חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ״ח–1968

1.
הגדרות [תיקון: תשמ״ו]
בחוק זה –
”מס־עקיף“ – מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי״ח–1958;
”חסר“ – מס עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות, כולו או מקצתו;
”יתר“ –
(1)
מס עקיף ששולם ביתר;
(2)
סכום הישבון וכל סכום אחר ששולם למנהל או הופקד אצלו, על פי חוק מס עקיף, ויש להחזירו, וכן סכום מס עקיף שהוחזר על פי החלטת המנהל;
”טובין“ – לרבות סחורה ושירותים הטעונים מס לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב–1952; ולענין זה, ”מוכר“ – לרבות נותן שירות, ו”קונה“ – לרבות מקבל שירות;
”מנהל“ – כמשמעות בפקודת המכס;
”גובה המס“ – כמשמעות גובה המכס בפקודת המכס או ממונה אזורי על מס קניה או בלו;
”התקופה הקובעת“ –
(1)
לגבי טובין שיובאו – חמש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;
(2)
לגבי טובין אחרים – שלוש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;
”נישום“ – אדם שנדרש לשלם חסר, ולענין סעיף 2(ב)(1) ו־(2) וסעיף 3 – לרבות שליחו.
2.
חיוב בתשלום חסר
(א)
נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת.
(ב)
נישום יהא חייב בתשלום חסר אף לאחר התקופה הקובעת אם נוכח המנהל כי נתקיים אחד מאלה:
(1)
החסר נבע מחמת ידיעה, אמרה, הצהרה או תעודה (להלן – ידיעה) בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה והנישום לא הוכיח כי המעשה או המחדל היו בתום לב;
(2)
הנישום ידע, או בנסיבות הענין צריך היה לדעת, על קיומו של החסר.
3.
סייג [תיקון: תשל״ט]
על אף האמור בסעיף 2, לא יהא הנישום חייב בתשלום חסר אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:
(1)
החסר לא נבע מחמת ידיעה בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה;
(2)
הנישום לא ידע, ובנסיבות הענין לא היה צריך לדעת, על קיומו של החסר;
(3)
הנישום מכר את הטובין בתום לב, לפני דרישת תשלום החסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.
4.
עיכוב טובין
גובה המס רשאי לעכב הוצאתם של טובין של נישום מפיקוח המכס עד לתשלום החסר המגיע מהנישום על אותם טובין או על טובין אחרים שיבואם חייב במס עקיף.
5.
סמכות לוותר
המנהל רשאי לוותר על גביית חסר, כולו או מקצתו, אם נראה לו כי הוצאות גביית החסר אינן מצדיקות את גבייתו.
6.
החזר יתר [תיקון: תשל״ט, תשמ״ו]
יתר יוחזר למי ששילמו, אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה הקובעת, ולגבי יתר כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת ”יתר“, למעט לענין מס בולים – גם בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:
(1)
שהוא לא מכר את הטובין;
(2)
שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר שהקונה שילם.
ריבית והפרשי הצמדה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ד]
חסר ישולם ויתר יוחזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 97, 97א ו־105 לחוק האמור בשינויים המחוייבים.
7.
תחולת חיקוקים
החיקוקים החלים על מס־עקיף יחולו גם על יתר וחסר.
8.
אצילת סמכויות
המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכותו לפי סעיף 2(ב).
9.
ביטולים

נתקבל בכנסת ביום כ״ט בסיון תשכ״ח (25 ביוני 1968).
 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • יעקב ש׳ שפירא
  שר המשפטים
  ממלא מקום שר האוצר
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות גידול סמים הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת ילדיהם הקטינים אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015