חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | מעשה סדום - משמעותו והעונש בצידו

מעשה סדום - משמעותו והעונש בצידו

מעשה סדום נמנה על עבירות המין המוגדרות בחוק העונשין, ונחשב לעבירה חמורה העלולה להוביל לשנים ארוכות מאחורי סורג ובריח. בנוסף לענישה הצפויה בהליך הפלילי עשוי הקורבן גם להגיש תביעת נזיקין אזרחית, העלולה להוביל בפני עצמה לפיצויים גבוהים ביותר. עו"ד אסף דוק מסביר מתי תתקיים עבירת מעשה הסדום וכן מה העונשים הצפויים לאדם שנמצא אשם בה.

מהו מעשה סדום?

ראשית, המושג מעשה סדום שגור בפי אנשים ותרבויות מזה אלפי שנים, כשהמקור המוכר לכולנו הוא סיפור סדום שבתנ"ך. אמנם, המעשים המבוצעים על ידי תשובי סדום אינם מצוינים בספר הספרים, אך ניתנו להם פירושים שונים לאורך הדורות, בדגש על התנהגות הומוסקסואלית. ניתן לראות כי ישנו קשר תרבותי מסוים בין פרשנויות אלו לבין הגדרת מעשה סדום במשפט הפלילי, לפי סעיף 347 לחוק העונשין: "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם". המעשה ייחשב לעבירה פלילית במידה שנעשה שלא בהסכמה, עקב ניצול יחסי מרות או כשנעשה בקטינים שגילם מתחת לגיל 16. יש לציין כי עד לשנת 1988 גם מעשה סדום אנאלי שנעשה בהסכמה נחשב לעבירה פלילית, אך באותה שנה תוקן החוק על ידי הכנסת.

ענישה על מעשה סדום

קיים טווח נרחב של דרגות ענישה על מעשי סדום, המשתנה בהתאם לנסיבות העבירה וחומרתה, גיל הקורבן והפוגע, ועוד שיקולים שונים שמפעיל בית המשפט. הדרגה הנמוכה ביותר היא של מעשה סדום שהתבצע במסגרת יחסי עבודה בהם קיימת מרות וכשהקורבן מעל לגיל 18, כאשר הענישה במקרים אלו עומדת על 3 שנות מאסר. במידה שהמעשה נעשה תוך ניצול יחסי תלות או מרות בקורבן שגילו נמוך מ- 18 שנים אך גדול מ- 16, תעמוד הענישה על 5 שנות מאסר. בנוסף, במקרה שגיל הקטין נע בין 14 ל- 16 שנים יעמוד העונש על 10 שנות מאסר. יחד עם זאת, קיימות נסיבות מחמירות העשויות להוביל להחשבת מעשה סדום כאינוס, ובמקרים אלו הענישה חמורה בהרבה. יש לציין כי אחת הסוגיות המורכבות בהם נתקלים נאשמים, עורכי דין ובתי המשפט, קשורות במקרים בהם התקיימו יחסים מיניים בהסכמה, ובמהלכם נעשה מעשה העומד בהגדרת מעשה סדום. במידה שאכן הוגשה תלונה למשטרה ונפתח הליך פלילי, יהיה צורך להוכיח כי החשוד או הנאשם היה סבור כי מדובר ביחסים המתקיימים בהסכמה, וכי לא הייתה מאחורי המעשה כוונה פלילית.

נסיבות מחמירות - מעשה סדום בנסיבות אינוס

כאמור, ישנם מספר מקרים ומצבים בהם מעשה סדום עשוי להיחשב לעבירת אינוס, ולהוביל לענישה חמורה בהרבה העומדת על 16 עד 20 שנות מאסר:

1. אם המעשה נעשה בקורבן חסר הכרה, בעל פיגור שכלי או מחלת נפש.

2. כאשר המעשה נעשה שלא בהסכמה, או נעשה בהסכמה לאור התחזות או מרמה.

3. כשמתלווה למעשה התעללות מינית.

4. אם שותפים ומסייעים למעשה אנשים נוספים.

5. כשמתקיים איום בנשק חם או קר.

6. כשהקורבן מתחת לגיל 14.

מעשה סדום בהסכמה

מדובר בעבירה הדומה לבעילה אסורה בהסכמה ואשר מתבצעת באותן נסיבות רק שלא מדובר בבעילה אלא בהחדרת איבר או חפץ לפי הטבעת או החדרת איבר מין לפה (מין אוראלי).

החוק קובע פטור מחבות פלילית אם הבדל הגילים אינו עולה על 3 שנים והבעילה הייתה במסגרת יחסי חברות וללא ניצול - לא בוצעה עבירה.

העונש הצפוי לעובר עבירת מעשה סדום בהסכמה הוא עד 5 שנות מאסר או עד 3 שנות מאסר.

