חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש״ן–1990

ק״ת תש״ן, 282; תשנ״א, 370; תשס״א, 679; תשס״ב, 584; תשע״ב, 1517.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25, 27 ו־47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
טופס או כרטיס תעודת הזהות [תיקון: תשע״ב]
(א)
תעודת זהות תהיה בטופס או בכרטיס המכיל שבב ובו חומר מחשב שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; פרטים שלא יופיעו על גבי הטופס או הכרטיס יודפסו על גבי ספח שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; לעניין תקנת משנה זו, ”חומר מחשב“ – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.
(ב)
בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה.
(ג)
בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה:
(1)
”מדינת ישראל“;
(2)
”משרד הפנים“;
(3)
”תעודת זהות“ ו”ספח לתעודת זהות“;
(4)
”לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו – למעט רישום ”הלאום“, ”המצב האישי“ ו”שם בן־הזוג“, ראיה לכאורה לנכונותם“.
2.
פרטי רישום בתעודת הזהות [תיקון: תשס״א, תשס״ב]
(א)
תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה:
(1)
שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים;
(2)
שמות ההורים;
(3)
תאריך הלידה ומקומה;
(4)
המין;
(5)
(נמחק);
(6)
המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן);
(7)
שם בן־הזוג;
(8)
שמם של הילדים, תאריכי לידתם ומינם;
(9)
המען;
(10)
אם הוא אזרח ישראל – אזרחותו הישראלית.
(ב)
כל שינוי או תיקון בפרטי רישום או בפרטים נוספים כאמור בתקנה 3, יירשם בתעודת הזהות או בספח, לפי העניין, ועם רישום השינוי או התיקון כאמור, תוחלף תעודת הזהות או הספח, לפי העניין.
3.
פרטים נוספים [תיקון: תשנ״א, תשס״א, תשע״ב]
בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה:
(1)
מספר הזהות;
(2)
אם בעל התעודה אינו אזרח – רישיון הישיבה שבו הוא מחזיק על פי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, ומועד פקיעתו;
(3)
מספר הזהות של בן הזוג;
(4)
מספר הזהות של הילדים;
(5)
לגבי ילדים עד גיל 18 – אזרחותם הישראלית של הילדים, ואם הילדים אינם אזרחים – רישיון הישיבה שבו הם מחזיקים על פי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, ומועד פקיעתו;
(6)
שם הסב – אבי האב;
(7)
שם הנעורים – שם המשפחה לפני הנישואין הראשונים, זולת אם ביקש שלא לציין זאת;
(8)
ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות ”ז״ל“.
הפרטים בשבב [תיקון: תשע״ב]
(א)
השבב של תעודת הזהות יכיל, נוסף על האמור בסעיף 25(ב)(1) עד (3) לחוק, גם את פרטי המידע האלקטרוני המפורטים להלן:
(1)
נתוני זהות של בעל התעודה הכוללים: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, ותאריך לידה;
(2)
נתונים לגבי השבב והמידע המצוי עליו ואמצעי גישה למידע זה, ובכלל זה ססמאות, מפתחות הצפנה, מידע בדבר הנפקתו, מספרו הסידורי, חתימה דיגיטלית על מידע זה ועל נתוני הזהות של בעל התעודה וסימני ביטחון; בפסקה זו, ”חתימה דיגיטלית“ – לפי העקרונות המופיעים במסמך של ארגון התעופה הבין־לאומי ICAO, לעניין מסמכי נסיעה הניתנים לקריאה על ידי מכונות, חלק 3, כרך 2, נספח 3 (Machine Readable Travel Documents, DOC9303 Part 3, Volume 2, Appendix 3) שנוסחו המעודכן כתוקפו מזמן לזמן יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים או של רשות האוכלוסין.
(ב)
נוסף על נתוני הזהות בתקנת משנה (א)(1), השבב של תעודת הזהות יכול שיכיל גם את שמו הפרטי ושם המשפחה באנגלית.
(ג)
פרטי התעודה [תיקון: תשע״ב]
בתעודת הזהות יירשמו פרטים מועד הנפקתה וכן מועד פקיעת תוקפה; לעניין תעודת זהות שאינה בכרטיס כאמור בתקנה 1(א) – יירשם גם מקום הנפקתה ומספר הטופס ולעניין תעודת זהות בכרטיס כאמור – יירשם גם מספר הכרטיס ומספר קוד אבטחה.
4.
שם קודם
על אף האמור בתקנה 2, לא יירשם בתעודת זהות שם קודם אם ביום הוצאת התעודה עברו שבע שנים מתאריך השינוי, אלא אם כן בעל התעודה ביקש זאת.
5.
ביטול
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש״ל–1970 – בטלות.

כ׳ בטבת התש״ן (17 בינואר 1990)
  • אריה דרעי
    שר הפנים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015