חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | מעשה מגונה בקטין

מעשה מגונה בקטין

עבירת מעשה מגונה מוגדרת בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. הראשון מתייחס לעבירות מדרגות חומרה שונות על פי נסיבותיהן, ומגדיר מעשה מגונה כפעולה נעשית לצורך סיפוק, ביזוי או גירוי מיני. השני מתייחס למעשה מגונה הנעשה בפומבי ללא הסכמה, וכן לניצול יחסי מרות, השגחה, חינוך, עבודה ותלות. מבין אלו מתייחס החוק בחומרה יתרה למעשים מגונים שנעשו בקטינים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת מעשה מגונה בקטין ומרכיביה.

עבירות מעשים מגונים בקטינים

חוק העונשין הישראלי מטפל בשורה ארוכה של עבירות מין, ובהן גם מעשים מגונים וכן עבירות פדופיליה המבוצעים כלפי קטינים. מדובר בעבירות חמורות העלולות בהחלט להוביל למאסר, ונמנים עליהן מעשים רבים ומגוונים. על ההגדרות, ההבדלים מעבירות מין אחרות, הענישה ושיקולי בית המשפט תוכלו לקרוא בשורות הבאות.

הגדרת מעשה מגונה

בסעיף 348 לחוק העונשין מוגדר מעשה מגונה בתור מעשה הנעשה למען סיפוק, גירוי או ביזוי מיני ללא הסכמתו של אחד הצדדים. ניתן להבין כי מדובר בהגדרה רחבה מאוד המכסה על שורה ארוכה של פעולות והתנהגויות, כגון חשיפתו של איבר המין בפומבי, אוננות או נגיעה באברים מוצנעים. ואולם, המחוקק הבחין בין דרגות חומרה שונות של מעשים מגונים, והבדיל מבחינה עקרונית בין מעשים הכוללים מגע מיני למול הנפגע בלבד, לבין מעשים המתקיימים בפומבי ואינם כוללים מגע. החמור יותר הוא הסיווג הראשון שכולל פגיעה מהותית יותר בפרטיותו, בגופו ובנפשו של הקורבן.

ענישה עקב מעשים מגונים בקטינים

חוק העונשין קובע מספר דרגות ענישה על מעשים מגונים בקטינים, בהתאם לגיל הנפגע ונסיבות המקרה כדלהלן:

א. במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין מעל גיל 14 שלא בנסיבות שיפורטו בהמשך - העונש הוא עד 3 שנות מאסר.

ב. במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות - העונש הוא עד 4 שנות מאסר.

ג. במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, אף בהסכמתו או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו הוא שרוי או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו – העונש הוא עד 7 שנות מאסר.

ד. במידה ובוצע מעשה המגונה בקטין מתחת לגיל 16 באחת מן הנסיבות הבאות העונש מזנק לעד 10 שנות מאסר:
1. תוך שימוש בנשק קר או חם.
2. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון.
3. תוך התעללות בקטין.
4. בנוכחות אחרים שחברו יחדיו לבצע את המעשה.

ה. כמו כן, הענישה בגין מעשה מגונה בפומבי
לעיני קטין מתחת לגיל 16 - הינה עד 3 שנות מאסר.

חשוב להדגיש כי למעט מקרים נדירים יוטל עונש שאינו נמוך מרבע מהענישה המקסימאלית, אף שייתכן כי יוטל מאסר על תנאי. בנוסף, בעת האחרונה גוברת גם ההתייחסות לפעולות מיניות ברשת האינטרנט, העלולות בהחלט להיחשב למעשה מגונה.

הסיבות להחמרה בענישה

ראשית, מעשה מגונה באשר הוא מוביל לפגיעה בכבוד האדם ובצנעת הפרט, ואלו הם ערכים מהותיים להתנהלות החברה עליהם מגוננת מערכת המשפט. דברים אלו נכונים במיוחד בכל הקשור לקטינים, הנותנים אמון במבוגרים ואינם יכולים להבין באופן מלא את מעשיהם והשלכותיהם לטווח הארוך.

