חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש״ס–2000

ס״ח תש״ס, 270; תשס״ד, 411; תשס״ח, 200; תשע״א, 801.

ק״ת, תשס״ד, 354; תשס״ה, 60.


1.
מטרה [תיקון: תשס״ח]
חוק זה בא להבטיח את יציבותה של מערכת החינוך בישראל באופן שההקצבות למטרות חינוך ישמשו אך ורק את המטרות שלשמן הועברו ושהנכסים המשמשים מוסדות חינוך יהיו מוגנים מפני עיקול לפי הוראות חוק זה.
2.
הגדרות [תיקון: תשע״א]
בחוק זה –
”רשות חינוך מקומית“ ו”מוסד חינוך“ – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”הקצבות“ – כל התשלומים המועברים על ידי המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם מימונם של מוסדות החינוך ולשם השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער בלבד.
3.
ייעוד ההקצבות למוסדות חינוך
(א)
רשות חינוך מקומית לא תשתמש בהקצבות אלא למטרות שלשמן נועדו ההקצבות, המפורטות בתוספת.
(ב)
שר החינוך רשאי בצו, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להוסיף מטרות לתוספת.
4.
העברת ההקצבות
העברת ההקצבות מן המדינה לרשויות החינוך המקומיות תיעשה על פי סעיפים 7 ו־8.
5.
חשבון בנק נפרד
רשות חינוך מקומית תנהל את כספי ההקצבות למטרות חינוך בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו (בחוק זה – החשבון).
6.
ייחוד החשבון
החשבון לא ישמש את רשות החינוך המקומית אלא לשם קיום מטרותיו של חוק זה.
7.
העברה לחשבונות
המדינה לא תעביר הקצבות לרשויות חינוך מקומיות, למטרות חינוך, אלא במישרין לחשבון שנפתח לפי הוראות חוק זה והמנוהל על פי הוראות חוק זה.
8.
העברת ההקצבות
רשות חינוך מקומית שאינה פועלת על פי הוראות חוק זה רשאית המדינה שלא להעביר לה הקצבות; החליטה המדינה כאמור יועברו כספי הקצבות החינוך לחשבון כפי שיורה שר החינוך ורשאי הוא למנות אדם מטעמו לנהל את כספי הקצבות החינוך.
9.
שימוש פסול בהקצבות
מי שעשה שימוש בהקצבה שלא לאחת המטרות המפורטות בתוספת או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל״ז–1977.
פטור מעיקול [תיקון: תשס״ד, תשס״ח]
(א)
הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול על פי כל דין ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד ואולם, בית דין לעבודה, על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות, רשאי להטיל עיקול על כספי ההקצבות שבחשבון.
(ב)
מיטלטלין של רשות חינוך מקומית המשמשים מוסד חינוך בלבד, מצויים בתחומו ונחוצים לפעילותו התקינה כמוסד חינוך, יהיו פטורים מעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל על ידי מי שרשות החינוך המקומית התקשרה עמו בהסכם לרכישת המיטלטלין או למימון התקשרות כאמור.
קובלנה
ארגון עובדים, אשר חבר מחבריו מועסק במוסד חינוך של רשות חינוך מקומית, רשאי להגיש קובלנה פלילית על עבירה שבוצעה לפי סעיף 9.
תחולה
חוק זה יחול על ההקצבות שיועברו בעד שנת הלימודים המתחילה ביום א׳ באלול תש״ס (1 בספטמבר 2000) ואילך (להלן – המועד הקובע).
הוראות מעבר [תיקון: תשס״ח]
(א)
הוראות סעיף 10(א) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק זה.
(ב)
הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חחינוך) (תיקון מס׳ 2), התשס״ח–2008.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין.
ביצוע ותקנות
שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.
תוספת (סעיף 3(ב))
תשלום שכר למורים ולעובדים במוסדות החינוך;
ציוד לתלמידים ולמורים במוסדות החינוך;
ציוד ותחזוקה במוסדות החינוך;
[תיקון: ק״ת תשס״ד]
הסעות תלמידים;
[תיקון: ק״ת תשס״ד]
בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך;
[תיקון: ק״ת תשס״ה]
אבטחת מוסדות חינוך;
[תיקון: תשע״א]
השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער.

נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  ממלא מקום שר החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות המבחן ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד לאחות סיעודית בבית חולים פסיכיאטרי שתקפה מטופלת אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים אי הרשעה ללקוח בעבירת גניבה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015