חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים)

חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים)

חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ״ז–1986

1.
הגדרות
בחוק זה –
”בנין ציבורי“ – כמשמעותו בסעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965;
”מיתקן שתיה“ – מיתקן המספק מי שתיה צוננים;
”השר“ – שר הפנים.
2.
חובת התקנת מיתקן שתיה
(א)
לא יפתח אדם, לא ינהל ולא יחזיק בנין ציבורי, בין כבעל ובין באופן אחר, אלא אם כן מותקן בו מיתקן שתיה.
(ב)
מיתקן השתיה יוצב במקום מרכזי, הנראה לעין הציבור והוא יהיה שמיש בשעות הפעילות בבנין הציבורי.
3.
חובת הגשת מים צוננים
מי שמנהל או מחזיק, בין כבעל ובין באופן אחר, מסעדה, בית אוכל, בית קפה או מקום כיוצא באלה שבו מוגש אוכל, יגרום לכך שיוגש לכל לקוח קנקן מי שתיה צוננים, ללא תשלום.
4.
מפקחים
(א)
השר ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה וכן מתוך רשימת פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות מקומיות.
(ב)
למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשו בסמכות כאמור יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכח סמכות זו.
5.
עונשין וייעוד קנסות
(א)
העובר על הוראות חוק זה, דינו – קנס, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהנאשם קיבל הודעה בכתב על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.
(ב)
קנס שהוטל על עבירה לפי חוק זה בבית משפט לענינים מקומיים, ישולם לקופת הרשות המקומית שבתחומיה נעברה העבירה.
6.
אחריות נושאי משרה בתאגיד
נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד האחראי לענין הנדון.
7.
תחולה על המדינה
חוק זה יחול גם על המדינה.
8.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לתת פטור כללי מחובת התקנה של מיתקן שתיה לגבי סוג מסויים של בניינים ציבוריים וכן רשאי הוא, לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר ובאישור כאמור, להוסיף או לגרוע – לצרכי חוק זה – מרשימת הבנינים הציבוריים שנקבעה לפי סעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
פורסמו תקנות בנינים ציבורים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה), התשמ״ח–1988.
פורסמו תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ״ח–1988.
9.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו.
10.
הוראת מעבר
בבנין ציבורי קיים, שנפתח והתנהל לפני תחילתו של חוק זה, יותקן מיתקן שתיה תוך תקופה שיקבע השר.

נתקבל בכנסת ביום ט׳ בחשון התשמ״ז (11 בנובמבר 1986).
 • שלמה הלל
  יושב ראש הכנסת
  וממלא מקום נשיא המדינה
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק פרץ
  שר הפנים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים עבודות שירות בלבד לעורך דין שהורשע בגניבת כספי לקוחותיו מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהטריד מינית סוכנת משטרתית שהתחזתה לקטינה בת 13 ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש סגירת תיק תקיפה והיזק לרכוש במזיד בעילה של חוסר אשמה עובדת סוציאלית שהועמדה לדין משמעתי בעבירות חמורות - תמשיך להחזיק ברישיון ולא תפוטר

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017