חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | מעשה מגונה בקטין

מעשה מגונה בקטין

עבירת מעשה מגונה מוגדרת בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. הראשון מתייחס לעבירות מדרגות חומרה שונות על פי נסיבותיהן, ומגדיר מעשה מגונה כפעולה נעשית לצורך סיפוק, ביזוי או גירוי מיני. השני מתייחס למעשה מגונה הנעשה בפומבי ללא הסכמה, וכן לניצול יחסי מרות, השגחה, חינוך, עבודה ותלות. מבין אלו מתייחס החוק בחומרה יתרה למעשים מגונים שנעשו בקטינים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת מעשה מגונה בקטין ומרכיביה.

עבירות מעשים מגונים בקטינים

חוק העונשין הישראלי מטפל בשורה ארוכה של עבירות מין, ובהן גם מעשים מגונים וכן עבירות פדופיליה המבוצעים כלפי קטינים. מדובר בעבירות חמורות העלולות בהחלט להוביל למאסר, ונמנים עליהן מעשים רבים ומגוונים. על ההגדרות, ההבדלים מעבירות מין אחרות, הענישה ושיקולי בית המשפט תוכלו לקרוא בשורות הבאות.

הגדרת מעשה מגונה

בסעיף 348 לחוק העונשין מוגדר מעשה מגונה בתור מעשה הנעשה למען סיפוק, גירוי או ביזוי מיני ללא הסכמתו של אחד הצדדים. ניתן להבין כי מדובר בהגדרה רחבה מאוד המכסה על שורה ארוכה של פעולות והתנהגויות, כגון חשיפתו של איבר המין בפומבי, אוננות או נגיעה באברים מוצנעים. ואולם, המחוקק הבחין בין דרגות חומרה שונות של מעשים מגונים, והבדיל מבחינה עקרונית בין מעשים הכוללים מגע מיני למול הנפגע בלבד, לבין מעשים המתקיימים בפומבי ואינם כוללים מגע. החמור יותר הוא הסיווג הראשון שכולל פגיעה מהותית יותר בפרטיותו, בגופו ובנפשו של הקורבן.

ענישה עקב מעשים מגונים בקטינים

חוק העונשין קובע מספר דרגות ענישה על מעשים מגונים בקטינים, בהתאם לגיל הנפגע ונסיבות המקרה כדלהלן:

א. במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין מעל גיל 14 שלא בנסיבות שיפורטו בהמשך - העונש הוא עד 3 שנות מאסר.

ב. במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות - העונש הוא עד 4 שנות מאסר.

ג. במידה ובוצע מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, אף בהסכמתו או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו הוא שרוי או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו – העונש הוא עד 7 שנות מאסר.

ד. במידה ובוצע מעשה המגונה בקטין מתחת לגיל 16 באחת מן הנסיבות הבאות העונש מזנק לעד 10 שנות מאסר:
1. תוך שימוש בנשק קר או חם.
2. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון.
3. תוך התעללות בקטין.
4. בנוכחות אחרים שחברו יחדיו לבצע את המעשה.

ה. כמו כן, הענישה בגין מעשה מגונה בפומבי
לעיני קטין מתחת לגיל 16 - הינה עד 3 שנות מאסר.

חשוב להדגיש כי למעט מקרים נדירים יוטל עונש שאינו נמוך מרבע מהענישה המקסימאלית, אף שייתכן כי יוטל מאסר על תנאי. בנוסף, בעת האחרונה גוברת גם ההתייחסות לפעולות מיניות ברשת האינטרנט, העלולות בהחלט להיחשב למעשה מגונה.

הסיבות להחמרה בענישה

ראשית, מעשה מגונה באשר הוא מוביל לפגיעה בכבוד האדם ובצנעת הפרט, ואלו הם ערכים מהותיים להתנהלות החברה עליהם מגוננת מערכת המשפט. דברים אלו נכונים במיוחד בכל הקשור לקטינים, הנותנים אמון במבוגרים ואינם יכולים להבין באופן מלא את מעשיהם והשלכותיהם לטווח הארוך.

יתר על כן, מעשה מגונה עלול ליצור צלקות נפשיות עמוקות בקטין, ואף לגרום לו לאמץ בעתיד התנהגויות פליליות ופוגעניות. מעבר לכך, מערכות האכיפה והמשפט עושות כפי יכולתן על מנת למזער את מימדי התופעה ולמגרה מהחברה. על כן, בכל מקרה מדובר בעבירה פלילית שענישה חמורה בצידה.

יסודות משפטיים בעבירה

למרות האמור לעיל, יש להבין כי הוכחת מעשה מגונה איננה עניין פשוט. ראשית, במקרים רבים האופן בו פירש הנאשם את המעשים אינו עולה בקנה אחד עם הגדרות החוק לגבי סיפוק, ביזוי או גירוי מיני, בעוד שהנפגע אכן חווה את האירוע בצורה זו. שנית, ייתכן תיאור שונה לחלוטין של נסיבות המקרה משני הצדדים, ללא עדים נוספים או תימוכין אחרים בטענותיהם.

