרים המוכרים ישנם עוד אנשים רבים שנפגען מהתופעה. עובדה זו לא נעלמה מעיני המחוקק שאישר ביוני 2013 את "חוק הסרטונים". לפי החוק החדש "כל פרסום של תצלום, סרט או הקלטה בעלי אופי מיני שיש בהם כדי להשפיל את האדם המופיע בהם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום - תיחשב כהטרדה מינית ודינה יהיה כדין הפוגע במזיד בפרטיותו של אדם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות - עד 5 שנות מאסר". במילים פשוטות, אם אתם שוקלים לפרסם ללא רשות חומרים בעלי גוון מיני בפייסבוק, בין אם אתם סבורים שמדובר בשעשוע בלתי מזיק או לצורך נקמה, עליכם לדעת כי מדובר בעבירה פלילית הצופנת החובה ענישה כבדה ביותר.

הסתה לגזענות בפייסבוק

חופש הביטוי, והיכולת של כל אחד להביע את דעתו ברשתות חברתיות, הובילו למרבה הצער גם להרבה גילויים של גזענות והסתה בפייסבוק. חשוב להבין כי בעיני החוק אין הבדל בין פרסום דברי הסתה ברשת חברתית לבין פרסומם בכל מדיה תקשורתית אחרת, והדבר נחשב לעבירה פלילית שדינה מאסר בפועל. על פי חוק העונשין סעיף 144 ב', מוגדרת הסתה לגזענות ביחד עם הסתה לאלימות וטרור כפרסום דברי  אדם ברבים שנועדו להסית לכדי גזענות. החוק מגדיר גזענות כפעולות של השפלה, רדיפה, גילויי איבה, ביזוי האחר וגילויים של עוינות ושל אלימות. זאת, כנגד כלל הציבור או חלקים ממנו ובגין שוני בלאום, דת, גזע ,מוצא אתני או צבע עור. יש לציין כי עבירות הסתה וגזענות נחשבות לעבירות התנהגות, וככאלו מספיקה הוכחת פרסום כנגד ציבור או קבוצה אתנית גם אם לא הוביל בפועל לכדי גזענות, בכדי להעמיד את המפרסמים לדין. מדובר בכתב אישום פלילי אשר הענישה בגינו עומדת על עד 5 שנות מאסר בפועל.

אפשרות להוצאת צו נגד הטרדה מאיימת כנגד המאיים

לאלו מכם שחוו הטרדה ואיומים באמצעות הפייסבוק שמורה גם הזכות לפנות לאחד מבתי משפט השלום ולבקש צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד האדם שמטריד אתכם. הפרת הצו בכל דרך שהיא עלולה להסלים למעצר ע"פ חוק ואף הגשת כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית כלפי המטריד. הצו יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו של הצו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה להבטחת שלומו ובטחונו של הנפגע. תוקפו של הצו למניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על 6 חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו עד לתקופה כוללת של שנה אחת, ומטעמים מיוחדים שיירשמו - עד לתקופה כוללת של שנתיים.

איימו עליך בפייסבוק? זומנתם לחקירה או הגישו נגדכם כתב אישום בגין איומים בפייסבוק?

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך להפסיק את ההטרדות והאיומים שמופנים כלפייך בפייסבוק או שיסייע לך בניהול ההליך הפלילי שנפתח נגדך בחשד למעשים אלו, בין אם זה בחקירה במשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות איומים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונפגעת מאיומים דרך הפייסבוק או זומנת לחקירה והוגש נגדך כתב אישום בגין איומים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
צו למניעת הטרדה מאיימת | הטרדה מאיימת | צו נגד הטרדה מאיימת | עבירות איומים | איומים | עבירת איומים | הטרדה באמצעות מתקן בזק | לשון הרע בפייסבוק | הסתה לאלימות | כתב אישום איומים | איומים בוואטסאפ | גזענות בפייסבוק | הסתה לגזענות בפייסבוק | הטרדה בפייסבוק | איומים בפייסבוק | איומים דרך הפייסבוק | הסתה לאלימות בפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים ביטול צו הרחקה שהוצא נגד לקוח במסגרת סכסוך שכנים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בפריצה וגניבה מבית עסק בעיר יבנה סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הסדר במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת
שיר | 00:44 20/03/2019
צו למניעת הטרדה מאיימת
יורם | 14:33 30/08/2015
צו למניעת הטרדה מאיימת
עו''ד אלון שליכטר | 15:41 30/08/2015
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי"
עו''ד אסף דוק | 11:52 31/03/2019