חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ״ב–1992

1.
הגדרות ופרשנות
(א)
בחוק זה –
”חוק התכנון והבניה“ – חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
(ב)
לשאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961.
2.
הכרזה על בנין כבעל חזות מוזנחת
ועדה בראשות ראש הרשות המקומית או נציגו, ואשר חבריה הם נציג ציבור שימנה שר הפנים ופקיד מס רכוש שימנה המנהל, רשאית להכריז על בנין כבנין בעל חזות מוזנחת.
3.
דייר מוגן
(א)
התגורר בבנין שיש כוונה להכריז עליו כבנין בעל חזות מוזנחת, דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר, תמסור הועדה כאמור בסעיף 2, על חשבון בעל הבנין לכל דייר כאמור (להלן – דייר), הודעה על כוונת ההכרזה, ותיתן לו הזדמנות להופיע בפניה ולטעון טענותיו נגד ההכרזה המבוקשת.
(ב)
ההודעה תישלח בדואר רשום לכל דייר ויראו אותה כהודעה שנמסרה לידי הדייר בתום 72 שעות ממועד המשלוח.
(ג)
כמו כן תוצג ההודעה במקום בולט בבנין המיועד להכרזה, למשך 72 שעות לפחות.
(ד)
נשלחה ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב) והוצגה כאמור בסעיף קטן (ג), לא תישמע הטענה כי ההודעה לא הגיעה לידיעתו של דייר פלוני.
4.
פטור ממס רכוש
נהרס בנין בעל חזות מוזנחת, יהיה בעל הקרקע פטור מתשלום מס רכוש עליה בשנת המס שבה נהרס הבנין ובארבע שנות המס שלאחריה.
5.
סייג
חוק זה לא יחול על –
(1)
קרקע שביום תחילתו של חוק זה לא היה עליה בנין;
(2)
בנין שמיום השלמת בנייתו לא חלפו עשר שנים; לענין זה יראו את יום השלמת הבניה בבנין שניתנה לגביו תעודת גמר הבניה על פי חוק התכנון והבניה, כיום שבו נחתמה תעודת הגמר;
(3)
בנין שהיה מתחייב במס כקרקע גם אילולא היה נהרס;
(4)
אותו חלק קרקע שהיה מתחייב במס גם אילולא נהרס הבנין;
(5)
אתר שיועד לשימור, כמשמעותו בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, או שועדה לשימור אתרים כללה אותו ברשימת אתרים לשימור לפי סעיף 12 לתוספת הרביעית לחוק האמור, או שועדה מקומית החליטה לכלול אותו בתכנית לשימור, בהחלטה לפי סעיף 77 לחוק האמור;
(6)
עתיקה ואתר עתיקות – כהגדרתם בחוק העתיקות, התשל״ח–1978.
6.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואין בהוראותיו כדי לפגוע בזכות כלשהי המוקנית לדייר על פי חוק הגנת הדייר או בהוראה מהוראות חוק התכנון והבניה.
7.
ביצוע ותקנות
(א)
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
שר האוצר רשאי להתקין תקנות ולקבוע את הטפסים הנדרשים, לביצוע סעיפים 4 ו־5(3) ו־(4).
8.
תחילה
תחילתו של חוק זה מתחילת שנת המס 1992.

נתקבל בכנסת ביום ט״ז בשבט התשנ״ב (21 בינואר 1992)
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • אריה דרעי
  שר הפנים
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעילת הענק ברשת האופנה רנואר אי הרשעה ללקוחה בעבירת גניבה למרות היעדר פגיעה קונקרטית בעיסוקה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015