חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי״ט–1959

ס״ח תשי״ט, 190; תשכ״א, 60; תש״ן, 146; תשס״א, 146.

י״פ תשכ״ב, 695; תשמ״ד, 2874.


1.
סיוג פעילות מפלגתית
הממשלה תקבע, בהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים של עובדים בשירות המדינה או נושאי משרות בשירות המדינה, שעליהם יחולו איסורים אלה, דרך כלל או לתקופה שתקבע:
(1)
להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני;
(2)
לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן הנשיאות של אסיפה כאמור ולנאום בה;
(3)
להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלות אופי מדיני;
(4)
להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל־פה, לבחירות לכנסת, או למועצה של רשות מקומית, או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי״ד–1954;
(5)
לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרדים אחרים או של הממשלה, במסיבת עתונאים, בראיון עם עתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעתון או בספר.
2.
מפלגה וגוף מדיני
הממשלה תקבע אם גוף פלוני הוא מפלגה או גוף מדיני לענין סעיף 1.
3.
תחולה על עובד פלוני
נתעורר ספק אם עובד פלוני נמנה עם סוג עובדים שנקבע על ידי הממשלה לענין סעיף 1, תכריע ועדת השירות שהוקמה לענין חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט–1959.
השתתפות בגוף בוחר [תיקון: תש״ן, תשס״א]
(א)
בסעיף זה, ”גוף בוחר“ – גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני.
(ב)
(1)
עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר. הממשלה, בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מדינה שסעיף קטן זה יחול עליהם;
(2)
לענין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני, יחולו ההוראות לפי סעיף 1(1) ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה.
(ג)
עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית שהם חברים בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה חשאית.
(ד)
(1)
מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו;
(2)
מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפסקה (1) יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן – ביום שבו הפסיק להיות עובד המדינה.
פעילות מפלגתית בנכסי הציבור [תיקון: תש״ן]
עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור כאמור בסעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי״ט–1959; הוראה זו לא תחול על פעילות מינהלית של מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר או של סגן שר, והכל כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר.
4.
ארגון הפגנות
לא יארגן עובד המדינה הפגנה או תהלוכה בעלות אופי מדיני.
5.
סיוג התרמה ומגבית
לא יתרים עובד המדינה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוקף תפקידו.
6.
ניכויים מותרים
שום דבר האמור בסעיף 5 אינו בא למנוע ניכויים משכרו של עובד המדינה המותרים לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי״ח–1958.
7.
היתר הממשלה
פעולה האסורה לפי סעיף 5, רשאית הממשלה להתירה למטרה ציבורית, בדרך כלל או למקרה מסויים; היתר לפי סעיף זה יפורסם ברשומות.
8.
אחריות משמעתית
עובד המדינה המפר חובתו לפי חוק זה, אחראי אחריות משמעתית.
9.
תחולה על מוסדות ציבוריים [תיקון: תשכ״א]
לענין חוק זה, דין כל גוף הנקוב בתוספת (להלן – מוסד ממלכתי) וכן דינו של בנק ישראל כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בהם כדין עובד המדינה, ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה.
שיפוט משמעתי [תיקון: תשכ״א]
הפיר עובד מוסד ממלכתי או עובד בנק ישראל את חובתו לפי חוק זה יהיו, לענין זה, לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה כל הסמכויות שיש לו לגבי עובדי המדינה.
שמירת דינים [תיקון: תשכ״א]
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשכ״א]
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
[תיקון: תשכ״א, י״פ תשכ״ב, י״פ תשמ״ד, תש״ן]
תוספת (סעיף 9)
רשות הפיתוח
המוסד לביטוח לאומי
שירות התעסוקה
רשות הנמלים
רשות הגנים הלאומיים
רשות שמורות הטבע
רשות ניירות ערך
רשות שדות התעופה
כל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כעל מוסד ממלכתי.

נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז תשי״ט (4 באוגוסט 1959).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהחזקת נשק שלא כדין סגירת תיק פרקליטות בעבירות הצתה במזיד בהיעדר אשמה פלילית שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: [email protected]

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015