חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק יד יצחק בן־צבי

חוק יד יצחק בן־צבי

חוק יד יצחק בן־צבי, תשכ״ט–1969

1.
הקמת יד יצחק בן־צבי
מוקמת בזה יד יצחק בן־צבי כמוסד ממלכתי.
2.
המטרות
מטרות יד יצחק בן־צבי הן –
(1)
להעמיק בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בארץ ישראל, ולטפח לשם כך את חקר תולדות היישוב;
(2)
לקדם את חקר ירושלים;
(3)
לקדם את חקר תולדות קהילות ישראל בארצות המזרח;
(4)
לשקף את אישיותו של יצחק בן־צבי כנשיא המדינה ואת פועלו בתנועה הציונית, בתנועת העבודה, ביישוב ובמדינה.
3.
מקום המושב
מקום המושב של יד יצחק בן־צבי יהיה בירושלים, בבית אשר בו כיהן כנשיא המדינה.
4.
המוסדות [תיקון: תש״ם, תשמ״א]
יד יצחק בן־צבי יהיו לה –
(1)
מועצה שמספר חבריה לא יפחת מעשרים וחמישה ולא יעלה על חמישים ואחד, ובהם שלושה חברי הכנסת שתבחר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת וכן נציגי גופים אלה:
(א)
הממשלה;
(ב)
ההסתדרות הציונית העולמית;
(ג)
עירית ירושלים;
(ד)
האוניברסיטאות האמורות בתוספת;
(ה)
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;
שר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת המועצה, להוסיף על התוספת;
(2)
ועד מנהל מבין חברי המועצה, שמספר חבריו לא יפחת משבעה ולא יעלה על שלושה עשר, ובהם לפחות נציג אחד של כל גוף האמור בפסקאות־משנה (א), (ב), (ג) ו־(ה) של פסקה (1) ונציגים של אוניברסיטאות מן האמורות בתוספת.
5.
המינויים הראשונים
(א)
ראש הממשלה ימנה את המועצה הראשונה של יד יצחק בן־צבי, את הועד המנהל, את היושב־ראש הראשון של המועצה ואת היושב־ראש הראשון של הועד המנהל; הודעה על המינויים האמורים תפורסם ברשומות.
(ב)
המועצה הראשונה תכהן שנתיים מיום מינויה.
6.
התקנון
(א)
הועד המנהל שנתמנה כאמור בסעיף 5 יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר התייעצות במועצה, את התקנון של יד יצחק בן־צבי, ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות יד יצחק בן־צבי, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר המוסדות, תקופת כהונתם, החברות בהם, תקופתה והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון.
(ב)
התקנון יובא לאישור הממשלה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
(ג)
עד לאישור התקנון יקבעו המועצה והועד המנהל את סדרי עבודתם.
7.
אי־תלות
בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון תהא יד יצחק בן־צבי בת־חורין לכלכל את עניניה ככל שיקבע הועד המנהל.
8.
תאגיד
יד יצחק בן־צבי היא תאגיד כשר לכל התחייבות וזכות ופעולה משפטית.
קבלת עובדים ותנאי עבודתם [תיקון: תשל״א, תש״ם]
(א)
התקן לעובדי יד יצחק בן־צבי ותפקודם יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר.
(ב)
יד יצחק בן־צבי תקבל או תמנה את עובדיה בדרך הקבועה לעובדי המדינה, בתיאומים שייקבעו בתקנות.
(ג)
השכר, הגמלאות ותנאי העבודה האחרים של עובדי יד יצחק בן־צבי יהיו כשל עובדי המדינה, ובלבד ששר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע שינויים ותיאומים שייראו לו דרושים להתאמת ההוראות החלות על עובדי המדינה למבנה של יד יצחק בן־צבי.
(ד)
אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מסמכות יד יצחק בן־צבי לחתום על חוזים מיוחדים עם עובדים המועסקים בתפקידים זמניים, לתקופות או למשימות ובתנאים שקבע שר החינוך והתרבות על פי הצעת הועד המנהל לאחר התייעצות עם שר האוצר.
9.
שמירת תוקף
קיום המועצה או הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
פטור ממסים
לענין פקודת מס הכנסה תהא נחשבת יד יצחק בן־צבי כמוסד בעל אופי ציבורי לעניני חינוך ותרבות, וכל עסקה של היד וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית; לחברת יד יצחק בן־צבי יוענקו הפטורים הניתנים ליד יצחק בן־צבי לפי סעיף זה, לגבי נכסיה ועסקאותיה הכרוכים בהקמת בניני יד יצחק בן־צבי והחזקתם ובפעולות חינוך ותרבות.
ביצוע [תיקון: תש״ם]
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
התוספת (סעיף 4)
1.
האוניברסיטה העברית בירושלים;
2.
אוניברסיטת תל־אביב;
3.
אוניברסיטת בר־אילן;
4.
[תיקון: תש״ם]
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב;
5.
[תיקון: תש״ם]
אוניברסיטת חיפה.

נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשכ״ט (9 ביולי 1969).
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
  • גולדה מאיר
    ראש הממשלה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין אי הרשעה ללקוח בעבירת גניבה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה ללקוח המשרד בעבירות סמים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015