חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים

חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים

חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס״ט–2008

1.
הגדרות
בחוק זה –
”בית משותף“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969, לרבות בית שאינו רשום כבית משותף כמשמעותו בפרק ו׳1 לחוק האמור, המשמש בעיקרו למגורים;
”דירה“, ”רכוש משותף“ – כהגדרתם בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”קצין משטרה“ – שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971, שדרגתו רב־פקד ומעלה;
”קצין משטרה בכיר“ – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971;
”שמירה“ – מתן שירותי שמירה על ביטחונו או על רכושו של מחזיק בדירה בבית משותף, או למי מטעמו;
”שמירה חמושה“ – שמירה תוך נשיאת כלי יריה, כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש״ט–1949.
2.
שומרים בבתים משותפים
(א)
לא יעסוק אדם בשמירה חמושה ברכוש משותף בבית משותף או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לבית המשותף.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי קצין משטרה לאשר שמירה חמושה ברכוש משותף בבית משותף מסוים או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לו, מטעמים של הגנה על שלומו או ביטחונו של אדם, על שלום הציבור או על הסדר הציבורי, ורשאי הוא להתנות את השמירה החמושה בבית המשותף בתנאים שיקבע.
(ג)
קצין משטרה רשאי, ביוזמתו או לאחר פנייה של מחזיק בדירה, לאסור שמירה שאינה שמירה חמושה ברכוש משותף בבית משותף מסוים או במקום שאינו ברשות היחיד הסמוך לבית, אם קיים חשש ששמירה כאמור תביא לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או בסדר הציבורי, ורשאי הוא, מטעמים אלה, להתנות שמירה כאמור בבית המשותף בתנאים שיקבע.
(ד)
החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג) תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, וקצין משטרה יהיה רשאי להאריכה בתקופות נוספות כאמור; הארכה מעבר ל־180 ימים טעונה אישור קצין משטרה בכיר.
(ה)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת קצין משטרה לפי סעיף זה, רשאי להגיש בקשה לביטולה או לשינוי תנאים בה לבית משפט השלום בהליך אזרחי; בית המשפט רשאי לבטל החלטה כאמור, לשנות בה תנאים או לאשרה; על החלטת בית משפט השלום ניתן לערער ברשות לבית משפט מחוזי, שידון בערעור בדן יחיד; הגשת בקשה או ערעור כאמור לא תעכב את ביצוע החלטת קצין המשטרה כאמור.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו על שמירה ברכוש משותף בבית משותף הנעשית על ידי רשות מרשויות המדינה או מטעמה, או לפי כל דין.
3.
עונשין
העוסק בשמירה בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – מאסר שישה חודשים.
4.
שמירת דינים

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין שירותי שמירה. תיקון חוק למניעת

5.
6.
ביצוע ותקנות
(א)
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל נוגע לביצועו.
(ב)
שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי הגשת בקשה וערעור לבית משפט לפי סעיף 2(ה), והדיון בהן.
7.
תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

התקבל בכנסת ביום ה׳ בחשוון התשס״ט (3 בנובמבר 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אבי דיכטר
  השר לביטחון הפנים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת סגירת תיק גניבה שנפתח נגד מורה בהיעדר אשמה פלילית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015