חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)

חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)

חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס״ז–2007

1.
מטרת החוק
מטרתו של חוק זה לאפשר השאלה של נכסי תרבות שהם בעלי חשיבות לציבור בישראל, בלי לפגוע בטענות העם היהודי באשר לזכויות בנכסים שנגזלו בשואה.
2.
הגדרות
בחוק זה –
”השאלה“ – בתמורה או שלא בתמורה;
”צו להגבלת סמכות שיפוט“ – צו שניתן לפי סעיף 3;
”מוסד תרבות“ – גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, מדע, אמנות או למטרה דומה;
”נכס תרבות“ – נכס בעל ערך אמנותי, ערך היסטורי או ערך תרבותי אחר, שהוא בעל חשיבות לציבור בישראל;
”השר“ – שר המשפטים.
3.
צו להגבלת סמכות שיפוט
נחתם הסכם בין מדינת ישראל או מוסד תרבות בישראל לבין מדינה אחרת או מוסד תרבות במדינה כאמור, שענינו השאלת נכס תרבות לזמן קצוב לשם הצגתו ברבים בישראל (בחוק זה – הסכם ההשאלה), רשאי השר, בהתייעצות עם שר החוץ ועם שר המדע התרבות והספורט, בכפוף להוראות סעיפים 4 עד 6, לתת צו שלפיו כל עוד הנכס נמצא בישראל מכוח הסכם ההשאלה, יחולו הוראות אלה:
(1)
לא תהא לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שענינן זכות בעלות או חזקה בנכס התרבות או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל בנכס כאמור (בחוק זה – תביעות לענין נכס תרבות);
(2)
לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת נכס התרבות למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי הסכם ההשאלה.
4.
פרסום הודעה והגשת התנגדות לפני מתן צו להגבלת סמכות שיפוט
(א)
לפני מתן צו להגבלת סמכות שיפוט, יודיע השר על כוונתו לתת צו כאמור; ההודעה תפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ותכלול צילום של נכס התרבות ואת מסמך מוצאות היצירה לענין אותו נכס; בהודעה יצוין כי בתוך שלושים ימים מיום פרסומה רשאי כל אדם להגיש התנגדות למתן הצו בשל עילה מהעילות המפורטות בסעיף קטן (ב); לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט, אלא לאחר תום המועד האמור, ואם הוגשה התנגדות – לאחר שהחליט בה.
(ב)
התנגדות למתן צו להגבלת סמכות שיפוט יכול שתוגש בשל אחת מאלה:
(1)
לא התקיימו התנאים שבחוק זה למתן הצו;
(2)
מגיש ההתנגדות טוען לזכות בנכס התרבות נושא הצו, ויש חשד שהנכס נגזל מיהודים על ידי הנאצים, עוזריהם או משתפי פעולה עמם.
(ג)
השר יקבע בתקנות הוראות לענין הגשת התנגדות וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין דרכי פרסום נוספות של ההודעה, לפי סעיף קטן (א).
(ד)
בסעיף זה, ”מסמך מוצאות היצירה“ (Provenance) – מסמך המפרט את תולדות היצירה, לרבות מקורה והבעלים והמחזיקים הידועים בה במהלך שנות קיומה.
5.
ערכאה חלופית
לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט, אלא אם כן שוכנע כי קיימת ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית חלופית ראויה, שניתן להגיש בה תביעות לענין נכס התרבות נושא הצו, ושבאפשרותה לדון ולהכריע בהן.
6.
זכות בנכס שנגזל [תיקון: תשס״ז]
לא ייתן השר צו להגבלת סמכות שיפוט אם נוכח כי יש ראיות לכאורה שלמגיש התנגדות לפי סעיף 4(ב)(2) יש זכות בנכס התרבות נושא הצו.
7.
מידע בדבר ערכאה חלופית ודרכי סיוע נוספות
(א)
השר יעמיד לרשות כל אדם את המידע שבידיו בנושא הערכאה החלופית לפי סעיף 5 לענין נכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט.
(ב)
השר יקבע בתקנות דרכי סיוע נוספות למי שבידיו ראיות לכאורה כי יש לו זכות בנכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט, ושיש חשד שהוא נכס שנגזל מיהודים על ידי הנאצים, עוזריהם או משתפי פעולה עמם.
8.
אי־תחולת הוראות
הוראות חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס״ו–2006, לא יחולו על נכס תרבות שניתן לגביו צו להגבלת סמכות שיפוט.
9.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שישים ימים מיום פרסומו.

התקבל בכנסת ביום ג׳ באדר התשס״ז (21 בפברואר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • דניאל פרידמן
  שר המשפטים
 • דליה איציק
  ממלאת מקום נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015