חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשס״ב–2001

ק״ת תשס״ב, 66; תשס״ג, 68; תשע״ו, 1086.

הודעות: ק״ת תשס״ג, 430; תשס״ו, 588; תשס״ח, 513; תשס״ט, 1034; תש״ע, 808; תשע״א, 534; תשע״ב, 725; תשע״ג, 608; תשע״ד, 926;


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ג(ד), 1ד(ג), ו־6ב לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ״א–1991 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרה
בתקנות אלה, ”עובד בסיעוד“ – עובד זר המועסק בידי יחיד במתן טיפול סיעודי.
2.
שיעור הניכוי בעד דמי ביטוח רפואי) [תיקון: תשס״ג, תשע״ו, [הודעות]]
השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לפי סעיף 1ד לחוק, לא יעלה –
(1)
בעובד זר שאינו עובד סיעוד – על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;
(2)
בעובד סיעוד – על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;
ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 124.73 שקלים חדשים.
(החל מיום 1 באוקטובר 2017 במקום הסיפה יבוא הנוסח הבא, כאשר למשך שנתיים מאותו יום במקום ”143.53“ יקרא ”134.23“):
ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 124.73 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 143.53 קלים חדשים.
.
עדכון סכום הניכוי המרבי [תיקון: תשס״ג]
(א)
הסכום הנקוב בתקנה 2 ישתנה ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי ב־1 בינואר 2003 – המדד שפורסם בחודש יולי 2002.
(ב)
השר יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן כאמור.
3.
סך כל הניכויים
סך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה, יחד עם הניכויים לפי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש״ס–2000 (להלן – תקנות ניכוי בעד מגורים), ולפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, תשי״ח–1958 (להלן – חוק הגנת השכר), לא יעלה על 25% משכרו החודשי של עובד זר.
4.
תנאי בחוזה עבודה
(א)
לא תיכלל בחוזה עבודה שעובד זר צד לו, הוראה המאפשרת לנכות לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, סכום העולה על ההפרש שבין 25% משכר העבודה לבין הסכום שנוכה לפי תקנות אלה ולפי תקנות ניכוי בעד מגורים.
(ב)
תנאי כאמור בתקנת משנה (א) שנכלל בחוזה עבודה, בטל לענין ניכויים שעולים על ההפרש האמור.
5.
מסירת מידע
מעביד חייב לצרף לחוזה העבודה לפי סעיף 1ג לחוק העתק מפוליסת הביטוח הרפואי שהסדיר לו המעביד לפי סעיף 1ד לחוק, בשפה שהעובד הזר מבין.
6.
[תיקון: תשס״ג]
(בוטלה).

כ״ט בתשרי תשס״ב (16 באוקטובר 2001)
  • שלמה בניזרי
    שר העבודה והרווחה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
לקוח שהואשם בעבירות פדופיליה חמורות ברשת לא יועמד לדין פלילי למרות שנמלט מאימת הדין - אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהוציא דיבתו ברשת סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה מ-300,000 ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל" ברשת סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בחדירה לחומר מחשב סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017