על כן, היסוד המרכזי הראשון אותו שוקל בית המשפט הינו הנפשי, או במילים אחרות כוונת הנאשם. במידה שהתרשם כי כוונות אלו אכן עמדו בקנה אחד עם הגדרות החוק, הרי שמדובר במעשה מגונה, וזאת אף אם הנאשם לא מימש דרך המעשה עצמו את כוונות הסיפוק, הביזוי או הגירוי. כלומר, מספיק שהתקיימה שאיפה בעלת אופי מיני ביסוד המעשה.

היסוד השני הוא העובדתי, ולשם כך מפעיל בית המשפט את מבחן המתבונן מהצד ושואל לגבי התרשמותו של אדם סביר בחברה של ימינו מטיבו של המעשה. במידה שהמבחן מעלה כי האדם הסביר היה רואה זאת כפעולה בלתי מוסרית, הרי שהיא מגונה.

פיצויים בתביעה אזרחית

לצד מאסר בפועל או על תנאי, עשוי בית המשפט לפסוק גם פיצויים שישלם מורשע בהליך פלילי לקורבן ומשפחתו. יחד עם זאת, על פי רוב מדובר בסכומים נמוכים יחסית שאינם משקפים כהלכה את חומרת הפגיעה. לכן, לא פעם פונים הנפגעים גם להליך אזרחי ותובעים סכום גבוה בהרבה של מאות אלפי שקלים בהתאם למסלולים שונים של חישוב פיצויים. אמנם, כמעט תמיד תוגש התביעה האזרחית לאחר שכבר הורשע הפוגע בהליך הפלילי, אך ניתן בהחלט לפנות להליך אזרחי במקביל להגשת התלונה במשטרה. בהקשר זה, חשוב לציין שקיים הבדל ברף ההוכחה בין המשפט האזרחי לפלילי. בראשון יש לשכנע את בית המשפט בצדקת התובע יותר מצדקת הנאשם, ואילו בשני נדרשת הוכחה שמעל לספק הסביר.

מעשים מגונים שביצעו בני נוער

במקרים רבים מבוצעים מעשים מגונים על ידי בני נוער, לא פעם במשובה ובחוסר דעת, וכאן נכנסת לפעולה מערכת אכיפה בעלת כללים מיוחדים לטיפול בקטינים. בכל מקרה, לא יוגש כתב אישום כנגד קטין שגילו מתחת ל- 12 שנים, אך הוא יופנה לטיפולם של פקידי סעד ברשות המקומית. כמו כן, קיימים סייגים על חקירות משטרה בהתאם לגיל החשוד, ועל כל פנים תתבצע הפניה לשירות המבחן והנוער. עוד חשוב להבין, כי כאן נכנסים ביתר תוקף לתמונה שיקולים מנוגדים של שיקום, הרתעה, הגנה על הקורבן, הפוגע והחברה. על כן, בית המשפט מתייחס להיבטים רבים בעבירות מין כגון חומרת המעשה, נזקים שנגרמו לנפגע, חוות הדעת והמלצות שירות המבחן, הבעת חרטה והכרה בחומרת המעשה, וכן גילו של הנאשם.

עורך דין להגנת חשודים ונאשמים

אין ספק כי האשמה במעשה מגונה ותווית של עבריין מין מהוות מכה קשה, ובפרט כשמדובר במעשה שנעשה באורח תמים מבחינתו של החשוד. יש להבין כי כבר לאחר שמוגשת תלונה למשטרה תחל חקירה, לה יהיו השלכות מהותיות על המשך התנהלות התיק. לכן, כבר בשלב זה יש להתייעץ בעורך דין פלילי מנוסה, על מנת להיערך בצורה נכונה לחקירה, לשאלות, לאווירה המלחיצה ולכלים והטכניקות שיפעילו החוקרים.

בתוך כך, עורך הדין יסייע ללקוחו להימנע מהפללה עצמית, להכיר את זכויותיו, ולגבש תשובות התואמות לקו ההגנה שיינקט בהמשך. חשוב לזכור כי לרוב אין עדים אחרים למקרים אלו, ולכן הכחשה גורפת של המעשה או טענה לנגיעה אקראית עשויות להוביל אפילו לסגירת התיק ולאי הגשת כתב אישום. מעבר לכך, עורך הדין יבחן את הראיות והגרסאות לעומקן, וישאף לאתר פגמים ונקודות תורפה באמינות גרסת המתלונן. טענות אלו יוצגו בפני בית המשפט, לצד נסיבות מקלות אחרות וביניהן שילוב הנאשם בהליך טיפולי ייעודי. מאחר ששיקומו של הנאשם עומד אף הוא לעיני בית המשפט, השתתפות בהליך טיפולי עשויה בהחלט להוביל להקלת העונש.

דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו: זיכוי מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס

בית משפט השלום בירושלים החליט לזכות לקוח שהואשם במעשה מגונה בנסיבות אינוס כלפי קטינה בת 11 שהכיר בפייסבוק. בעקבות טיעונים שהושמעו על-ידי משרדנו, החליט כב' השופט שמעון לייבו כי גם לאחר שמיעת הראיות בתיק, המאשימה לא נשאה בנטל הראייתי הנדרש לצורך הוכחת אשמתו של הלקוח בעבירות החמורות שיוחסו לו, תוך שהוא קובע כי חרף תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה, אין מדובר ב"מים שאין להם סוף". כמו כן, נקבע שאין במעשיו של הלקוח אף הטרדה מינית לאור הימנעות המחוקק מלהחיל את הוראות החוק על קטינים.

כנגד הנאשם הוגש בבית משפט השלום בירושלים כתב אישום אשר ייחס לו מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס בהתאם לסעיפים 348(א) ו-345(א)(3) לחוק העונשין, זאת לאחר שפנה לכאורה לקטינה בת 11 באמצעות הרשת החברתית "facebook" וקיים עימה שיחה בעלת אופי מיני.

הלקוח, אשר ביקש להילחם על חפותו, פנה למשרדנו וביקש כי נסייע לו להוכיח כי אין במעשיו משום מעשים מגונים ו/או הטרדה מינית. צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים בעניינו של הלקוח, בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה ונסיבותיו האישיות. בעקבות כך ולאחר פנייתנו לפרקליטות מחוז ירושלים, הוחלט לאמץ חלקית את טענות ההגנה שלנו ביחס לחלקו השני של כתב האישום, שכלל מעשים מיניים חמורים, ולהשמיטו לאור כשלים ראייתיים שהצבענו עליהם. עם זאת, הוחלט בפרקליטות להותיר את חלקו הראשון של כתב האישום ולהמשיך ולהעמידו לדין בגין התכתבות מינית עם קטינה ברשת האינטרנט כאמור.

משרדנו טען מן ההתחלה כי כתב האישום שתוקן משמעותית לא מגלה עבירה של מעשה מגונה, לאור העובדה שדובר היה בהתכתבות שכללה אמרות מיניות בלבד וללא כל מעשים גלויים. עוד נטען, שמדובר באמרות מיניות שלא עולות כדי מעשה מגונה כלל וכלל בעיני האדם הסביר כמצוות ע"פ 9603/09 פלוני נ' מדינת ישראל אלא לכל היותר מהוות מעשה של הטרדה מינית. אולם, אולם לאור העובדה שהנאשם היה קטין במועד האירוע המעשה לא מגלה עבירה, זאת בהתאם לסעיף סעיף 3א (6)(א) לחוק למניעת הטרדה מינית.

לאור דברים אלו, משרדנו טען עם סיום פרשת התביעה כי מחומר הראיות שהוגש עולה כתב האישום המתוקן אינו מגלה עבירה וממילא אין להשיב לאשמה.

כב' השופט שמעון לייבו קבע שהמאשימה לא נשאה בנטל הראייתי הנדרש לצורך הוכחת אשמתו של הלקוח בעבירות החמורות שיוחסו לו ומשכך זיכה את הנאשם.

בית המשפט קבע כי חרף תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה, אין מדובר ב"מים שאין להם סוף" ומכח עקרון החוקיות קיימים קווי גזרה המתחמים את הוראות החוק. כב' השופט לייבו הוסיף כי אומנם דברי הנאשם מגונים אולם המחוקק בסעיף 348 לחוק העונשין בא להגן על הציבור ממעשים, שבוצעו על-ידי העבריין או ביוזמתו, בעוד שבחיקוקים אחרים כמו חוק למניעת הטרדה מינית בא הוא להגן על הציבור ממופעים אחרים של מיניות ובכלל זה רמיזות, מילים או תכתובת אסורה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה בקטין?

פנה לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה בקטין פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין באינטרנט | מעשה מגונה | מעשה מגונה בפומבי | עבירות מין | הטרדה מינית | בעילה אסורה בהסכמה | מעשה מגונה בקטינים | עורך דין עבירות מין | הטרדה מינית באינטרנט | עורך דין הטרדה מינית | מעשים מגונים בקטינים | מעשה מגונה באינטרנט | מעשה סדום | מעשה מגונה בקטינה | התיישנות מעשה מגונה | בעילת קטינה מתחת לגיל 14 | מעשה מגונה בקטין | מעשה סדום בקטין | מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש שחרור ממעצר לקוח שהואשם בעבירות אלימות חמורות כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
נעמה | 05:31 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:46 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
דודי | 22:59 05/09/2018
סיכוי לאי הרשעה בעבירה של בעילה אסורה
אאא | 09:00 20/06/2017
סיכוי לאי הרשעה בעבירה של בעילה אסורה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:37 20/06/2017
מעשה סדום בקטין
ללא שם | 22:07 05/03/2014
כתב אישום בגין מעשה סדום בקטין
עו''ד אסף דוק | 18:24 07/03/2014