חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)

תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)

תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה), התשע״ה–2015

ק״ת תשע״ה, 1230.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(ב) לחוק להגנה על עדים, התשס״ט–2008 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ״ה–1985, ובכפוף להוראות חוק התקציב השנתי, אני מתקין תקנות אלה:


1 הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשות“ – הרשות להגנה על עדים, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;
”חוזה מיוחד לתקופה קצובה“ – חוזה העסקה של מאבטחי הרשות כמשמעותו בסעיף 40 לחוק המינויים ובשינויים האמורים בתקנות אלה;
”חוק המינויים“ – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959;
”מאבטחי הרשות“ – מאבטחים עובדי הרשות כמשמעותם בסעיף 11 לחוק, שהם עובדי המדינה;
”מנהל הרשות“ – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
”נציב השירות“ – נציב שירות המדינה כמשמעותו בסעיף 6 לחוק המינויים או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה.
2.
העסקה לתקופה קצובה
מנהל הרשות רשאי, באישור נציב השירות, להעסיק את מאבטחי הרשות בחוזה מיוחד לתקופה קצובה, כלהלן:
(1)
מאבטח ברשות – עד 5 שנים; ואולם מנהל הרשות רשאי להאריך את תקופת העסקתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתקופות נוספות שלא יעלו, במצטבר, על שנתיים;
(2)
מאבטח ברשות אשר מונה לתפקיד פיקודי ברשות, כפי שייקבע בתקן המשרה לפי סעיפים 13 ו־14 לחוק המינויים – עד 7 שנים; ואולם מנהל הרשות רשאי להאריך את תקופת העסקתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתקופות נוספות שלא יעלו, במצטבר, על שנתיים.
3.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
התקנות פורסמו ביום י״ח באייר התשע״ב (7 במאי 2015).
4.
הוראת מעבר
הוראות תקנות אלה יחולו גם על מאבטח ברשות אשר ערב יום התחילה הועסק ברשות בחוזה מיוחד מכוח סעיף 40 לחוק המינויים ואשר נקבע בו כי העסקתו תהיה לתקופה קצובה, ותקופת העסקתו בחוזה מיוחד כאמור תבוא במניין השנים להעסקתו לפי תקנות אלה; ואולם מאבטח כאמור אשר חוזה העסקתו נקצב לתקופה קצובה הארוכה מן התקופות המנויות בתקנה 2, יהיה ניתן להעסיקו עד תום התקופה הקצובה הקבועה בחוזה העסקתו, אף בלא טעמים מיוחדים.

י״ט באדר התשע״ה (10 במרס 2015)
  • יצחק אהרונוביץ׳
    השר לביטחון הפנים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
חזרה מכתב אישום בעבירות סמים זיכוי סטודנטית מעבירת הונאה בבחינה במכללה האקדמית הדסה ירושלים סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017