חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק רישום ציוד הנדסי

חוק רישום ציוד הנדסי

חוק רישום ציוד הנדסי, תשי״ז–1957

1.
הגדרות
בחוק זה –
”ציוד“ – מכונה המיועדת או המשמשת לבניה, לבניה הנדסית, לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, לרבות טרקטור, הבל כפי שנקבע בתקנות, לרבות ציוד עזר לאלה ואביזריהם;
”בעל“, לענין ציוד – לרבות המחזיק בציוד מכוח חוזה של מקח־אגב־שכירות.
2.
מינוי רשם ובודקים
שר העבודה ימנה רשם ציוד הנדסי (להלן – הרשם), ובודקי ציוד הנדסי (להלן – בודק); הודעה על המינויים תפורסם ברשומות.
3.
רישום ציוד קיים
מי שהוא בעל ציוד ביום שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד אצל הרשם תוך ארבעים יום בדרך שנקבעה לכך.
4.
רישום ציוד בעתיד
מי שהיה לבעל ציוד לאחר שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד אצל הרשם תוך ארבעה עשר יום בדרך שנקבעה לכך.
5.
הודעה שנתית
לא יאוחר מהיום האחרון של חודש מרס של כל שנה ימסור בעל ציוד לרשם פרטים על הציוד שבבעלותו, כפי שנקבע בתקנות.
6.
הודעה על שינויים
המוציא ציוד מבעלותו יודיע על כך לרשם תוך שבעה ימים; כן יודיע בעל ציוד לרשם תוך המועד האמור על שינוי במענו.
7.
מספר רישום
ציוד שנרשם לפי סעיף 3 או 4 יקבע לו הרשם מספר; המספר יצויין על לוח שהרשם יספק לבעל הציוד, והלוח יהיה מחובר תמיד לציוד במקום הנראה לעין.
8.
שימוש בציוד שלא נרשם
לא ישתמש אדם בציוד ולא יפעילו אלא אם קויימו לגביו הוראות הסעיפים 3, 4, 5 ו־7.
מסירת מידע ממאגר מידע [תיקון: תשנ״ד]
רשם הציוד ההנדסי רשאי למסור לגופים המנויים בתוספת החמישית לפקודת התעבורה, מידע ממאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, המנוהל בידו, כמפורט בתוספת האמורה.
9.
הודעה על מקומו של ציוד
בעל ציוד יודיע לבודק, לפי הוראתו, את המקום שבו יימצא הציוד בתאריך הנקוב בהודעה, על מנת שהבודק יוכל לבדקו; ההוראה לפי סעיף זה יכולה להיות כללית או מיוחדת, לסוג ציוד מסויים או לבעל ציוד מסויים, ואם היתה כללית או מיוחדת לסוג ציוד תפורסם ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות.
סמכויותיו של בודק
בודק רשאי לבדוק מצבו של ציוד ורשאי לחקור כל אדם בקשר לביצוע חוק זה ולהיכנס לכל מקום, להוציא מקום המשמש למגורים בלבד, שיש לו יסוד סביר להניח כי נמצא בו ציוד.
עבירות
מי שעבר על הסעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8 או 9 או שהפריע לבודק להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 10, דינו – קנס שלוש מאות לירות או מאסר חודש ימים, או שני הענשים כאחד, על כל ציוד שבקשר אתו נעברה העבירה.
עבירה בתאגיד
נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה, מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר, אם לא הוכיח אחד מאלה:
(1)
שהוא לא ידע על ביצוע העבירה;
(2)
שהוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.
ביצוע ותקנות
שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת – תקנות בדבר אגרות בקשר לרישום לפי הסעיפים 3 או 4 ומסירת פרטים לפי סעיף 5.

נתקבל בכנסת ביום י״ז בתמוז תשי״ז (16 ביולי 1957).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • מרדכי נמיר
    שר העבודה
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי לעובד סוציאלי שנחשד בשני מקרי אונס זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין החלטה תקדימית - הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו אירוע שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015