חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)

תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)

תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל״א–1971

ק״ת תשל״א, 620; תשל״ה, 811.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 233 ו־247 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה:


1.
הגדרות
בתקנות אלה –
”בית“ – לרבות שטח קרקע אשר יועד להקמת בית בתכנית מיתאר;
”שינוי“ – לרבות ביטול, החלפה והמרה;
”שר“ – שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך;
”תכנית“ – תכנית מיתאר שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965.
2.
מתן מספר ושם לרחובות
(א)
עיריה תתן מספר לכל רחוב תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת אשר בה מצויין הרחוב.
(ב)
לאחר הקמת המבנה הראשון ברחוב רשאית העיריה, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע שם לרחוב.
(ג)
כל רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד.
(ד)
לא יינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר.
3.
מתן מספרים
עיריה תקבע מספרים לבתים תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית מיתאר מאושרת אשר בה מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:
(1)
כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד;
(2)
בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב;
(3)
בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב ישאו מספרים זוגיים; בתים הבנויים בצדו השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.
4.
ביטול שם רחוב [תיקון: תשל״ה]
בוטל שם רחוב אין לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום שבוטל השם אלא באישור שר הפנים.
5.
מתן שם ומספר לרחוב שחולק
רחוב שחולק תתן העיריה מספר לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת שם לכל חלק ממנו.
6.
התקנת שלט הנושא את שם הרחוב
(א)
שלט הנושא את שם הרחוב יותקן על כל בית המצוי במפגש הרחוב עם רחוב אחר.
(ב)
לא היו ברחוב בתים הבנויים במפגש רחובות, יותקן השלט על עמוד אשר יוצב בפינת הרחוב ועל אחד הבתים ברחוב.
7.
שינויים במספרים ושמות של רחובות
עיריה רשאית לשנות מספר ושם של רחוב בחודש אוקטובר של כל שנה בלבד.
8.
הודעות לשר
(א)
עיריה תודיע לשר תוך 10 ימים על מתן מספר ושם לרחוב, על שינוי מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים ברחוב.
(ב)
הודעה בדבר קביעת מספר לבית תכלול את מספר ושם הרחוב אליו פונה הכניסה הראשית של הבית.
9.
מתן מספרים ושמות לרחובות ובתים קיימים
עיריה אשר ביום תחילתן של תקנות אלה היו מצויים בתחומה רחובות שאין להם מספרים, או שחלה לגבי תחומה תכנית שמצויינים בה רחובות כאמור, תתן מספרים לאותם רחובות, ולבתים המצויים בהם, תוך 90 יום מיום תחילתן של תקנות אלה.
10.
שימור דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקפם של חוקי עזר שהתקינו עיריות בדבר מתן מספרים ושמות לרחובות וקביעת לוחיות מספר בבנינים, ובלבד שתכניות למתן שמות ומספרים לרחובות אשר הוכנו בהתאם לחוקי עזר האמורים יותאמו לאמור בתקנות אלה.
11.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל״א–1971“.

ב׳ בשבט תשל״א (28 בינואר 1971)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה סגירת תיק פלילי לחובש בית ספר שנחשד במעשים מגונים בתלמידים במסגרת תפקידו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת קטין בגן שעשועים ציבורי אי העמדה לדין בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בפומבי במספר הזדמנויות סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017