חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997

1.
הגדרות [תיקון: תשס״ט]
בחוק זה –
”מוסד חינוך“ – כל אחד מאלה:
(1)
מוסד חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים;
(2)
בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי״ג–1953;
”רשות חינוך מקומית“ – כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”התכנית“ – תכנית ”אופק חדש“, כפי שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל מיום כ״ח בכסלו התשס״ט (25 בדצמבר 2008), למעט בגני חובה;
”תלמיד“ – מי שלומד במוסד חינוך, בגן חובה או באחת הכיתות א׳ עד י״ב;
”השר“ – שר החינוך התרבות והספורט.
2.
מטרות
(א)
מטרתו של חוק זה לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו למיצוי מרבי של כשרונותיו.
(ב)
חוק זה בא להוסיף שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך, כדי להרחיב ולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמיד, להוסיף חינוך לערכים ופעילות חברתית, הכל במסגרת מטרות החינוך הממלכתי כאמור בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953.
3.
יום חינוך ארוך [תיקון: תשס״ט]
(א)
במוסדות החינוך יונהג יום חינוך ארוך לתלמידים לפי הוראות חוק זה.
(ב)
יום חינוך ארוך יהיה כלהלן –
ארבעה ימים בשבוע – שמונה שעות לימוד לפחות;
באחד מימי אמצע השבוע – חמש שעות לימוד לכל היותר;
ביום שישי בשבוע – ארבע שעות לימוד לכל היותר.
(ב1)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), במוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית, יום חינוך ארוך יהיה כלהלן:
(1)
ארבעה ימים בשבוע – שבע שעות לימוד לפחות;
(2)
באחד מימי אמצע השבוע – חמש שעות לימוד לכל היותר;
(3)
ביום שישי בשבוע – ארבע שעות לימוד לכל היותר.
(ג)
על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) ו־(ב1) יקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לגבי סוגים של מוסדות חינוך או כיתות לימוד, מספר אחר של שעות הלימוד ביום חינוך ארוך, בכל יום מימי שבוע הלימודים שיקבע, בהתחשב במספר ימי הלימודים בשבוע ובימי השבוע שבהם לומדים באותם מוסדות חינוך או כיתות לימוד, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ־41 שעות ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית – מ־37 שעות.
(ד)
על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, לקבוע מספר אחר של שעות לימוד בכל יום מימי שבוע הלימודים, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ־41 שעות, ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית – מ־37 שעות.
4.
החלה בהדרגה [תיקון: תשנ״ט, תשס״ד, תשס״ד־2, תשס״ה, תשס״ח, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ז]
(א)
חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים התשנ״ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התש״ף.
(ב)
(בוטל).
5.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ד־2]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
צווים כאמור בסעיף 4 יותקנו בידי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ויוגשו לאישור הועדה –
(1)
לגבי שנת הלימודים התשנ״ח, תוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה;
(1א)
לגבי שנת הלימודים התשס״ה, בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס׳ 3), התשס״ד–2004;
(2)
לגבי שנות הלימודים הבאות, ארבעה חודשים לפחות לפני תחילת כל שנת לימודים.
6.
ביטול חוק יום חינוך ארוך
חוק יום חינוך ארוך, התש״ן–1990 – בטל.

נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ז (29 ביולי 1997).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • זבולון המר
  שר החינוך התרבות והספורט
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה סגירת תיק פלילי לחובש בית ספר שנחשד במעשים מגונים בתלמידים במסגרת תפקידו סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015