חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה)

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה)

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), התשנ״ט–1999

1.
מטרת החוק [תיקון: תשס״ד]
מטרתו של חוק זה למנוע שיבוט לצורכי רביה בבני אדם על ידי קביעה שלא יתבצעו סוגים של התערבות גנטית בבני אדם וזאת לאור ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים והמדעיים של סוגי התערבות האסורים, והשלכותיהם על כבוד האדם, ולשם בחינת מדיניות בנוגע לסוגי ההתערבות האמורים לאור היבטים אלה, תוך התחשבות בחופש המחקר המדעי לצורך קידום הרפואה.
2.
הגדרות [תיקון: תשס״ד, תשע״ו]
בחוק זה –
”ועדה מייעצת“ – ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ״א–1980;
”שיבוט אדם – human reproductive cloning“ – כל אחד מאלה:
(1)
יצירת עובר אדם הזהה מבחינה גנטית לאחר, אדם או עובר, חי או מת (בחוק זה – עובר משובט);
(2)
החדרה של עובר משובט לרחמה או לגופה של אישה או לרחם או לגוף אחר;
”תא רביה“ – תא זרע או ביצית של אדם;
”השר“ – שר הבריאות.
3.
פעולות אסורות [תיקון: תשס״ד]
במשך תקופת תוקפו של חוק זה, לא יעשה אדם כל פעולה שהיא אחת מאלה:
(1)
שיבוט אדם – human reproductive cloning;
(2)
שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם.
4.
ועדה מייעצת – תפקידיה וסמכויותיה [תיקון: תשס״ד]
(א)
הועדה המייעצת –
(1)
תעקוב אחד התפתחות הרפואה, המדע, הביוטכנולוגיה, הביואתיקה והמשפט בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, בארץ ובעולם;
(2)
תגיש לשר ולועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק זה וכן סקירה על ההתפתחויות כאמור בפסקה (1); דין וחשבון וסקירה לפי פסקה זו יוגשו אחת לשנה, לא יאוחר מיום 1 במרס;
(3)
תייעץ לשר בנושא הניסויים הגנטיים בבני אדם, ותגיש לו את המלצותיה בענין האיסורים הקבועים בסעיף 3.
(ב)
השר יקבע הוראות לענין הפעלת סמכויותיה של הועדה המייעצת לפי חוק זה; בתקנות כאמור ייקבעו גם סמכויות פיקוח ובקרה.
5.
התרת התערבות גנטית מסוימת [תיקון: תשס״ד]
(א)
על אף הוראות סעיף 3, רשאי השר, אם מצא כי אין בכך כדי לפגוע בכבוד האדם, בהמלצת הועדה המייעצת ובתנאים שיקבע, להתיר בתקנות עשייתם של סוגי התערבות גנטית האסורים לפי סעיף 3(2).
(ב)
עשיית פעולת התערבות גנטית שהותרה לפי סעיף קטן (א), טעונה קבלת היתר מראש, בתנאים שייקבעו.
(ג)
בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר, את דרכי הפיקוח והניטור על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח.
6.
עונשין [תיקון: תשס״ד]
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
מבצע שיבוט אדם – human reproductive cloning;
(2)
משתמש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם, אלא אם כן פעל כדין על פי היתר שניתן לו לפי סעיף 5.
7.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
8.
תוקף [תיקון: תשס״ד, תש״ע, תשע״ו]
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ״ט באייר התש״פ (23 במאי 2020).
9.
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה.

נתקבל בכנסת ביום י׳ בטבת התשנ״ט (29 בדצמבר 1998).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יהושע מצא
  שר הבריאות
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין אבי דוביצקי ישלם 700 שקלים על כל יום שיפר את הצו השיפוטי המחייב אותו לסגור את דף הפייסבוק העברייני ''נתפסו על חם'' אי הרשעה ללקוחה שאיימה ותקפה סייעת בגן ילדים סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בעבירות מין בילדיו הקטינים סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית זיכוי נאשם מעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017