ההבדל בין נשים לגברים

בחוק העונשין אין סעיף המגדיר תקיפות מיניות המבוצעות כנגד גברים בתור אינוס, מאחר שהגדרת האונס מתייחסת להחדרת איבר או חפץ לאיבר המין של האישה. על כן, במידה שאישה או גבר כופים את עצמם על גבר אחר, ייחשב הדבר למעשה סדום ולא לאינוס. ניתן גם להבין שבכל מקרה אישה אינה יכולה להיות מואשמת באונס, אלא במעשה סדום בלבד, בעוד גבר יכול להיות מואשם בשתי העבירות.  יחד עם זאת, כפי שראינו סעיף 347 לחוק העונשין קובע שאם מתקיימות אחת הנסיבות שצוינו לעיל (המפורטות בסעיף 345 לחוק), הרי שדין מעשה סדום יהיה כדין אונס ואין הבדל בין נשים לגברים בעבירה זו.

מקרה לדוגמה - הרשעה במעשה סדום

לפניכם מקרה לדוגמא בו דן בית המשפט המחוזי במעשה סדום ופסק עונש חמור על הנאשם. מדובר באדם כבן 40 ששימוש מורה פרטי ולימד תלמידים בביתו. אותו אדם ביצע בשורה ארוכה של מקרים מעשי סדום בנסיבות אינוס, בקורבנות שגילם נע בין 13 ל- 15 שנים, וכן עבירות מין נוספות. בית המשפט שדן במקרה הפעיל מספר שיקולים מרכזיים. ראשית, ניתנה חוות דעת מטעם המרכז להערכת מסוכנות, בה נכתב כי קיים חשש ברור לסטייה המערבת משיכה מינית אל נערים, בלא תובנה לחומרת המעשים ולמהותם, ולהשלכות על עתידם של הנפגעים. כלומר, מדובר באדם המהווה סכנה אמיתית לציבור, וישנו סיכון גדול כי יחזור ויבצע שוב מעשים מעין אלו. בנוסף לכך, בית המשפט התייחס לחומרת המעשים שנעשו תוך ניצול התמימות והאמון של הקטינים והוריהם, ומכאן גם אל הצורך להוקיעם ולהרתיע עבריינים מפני ביצועם. מאידך, לזכותו נזקפו מעט נסיבות מקלות, ביניהן היעדר עבר פלילי, הודאה כבר בשלבים המוקדמים, הבעת צער וכן נסיבות משפחתיות קשות. לבסוף פסק בית המשפט על הנאשם 7 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ל- 3 שנים, ותשלום פיצויים בסך מצטבר של כ- 100 אלף שקלים.

תביעה אזרחית עקב מעשה סדום

אמנם, גם בהליך הפלילי עשוי לפסוק בית המשפט על תשלום פיצויים לקורבן העבירה, אך לרוב מדובר בסכומים נמוכים שאינם משקפים את עוצמת הפגיעה. לכן, לעיתים פונים הקורבנות גם להליך אזרחי על מנת שיוטלו על הנאשם פיצויים כספיים גדולים יותר. דוגמא לכך היא מקרה של אדם שהורשע בביצוע מעשי סדום במקרים רבים ולאורך תקופה של כשנתיים, בקטין שגילו 12 שנים. לצד 5 שנות מאסר פסק בית המשפט גם פיצוי כספי בסך 50 אלף שקלים. ואולם, משפחתו של הקטין לא הסתפקה בכך ופנתה בתביעה אזרחית, בה הציגה חוות דעת רפואית הקובעת נכות תפקודית בשיעור גבוה וכן נזקים נפשיים שנגרמו לנער כתוצאה ממעשי הנאשם. השופט שדן במקרה קבע כי הפיצוי שנפסק במשפט הפלילי אינו משקף או מפצה על הנזקים החמורים שנגרמו לנער ולמשפחתו, הן מבחינת כבוד האדם, הן מבחינת נפשו והן בגופו. על כן גזר השופט על הנאשם לשלם פיצויים לקורבן בשיעור 1.5 מיליון שקלים!

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה סדום?

הנך זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה סדום פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין באינטרנט | עבירות מין | מעשי סדום | מעשה סדום בנסיבות אינוס | עבירת אונס | עבירות מין בתוך המשפחה | מעשה סדום בהסכמה | עורך דין עבירות מין | מעשים מגונים בקטינים | מעשה סדום | מעשה סדום באינטרנט | בעילה שלא בהסכמה | כתב אישום אונס | בעילת קטינה מתחת לגיל 14 | מעשה סדום בקטין | עבירות מין בקטינים | מעשה סדום בתינוק | מעשה סדום במשפחה | מעשה סדום בקטינה | עונש על מעשה סדום | ענישה בעבירת מעשה סדום | מעשה סדום בנסיבות מחמירות | עונש על מעשה סדום בנסיבות מחמירות

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט אי הרשעה בעבירות תקיפה וגניבה זיכוי קצין שב"ס מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
נטע | 18:57 01/10/2017
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
עו''ד אור הדאיה | 19:56 01/10/2017
מעשה סדום בקטין
ללא שם | 20:07 05/03/2014
כתב אישום בגין מעשה סדום בקטין
עו''ד אסף דוק | 16:24 07/03/2014
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
טלי | 20:15 03/08/2017
עונש על מעשה מגונה במסגרת יחסי עובד-מעביד
עו''ד אור הדאיה | 06:27 04/08/2017