חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק חינוך חינם לילדים חולים

חוק חינוך חינם לילדים חולים

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א–2001

1.
הגדרות
בחוק זה –
”בית חולים“ – מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940, אשר יש בו מחלקת ילדים, או מחלקת ילדים ונוער;
”הורים“ – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949 (להלן – חוק לימוד חובה);
”חינוך“ – הוראה ולימוד;
”ילד“ – מי שזכאי לחינוך חינם לפי הוראות סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988;
”ילד חולה“ – ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת;
”ילד מאושפז“ – ילד המאושפז בבית חולים;
”מחלה מתמשכת“ – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות; לענין הגדרה זו יראו מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי בריאותי כתקופה אחת אפילו חל נתק בין התקופות ובלבד שכל נתק כאמור לא יעלה על ארבעה שבועות;
”הועדה“ – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”השר“ – שר החינוך.
2.
תכנית חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים
(א)
השר, בהתייעצות עם הועדה, יקבע תכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים (להלן – תכנית חינוך); תכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצורכיהם של ילדים מאושפזים וילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.
(ב)
החינוך על פי תכנית החינוך יינתן לילד חולה בביתו, בהסכמת הוריו המתגוררים עמו, ולילד מאושפז, בהסכמת הוריו, במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא מאושפז, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.
(ג)
החינוך על פי תכנית החינוך יכול שיינתן גם במהלך תקופות חופשה מהלימודים בחינוך הממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.
3.
מסגרת חינוכית בבית חולים
(א)
השר, באישור שר הבריאות יקבע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת בבית חולים חינוכית בבית חולים (להלן – מסגרת חינוכית).
(ב)
מנהל בית חולים יאפשר הקמתה והפעלתה של מסגרת חינוכית לרבות באמצעות הקצאת מקום מתאים בבית החולים.
(ג)
נוהלי ההפעלה של מסגרת חינוכית ייקבעו על ידי השר באישור שר הבריאות ובלבד שבכל הנוגע להיבטים הבריאותיים ייקבעו הנהלים גם באישור מנהל בית החולים.
4.
מימון
(א)
המדינה ורשות החינוך המקומית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, יישאו בהוצאות חינוכו של ילד חולה בהתאם להוראות חוק זה באופן שהמימון יהיה באותו שיעור שבו הן נושאות בחינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.
(ב)
המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות ובהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית חולים בהוצאות הפעלת המסגרת החינוכית.
5.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״א, תשס״ב]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה להתקין תקנות לביצועו, ואולם בענינים המצויים בתחום סמכותו של שר הבריאות, יותקנו התקנות על ידי השר, באישור שר הבריאות.
(ב)
תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק זה ייקבעו עד יום כ״א בניסן התשס״ה (30 באפריל 2005).
6.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
7.
החלה בהדרגה [תיקון: תשס״א, תשס״ב]
חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים תשס״ו על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס״ח.

נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 ביונואר 2001).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים בחצי השנה האחרונה על רקע גזעני ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה סגירת תיק ללקוח שנחשד בהחזקת פרסום חומר תועבה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017