יתר על כן, מעשה מגונה עלול ליצור צלקות נפשיות עמוקות בקטין, ואף לגרום לו לאמץ בעתיד התנהגויות פליליות ופוגעניות. מעבר לכך, מערכות האכיפה והמשפט עושות כפי יכולתן על מנת למזער את מימדי התופעה ולמגרה מהחברה. על כן, בכל מקרה מדובר בעבירה פלילית שענישה חמורה בצידה.

יסודות משפטיים בעבירה

למרות האמור לעיל, יש להבין כי הוכחת מעשה מגונה איננה עניין פשוט. ראשית, במקרים רבים האופן בו פירש הנאשם את המעשים אינו עולה בקנה אחד עם הגדרות החוק לגבי סיפוק, ביזוי או גירוי מיני, בעוד שהנפגע אכן חווה את האירוע בצורה זו. שנית, ייתכן תיאור שונה לחלוטין של נסיבות המקרה משני הצדדים, ללא עדים נוספים או תימוכין אחרים בטענותיהם.

על כן, היסוד המרכזי הראשון אותו שוקל בית המשפט הינו הנפשי, או במילים אחרות כוונת הנאשם. במידה שהתרשם כי כוונות אלו אכן עמדו בקנה אחד עם הגדרות החוק, הרי שמדובר במעשה מגונה, וזאת אף אם הנאשם לא מימש דרך המעשה עצמו את כוונות הסיפוק, הביזוי או הגירוי. כלומר, מספיק שהתקיימה שאיפה בעלת אופי מיני ביסוד המעשה.

היסוד השני הוא העובדתי, ולשם כך מפעיל בית המשפט את מבחן המתבונן מהצד ושואל לגבי התרשמותו של אדם סביר בחברה של ימינו מטיבו של המעשה. במידה שהמבחן מעלה כי האדם הסביר היה רואה זאת כפעולה בלתי מוסרית, הרי שהיא מגונה.

פיצויים בתביעה אזרחית

לצד מאסר בפועל או על תנאי, עשוי בית המשפט לפסוק גם פיצויים שישלם מורשע בהליך פלילי לקורבן ומשפחתו. יחד עם זאת, על פי רוב מדובר בסכומים נמוכים יחסית שאינם משקפים כהלכה את חומרת הפגיעה. לכן, לא פעם פונים הנפגעים גם להליך אזרחי ותובעים סכום גבוה בהרבה של מאות אלפי שקלים בהתאם למסלולים שונים של חישוב פיצויים. אמנם, כמעט תמיד תוגש התביעה האזרחית לאחר שכבר הורשע הפוגע בהליך הפלילי, אך ניתן בהחלט לפנות להליך אזרחי במקביל להגשת התלונה במשטרה. בהקשר זה, חשוב לציין שקיים הבדל ברף ההוכחה בין המשפט האזרחי לפלילי. בראשון יש לשכנע את בית המשפט בצדקת התובע יותר מצדקת הנאשם, ואילו בשני נדרשת הוכחה שמעל לספק הסביר.

מעשים מגונים שביצעו בני נוער

במקרים רבים מבוצעים מעשים מגונים על ידי בני נוער, לא פעם במשובה ובחוסר דעת, וכאן נכנסת לפעולה מערכת אכיפה בעלת כללים מיוחדים לטיפול בקטינים. בכל מקרה, לא יוגש כתב אישום כנגד קטין שגילו מתחת ל- 12 שנים, אך הוא יופנה לטיפולם של פקידי סעד ברשות המקומית. כמו כן, קיימים סייגים על חקירות משטרה בהתאם לגיל החשוד, ועל כל פנים תתבצע הפניה לשירות המבחן והנוער. עוד חשוב להבין, כי כאן נכנסים ביתר תוקף לתמונה שיקולים מנוגדים של שיקום, הרתעה, הגנה על הקורבן, הפוגע והחברה. על כן, בית המשפט מתייחס להיבטים רבים בעבירות מין כגון חומרת המעשה, נזקים שנגרמו לנפגע, חוות הדעת והמלצות שירות המבחן, הבעת חרטה והכרה בחומרת המעשה, וכן גילו של הנאשם.

