זיכוי נאשם מהחזקת סכין למטרת פיגוע בעקבות עדות מודיע לא מהימנה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print