עורך דין להגנת חשודים ונאשמים

אין ספק כי האשמה במעשה מגונה ותווית של עבריין מין מהוות מכה קשה, ובפרט כשמדובר במעשה שנעשה באורח תמים מבחינתו של החשוד. יש להבין כי כבר לאחר שמוגשת תלונה למשטרה תחל חקירה, לה יהיו השלכות מהותיות על המשך התנהלות התיק. לכן, כבר בשלב זה יש להתייעץ בעורך דין פלילי מנוסה, על מנת להיערך בצורה נכונה לחקירה, לשאלות, לאווירה המלחיצה ולכלים והטכניקות שיפעילו החוקרים.

בתוך כך, עורך הדין יסייע ללקוחו להימנע מהפללה עצמית, להכיר את זכויותיו, ולגבש תשובות התואמות לקו ההגנה שיינקט בהמשך. חשוב לזכור כי לרוב אין עדים אחרים למקרים אלו, ולכן הכחשה גורפת של המעשה או טענה לנגיעה אקראית עשויות להוביל אפילו לסגירת התיק ולאי הגשת כתב אישום. מעבר לכך, עורך הדין יבחן את הראיות והגרסאות לעומקן, וישאף לאתר פגמים ונקודות תורפה באמינות גרסת המתלונן. טענות אלו יוצגו בפני בית המשפט, לצד נסיבות מקלות אחרות וביניהן שילוב הנאשם בהליך טיפולי ייעודי. מאחר ששיקומו של הנאשם עומד אף הוא לעיני בית המשפט, השתתפות בהליך טיפולי עשויה בהחלט להוביל להקלת העונש.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה בקטין?

פנה לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה בקטין פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה תקופה ארוכה בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין באינטרנט | מעשה מגונה | מעשה מגונה בפומבי | עבירות מין | הטרדה מינית | בעילה אסורה בהסכמה | מעשה מגונה בקטינים | עורך דין עבירות מין | הטרדה מינית באינטרנט | עורך דין הטרדה מינית | מעשים מגונים בקטינים | מעשה מגונה באינטרנט | מעשה סדום | מעשה מגונה בקטינה | התיישנות מעשה מגונה | בעילת קטינה מתחת לגיל 14 | מעשה מגונה בקטין | מעשה סדום בקטין | מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

  Rss תגובות (0 תגובות)

  תגובות המאמר
  מתוך: | מציג:

  הוסף תגובה

  אנא חזור על התווים בתמונה:

  Captcha


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
איגור | 21:20 31/01/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:13 01/02/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
איגור | 11:48 01/02/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:52 01/02/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
אנונימי | 21:34 26/01/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 21:38 26/01/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
אנונימי | 21:42 26/01/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 22:43 26/01/2016
מעשה מגונה בפייסבוק
אנונימי | 22:49 26/01/2016
החזרת מחשב נייד על ידי המשטרה
אורן | 12:47 12/07/2015
החזרת תפוס על-ידי המשטרה
עו''ד אסף דוק | 13:51 12/07/2015
תודה רבה עו"ד דוק!
אורן | 17:55 12/07/2015
הצגת תעודת יושר כתנאי לכניסה לספריה לגברים בלבד
רמי | 13:36 20/11/2014
הצגת תעודת יושר כתנאי לכניסה לספריה לגברים בלבד
עו''ד אסף דוק | 23:04 20/11/2014
הצגת תעודת יושר כתנאי לכניסה לספריה לגברים בלבד
רמי | 12:48 21/11/2014